Despre cel de-al treilea rege îngeresc, numit Uriel
Acest fericit principe sau rege îşi are numele de la lumină sau de la fulger, sau de la originea luminii, care înseamnă Dumnezeu-Duhul Sfânt.  Aşa cum Duhul Sfânt p...
 
Despre regele sau marele principe Mihail
Mihail înseamnã tãria lui Dumnezeu sau puterea Lui, ºi poartã acest nume în fapt, deoarece este din miezul celor ºapte spirite originare ºi într...
 
Despre dragostea preacurata si dulce a ingerilor fata de Dumnezeu, din binecuvantat temei
Adevãrata iubire în naturã divinã îºi are izvorul în Dumnezeu-Fiul. ªi acum, omule, ia aminte cu toatã fiinþa ta: îngerii ºtiu prea bine ce înseamnã iubirea de...
 
Lumea Arhanghelilor
Ierarhia Arhanghelilor face parte din a treia triadă angelică.Arhanghelii sunt mesageri divini ai lui Dumnezeu pentru omenire. Ei au mai ales rolul de intermediari între ierarhiile angelice ...
 
Ingerii Elementelor (Pamant, Apa, Foc, Aer, Eter)
Îngerii Elementelor guverneazã toate nivelele Manifestãrii de la cele subtile la cea fizicã. Îngerii Elementelor aduc armonia divinã în Macrocosmos ºi în micr...
 
Interventii ale Serafimilor si Heruvimilor
In Biblie exista numeroase mentionari ale serafimilor si heruvimilor: Genezã 3:23, 24 De aceea, Domnul Dumnezeu l-a scos afarã din Grãdina Edenului, ca sã lucrez...
 
Numele ingerilor
Este desigur tentant sã cãutãm a cunoaºte numele trimiºilor Domnului, mai ales a celor care întreþin cu noi relaþii privilegiate. În cazul unora dintre ei este simplu deoarece e...
 
Aparitii tainice ale ingerilor
Îngerul pãzitor al cãlugãriþei franceze Marie du Christ a luat forma unui vultur ca sã o poatã conduce  în bilocaþie în cãlãtorii îndepãrtate, în timp ce...
 
Eliberari miraculoase realizate de ingeri
Povestirile care prezintã eliberãri miraculoase reveleazã în acelaºi mod supranatural desfãºurarea evenimentelor. Referinþa lor biblicã este dubla eliberare a apostolului Petru care es...
 
Ingerii sunt capabili sa realizeze adevarate minuni
Acþionând conform legilor existente în lumea lor, dar având marea putere de a le aplica ºi în lumea noastrã, în conformitate cu voinþa lui Dumnezeu, îngerii s...
 
Atribute esentiale, care dezvaluie natura si rolul ingerilor, sunt hainele purtate de ei
“Materia nu este, în esenþã, nimic altceva decât substanþã spiritualã fixatã într-un fel anume de cãtre voinþa lui Dumnezeu. Un înger nu este decât expres...
 
Despre ingerul pazitor
Avem cu toþii la dispoziþie o modalitate extrem de simplã ºi eficientã de a ne deschide inima faþã de ghidarea ºi protecþia divinã a îngerului  nostru pãzitor, fiind necesarã &i...
 
Fecioara Maria si Euharistia
În apariþiile de la Fatima, din 1917, legãtura dintre Fecioara Maria ºi Euharistie este evidenþiatã de pregãtirile misterioase de care au beneficiat cei trei copii din partea Arhanghelului...
 
Manifestari ale ingerilor in viata de zi cu zi
Noi suntem prinºi prea intens în vâltoarea existenþei materiale, prea legaþi de sentimentul cã ceea ce vedem ºi atingem este real, aºa încât ne gândim la în...
 
Timpul si spatiul in lumea ingerilor
Timpul în lumea îngerilor este ceva de neimaginat pentru noi. Aceasta fiindcã el nu existã în acea lume. Este ca ºi când ar trebui sã uitãm tot ce ºtim referitor la leg...
 
Ingerii pazitori in viata misticilor si a sfintilor
În viaþa misticilor ºi a sfinþilor, îngerii pãzitori au jucat roluri importante. Astfel, Padre Pio cãuta rãspunsuri la întrebãri despre diferite persoane (dacã mai sunt &...
 
Ierarhiile angelice
“Iubite frate al meu, nu-þi cer decât încrederea. Dã-mi-o ºi vom ieºi împreunã din acest loc al umbrelor. Nu te pot scuti de confruntarea cu fricile tale, dar te pot þi...
 
Salamandrele si phoenix-ii
Salamandrele sunt entitãþi subtile asociate elementului foc. Li se atribuie puterea de a trãi în mijlocul focului, fãrã a fi mistuite de el. Se mai spune cã pot chiar stinge focul, din p...
 
Ondine, sirene, naga-si si nimfe
Asociate elementului apã, nimfele, sirenele, ondinele, pot sã-i cãlãuzeascã pe cãlãtori prin ceþuri, mlaºtini, peste râuri ºi mãri, dar uneori, dacã apar dizarmonii, îi pot r...
 
Ingerul pazitor, protector al marii treceri
Orice aspect spiritual ne dorim, orice calitate vrem sã o dezvoltãm în noi, rugând-l pe înger sã ne ajute în dobândirea ei, ea devine astfel în scurt timp real...
 
Povestea zanelor din Bradfort
Toþi copiii cred în zâne ºi asta, poate, pentru cã ei le vãd într-adevãr. Dar dacã le pot fotografia, pot apare controverse aprige. În acest caz s-au aflat dou...
 
Zanele (elfii si silfii)
Zânele sunt spiritele subtile ale aerului, elementul cu cea mai înaltã vibraþie din cele patru. Se spune cã trãiesc în pãduri sau pe vârfurile munþilor. Ele iau forme u...
 
Ingerii pazitori, luptatori in slujba binelui divin
O altã funcþie esenþialã  a îngerilor pãzitori este aceea de luptãtori în slujba binelui divin. Ei îndepãrteazã de la noi rãul acþionând plin de curaj ºi &nbs...
 
Ingerul pazitor, ghid spiritual
O altã funcþie a îngerului pãzitor este cea de cãlãuzã, de ghid spiritual care înalþã  ºi reveleazã pentru cel în cauzã lumina lui Dumnezeu, putând aduce clipa ...
 
Spiritele naturii
Poveºtile cu zâne, spiriduºi, elfi, fauni sau sirene oglindesc o concepþie strãveche, conform cãreia fiecare lucru sau fenomen are o personalitate, o fiinþã, o entitate asociatã. Aceas...
 
Descrieri fizice ale ingerilor
Îngerii nu acþioneazã doar din invizibil. Sunt momente în care îºi materializeazã un trup, astfel încât sã participe direct la anumite evenimente. În acest mod...
 
Daruri de nunta
Un exemplu strãvechi de aport telekinezic al unei bijuterii cu ocazia stigmatizãrii este cel al dominicanei Ilona din Ungaria ( + 1270), stareta novicelor din mânãstirea Veszprem: Am vãzu...
 
Ingerul pazitor - ne inspira, ne ghideaza, ne apara in mod tainic
Fiecare om are cel puþin un înger pãzitor, cãci se spune în Marea Evanghelie a lui Ioan: "fiecãrui om i s-a dat un înger pãzitor, invizibil, care îl însoþeºte...
 
Ce si cine sunt ingerii? (in diverse traditii)
O altã scriere sfântã, de aceastã datã a Islamului, Coranul, vorbeºte des despre îngeri. De altfel, întreaga învãþãtura cuprinsã în el a fost revelatã profe...
 
Ce si cine sunt ingerii? (in traditia crestina)
"Mai târziu, atunci când - prin Mine [Iisus] - veþi ajunge la noua naºtere a spiritului vostru, porþile vieþii vi se vor deschide ºi veþi fi ca îngerii pe care îi ve...
 
Donatori inspirati
Leon de Lisbonne, unul dintre primii companioni ai sfântului Pietro d'Alcantara (secolul al XVI-lea) se afla  într-o zi împreunã cu un frate într-o cursã apostolicã ...
 
Au fost filmati doi ingeri care ridica sufletul unui copil
  Preotul rus Igor Shvedov a filmat cu telefonul mobil aparent in mod cu totul intamplator casa in care tocmai realizase prima slujba de inmormantare a unui copil. Surpriza de proporti...
 
Fecioara din Mexic - Descoperirile stiintifice
ÞESÃTURA Haina (Mantaua) lui Juan Diego este numitã oarecum diferit, în funcþie de texte tilma sau ayate. În ambele cazuri, este vorba de un fel de capã înnodatã pe um...
 
Fecioara din Mexic - Aparitiile
Este vorba probabil despre cel mai mare miracol din toate timpurile. Oricum, cel mai spectaculos. Cel mai extraordinar lucru este cã pare a fi fost conceput de Dumnezeu ca o veritabilã bomb...
 
Fecioara Maria si profetiile Apocalipsei
În 1914, cu trei ani înainte de Fatima, Fecioara Maria a apãrut în Ucraina, unde a revenit în aprilie 1987, când i-a apãrut unei fetiþe de 12 ani, cãreia i-a spus cã...
 
Al treilea secret revelat de Fecioara Maria la Fatima
Astãzi, aproape toate profeþiile fãcute de clarvãzãtori, de cãtre magi recunoscuþi, astrologi, mistici sau cele care apar în textele sacre anunþã vremuri grele pentru umanitate. Istoria...
 
Aparitiile de la Garabandal
Pãrintele Malachi Martin a rezumat situaþia actualã în interviul sãu din 1998: "Întrucât secretul de la Fatima nu a fost revelat în 1960, Fecioara a apãrut la Garab...
 
Intalniri cu invizibilul (elfi, zane, gnomi, ingeri)
Vom prezenta cateva cazuri  de persoane pentru care lumile subtile paralele sunt deschise, oferindu-le experienþe fascinante ce le-au lãrgit orizontul cunoaºterii ºi le-au deschis sufletul. ...
 
Daruire fata de semeni
Îngerii pãzitori intervin în permanenþã pentru a-ºi ajuta protejaþii sã îºi realizeze misiunea spiritualã primitã de la Dumnezeu, care nu urmãreºte numai persoana în...
 
Marea trecere
Pentru cel credincios, moartea nu reprezintã un sfârºit, ci doar o trecere într-un alt tãrâm. Corpul este promis reînvierii –"cred în reînvierea cãrn...
 
Cea mai mare iubire
Îngerii nu se mulþumesc sã ne punã pe calea spiritualã ºi sã ne supravegheze. Sarcina lor nu se opreºte doar aici: ei se strãduiesc sã ne conducã cât mai departe pe calea sfinþe...
 
Ajutor angelic pentru implinirea menirii
Ingerii le reveleaza uneori protejatilor lor menirea sau rostul lor in viata, ca in cazul  extraordinar al lui Nicolas de Tolentino (1245- 1305), preot in Ordinul Sfantului Augustin. Nasterea l...
 
Sa zburam cu ingerii
Odata, sfanta Takla Haymanot a fost oprita intr-una din cursele sale apostolice de un pod care fusese distrus. Apa curgea violent si s-a dovedit imposibil ca ea sa coboare in apa si sa traverseze raul...
 
Emanuel Swedenborg - Despre credinta (2)
Lumile subtile În lumea spiritualã apar toate lucrurile care pot fi vãzute în lumea fizicã. Existã case ºi palate; paradisuri ºi grãdini ºi, în ele, toate felurile de copa...
 
Chemarea ingerilor
Avem marea bucurie si privilegiul rar de a patrunde în lumea nevazuta a îngerilor, calauziti de descrierea celor traite aievea de Principesa Ileana a României, când era doar ...
 
Ingerii - fiinte de lumina
Îngerii sînt fiinþe de luminã, "spirite pure, inteligente, creatoare, voinþe integrate în Voinþa Divinã" (Giuseppe del Ton) ale cãror rol principal este de a fi int...
 
Cine sunt ingerii
Ingerii pazitori sunt alaturi de dumneavoastra chiar in aceasta clipa. Acesti ingeri sunt fiinte pure, de lumina divina, in care puteti avea incredere deplina si care doresc sa va ajute in orice dom...
 
Ingerii sunt legatura dintre om si Dumnezeu
Pomeniþi în descrierile sfinþilor, menþionaþi în descrierile istorice ale umanitãþii, aproape de sufletele noastre atunci când îi chemãm în ajutor  cu emoþie...
 
Paradisul (Divina Comedie - Dante Alighieri)
Un aspect mai puþin cunoscut despre marele poet italian Dante Aligheri este acela cã el era un iniþiat, fiind membru al unei grupãri ezoterice mistice Fideli del’Amor. În monumentala s...
 
Noi, Ingerii - articol de Drunvalo
Spiritul Ma'at: "Parteneriat cu Ingerii" – Vol.4, No 2 Cel putin de la inceputul civilizatiei, cu 6000 de ani in urma, in Sumeria, ingerii au jucat un rol important in desfasura...
 
Ingerii si arta sublim inspirata
Nu existã dubii cã, aºa cum  un om în mod obiºnuit este în cãutarea stãrilor intense de plãcere, bucurie sau fericire, tot astfel, fiinþele înzestrare cu o mare capaci...
 
Ingerul de la Vatican
O aparitie? Imaginea unui "inger pazitor" deasupra capetelor vizitatorilor din Bazilica Sf. Petru Uimit de frumusetea razelor de soare ce treceau prin ferestrele de la Vatican, Andy K...
 
Emanuel Swedenborg - Despre iubirea in cuplu (5)
Castitatea ºi pângãrirea ei Starea de a continenþã sexualã este de preferat stãrii de abstinenþã. Faptul cã starea de continenþã este de preferat este din cauzã cã aceastã star...
 
Mesaje primite la Findhorn
Între atâtea mesaje primite de Dorothy de la spiritele naturii, vã vom prezenta unele pentru a vã face o idee despre calitatea lor. Primul este chiar de la începutul acestor ...
 
Ingerii in diferite traditii religioase
În prologul dramei Îngerul lui Cain, de Luigi Santucci, un înger îmbrãcat în alb ºi învãluit în luminã se adreseazã spectatorilor cu aceste cuvinte pli...
 
Ingerii si taina numelor de botez
Încã din timpurile strãvechi a existat în toatã lumea rãspânditã credinþa cã, fiecare fiinþã umanã este "asistatã" de spirite ale vieþii ºi morþii sau &ic...
 
Ingerul din Findhorn
      La nouã luni dupã ce Dorothy, Peter ºi Eileen s-au mutat în parcul de maºini de la golful Findhorn (Scoþia), Dorothy a perceput prezenþa subtilã a Îng...
 
Emanuel Swedenborg - Despre iubirea în cuplu (4)
Într-o zi, când mi-am înãlþat cu putere inima spre Divinitate, implorând-o sã mã lumineze ºi sã mã facã sã înþeleg desãvârºirile iubirii, din Cer a fost...
 
Emanuel Swedenborg - Despre iubirea în cuplu (3)
Mã gândeam odatã la desfãtãrile iubirii în cuplu, când unul dintre îngerii celui de-al treilea Cer a venit la mine ºi mi-a spus: - Îþi ghicesc gândul care ...
 
Aparitiile ingerului Portugaliei
La Fatima, Maica Domnului a vorbit unui grup de trei pãstoraºi ºi, prin intermediul lor, întregii lumi. În esenþã, ea i-a însãrcinat sã comunice profunda ei mâhnire &ici...
 
Cateva cuvinte despre ingerul pazitor
Când Dumnezeu a creat oºtile cereºti – serafimi, heruvimi, tronuri, domnii, puteri, stãpâni, începãtori, arhangheli ºi îngeri, nouã ranguri cereºti, împãrþ...
 
Emanuel Swedenborg - Despre credinta (1)
Credinþa este recunoaºterea interioarã a Adevãrului În zilele noastre, prin credinþã se înþelege ideea cã un aspect este într-un anumit fel, pentru cã aºa ne înva...
 
Emanuel Swedenborg - Despre iubirea în cuplu (2)
La aceste cuvinte, unul dintre îngeri a luat-o înainte, fiind urmat de cei care afirmaserã cã bucuriile paradisului constau în deliciile convorbirilor îngereºti. Înger...
 
Emanuel Swedenborg - Despre iubirea în cuplu (1)
"Nu mã îndoiesc cã cea mai mare parte dintre cei care vor citi aceastã lucrare o vor privi ca pe rodul unei minþi exaltate sau ca rezultat al unei imaginaþii înfierbântat...
 
Aparitie miraculoasa intr-o catedrala din Ungaria
O apariþie miraculoasã a avut loc la catedrala din Karakosout, Ungaria. O fãpturã luminoasã cu un halou auriu deasupra capului a apãrut subit deasupra mesei sfinte din mijlocul catedralei. E...
 
Lumea ingerilor
Lumea Îngerilor este menţionată în scrierile sfinţilor, misticilor, apostolilor, în documente istorice, în studii și cercetări ştiinţifice şi medicale, în lit...
 
Halloween-ul si pervertirea unor stravechi mistere
Sărbătoarea hidoşeniilor este o venerare a demonilor  Se spune că Halloween-ul şi-ar avea originea în tradiţia celtică. Oare ce ar putea avea în com...
 
Ingerul pazitor
Îngerul pãzitor este trimis de Dumnezeu sã aibã grijã de noi ºi este unic pentru fiecare persoanã. În Scripturã, în Psalmul 91, este scris: "Îmi voi trimite &icir...
 

 

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Te acopera cu aripa lui, si sub aripile sale gasesti adapost."
Psalmi 91, 4