Carte transmisa din generatie in generatie
...
 
Domnul face sa cada intunericul pe Pamant si Enoh este rapit in cer
...
 
Enoh explica cum trebuie sa ne purtam in fata lui Dumnezeu
...
 
Invataturile lui Enoh catre fiii sai
...
 
Cum l-a chemat Dumnezeu pe Enoh
...
 
Nu-l dispretui pe cel sarac, ci imparte frateste cu el
...
 
Despre importanta daruirii din inima, deoarece nu exista cainta dupã moarte
...
 
Enoh le cere fiilor sai sa evite nedreptatea
...
 
Cel ce pangareste sufletul altcuiva isi pangareste propriul suflet
...
 
Enoh ii învata pe copiii sai in legatura cu gravitatea contactului necurat
Capitolul 59 Enoh îi învaþã pe copiii sãi în legãturã cu gravitatea contactului necurat 1 Oricine pângãreºte sufletul unui animal îºi pângãreºte p...
 
Invataturile lui Enoh catre copiii sai
Capitolul 58 Învãþãturile lui Enoh cãtre copiii sãi 1 Ascultaþi-mã copiii mei, ascultaþi-mã cu luare-aminte astãzi. 2 În zilele de demult când Domnul S-a pogor&aci...
 
Enoh ii cere fiului sau Matusalem sa adune comunitatea
Capitolul 57 Enoh îi cere fiului sãu Matusalem sã adune comunitatea 1 Matusalem, adunã-i pe toþi ca sã le pot vorbi înainte de a pleca. 2 Matusalem se grãbi ºi-i adunã pe ...
 
Matusalem ii cere tatalui sau sa-l binecuvanteze
Capitolul 56 Matusalem îi cere tatãlui sãu sã-l binecuvânteze 1 Rãspunzând tatãlui sãu, Matusalem spuse: "Ce-aº putea sã fac ca sã-þi fiu pe plac pentru ca sã...
 
A sosit timpul ca Enoh sa fie inaltat la cer
Capitolul 55 A sosit timpul ca Enoh sã fie înãlþat la cer 1 Copiii mei dragi, ascultaþi: ultima mea zi, precum ºi ultimul meu ceas, sunt aproape. 2 Îngerii care trebuie s...
 
Enoh le cere copiilor sai sa dea mai departe cartile lui
Capitolul 54 Enoh le cere copiilor sãi sã dea mai departe cãrþile lui 1 Lãsaþi aceste cãrþi sã devinã moºtenitoarele pãcii voastre. 2 ºi daþi-le tuturor celor care le doresc. Ex...
 
Enoh confirma cuvantul lui Dumnezeu
Capitolul 53 Enoh confirmã cuvântul lui Dumnezeu 1Copiii mei, sã nu spuneþi "Tatãl nostru stã în faþa lui Dumnezeu ºi se roagã pentru pãcatele noastre, pentru cã a...
 
Dumnezeu ii invata pe credinciosii Lui cum trebuie sa-L preamareasca
Capitolul 52 Dumnezeu îi învaþã pe credincioºii Lui cum trebuie sã-L preamãreascã 1 Binecuvântat este omul care cu buzele sale Îl preaslãveºte pe Dumnezeu ºi care-...
 
Enoh cere ca nimeni sa nu-si ascunda comorile
Capitolul 51 Enoh cere ca nimeni sã nu-ºi ascundã comorile în pãmânt, ci ca ele sã fie dãruite sãracilor 1 Întindeþi-le mâna sãracilor, dupã posibilitãþi. ...
 
Nici un om de pe Pamant nu poate sta ascuns
Capitolul 50 Nici un om de pe Pãmânt nu poate sta ascuns, nici faptele lui sã fie tãinuite 1 Eu am aºternut destinul fiecãrui om în scris ºi nimeni dintre cei nãscuþi pe Pãm&...
 
Enoh le cere fiilor sai sa nu jure
Capitolul 49 Enoh le cere fiilor sãi sã nu jure ºi aratã fãgãduinþa lui Dumnezeu fãcutã chiar în pântecele mamelor 1 Vã jur copiii mei, dar nu jur cu jurãmânt, nici ...
 
Despre trecerea Soarelui deasupra celor sapte cercuri
Capitolul 48 Despre trecerea Soarelui deasupra celor ºapte cercuri 1 Soarele se deplaseazã de-a lungul celor ºapte cercuri divine care sunt locul de întâlnire al celor 182 de T...
 
Enoh isi invata fiii si le da manuscrisul acestei carti
Capitolul 47 Enoh îºi învaþã fiii ºi le dã manuscrisul acestei cãrþi 1 ºi acum dragii mei copii, deschideþi-vã inima ºi mintea ºi ascultaþi cuvintele tatãlui vostr...
 
La fel cum un imparat nu accepta cadouri rau intentionate, tot astfel si Dumnezeu le respinge
Capitolul 46 La fel cum un împãrat nu acceptã cadouri rãu intenþionate, tot astfel ºi Dumnezeu le respinge 1 Ascultaþi-mã cu luare-aminte dragii mei, ºi pricepeþi vorbele ce i...
 
Dumnezeu explica limpede ca El nu doreste sacrificii, ci doar o inima simpla si curata
Capitolul 45 Dumnezeu explicã limpede cã El nu doreºte sacrificii, ci doar o inimã simplã ºi curatã 1 Oricine se grãbeºte sã-I aducã jertfe Domnului îºi va grãbi rãspla...
 
Enoh le cere copiilor lui sa nu dispretuiasca niciodata pe nimeni
Capitolul 44 Enoh le cere copiilor lui sã nu dispreþuiascã niciodatã pe nimeni, fie el mic sau mare 1 Domnul l-a fãcut pe om cu mâinile Lui ºi dupã chipul Sãu. Omul este ca ...
 
Enoh explica modul in care a observat si a consemnat judecatile lui Dumnezeu
Capitolul 43 Enoh explicã modul în care a observat ºi a consemnat judecãþile lui Dumnezeu 1 Dragi copii, tatãl vostru a observat fiecare mãsurã ºi fiecare judecatã a lui Dumn...
 
Enoh ajunge in fata portilor iadului
Capitolul 42 Enoh ajunge în faþa porþilor iadului 1 Am vãzut feþele, dinþii de oþel ºi ochii ca tãciunii încinºi ai pãzitorilor Iadului care stau în faþa porþi...
 
Enoh plange pacatul lui Adam
Capitolul 41 Enoh plânge pãcatul lui Adam 1 Dar ceea ce m-a fãcut sã plâng a fost atunci când am asistat, în tovãrãºia tuturor strãmoºilor Pãmântului,...
 
Enoh le povesteste copiilor sai ceea ce a vazut
Capitolul 40 Enoh le povesteºte copiilor sãi ceea ce a vãzut 1 Dragi copii, pot sã vã spun cã am vãzut întreaga creaþie de la început ºi pânã la sfârºit, iar ceea ...
 
Enoh se simte mic dupa dialogul lui cu Dumnezeu
Capitolul 39 Enoh se simte mic dupã dialogul lui cu Dumnezeu 1 Copiii mei, comoara mea, ascultaþi-mã, cãci am multe lucruri sã vã spun.        &nbs...
 
Fiul lui Enoh il astepta pe tatal sau zi si noapte
Capitolul 38 Fiul lui Enoh îl aºtepta pe tatãl sãu zi ºi noapte 1 Domnul le-a spus Îngerilor care mã însoþiserã: „Însoþiþi-l pe Enoh pe Pãmânt ºi r...
 
Dumnezeu cheama un Inger
Capitolul 37 Dumnezeu cheamã un Înger 1 Atunci Dumnezeu l-a chemat pe unul dintre Îngerii Sãi cei mai bãtrâni, un Înger teribil ºi ameninþãtor, pe care l-a aº...
 
Dumnezeu ii cere lui Enoh sa se pregateasca
Capitolul 36 Dumnezeu îi cere lui Enoh sã se pregãteascã sã-i pãrãseascã pe ai sãi peste 30 de zile 1 Acum, Enoh, îþi mai dau încã 30 de zile de trãit în c...
 
Un om din familia lui Enoh va fi lasat in viata
Capitolul 35 Un om din familia lui Enoh va fi lãsat în viaþã, pentru cã a urmat poruncile Mele 1 Din sãmânþa lui va ieºi o altã generaþie, mult timp dupã aceea, dar mulþi ...
 
Dumnezeu ii condamna pe inchinatorii la idoli si dezlantuie potopul asupra lor
Capitolul 34 Dumnezeu îi condamnã pe închinãtorii la idoli ºi dezlãnþuie potopul asupra lor 1 Ei nu se tem de Mine, au lepãdat poruncile Mele ºi preferã sã se prosterneze &icir...
 
Dumnezeu ii arata lui Enoh varsta Lumii
Capitolul 33 Dumnezeu îi aratã lui Enoh vârsta Lumii ºi durata sa de 7000 de ani 1 Am fãcut de asemenea o a opta zi, pentru ca aceasta sã fie prima creatã dupã Creaþia Mea ºi p...
 
Dupa pacatul lui Adam, Dumnezeu il alunga din Rai
Capitolul 32 Dupã pãcatul lui Adam, Dumnezeu îl alungã din Rai 1 I-am spus lui Adam: „Þãrânã eºti ºi în þãrânã te vei întoarce. Nu te voi distruge, d...
 
Dumnezeu ii da lui Adam Raiul si deschide Cerul pentru ca el sa poata vedea Ingerii
Capitolul 31 Dumnezeu îi dã lui Adam Raiul ºi deschide Cerul pentru ca el sã poatã vedea Îngerii 1 Adam trãia pe Pãmânt. De aceea, Eu i-am creat o grãdinã la rãsãrit de E...
 
Dumnezeu a creat toate cerurile in ziua a treia
Capitolul 30 Dumnezeu a creat toate cerurile în ziua a treia 1 În ziua a treia, i-am poruncit Pãmântului sã facã sã creascã arbori uriaºi ºi minunaþi, dealuri ºi gr&ac...
 
A fost o seara si apoi o dimineata. A fost ziua a doua
Capitolul 29 A fost o searã ºi apoi o dimineaþã. A fost ziua a doua 1 Pentru toate aceste oºti cereºti, am imaginat natura ºi chipul focului. Privirea Mea s-a aºternut peste o stâncã...
 
Dumnezeu ii arata lui Enoh intelepciunea Sa
Capitolul 28 Dumnezeu îi aratã lui Enoh înþelepciunea Sa ºi modul în care El a creat toate forþele în ºapte zile 1 Am continuat, fãcând ca primul cerc format s...
 
Cum a creat Dumnezeu Apa
Capitolul 27 Cum a creat Dumnezeu Apa ºi cum a înconjurat-o cu Luminã înainte de a o aºeza peste ºapte insule 1 ºi atunci am poruncit ca un alt lucru sã fie scos în acelaºi ...
 
Dumnezeu il cheama pe Archas, spiritul tare al Creatiei
Capitolul 26 Dumnezeu îl cheamã pe Archas, spiritul tare al Creaþiei 1 I-am poruncit din nou Neantului sã-l aducã în faþa Mea pe Archas, spiritul tare al Creaþiei. 2 Archas s-a ...
 
Dumnezeu ii explicã lui Enoh modul in care vizibilul si invizibilul au iesit din Neant
Capitolul 25 Dumnezeu îi explicã lui Enoh modul în care vizibilul ºi invizibilul au ieºit din Neant 1  I-am poruncit Neantului celui mai profund ca lucrurile vizibile s...
 
Despre marile taine pe care Dumnezeu i le-a revelat lui Enoh
Capitolul 24 Despre marile taine pe care Dumnezeu i le-a revelat lui Enoh 1 Deodatã, Dumnezeu mi-a vorbit, spunându-mi: „Enoh, vino ºi aºeazã-te la stânga Mea, alãtur...
 
Enoh povesteste calatoria sa impreuna cu Ingerii in 366 de carti
Capitolul 23 Enoh povesteºte cãlãtoria sa împreunã cu Îngerii în 366 de cãrþi 1 Arhanghelul Pravuil mi-a explicat atunci cum funcþioneazã Cerul, Pãmântul, o...
 
In cel de-al Zecelea Cer, Mihail il aseaza pe Enoh in fata lui Dumnezeu
Capitolul 22 În cel de-al Zecelea Cer, Mihail îl aºeazã pe Enoh în faþa lui Dumnezeu 1 În cel de-al Zecelea Cer, numit Aravoth, am vãzut în sfârºi...
 
Enoh ramane singur in cel de-al saptelea Cer
Capitolul 21 Enoh rãmâne singur în cel de-al ºaptelea Cer 1 Heruvimii, Serafimii, Îngerii cu ºase aripi ºi cei cu nenumãraþi ochi au rãmas înaintea Tronului, ...
 
Enoh este dus in cel de-al saptelea Cer
Capitolul 20 Enoh este dus în cel de-al ºaptelea Cer 1 Apoi Îngerii mei m-au ridicat ºi m-au dus în cel de-al ºaptelea Cer, unde am descoperit o luminã extraordinar...
 
Enoh este dus in cel de-al saselea Cer
Capitolul 19 Enoh este dus în cel de-al ºaselea Cer 1 Îngerii mei m-au luat ºi m-au dus în cel de-al ºaselea Cer, unde am descoperit ºapte grupuri de Îngeri pe...
 
Enoh este dus in cel de-al Cincilea Cer
...
 
Despre cantecul de nedescris al Ingerilor
...
 
Ingerii il aseaza pe Enoh la Rasaritul Lunii
...
 
Bucati din Soare care canta...
...
 
Ingerii il duc pe Enoh la Apus
...
 
Ingerii il duc pe Enoh la portile Soarelui
...
 
Minunatele elemente ale Soarelui
...
 
Enoh este dus în cel de-al Patrulea Cer
...
 
Enoh descopera osanda pacatosilor
...
 
Enoh descopera locul compasiunii
...
 
Enoh este dus in cel de-al Treilea Cer
...
 
Enoh este dus in cel de-al Doilea Cer
...
 
Casa rouai
...
 
Ingerii care pazesc hambarele de zapada
...
 
Ingerii care guverneaza stelele
...
 
Enoh este dus de Ingeri in Primul Cer
...
 
Enoh isi anunta copiii
...
 
Doi Ingeri ii apar lui Enoh
...
 

 

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Dumnezeu le-a poruncit ingerilor Lui sa te protejeze pe toate drumurile tale, sa te tina in brate pentru ca tu sa nu-ti lovesti piciorul de vreo piatra."
Psalmi 90, 11-12