Prima pagina arrowIngerii cunoasterii

Ingerii cunoasterii

ingerii-cunoasterii.jpg

Numele fiinţelor cereşti ne revelează calitatea lor divină specifică.
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne ghidează, învaţă, îndrumă, susțin, asistă, însoţesc,
inspiră, impulsionează, veghează, ocrotesc şi protejează să dobândim cunoaşterea
adevărată.

Îngerii Cunoașterii ne ajută să dobândim cunoaşterea profundă
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne oferă cunoaştere autentică, ne ajută să cunoaştem
în inimă.
Atunci când sunt invocaţi cu credinţă, iubire şi umilinţă, ei ne sădesc în inimă cunoaşterea profundă, care odată asimilată, conferă o direcţie clară evoluţiei spirituale, vieţii, ne ajută să luăm decizii înţelepte.
Cu infinită iubire, ei ne ajută să ne ancorăm conştiinţa în cea mai profundă cunoaştere, ne reamintesc că, în profunzimile inimii, ştim întotdeauna ce este bine.
Cu nesfârșită fineţe, ei ne ajută, să descoperim modul specific fiecăruia dintre noi, de a asculta acea parte din noi înşine care „ştie” întotdeauna, acel loc în care ne simţim siguri şi compleţi; nu raţiunea limitată conduce acolo, ci o parte din conştiinţa profundă care se armonizează cu vibraţiile Universului şi e conştientă de tot şi de toate, şi care provine
din experimentarea Esenţei divine ultime.
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne ghidează către sursele cunoaşterii.
Ne învață diferite forme de cunoaștere, ne ajută să ne dăm seama, să simțim, intuim care dintre formele de cunoaștere ne sunt specifice și ne îndrumă să le aprofundăm.
Ei ne fac atenți la Legile Divine, ne ajută să ne orientăm către cunoașterea lor, ne impulsionează să le aflăm, ni le desluşesc, ne ajută să le înțelegem, asimilăm.
Acești Îngeri ne îndeamnă să cunoaştem Adevărul.
Iisus a spus: „Cunoaşte-ţi Adevărul şi Adevărul vă va face liberi!”
Ei ne învaţă cunoaşterea adevărată ca provenind de la Dumnezeu şi nu din surse pământeşti.
Idee prezentă în Epistola I către Corinteni, 2,12: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său.”
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii le învaţă pe fiinţele umane care caută siguranţă, certitudine să o găsească, descopere, recunoască în cunoaşterea adevărată, să-şi sprijine încrederea pe cunoaşterea adevărată, aşa cum găsim în Psalmul 91,14: „Fiindcă Mă iubeşte - zice Domnul - de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.”
Aceste minunate fiinţe angelice ne revelează Misterele Ultime ale Manifestării, ne ajută să pătrundem în profunda cunoaştere a Realităţii, astfel, depăşim limitele mentalului şi renunţăm la atitudinile greşite.
La vârsta de 14 ani, în timpul unei operaţii de amigdale, suedezul Olaf Sunden, a intrat în comă. El și-a descris experienţa: „Deodată m-am rostogolit ca o minge şi se părea că mă loveam, ca într-un perete, de o altă realitate. Deodată, am fost de partea cealaltă şi toate durerile au dispărut. Prima mea impresie a fost de totală surpriză. Cum existam fără a avea un corp?” Olaf se simţea ca şi cum plutea „într-un Univers fără margini”. El a perceput Universul ca pe un sistem de bule de săpun strânse, în care bulele păreau sferice, şiruri concentrice ce se mişcau în structuri complicate pe care el le înţelegea de la sine. La graniţa dintre viaţă şi moarte, acest băiat, cu rezultate mediocre la învăţătură, se simţea ca şi cum i se înmânaseră cheile cunoaşterii universale: „Simţeam că am o înţelegere ce făcea ca totul să aibă un sens”. Olaf s-a aflat în faţa unei „lumini
strălucitoare portocalii”, care i-a conferit înţelegerea tainelor Universului. Deşi Olaf ar fi dorit să rămână în lumină, el a simţit cum „mintea lui s-a scindat în două”, partea ce înţelegea totul rămânându-i în urmă. A văzut-o dispărând în urma sa ca pe o frumoasă galaxie de lumină strălucitoare, în timp ce el a fost forţat să intre într-un tunel şi să se reîntoarcă în trupul său. „Îmi amintesc gândul: „Te rog lasă-mă să înţeleg această nouă fizică a relativităţii”. Apoi, m-am simţit luat şi am fost prins într-un tunel şi transportat cu o forţă nemaipomenită înapoi în trupul meu. Mi-am adunat toate forţele ca să-mi amintesc înţelegerea cosmică a maşinăriei universale.” Experienţa i-a transformat imediat caracterul lui Olaf, a devenit foarte independent, rebel chiar, refuzând explicaţiile prezentate de şcoală, urmărind să-şi caute unele proprii. El a folosit cunoştinţele dobândite în lumea „de dincolo” pentru a explica teoria lui Albert Einstein.
Pe la începutul anilor ’60, când el avea aproape 40 de ani, atunci când descoperirea neutrinului a fost făcută publică, Olaf a realizat că viziunile sale de la graniţa morţii erau corecte. Neutrinul este un tip de particulă nucleară capabilă să treacă prin miezul masiv al unei stele fără a fi afectată în vreun fel. Când Olaf a citit despre neutrini el a realizat
că erau asemenea particulelor văzute în experienţa sa, „bulele de săpun” ce treceau prin corpurile solide. Ca o dovadă certă a amplificării inteligenţei sunt realizările sale tehnice, dintre care multe au fost rodul intuiţiei obţinute în urma acestei experienţe.
Olaf are aproape o sută de licenţe chimice, invenţii ce au făcut din el unul dintre inginerii de vârf în domeniul cercetării şi dezvoltării. El a descoperit o modalitate de a include mai multă cretă în fabricarea hârtiei, care s-a soldat cu o reducere de aproximativ 25% a defrişărilor pentru acoperirea necesarului de hârtie.

Îngerii Cunoașterii ne îndrumă să-L cunoaștem pe Dumnezeu
Atunci când sunt invocaţi cu umilinţă, aspiraţie și sinceritate, Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne ajută să ne purificăm adecvat pentru a fi în comuniune inefabilă cu Duhul Sfânt, a fi apţi să primim cunoaşterea de la Duhul Sfânt.
În Biblie, Evanghelia după Ioan 14,17, se menţionează: „şi anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.”
Ei ne dezvăluie cum să ne apropiem de Dumnezeu prin cunoaşterea interioară, care izvorăşte direct din inimă, este legătura cu Sursa Ultimă, care este Pură Existenţă, Pură Conştiinţă, Pură Beatitudine.
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne ajută să-L cunoaştem pe Dumnezeu prin iubire.
În Biblie, Evanghelia după Ioan 4,7, se spune: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.”
Ei ne inspiră să-L simţim într-un mod inefabil, profund pe Dumnezeu Tatăl, să-L percepem pe Dumnezeu ca Unică şi Supremă Realitate, Esenţă veşnică; ne facilitează o comuniune tainică, indescriptibilă cu Dumnezeu.
Ne ajută să înţelegem că Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu pe măsură ce El ni se revelează.
După cum afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani 1, 19: „Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.”
Aceşti Îngeri ne călăuzesc către cunoaşterea lui Dumnezeu, care este de natură să ne ajute să ne împlinim menirea spirituală: aspect regăsit în Daniel 11, 32: „Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.”
Ei ne revelează Omniscienţa Divină, ne deslușesc cunoaşterea divină unificatoare, care leagă într-un tot unitar şi coerent toate fiinţele, aspectele, fenomenele, în aparenţă foarte disparate şi diverse, ale Manifestării.

Îngerii Cunoașterii ne trezesc setea de cunoaştere
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne inspiră și ajută să conştientizăm faptul că fiecare om aspiră în profunzimile fiinţei sale să cunoască; cunoaşterea este o dorinţă, o năzuinţă profundă a inimii, o motivaţie interioară puternică.
Aceşti Îngeri ne trezesc setea de cunoaştere, fiinţa se împlineşte pe măsură ce cunoaşte; o faţetă a acestei cunoaşteri este aceea că noi suntem iubirea însăşi.
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne îndrumă să ne recunoaştem cu sinceritate, într-un mod lucid şi detaşat, toate trăirile noastre; ne ajută să ne dăm seama cum vrem să trăim.
Ei ne încurajează să renunţăm într-un mod ferm la vechile tipare (prejudecăţi, idei preconcepute, obişnuinţe rele, ataşamente, aversiuni, inhibiții) şi ne revelează o multitudine de posibilităţi de a cunoaşte și de a ne autocunoaște.
Cu infinită înţelepciune, ei ne îndrumă şi asistă să adoptăm cu mult curaj, să îmbrăţişăm o atitudine deschisă faţă de cunoaştere la modul general şi faţă de toate formele de cunoaştere: cunoaştere prin simţurile fizice: miros, gust, văz, atingere, auz; cunoaştere prin emoţii, sentimente, stări, inspiraţii, intuiţii, înţelegeri; cunoaştere prin
acţiune; percepţie directă, inferenţă sau logică, autoritate sau mărturie competentă a celor care au cunoscut prin experienţă directă; cunoaştere supramentală; revelaţii; cunoaştere directă şi nemijlocită, recunoaştere; etc.
Ei ne impulsionează să accedem la cunoaşterea directă, spirituală, iluminatoare ce operează fie independent de intelect şi simţuri, fie le foloseşte ca instrumente subordonate.
Aceşti Îngeri ne învaţă diverse modalităţi de cunoaştere, să cunoaştem un aspect după efectele lui.
După cum se spune în Folclor: „Pomul se cunoaşte după roade, omul se cunoaşte după fapte.”
Precum şi în Biblie, Luca 6,44: „Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui.
Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.”

Îngerii Cunoașterii ne insuflă cunoaştere
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne ajută să avem o priză interioară directă cu realitatea, ceea ce face să apară un contact luminos, pătrunzător şi învăluitor al conştiinţei noastre cu aspectele pe care urmărim să le asimilăm.
Ei ne impulsionează să aspirăm către cunoaşterea reală, care ne ajută să ne împlinim menirea spirituală.
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii ne oferă viziunea asupra procesului cunoașterii ca fiind unul natural, care este bine să se desfăşoare firesc şi armonios, nu are nicio legătură cu încrâncenarea, încăpăţânarea, egoismul, rigiditatea, raţionalitatea analitică excesivă, prostia inteligenței, dogmatismul, orgoliul cunoaşterii.
Aceşti Îngeri ne învaţă că putem primi cunoaştere de la tot Universul, Planete, Stele, de la natură; putem învăţa cu mult succes şi entuziasm, asimilând calităţi de la forţe ale naturii, elemente ale naturii, forme de relief, pietre, plante, insecte, păsări, animale, fiinţe umane, inclusiv de la copii, de la Îngeri.
Cu multă compasiune, ei ne ajută să ne transformăm într-un mod profund, să îndeplinim condiţiile necesare pentru a fi apţi să cunoaştem.
Un exemplu: „Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa şi cine are duhul potolit este un om priceput.”, Proverbe 17,27.
Atunci când le cerem ajutorul cu multă puritate, aceşti Îngeri ne hrănesc cu cunoaştere sufletul, inima, mintea, ființa, ne ajută să simţim cunoaşterea ca pe o hrană adecvată, foarte împlinitoare şi deosebit de plăcută acestor nivele ale fiinţei.

Invocarea Îngerilor Cunoaşterii
Îngerii și Îngerele Cunoaşterii sunt întotdeauna bucuroşi să ne învețe, inspire, susţină.
Ei sunt reprezentaţi ţinând în mână inelul cunoaşterii, simbol al conştiinţei, prin care revarsă din Ceruri pulberea de stele pe Pământ, simbol al fericirii şi al iubirii, sursă de inspiraţie pentru împlinirea dorinţelor și năzuințelor profunde.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Cunoaşterii să ne ghideze şi ajute să ne amplificăm capacitatea de a ne asculta vocea inimii.
Îi putem invoca să risipească norii ignoranţei şi să facă să răsară Soarele Cunoaşterii în universul nostru lăuntric.
Îi putem ruga să ne ofere darul cunoaşterii profunde și să ne ajute să-l fructificăm așa cum se cuvine.
Putem simţi prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare, impulsionantă, îndrumătoare, iluminatoare a Îngerilor și Îngerelor Cunoaşterii atunci când urmărim să cunoaștem, să-i ajutăm pe ceilalți să cunoască.
Este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de Îngerii și Îngerele Cunoaşterii
pentru tot ajutorul şi darurile pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Cunoaşterii, inspiraţia şi susținerea lor, oricând, în fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lor, trebuie să nu uităm că este, în prealabil necesar, să le cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Poate ca un inger arata ca tot ceea ce noi am uitat: lucruri uitate, sentimente uitate, care nu par cunoscute atunci cand le reintalnim. Pierdute, dar care odinioara au fost ale noastre."
John Ashberry