Prima pagina arrowIngerii rabdarii

Ingerii rabdarii

lngerii-rabdarii.jpg

Numele fiinţelor cereşti ne destăinuie virtutea lor divină caracteristică.
Îngerii și Îngerele Răbdării ne ghidează, învaţă, îndrumă, susțin, asistă, însoţesc, inspiră,
impulsionează, veghează, ocrotesc şi protejează să asimilăm răbdarea autentică.

Îngerii Răbdării ne îndeamnă să deprindem adevărata răbdare
Căile spirituale autentice afirmă că întregul proces transformator al fiinţei umane
necesită, în permanență, multă răbdare şi perseverenţă.
Este semnificativ capitolul din Biblie „Răbdarea lui Iov”, care descrie cum a învins Iov
toate încercările cumplite la care a fost supus, datorită credinței și răbdării sale.
În tradiția creștină, răbdarea este o virtute foarte apreciată.
În Psalmi se spune: „Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv,
îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.” 86,15
Viețile multor Sfinți creștini sunt o pildă vie, grăitoare a cultivării răbdării divine,
amintim pe: Tereza d’Avilla, Serafim de Sarov, Tereza de Lisieux, Faustina Kowalska,
Padre Pio, Blondina, Macaria, care s-au confruntat cu numeroase încercări, ispite,
suferințe, boli, lipsuri, nedreptăți, persecuții pe care le-au trecut cu bine manifestând o
imensă răbdare și umilință.
Aspect ilustrat în Evrei 6, 12: „Aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor
ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele.”
Astfel de exemple luminoase regăsim și în alte tradiții ale lumii.
În tradiţia ebraică, sunt descriși Îngerii Răbdării care ne ajută, totodată, să
descoperim comorile.
Cu infinită gingășie, Îngerii și Îngerele Răbdării ne fac atenți la sufletul nostru, ne
insuflă să-l prețuim, să-l simțim, să-l cunoaștem, ne învăţa să acordăm timp vieţii
sufleteşti, să ne preocupăm de sufletul nostru.
În Evanghelii aflăm: „Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.” Luca
21,19.
Aceste Ființe Angelice ne inspiră și ajută să descoperim, recunoaștem și conștientizăm
dorințele profunde ale inimii, să urmărim să le împlinim, ceea ce ne conferă pace, liniște
sufletească, armonie, unitate și fericire.
Cu multă bunăvoință, ei ne sfătuiesc să nu ne facem griji, să nu ne stresăm, să nu
suferim dacă unele lucruri nu s-au petrecut deloc sau nu au fost când, cum sau cât ne-am
fi dorit, ci să urmărim să ne dăm seama, să observăm, să intuim dacă acele lucruri erau
într-adevăr necesare, bune, divin integrate.
Acești îngeri ne ajută să identificăm acele dorinţe, tendințe, înclinații, porniri care
ne incită să acţionăm imprudent, grăbit, pripit, impulsiv, după bunul plac, fără să gândim
și să cultivăm răbdarea, prudența, chibzuința, cumpătarea, smerenia, modestia.
În acest sens, latinii recomandau: „festina lente” („grăbeşte-te încet”).
Îngerii Răbdării ne dăruiesc puterea răbdării
Este bine să-i rugăm cu umilință și credință pe Îngerii și Îngerele Răbdării să ne
dăruiască din preaplinul lor răbdare, perseverență, constanță, tenacitate, stăruință.
Așa cum spun Apostolul Pavel: „Şi întăriţi fiind cu toată puterea Slavei Lui, spre toată
stăruinţa şi îndelunga răbdare.” Epistola către Coloseni 1, 11
și Apostolul Iacov: „Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la Venirea Domnului.
Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare până
primeşte ploaie timpurie şi târzie.” Iacov 5, 7
Ei ne dezvăluie că răbdarea este prezentă în iubire.
Apostolul Pavel afirmă: „Dragostea este îndelung-răbdătoare”, 1 Corinteni 13, 4,
și „cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în
dragoste” Efeseni 4, 2.
Îngerii și Îngerele Răbdării ne îndeamnă să avem răbdare dublată de discernământ,
cu noi înşine, cu ceilalți, în familie, în relații, în viață.
Sfântul Pavel explică: „Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în
neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi
răbdători cu toţi.” 1 Tesaloniceni 5, 14.
Ei ne sfătuiesc să trezim, dinamizăm şi amplificăm forţa răbdării plină de calm şi
înţelepciune, să fim toleranți, îngăduitori, iertători.
După cum recomandă Biblia: „Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând
cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare.” 2 Timotei 2, 24
Acești îngeri ne amintesc că răbdarea este o condiţie a geniului și, totodată, este
indispensabilă pentru dobândirea înțelepciunii.
Ne revelează eficiența realizatoare a răbdării.
Idee surprinsă în folclor: „Cu răbdarea treci și marea.”
În cazul parcurgerii unei căi spirituale sau a unei terapii, multe ființe umane pretind
rezultate imediate, vizibile, soluții rapide, facile, comode, le scapă din vedere procesul
gradat de maturizare, vindecare.
Îngerii și Îngerele Răbdării ne asistă să realizăm că transformarea poate dura, asemenea
plantei care are nevoie de timp pentru a înflori, tot astfel și noi avem nevoie de răbdare
pentru a creşte.
Îndemn precizat în Biblie: „Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru
ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.” Iacov 1, 4
Ei ne sfătuiesc să aplicăm soluții bune, optime, eficiente pe termen lung pentru a atinge rezultate stabile, de durată.
Acești îngeri impulsionează starea de tărie, putere lăuntrică, curaj, tenacitate,
voință fermă, bunăvoință atunci când trebuie să ţinem piept dificultăților, problemelor,
obstacolelor.
Ne instruiesc, prin diferite modalități, lecții de viață, că răbdarea nu înseamnă o
atitudine pasivă, resemnată, ci o implicare detașată, lucidă, activă, perseverentă.
Cu divină atenție, ei ne ajută să înțelegem că a fi răbdători nu presupune să acceptăm,
suportăm, îndurăm, tolerăm în mod naiv, prostesc totul, orice, oricum, oricât, oricând, la
nesfârșit, să facem compromisuri, ci implică să ne dăm seama dacă un anumit aspect
necesită modificări, transformări și să acționăm într-un mod adecvat.
Uneori este cazul să ne menținem ferm poziția, să nu renunțăm, să ducem la bun sfârșit
ceea ce ne-am asumat, alteori să căutăm rezolvări, ocazii favorabile, care apar atunci
când suntem pregătiți și nu mai devreme.
Apostolul Pavel ne învață: „Răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta
aduce nădejdea.” Romani 5, 4,
și „Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit Voia lui Dumnezeu, să puteţi
căpăta ce v-a fost făgăduit.” Evrei 10, 36
Aceste Ființe Angelice ne inspiră credința deplină, puternică și de nezdruncinat în
Dumnezeu, încredere în Sine, încredere că putem trece cu bine peste feluritele încercări,
ne susțin să credem cu tărie că întotdeauna există ieșire din situație, să fim optimiști,
ageri, să întrevedem soluționarea problemelor aparent de nerezolvat.
Așa cum apare în folclor: „Dumnezeu nu-ți dă niciodată mai mult decât poți duce.”
și în Apocalipsă: „Fiindcă tu ai păzit aşa cum se cuvine Cuvântul Răbdării Mele, te voi
păzi la rândul meu şi Eu atunci când va veni ceasul încercării care va să vină peste
lumea întreagă ca să pună atunci la încercare pe locuitorii Pământului.” 3, 10

Invocarea Îngerilor Răbdării
Îngerii și Îngerele Răbdării sunt întotdeauna bucuroşi să ne sfătuiască, însoțească,
susțină.
Ei sunt reprezentați ţinând în mână un porumbel, purtător al mesajului pe care ni-l
transmit: răbdarea este o binecuvântare divină, care ne ajută să avem un punct de
vedere, o viziune, o perspectivă luminoasă, optimistă şi încrezătoare.
Putem invoca cu umilință, credință, aspirație și iubire Îngerii și Îngerele Răbdării să
ne sprijine să trezim virtutea răbdării pentru a intra în Împărăţia Cerurilor.
Îi putem ruga să ne insufle și învețe să ne bucurăm de viață, să trăim în prezent, să
savurăm fiecare clipă.
Putem simţi și conștientiza prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare,
îndrumătoare, ocrotitoare a Îngerilor și Îngerelor Răbdării atunci când urmărim să
cultivăm răbdarea.
Este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de acești îngeri pentru tot ajutorul
şi darurile pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Răbdării, ghidarea şi sprijinul lor oricând, în fiecare
zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme de
sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod
liber, de pe urma ajutorului lor, trebuie să nu uităm că este, în prealabil necesar, să le
cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol


Despre Ingerii rabdarii
Ingerii rabdarii
Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Nu ca ingerii are fi mai sfinti decat oamenii sau demonii, dar faptul ca ei nu asteapta sfintenia decat de la Dumnezeu ii face intr-adevar ingeri."
William Blake