Prima pagina arrowArhanghelul Uriel

Arhanghelul Uriel

arhangelul_uriel.jpg

Numele Arhanghelului Uriel
În limba ebraică, termenul Uriel poate fi tradus în limba română astfel “Lumina cea Tainică a lui Dumnezeu” sau “Focul Alchimic Transformator al lui Dumnezeu”.
În unele tratate secrete se menţionează faptul că Uriel captează în sfera sa tainică de forţă Lumina Enigmatică ce ţâşneşte din Chipul cel Misterios al lui Dumnezeu.
Printre altele, arhanghelul Uriel are importanta misiune de a aduce fiinţelor umane care sunt pregătite să o primească şi să o asimileze, Lumina Divină Enigmatică a Chipului lui Dumnezeu.
Fiind acela care face să se manifeste Focul cel Tainic al lui Dumnezeu, flacăra ce ţâşneşte şi ne apare ca fiind sabia arhanghelului Uriel, are înainte de toate rolul de a arde toate aspectele malefice nefaste, cum ar fi: egoismul, dorinţele rele, încăpăţânarea, iar toate acestea devin cu putinţă prin susţinerea sa, mai ales atunci când fiinţele umane îşi îndreaptă rugăciunile sincere şi umile către Dumnezeu.
Despre arhanghelul Uriel se spune în anumite tratate secrete că el guvernează anumite Aspecte ale Focului Subtil Divin.

Arhanghelul Uriel evidenţiază o uimitoare înţelepciune practică
Arhanghelul Uriel este considerat de către marii iniţiaţi ca fiind unul dintre cei mai înţelepţi arhangheli, care evidenţiază, în permanenţă, o uimitoare înţelepciune practică, “sophrozin”, în limba greacă, ce este cu totul ieşită din comun.
Tocmai de aceea, el este considerat ca fiind unul dintre cei mai inventivi arhangheli.
La modul general vorbind, ajutorul, inspiraţia genială şi susţinerea arhanghelului Uriel se manifestă, de regulă, în fiinţa noastră în special sub forma unor idei şi intuiţii creatoare, adeseori chiar geniale, care ne ajută să ne modificăm radical punctul de vedere asupra dificultăţilor sau a problemelor grave cu care ne confruntăm.

Arhanghelul Uriel este o genială Călăuză Cerească
În conformitate cu viziunile marelui iniţiat Enoh, arhanghelul Uriel este o genială călăuză cerească.
Urmează două fragmente din Cartea Secretă a lui Enoh:
Capitolul 72 Tratat de Astronomie: Legea Soarelui:
„1… schimbarea care va surveni în căile corpurilor cereşti, în funcţie de relaţiile pe
care le întreţin unul cu altul, importanţa lor, fazele, numele şi obârşia lor.
Toate acestea mi-au fost arătate de Uriel, Îngerul care mă însoţea, căci el este călăuza şi organizatorul lor. Am putut observa legile cărora li se supun aceste corpuri cereşti, cum merg ele în timpul oamenilor, până la realizarea unei noi Creaţii care va dăinui, şi ea, în veci.”
Capitolul 75 Îngerul Uriel, responsabil cu Aştrii:
„3 Căci Uriel mi-a arătat timpii, anii, zilele şi semnele zodiacale care le corespund.
El este Îngerul pe care Stăpânul Universului l-a aşezat în fruntea tuturor Luminilor Cereşti, pentru ca Soarele, Luna şi toate creaturile cereşti să domnească în Cer şi să poată fi văzute de pe Pământ ca ghizi, atât ziua cât şi noaptea.”
Arhanghelul Uriel este acela care aduce celor care merită să le primească, respectiv fiinţelor umane, anumite informaţii profetice.
Arhanghelului Uriel i-a revenit misiunea de a-l ajuta şi de a-l inspira pe marele preot şi clarvăzător Ezra să interpreteze în mod corect profeţiile referitoare la Venirea lui Mesia şi el a avut un rol hotărâtor în menţinerea nealterată a direcţiei iniţiatice autentice a tradiţiei spirituale a Kabbala-ei.

Arhanghelul Uriel este alchimist înţelept
Tradiţia ebraică menţionează că arhanghelul Uriel este acela care a revelat la începuturi omenirii ştiinţa secretă a alchimiei împreună cu taina fundamentală a transmutaţiei alchimice în energie şi a sublimării armonioase a energiei rezultante a potenţialului creator ce există în trupul fiecărei făpturi umane.
Atunci când este invocat într-un mod ferm, cu credinţă, descoperim că arhanghelul Uriel manifestă o miraculoasă putere purificatoare şi, totodată, are capacitatea divină de a sublima şi de a transforma energiile subtile joase, inferioare în energii subtile elevate, pure ce dinamizează aspectele superioare ale fiinţei şi facilitează înţelegerea intuitivă, matură a aspectelor spirituale care apar în existenţa noastră.
Prin transformarea şi alchimizarea amintirilor traumatizante sau dureroase şi prin restabilirea stării de pace în viaţa noastră, arhanghelul Uriel ne ajută să transformăm, în mod gradat, cele mai cumplite dezamăgiri care apar în viaţa noastră în cele mai evidente binecuvântări şi ne permite să descătuşăm toate îndârjirile şi neiertările, împreună cu toate resentimentele, aducând, în mod gradat, pacea profundă şi liniştea divină în sufletele noastre.

Arhanghelul Uriel este arhanghelul Păcii Divine
Întocmai precum un divin magician şi alchimist înţelept, arhanghelul Uriel ne inspiră şi, apoi, ne revelează, adeseori prin intermediul unor vise inspiratoare, profund semnificative, care sunt cele mai înţelepte modalităţi, care sunt soluţiile optime, geniale de rezolvare rapidă a celor mai dificile situaţii şi care, prin intermediul creativităţii sale pline de înţelepciune, pot fi, apoi, transformate în experienţe net superioare sau se metamorfozează ca prin farmec, sub ochii noştri, în semnificative lecţii spirituale ce ne propulsează după aceea pe niveluri de conştiinţă net superioară, toate acestea rezultând chiar prin forţa ce rezultă din acele încercări spirituale, conjuncturi ce anterior păreau fără ieşire şi din feluritele situaţii dificile cu care ne confruntăm uneori.
Tocmai de aceea, atât în tradiţia creştină, cât şi în tradiţia ebraică, arhanghelul Uriel este supranumit uneori, deloc întâmplător, “Arhanghelul Păcii Divine”.

Arhanghelul Uriel este arhanghel esenţial al Prezenţei şi al Puterii Dumnezeieşti
Dat fiind faptul că ordinul angelic al arhanghelilor este structurat astfel încât să fie orientat către patru direcţii fundamentale, se poate spune că arhanghelul Uriel face deja parte dintre cei patru arhangheli esenţiali ai Prezenţei şi ai Puterii Dumnezeieşti ce sunt reprezentativi pentru întreaga categorie a arhanghelilor, alături de arhanghelii Mihail, Gabriel sau Gavril şi Rafael.
Fiind unul din cei patru arhangheli ai Prezenţei Divine, aceasta a făcut ca arhanghelul Uriel să fie în mod frecvent invocat, într-o intimă asociere, cu ceilalţi trei arhangheli.
Menţionăm, referitor la aceasta, o binecunoscută rugăciune, foarte populară, care se indică să fie rostită de trei ori, într-un mod ferm şi cu mare credinţă, înainte de culcare.
Urmează această rugăciune foarte eficientă pe care este necesar să o rostim înainte de culcare, pentru a beneficia, în felul acesta, de ajutorul şi transformările lăuntrice profunde care apar atunci când cei patru arhangheli sunt invocaţi să se manifeste atât în trupul cât şi în fiinţa noastră lăuntrică.
Urmează această populară rugăciune:

„Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail să fie şi să rămână mereu
în dreapta trupului şi a fiinţei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Gabriel să fie şi să rămână mereu
în stânga trupului şi a fiinţei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Uriel să fie şi să rămână mereu
în faţa trupului şi a fiinţei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Rafael să fie şi să rămână mereu
în spatele trupului meu şi a fiinţei mele.
Fie ca Preasfânta Prezenţă a Duhului lui Dumnezeu
să fie şi să rămână mereu
deasupra capului şi a fiinţei mele”.

Aceasta este acea populară rugăciune care trebuie să fie rostită de trei ori cu fermitate şi cu credinţă deplină înainte de a adormi.
Într-o tehnică de contactare a arhanghelilor corelată cu punctele cardinale, modalitate preluată din tradiţia ebraică, arhanghelul Uriel este asociat direcţiei Est.
În anumite tratate secrete ale Kabbala-ei, se menţionează faptul că cei patru arhangheli ai Prezenţei şi Puterii Divine, respectiv Mihail, Gabriel, Rafael şi Uriel
s-au rugat la un moment dat împreună la Dumnezeu pentru ca Acesta să facă să înceteze anumite suferinţe şi haosul ce apăruse pe Pământ datorită acţiunii în mod evident dizarmonioase a aşa-numiţilor îngeri decăzuţi care sunt cunoscuţi în tradiţia ebraică sub numele de “nefilim”.
La scurt timp după aceea, Dumnezeu l-a ales dintre cei patru arhangheli pe arhanghelul Uriel şi l-a anunţat că trebuie să-i transmită Patriarhului Noe vestea să construiască o corabie în care să fie salvate toate speciile de pe Pământ de marele potop ce urma să apară.
Arhanghelul Uriel oferă, totodată, o protecţie rapidă şi eficientă în situaţia în care se dezlănţuie anumite catastrofe sau dezastre naturale, cum ar fi mari cutremure, incendii cumplite, inundaţii, uragane, etc., etc.
Atunci când el este invocat periodic astfel încât noi reuşim să stabilim o legătură privilegiată de prietenie spirituală cu acest arhanghel devine, în felul acesta, cu putinţă să fim avertizaţi întotdeauna la timp, prin intermediul anumitor vise premonitorii, cu puţin timp înainte, de regulă 7 sau 10 zile ca asemenea dezastre naturale să se producă.
În felul acesta, devine cu putinţă, dacă luăm în consideraţie premoniţiile şi visele semnificative care ni se manifestă, să ne salvăm viaţa în cazul în care acţionăm astfel încât să ne punem la adăpost de pericolele pe care astfel de dezastre sau catastrofe pot să le declanşeze şi să ne afecteze, în felul acesta, viaţa sau integritatea fizică.

Arhanghelul Uriel are un rol esenţial în transformarea spirituală
Arhanghelul Uriel ajută mai ales fiinţele umane a căror inimă şi suflet ard de iubire şi dăruire faţă de Dumnezeu.
Din motive ce au rămas obscure până în ziua de astăzi, Arhanghelul Raguel, împreună cu alţi Îngeri şi Arhangheli, printre care Arhanghelul Uriel, au fost brusc şi fără niciun motiv consideraţi de către papa zaharia, în anul 745, ca ne mai fiind demni să facă parte din rândul Îngerilor, iar toate referirile explicite la ei, sau mai exact la numele lor ce existau anterior în Biblie, au fost pentru totdeauna eliminate.
Dincolo de toate acestea, noi putem fi siguri că această stranie iniţiativă a bisericii
catolice nu îi va putea afecta în niciun fel pe Îngerii de Lumină ce au fost refuzaţi, am putea spune, în felul acesta, căci, în realitate, acest refuz îi va afecta numai şi numai pe toţi aceia care, sub influenţa acestei dogme ciudate, care nu are niciun suport real, nu vor cunoaşte faptul că, în realitate, unii dintre Îngerii şi Arhanghelii al căror nume
a fost brusc şi într-un mod ciudat eliminat din textul Biblic, cum ar fi, spre exemplu,
Arhanghelii Raguel şi Uriel, ar putea avea, în realitate, un rol important, chiar esenţial, în transformarea lor spirituală.
În plus, această iniţiativă ciudată, cu privire la care, nu s-a oferit niciodată până în prezent vreo explicaţie coerentă şi inteligentă, este cu atât mai stranie şi poate chiar să ne apară ca fiind de-a dreptul absurdă, dacă avem în vedere că în cazul în care ar fi fost cu adevărat vorba despre nişte aşa-zişi demoni, atunci ar fi fost, totodată, normal să fie extrase din Biblie nu numai numele acestor aşa-zişi demoni, ci şi faptele lor cu toate implicaţiile ce decurg din acestea.

Arhanghelul Uriel are un rol esenţial în Revirimentul Spiritual Planetar
Arhanghelii Raguel şi Uriel au, în realitate, un rol important, chiar esenţial, în cadrul Revirimentului Spiritual ce va trebui să se manifeste la nivelul întregii Planete.
În ce priveşte ajutorul pe care arhanghelul Uriel îl oferă Planetei Pământ, în cadrul emisiunii „O Oră cu Un Înger”, a fost descris strigătul de ajutor al Sufletul Planetei Pământ: „A fost totodată un strigăt universal, dar este sigur că acel strigăt a fost auzit şi a fost receptat până în Sferele superioare, însă trebuie să ştiţi că acest strigăt a fost transmis şi de către Arhangheli, în special, de Arhanghelii Jofiel, Uriel şi Mihail.”
Prezenţa subtilă, sublimă, divină, angelică, inspiratoare, impulsionantă, protectoare a arhanghelului Uriel poate fi simţită şi conştientizată în sfera Planetei Pământ.

Invocarea Arhanghelului Uriel
Arhanghelul Uriel este reprezentat fie cu un pergament şi cu o carte în mână, fie având o mână întinsă în care ţine Flacăra Divină prin intermediul căreia dăruieşte oamenilor Iubirea pură şi Lumina Enigmatică a Chipului lui Dumnezeu.
În unele reprezentări, arhanghelul Uriel este înfăţişat rămânând la Poarta Paradisului şi ţinând în mână o sabie de foc.
Atunci când invocăm, cu o credinţă puternică, profundă, deplină, în universul
nostru lăuntric, Numele şi Prezenţa tainică a Arhanghelului Uriel, în fiinţa noastră
apare o stare distinctă ce evidenţiază că începem să beneficiem de pe urma
influenţei lui divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm şi cu o credinţă deplină, la realitatea
existenţei Arhanghelului Uriel îl chemăm totodată, îl invocăm în universul nostru
lăuntric, putem după aceea să intrăm şi să ne menţinem în stare de comuniune cu
realitatea lui tainică.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod
liber, de pe urma ajutorului lui, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să îi
cerem de fiecare dată ajutorul.

 


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Crede-ma: in tot ceea ce inseamna o incercare, o suferinta sau o datorie, este prezent un inger care te sustine."
Fra Giovanni