Prima pagina arrowArhanghelul Zadakiel

Arhanghelul Zadakiel

arhangelul_zadakiel.jpg

Numele Arhanghelului Zadakiel
În limba ebraică, numele său, Zadakiel, poate fi tradus în limba română prin cuvintele „Dreptatea lui Dumnezeu”.
Arhanghelul Zadakiel este un mesager important prin care este distribuită, la momentul potrivit, în ambianţa planetară, Dreptatea Divină.
Atât în creştinism, cât şi în tradiţia ebraică, este menţionat faptul că acest arhanghel a fost acela care, cândva, l-a împiedicat pe Iacob să-şi sacrifice fiul, atunci când credinţa şi devotamentul lui Iacob au fost, într-un anume mod, testate de Dumnezeu în cadrul celebrului episod biblic când la un moment dat i s-a cerut lui Iacob să-şi sacrifice propriul fiu ca ofrandă ce urma să fie oferită lui Dumnezeu.

Arhanghelul Zadakiel este arhanghelul Bucuriei Divine
La modul tradiţional vorbind, arhanghelul Zadakiel este asociat în primul rând cu starea exemplară, pură, profundă de Bucurie Divină.
Arhanghelul Zadakiel este un mesager important prin care sunt distribuite, la momentul potrivit, în ambianţa planetară, Dreptatea Divină, Binele Divin, Generozitatea Divină, Bunăvoinţa Divină, Iertarea Divină, precum şi starea profundă de evlavie şi de dăruire totală şi necondiţionată către Dumnezeu, ce implică abandonarea voinţei individuale în cazul fiinţei umane care aspiră să realizeze în permanenţă doar Voia lui Dumnezeu.
Aceste aspecte au făcut ca acest arhanghel să mai fie supranumit, în anumite texte străvechi, „Arhanghelul Bucuriei Divine, pure şi copleşitoare”.

Arhanghelul Zadakiel este asociat cu Energia Iertării Divine
La modul tradiţional vorbind, arhanghelul Zadakiel este asociat cu Energia subtilă, sublimă a Iertării Divine.
Arhanghelul Zadakiel ne ajută, atunci când este invocat în universul nostru lăuntric, să ne alchimizăm aproape ca prin farmec tendinţele sau impulsurile inferioare prin intermediul transmutării şi a dinamizării din ce în ce mai ample în fiinţa noastră a anumitor energii subtile care, apoi, pot fi melanjate sau altfel spus amestecate, întocmai precum în cazul unui cocktail cu energiile sublime ale Iertării Divine, ale Bunăvoinţei Divine şi ale Compasiunii.
În felul acesta, prin atragerea în universul nostru lăuntric a Energiei subtile, sublime a Iertării Divine, arhanghelul Zadakiel ne învaţă, prin intermediul unor exemplificări lăuntrice uimitoare, cum putem să ne desăvârşim din punct de vedere spiritual şi cum ne
putem anihila şi transcende anumite acumulări karma-ice nefaste, asumându-ne apoi într-un alt mod acele trăiri, datorită faptului că arhanghelul Zadakiel ne impulsionează şi ne învaţă cum să ne dăruim într-un mod total şi necondiţionat Voinţei lui Dumnezeu.
În felul acesta, ne ajută să descoperim perspective tainice asupra existenţei, pe care înainte nici măcar nu le bănuiam şi ne inundă fiinţa cu o energie divină care face în felul acesta cu putinţă să experimentăm Ipostazele Divine pe care, în prealabil, ne impulsionează cu putere să le trăim şi să le aprofundăm.
Arhanghelul Zadakiel ne ajută să descoperim, prin intermediul anumitor experienţe lăuntrice inefabile, spirituale, divine, că atunci când reuşim cu adevărat să îi iertăm,
într-un mod total şi necondiţionat, pe cei care ne-au greşit sau pe cei care ne-au făcut rău, devine totodată cu putinţă, la scurt timp după aceea, să ne iertăm pe noi înşine.
În plus, arhanghelul Zadakiel ne ajută să descoperim dimensiunea profund vindecătoare, pregnant liniştitoare şi Dumnezeiască a Energiei subtile, sublime, tainice a Iertării.
Arhanghelul Zadakiel este patronul Cetelor de Îngeri care ajută fiinţele umane să atragă şi să manifeste prin fiinţa lor energia subtilă, sublimă a iertării.
Atunci când o fiinţă umană aspiră într-un mod ferm să ierte pe cei care i-au greşit grav, este totodată foarte bine pentru ea să invoce într-un mod ferm şi cu putere prezenţa
şi ajutorul tainic al arhanghelului Zadakiel.
Invocarea, măcar o dată pe zi, pentru 1 sau 2 minute, a prezenţei tainice a arhanghelului Zadakiel, trezeşte şi dinamizează în universul nostru lăuntric sentimentul de compasiune atât faţă de ceilalţi, cât şi faţă de noi înşine.
În felul acesta, arhanghelul Zadakiel ne ajută să ne transformăm gradat şi ne impulsionează să nu mai fim neiertători şi totodată ne permite să fim conştienţi că nu este deloc bine să îi judecăm pe ceilalţi într-un mod superficial, nefast şi acuzator.

Arhanghelul Zadakiel este asociat cu Energia Graţiei Dumnezeieşti
La modul tradiţional vorbind, arhanghelul Zadakiel este asociat cu Energia subtilă, sublimă a Graţiei Dumnezeieşti.
Prin intermediul arhanghelului Zadakiel şi a Ierarhiilor Angelice pe care acest arhanghel le guvernează, Dumnezeu îşi manifestă, în permanenţă, în Creaţia terestră o anumită faţetă a Graţiei Sale ce susţine şi desăvârşeşte în mod gradat tot ceea ce trebuie să se îndrepte către Perfecţiunea Divină.
În anumite texte ezoterice se specifică faptul că arhanghelul Zadakiel face să se reverse în universul nostru lăuntric, mai ales atunci când suntem încercaţi spiritual, Energia subtilă a Mărinimiei, a Compasiunii, a Bunăvoinţei Divine.

Arhanghelul Zadakiel este asociat cu puterea de transformare
Arhanghelul Zadakiel mai este asociat, într-un mod tainic, cu puterea universală de transformare a ceea ce este inferior în aspecte pure, superioare, prin intermediul unor procese tainice de alchimie lăuntrică ce implică, totodată, transmutaţia în energie a potenţialelor fiinţei umane ce este însoţită de sublimarea şi direcţionarea în etajele superioare ale fiinţei a energiilor subtile rezultante.
Atunci când ne aflăm în stări lăuntrice nefaste care au tendinţa să se prelungească sau chiar să se intensifice, este foarte bine să invocăm prezenţa şi ajutorul arhanghelului Zadakiel pentru a ne alchimiza cu uşurinţă stările de mânie, de agresivitate sau felurite emoţii inferioare, chinuitoare.
În felul acesta, arhanghelul Zadakiel ne ajută să ne clarificăm şi să ne purificăm relaţiile pe care le avem cu ceilalţi, inclusiv relaţiile chinuitoare de cuplu şi ne inspiră cum să fim şi să rămânem mai mereu în stare de armonie deplină cu Voia lui Dumnezeu.
Împreună cu arhanghelul Mihail, arhanghelul Zadakiel ajută la vindecarea uneori miraculoasă a suferinţelor, mai ales a acelora care apar în sfera emoţională şi atunci când sunt amândoi invocaţi cu o mare credinţă în universul nostru lăuntric fac să devină posibilă eliminarea ca prin farmec a energiilor nefaste, rele, cât şi a influenţelor demoniace care în anumite situaţii ne afectează atât structura trupească cât şi structura psiho-mentală.

Arhanghelul Zadakiel este arhanghelul Libertăţii Divine
Acest arhanghel mai este supranumit, în anumite texte străvechi, „Arhanghelul Libertăţii Divine”.
Aproape de fiecare dată când este invocat cu o profundă aspiraţie şi fermitate, pe fundalul unei stări de puritate sufletească, arhanghelul Zadakiel ne răspunde promt, dăruindu-ne binele şi inspiraţia pe care i le cerem sau ne trezeşte şi ne dinamizează, atât aspiraţia de a ne transforma din punct de vedere spiritual, cât şi puterea de a ne descătuşa cât se poate de repede de feluritele limitări sau de atitudinile pesimiste, păguboase, în care mulţi dintre noi ne complacem.
Tradiţia Kabbala-ei indică, de asemenea, că este foarte bine să-l invocăm pe arhanghelul Zadakiel de fiecare dată când este necesar să trezim şi să dinamizăm în fiinţa noastră toleranţa, amabilitatea exemplară, încrederea în sine, forţa interioară benefică, libertatea divină de gândire, starea armonioasă de conducător autentic, inspirat, plin de umilinţă şi vizionar.

Arhanghelul Zadakiel ne inspiră să recurgem la puterea Invocaţiei Divine
Acest fermecător arhanghel ne inspiră să recurgem, de fiecare dată când este nevoie, la puterea tainică a Invocaţiei Divine.
Arhanghelul Zadakiel ne inspiră, atunci când este invocat, să rostim rugăciuni sincere şi pline de fervoare care îi sunt adresate lui Dumnezeu şi ne încurajează să ne intensificăm aspiraţiile pure, divine care ne ajută să creştem.
În ceea ce priveşte sfera cea tainică a rugăciunii, arhanghelul Zadakiel ne revelează, în mod gradat, arta indescriptibilă de a ne ruga într-un mod sincer şi cu o mare credinţă la Dumnezeu, iar în anumite situaţii ne ghidează să descoperim cum este cu putinţă să transformăm o astfel de rugăciune într-o comunicare directă cu Dumnezeu şi ne dă imboldul să perseverăm în rugăciunile noastre binevenite, trezind în noi speranţa că nicio rugă sinceră şi plină de fervoare ce este adresată lui Dumnezeu nu rămâne fără răspuns.
Invocarea în universul nostru lăuntric a prezenţei tainice a arhanghelului Zadakiel face să se trezească în mod gradat în fiinţa noastră capacitatea de a asculta aşa cum se cuvine, cu răbdare şi bunăvoinţă, răspunsurile sau cuvintele ce ne vin de la fiinţele umane ce ne înconjoară.
În felul acesta, ne ajută să descoperim că prin unele fiinţe umane se exprimă, în mod providenţial, unii îngeri care urmăresc să ne sfătuiască şi să ne ajute, mai ales atunci când ne aflăm în momente de criză lăuntrică acută sau atunci când trecem prin încercări spirituale şi suntem pe punctul de a cădea în ispită.

Arhanghelul Zadakiel ne impulsionează să facem afirmaţii solemne
Acest fermecător arhanghel este acela care, în anumite situaţii speciale, ne impulsionează să facem afirmaţii solemne şi promisiuni pe care apoi ne ajută să le respectăm şi să le împlinim întru totul.
În cazul intenţiilor profund benefice şi puternice, arhanghelul Zadakiel ne impulsionează apoi să însoţim acele intenţii de acţiuni fizice adecvate.

Arhanghelul Zadakiel ne ajută să descoperim Lumina Divină
Arhanghelul Zadakiel ne ajută să descoperim, prin trezirea empatiei superioare, Lumina tainică Divină, ce este prezentă în fiinţele umane bune la suflet şi frumoase sufleteşte care ne înconjoară.
Apoi, în felul acesta, devine cu uşurinţă posibil să descoperim Lumina Divină ce există în sufletul nostru care se trezeşte.

Invocarea Arhanghelului Zadakiel
Tradiţia Kabbala-ei menţionează că arhanghelul Zadakiel este, ca şi arhanghelul Jofiel, într-o intimă legătură cu sfera subtilă de forţă a planetei Jupiter.
Mai mult decât atât, arhanghelul Zadakiel acţionează adeseori împreună cu arhanghelul Jofiel şi se spune că, în unele situaţii, el îl ajută pe arhanghelul Mihail împotriva entităţilor demoniace şi satanice.
Atunci când invocăm, cu o credinţă puternică, profundă, deplină, în universul
nostru lăuntric, Numele şi Prezenţa tainică a arhanghelului Zadakiel, în fiinţa noastră
apare o stare distinctă ce evidenţiază că începem să beneficiem de pe urma influenţei lui
divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm şi cu o credinţă deplină, la realitatea existenţei arhanghelului Zadakiel îl chemăm totodată, îl invocăm în universul nostru lăuntric, putem după aceea să intrăm şi să ne menţinem în stare de comuniune cu realitatea lui tainică.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lui, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să-i cerem de fiecare dată ajutorul.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Si sa stii ca ingerii sunt fiinte sfinte, libere de intunecare prin pasiuni, furie sau tulburare."
Zakariya Al-Quazwini