Prima pagina arrowIngerii Aerului

Ingerii Aerului

Îngerii Aerului în diferite Tradiții
Îngerii Aerului sunt Îngeri Protectori ai Aerului.
Îngerii Aerului sunt Îngeri păzitori ai Echilibrului și Armoniei Mentale.
Ei sunt, totodată, Îngeri ai Nordului.

Aerul este un simbol al vieții spirituale și al Duhului.
În Biblie se vorbește despre aer, suflu, vânt, cer.
Aerul, suflul sunt simboluri cosmogonice.
Aerul este o poartă spre veșnicie pentru că purifică, vindecă, regenerează, întinerește și însuflețește.
Aerul are o virtute purificatoare și însuflețitoare.

În Cartea lui Iov, cap. 36,33:
“El dă din vreme de veste ciobanului și oilor, care simt din aer apropierea vijeliei.”
În Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
cap. 24,18
“Ca galbenul și ca onixul și ca stactia și ca aerul miresmelor din cortul mărturiei.”

Vânturile sunt descrise astfel în Cartea Secretă a lui Enoh:
cap.76,1 – 4, Cele douăsprezece vânturi și porțile lor:
“1 La hotarele Pământului, am văzut douăsprezece porți deschise pentru toate vânturile care suflă asupra Pământului. 2 Trei dintre ele se deschid în partea de Răsărit, și trei se deschid spre Apus, cu trei la dreapta și trei la stânga. 3 Primele trei sunt pe partea de Răsărit și mai sunt trei la Miazăzi. Următoarele trei sunt la stânga spre Miazănoapte și mai sunt încă trei spre Apus. 4 Prin patru dintre ele ies sufluri aducătoare de binecuvântări și de mântuire; prin celelalte opt – vânturile de pedeapsă. ...
Astfel am văzut toate cele douăsprezece porți prin care trec cele patru vânturi ale cerurilor; și ți-am arătat toate legile lor, precum și toate urgiile și binefacerile care le însoțesc.”

În gnosticism, Îngerii Aerului domnesc asupra funcției mentale, a elementului Aer, asupra a tot ce este de natură aeriană.
Gnosticii afirmă că punctul cardinal asociat acestor îngeri este Nordul.
În această tradiție se menționează existența unui guvernator sau stăpân al vânturilor.
În înțelepciunea orientală, Elementului Aer, îi corespunde o anumită familie angelică, numită Karma.
Îngerii Aerului apar în tradiția ebraică, persană, în alchimie.
În unele scrieri, sunt menționați „Spiritul Aerului”, „Arhonții Vânturilor”.

Îngerii Aerului guvernează Elementul Aer
Îngerii Aerului susțin, însoțesc, veghează și ocrotesc Elementul Aer.
Îngerii Aerului ne ajută și ne inspiră să conștientizăm că Aerul este un Dar de la Dumnezeu și să ne manifestăm recunoștința față de Dumnezeu.
Îngerii Aerului ne ajută să-L simțim pe Dumnezeu să ne dăruim în totalitate lui Dumnezeu.

Îngerii Aerului ne inspiră să avem o atitudine corespunzătoare față de Suflul Sacru.
Îngerii Aerului ne ajută să primim suflul vieții, suflul vital.
Ei ne ajută să înțelegem că ritmul respirației este cheia cunoașterii.
Îngerii Aerului aduc prospețime, tinerețe, regenerare, sănătate, energie, succes, mișcare, comunicare.

Îngerii Aerului ne ajută să cunoaștem, să simțim că Aerul este un element vital indispensabil vieții.
Aerul vehiculează energia subtilă a vieții, forța vitală esențială, numită Prana în tradiția hindusă, Ki în tradiția taoistă.
Îngerii Aerului ne ajută să conștientizăm aerul ca purtător al vieții, forței și purității, atât în plan spiritual, cât și la nivelul trupului.
Îngerii Aerului ne ajută ca prin fiecare respirație să aducem în ființa noastră suflul vital, energie subtilă macrocosmică care pătrunde, hrănește și susține corpul, totul .
Îngerii Aerului ne ajută să conștientizăm spațiul, structura, energia și proprietățile spațiului și să ne integrăm armonios în spațiu.

Invocând Îngerii Aerului, cerându-le ajutorul, aprofundând comuniunea cu Ei atingem starea de armonie și echilibru cu Elementul Aer în ființa noastră și în mediul înconjurător, îl integrăm armonios în universul nostru lăuntric, ne integrăm armonios în Elementul Aer din Macrocosmos, devenim un adevărat suflu al vieții.

Îngerii Aerului ne ajută să cunoaștem că există o imensă energie vitală, transformatoare, modelatoare, regeneratoare, vindecătoare, magică în Aer.
Ei ne ajută să conștientizăm și să experimentăm proprietățile aerului.

Îngerii Aerului aduc omenirii și încurajează cunoașterea complexă a remediilor naturale bazate pe aer, acea sursă nelimitată de energii vitale și vindecătoare ce provin de la elementul Aer, transmiterea și acumularea energiilor benefice din aer.
În multe terapii, oxiterapie, ozonoterapie, aerosoli, terapii bazate pe respirație se valorifică aerul, ritmul respirației, diferitele tipuri de aer benefice pentru organism.
Ritmarea și controlul respirației este recunoscută de mii de ani ca una dintre cele mai importante modalități de reîntinerire și regenerare a corpului, permite o echilibrare energetică la nivelul tuturor sistemelor funcționale ale corpului, astfel ființa umană este plină de viață tot timpul.

Îngerii Aerului guvernează, susțin, însoțesc, veghează și ocrotesc aerul din natură: atmosfera, curenții de aer, vânturile, briza mării.

Îngerii Aerului mențin aerul pur, sănătos, armonios, echilibrat, plin de vitalitate și energie; îl purifică, regenerează, protejează, vindecă și ajută la soluționarea problemelor legate de atmosferă, poluare.

Aerul este caracterizată de fluiditate, mobilitate, transparență.
Fiind fluid și mobil, aerul tinde spre expansiune.
Aerului îi corespunde atingerea, simțul tactil.
Îngerii Aerului ne deschid prin intermediul simțului tactil față de energiile sublime ale încântării, euforiei, beatitudinii.
Îngerii Aerului ne inspiră să primim și să oferim cu dărnicie îmbrățișări afectuoase, să cunoaștem, aplicăm și înțelegem arta îmbrățișării, efectele plenar armonizante ale îmbrățișării, să conștientizăm că suntem îmbrățișați clipă de clipă de Dumnezeu, să urmărim să-L îmbrățișăm cu multă iubire pe Dumnezeu.
Îngerii Aerului ne inspiră și ne susțin să ne armonizăm, echilibrăm, vindecăm, împlinim prin dans, diferite tipuri de dans și mișcări.

Îngerii Aerului purifică ambianța transformând aerul viciat într-un aer pur, plăcut, înmiresmat.
Îi putem ruga pe Îngerii Aerului să ne ajute să ne transformăm aerul impur din ființa noastră într-un aer pur și sănătos.
Îngerii Aerului ne ajută să înțelegem că nu este deloc bine a fuma și a ne afla în mediile în care se fumează, în orice aer viciat.
Îngerii Aerului ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează să valorificăm în mod benefic și creator Aerul de pe Pământ, să-l purificăm, să-l menținem curat.
Îngerii Aerului ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează, protejează ființele umane care lucrează în domeniul aerului în mediul înconjurător, care sunt interesate de atmosferă, care lucrează în domeniul aerului.

Îngerii Aerului guvernează Funcția Mentală
Îngerii Aerului ne ajută să ne deschidem sufletul, să ne purificăm mintea, să ne hrănim sufletul și mintea, să ne deschidem inimile, să ne deschidem afectiv, să ne abandonăm, aflăm în Brațele lui Dumnezeu.

Îngerii Aerului ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează să trezim, să dinamizăm și să amplificăm funcția mentală.
Îngerii Aerului ne ajută să restabilim echilibrul între funcția mentală și celelalte funcții ale ființei umane.

Îngerii Aerului susțin activitatea mentală și ne ajută să gândim în conformitate cu Legile Divine, Armonia și Ordinea Divină.
Ei susțin dinamizarea gândirii pozitive, benefice, spirituale pentru Binele în lume.
Îngerii Aerului ne veghează să ne formăm un plan de viață, bazat pe principii divine.

Îngerii Aerului ne binecuvântează cu puterea imensă a gândirii pozitive pentru integrarea noastră divină în Marele Tot Universal.
Îngerii Aerului susțin funcționarea și armonizarea planului mental al ființei umane, dezvoltarea inteligenței și a puterii de pătrundere mentală.
Îngerii Aerului ne ajută să cunoaștem că puterea gândirii este foarte mare și ne ajută să o folosim de fiecare dată numai în bine.
Ei ne învață să gândim pozitiv, pentru a atinge mai repede țelurile, idealurile.
Îngerii Aerului ne îndrumă să ne controlăm mintea, activitatea mentală, gândurile, să ne oprim mintea, fluxul mental.
Ei ne inspiră să gândim sănătos.

Îngerii Aerului ne conferă o viziune totalizatoare, globală și divin integrată asupra Realității.
Îngerii Aerului ne aduc deschidere mentală, ne susțin permanent să avem o atitudine de deschidere mentală și să ne îmbunătățim permanent viziunea despre viață și Univers.
Ei ne îndrumă să cultivăm o atitudine mentală corectă, să înțelegem just, să ne exprimăm plenar și armonios individualitatea, într-o stare de libertate interioară euforică.
Îngerii Aerului ne ajută să ne menținem mintea într-o stare de receptivitate elevată față de ideile noi și minunate, oferindu-ne capacitatea de a lua mereu decizii înțelepte, capacitatea de coordonare, adaptabilitate.

Îngerii Aerului ne aduc claritate și precizie mentală, astfel încât să atragem în viața noastră tot ceea ce este bun și sublim, frumos și armonios, pur și sănătos.
Ei ne dăruiesc calitate și precizie mentală, înțelegere, capacitate de a asimila cu ușurință idei noi benefice, mobilitate a gândirii, distributivitate a atenției, putere de conștientizare.
Îngerii Aerului ne hrănesc claritatea gândirii pentru a folosi în mod inteligent și benefic energia de care dispunem și a acționa înțelept.
Ei ne inspiră să ne împărtășim cu claritate ideile, să înțelegem și asimilăm ideile bune ale celorlalți, să manifestăm toleranță, optimism.

Îngerii Aerului ne ajută să înțelegem și să asimilăm aspectele mai abstracte și mai greu de înțeles, cele clasificabile de către minte, cele ale căror sisteme de referință ne sunt deocamdată străine.
Îngerii Aerului ne inspiră să gândim rapid și eficient, să acționăm eficace, precis, la timp, într-un mod înțelept.
Îngerii Aerului ne dăruiesc creativitate nelimitată, inventivitate, cutezanță.
Ei ne inspiră să găsim mereu soluțiile optime, geniale ale situațiilor care par fără ieșire, ale problemelor cu care eventual ne confruntăm.
Îngerii Aerului ne inspiră să aducem omagii înțelepciunii și să o prețuim, să celebrăm unicitatea.

Apelarea și Invocarea Îngerilor Aerului
Îngerii Aerului sunt întotdeauna bucuroși să ne asiste, să ne ajute și să ne inspire.

Îngerii Aerului sunt reprezentați ținând în mână Soarele conștiinței, cel care susține toate eforturile omului de a dobândi o minte clară și limpede.

Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare a Îngerilor Aerului în natură, în aerul proaspăt al parcurilor, grădinilor, livezilor, pădurilor și câmpiilor, la munte; în adierea unor vânturi calde, plăcute, înviorătoare; a brizei mării.

Îi putem apela și invoca pe Îngerii Aerului, pentru a ne ajuta să inspirăm profund, cât mai conștient aerul proaspăt, suflul vitalizant, purificator, regenerant, vindecător în natură.
Îngerii Aerului ne inspiră să respirăm cât mai conștient, ritmic, armonios pentru a ne echilibra, purifica, vindeca, regenera, hrăni profund sufletul, mintea și trupul.
Îi putem ruga pe Îngerii Aerului să ne îmbrățișeze, să ne poarte pe aripile lor, să alunge, să risipească grijile și problemele noastre așa cum vântul alungă norii.

Se indică a-i invoca pe Îngerii Aerului atunci când călătorim, în special în călătoriile aeriene.

Putem invoca Îngerii Aerului, ajutorul Îngerilor Aerului oricând, în fiecare zi, pentru noi, pentru cei dragi, pentru cei aflați în suferință, pentru cei care au probleme de sănătate, pentru umanitate și planeta Pământ.

Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Îngerilor Aerului, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să le cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii lui Dumnezeu vin la noi in mod ocultat."
James Russell Lowell