Prima pagina arrowIngerii curajului

Ingerii curajului

ingerii_curajului.jpg

Numele Îngerilor ne oferă indicații despre calitatea lor divină proprie.
Îngerii Curajului ne ghidează, învață, îndrumă, ajută, însoțesc, impulsionează, veghează, ocrotesc și protejează să trezim și să manifestăm plenar curajul.
Ne inspiră să descoperim curajul ca fiind o energie divină care ne este întotdeauna necesară, o virtute cardinală, un instrument esențial al conștiinței umane, pentru a explora necunoscutul, misteriosul, domenii noi.

Îngerii Curajului ne ajută să dobândim curajul adevărat
Îngerii Curajului ne revelează curajul adevărat.
Cu infinită iubire, ei ne susțin să trezim și să alegem întotdeauna curajul adevărat.
Aceste sublime ființe angelice ne îndeamnă să căutăm sincer și din toată inima Adevărul și să-l proclamăm cu mult curaj.
Îngerii Curajului ne ajută să trezim și să dinamizăm calități divine care sunt în strânsă legătură cu curajul:
- vitejia, eroismul, cutezanța, îndrăzneala, temeritatea;
- voința divin integrată, hotărârea, fermitatea, consecvența, constanța, stăruința, vigoarea, robustețea, forța benefică.
Ei ne învață că a avea curaj implică, totodată, a da dovadă de noblețe sufletească, abnegație, altruism, generozitate, dăruire, bunăvoință, dragoste de oameni, solidaritate, spirit de sacrificiu, blândețe, răbdare, chibzuință, sinceritate, onestitate, cinste; curajul ne inspiră inteligență, inteligență practică, capacitate de reacție rapidă, iscusință, dibăcie.
Vauvenargues a definit curajul adevărat astfel:
“Curajul adevărat este una dintre însușirile care presupun un suflet mare.
Sunt mai multe feluri de curaj: curajul contra sorții, care este filosofie; curajul împotriva nevoilor, care este răbdare; curajul în război, care este vitejie; curajul în întreprinderi, care este cutezanță; un curaj temerar, care este îndrăzneală; curaj împotriva nedreptății, care este tărie; curaj împotriva viciului, care este severitate, curaj de reculegere, de temperament etc.”

Îngerii Curajului ne insuflă curajul spiritual
Îngerii Curajului ne dezvăluie curajul spiritual.
Cu infinită abnegație, ei ne învață curajul ca o cerință esențială pentru desăvârșirea spirituală, pentru a fi înțelepți.
Părinții Bisericii reamintesc adesea că neînfricarea, îndrăzneala și elanul impetuos sunt instrumente indispensabile pentru dobândirea comorilor divine.
Iisus Cristos a spus:
“Împărăția Cerurilor să știți că se ia cu năvală, iar cei ce dau astfel năvală o dobândesc” (Matei, 11.12);
“Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu propăvăduiește: fiecare, ca să intre în ea, dă năvală” (Luca, 16.16).
Aici se face referire la curajul nestăvilit și elanul plin de ardoare.
Este semnificativă afirmația lui Menander: “ªi Dumnezeu ajută un curaj îndreptățit.”
Îngerii Curajului ne ajută să înțelegem că noi toți avem nevoie de mult curaj pentru a fi noi înșine, a fi ceea ce suntem cu adevărat; avem nevoie de mult curaj pentru a trăi, simți, gândi, susține punctul de vedere, ne comporta, manifesta, acționa așa cum este bine, etic și moral, autentic, chiar dacă aceasta nu este în conformitate cu normele, curentele, părerile, convingerile, ideiile, concepțiile, obiceiurile general acceptate sau stabilite.
Îngerii Curajului trezesc curajul inimii, ne îndrumă și ajută să avem o inimă curajoasă, plină de curaj.
Ne inspiră curajul de a gândi liber, benefic, creator, genial, după cum a afirmat Anatole France: “ªtiți cum se numește veselia oamenilor care gândesc? Se numește curaj al spiritului.”
Îngerii Curajului ne învață curajul de a fi fericiți, de a trăi fericit viața.
După A. Shopenhauer: “Pe lângă inteligență, curajul este o calitate esențială pentru fericirea noastră.”
Acești Îngeri ne insuflă curajul de a iubi, a iubi profund și fără măsură, necondiționat, a ne iubi pe noi înșine, pe ceilalți, viața.
Îngerii Curajului ne dăruiesc curajul de a ne cunoaște și transforma spiritual, de a ne obiectiva cu sinceritate și luciditate, de a ne vedea așa cum suntem pentru a ne putea transforma, ceea ce ne conferă posibilitatea de a acționa la timp, până nu este prea târziu.
Ne îndrumă să pășim hotărâți spre realizarea idealurilor divine, a scopurilor nobile înalte, umanitare, altruiste, juste, pentru progresul spiritual.
Atunci când sunt invocați cu umilință, sinceritate și iubire, Îngerii Curajului ne dăruiesc curajul să ne împlinim menirea spirituală, ne asistă să o împlinim cu mult curaj și entuziasm.
Iată exemplul marii mistice creștine Sfânta Tereza d’Avila:
“Dacă mă gândesc, nu există nicio dificultate pe care nu aș fi avut curajul s-o depășesc. ªtiu asta din experiență: îndată ce îți urmezi țelul pentru mărirea lui Dumnezeu, cu o hotărâre fermă de la început, neținând seama de rezistența firii, în scurt timp ești deja răsplătit.”
Constantin Tsatsos a vorbit despre tipuri de curaj:
“Există trei feluri de curaj: cel fizic, cel moral și cel spiritual. Trupul neînfricat în fața durerii și morții; sufletul neînfricat în fața tentațiilor plăcerii, ale rușinii sau ale onoarei sociale; spiritul neînfricat în fața căilor nebătătorite, în fața ideilor pe care nimeni nu le împărtășește. Curajul fizic este cel mai răspândit, dar asta nu înseamnă că este mai prejos de celelalte. Curajul spiritual este cel mai rar întâlnit. Pe acesta se sprijină civilizația umană. Curajul moral există întotdeauna, ca un reazăm... Este ceea ce numim virtute.”

Îngerii Curajului ne impulsionează să fim curajoși
Îngerii Curajului ne ajută să ne autoeducăm și educăm curajul, să-l
amplificăm.
Ei ne ajută să înțelegem: curajul ne susține să trecem cu bine peste toate dificultățile, situațiile, restriștile; să nu ne mai apară ca fiind grele, împovărătoare, fără ieșire, primejdioase; să nu ne lăsăm copleșiți, doborâți de ele.
Curajul ne scoate din situații grele și ne ajută să râdem spontan și savuros de propriile metehne, “să facem haz de necaz”.
Acești Îngeri ne întăresc în curaj, ne impulsionează să fim fermi și hotărâți, să nu amânăm luarea unor decizii, realizarea anumitor acțiuni benefice, să ne îndeplinim îndatoririle așa cum se cuvine, să facem ceea ce avem de făcut la momentul potrivit.
În popor se spune: “Pe cei îndrăzneți șansa (Providența) îi ajută.”;
“Pe cei curajoși Cerul îi ajută.”
Îngerii Curajului ne învață că atitudinea plină de curaj permite să fie analizate cu luciditate riscurile și dezvăluite mjloacele necesare pentru a înlătura, ocoli, depăși capcane, ispite, obstacole; de asemenea, învinge sentimentul de neîncredere în forțele proprii, frica în fața unor situații periculoase, primejdioase; ne ajută să fim calmi și lucizi în astfel de împrejurări.
Îngerii Curajului ne ajută să înțelegem că noi toți avem nevoie de curaj pentru a trăi propria viață, o viață adevărată.
Ei ne inspiră să ne hotărâm să mergem pe drumul vieții cu mult curaj, chiar dacă, simțim că pornim singuri sau pe unele porțiuni de drum rămânem singuri o perioadă de timp.
Aceste minunate ființe angelice ne ajută să înțelegem că este necesar să avem curaj pentru a comunica și relaționa firesc, sănătos, armonios, sincer cu toți din jur; a asculta și răspunde normal, în acord cu Legile Firii la opiniile, părerile, acțiunile celorlalți.

Invocarea Îngerilor Curajului
Îngerii Curajului sunt întotdeauna bucuroși să ne călăuzească, susțină, inspire și impulsioneze.
Îngerii Curajului sunt reprezentați, uneori, ținând în mâini sabia și scutul, simboluri ale curajului plin de discernământ spiritual și protecției divine.
Îi putem ruga cu umilință, iubire și credință pe Îngerii Curajului să ne ofere darul curajului total, care este de natură să ne ajute să ne transformăm, să ne autodepășim.
Îi putem ruga pe Îngerii Curajului să îndepărteze, să ne vindece de frici, temeri, spaime, fobii, descurajări, neliniști, îngrijorări, stresuri, slăbiciuni, negativitate, pesimism.
Atunci când îi invocăm cu umilință și sinceritate, pe un fond de puritate, Îngerii Curajului pot înlocui frica cu sentimente minunate, cum ar fi liniște, încredere.
Se indică a-i invoca pe Îngerii Curajului să fie cu noi, să ne ajute atunci când trebuie să luăm hotărâri, decizii importante în viață.
Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, însuflețitoare, impulsionantă, protectoare a Îngerilor Curajului atunci când urmărim să trezim, dinamizăm și manifestăm plenar curajul adevărat, curajul spiritual, să fim cât mai curajoși, ceea ce ne conferă protecție și siguranță, ne insuflă încrederea în Sine, optimism.
Este firesc să manifestăm recunoștință față de Îngerii Curajuluii pentru toată inspirația și susținerea lor.
Putem invoca Îngerii Curajului, inspirația și susținerea lor oricând, în fiecare zi, pentru noi, cei dragi, cei aflați în restriște, cei care au probleme de sănătate, pentru țara noastră, umanitate și planeta Pământ.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii plutesc catre Pamant si aduc din ceruri ecoul Gratiei si soapta Iubirii."
Fanny J. Crosby