Prima pagina arrowArhanghelul Haniel

Arhanghelul Haniel

 

Numele Arhanghelului Haniel
Numele arhanghelului Haniel înseamnă “Gloria lui Dumnezeu” sau “Grația lui Dumnezeu”.
Arhanghelul Haniel ne ghidează și inspiră să Îl glorificăm pe Dumnezeu trezind, dinamizând și valorificând potențialitățile noastre latente; să Îl glorificăm pe Dumnezeu prin intermediul stărilor, atitudinilor, intențiilor, gândurilor și
acțiunilor noastre.
Arhanghelul Haniel ne îndeamnă să ne ridicăm la nivelul vibrațional originar, al Grației Divine, contribuind, astfel, la progresul spiritual al umanității.
Prezent în tradițiile babiloniană, caldeană și ebraică, numele său înseamnă “Grația lui Dumnezeu”.
În unele scrieri angelice, se indică invocarea ajutorului arhanghelului Haniel înainte de orice eveniment important, în orice moment în care implorăm Grația Divină.
După unii autori, Haniel înseamnă “Bucuria lui Dumnezeu”, de la termenul ebraic “hana’ah” care poate fi tradus în limba română prin cuvântul “bucurie” și sufixul “El”, care, totodată, este unul dintre Numele lui Dumnezeu în limba
ebraică.
El mai este numit și Hanielle, manifestând o energie feminină care exprimă Esența lui Dumnezeu.
Arhanghelul Haniel este unul dintre cei șapte Îngeri ai Prezenței.
În tradiția gnostică, Haniel este unul dintre cei șapte Arhangheli (sau Arhonți).
El este unul dintre cei zece Arhangheli Sefiroți ai Kabbala-ei, fiind în corespondență cu sefira “Netsach” (Victoria, Triumful), ceea ce ne dezvăluie calitatea de glorie.
Arhanghelul Haniel este în mod tradițional asociat cu planeta Venus și cu Luna.
Numele lui s-a păstrat în literatura ebraică veche, în textele magice și pe amulete.

Arhanghelul Haniel ne ajută să redescoperim Secretele Spirituale
Arhanghelul Haniel este reprezentat iconografic cu un felinar în mână.
În Vechiul Testament, Profetul Zaharia, relatând o discuție cu Îngerul, care se pare că era arhanghelul Haniel, ne transmite înțelesul explicit al candelabrului.
Devenit simbol al credinței, candelabrul reprezintă Ochiul lui Dumnezeu ce cutreieră tot Pământul, Lumina Divină răspândită pentru oameni și rugăciunile lor.
Candelabrul, străjuit de doi măslini din care curge untdelemnul necesar în arderea candelelor, este simbol al Divinității, al Luminii Divine.
Felinarul – ca și sfeșnicul sau candelabrul, sau lumânarea – reprezintă din cele mai vechi timpuri, simbolul Luminii spirituale, al vieții și al mântuirii, al iluminării și al purității spirituale, virtuți care atrag Grația Divină sau Darurile Divine.
Reprezentare a nemuririi sufletelor, felinarul arhanghelului Haniel este așezat în preajma locurilor unde locuiesc sau se roagă credincioșii – la intrarea în case, în grădini, biserici, temple.
Arhanghelul Haniel ne aduce felinarul cunoașterii pentru a ne ajuta să redescoperim marile secrete spirituale pierdute de umanitate în drumul său iluzoriu către cucerirea materiei.
Prin dezvăluirea misterelor vieții și a secretelor pierdute, Haniel ne ajută să descoperim misterul vieții, să dezvoltăm capacități de comunicare cu lumea
subtilă, să decriptăm și să înțelegem mesajele Divine, să ne înălțăm spiritual.
În unele scrieri oculte, se spune că arhanghelul Haniel l-a condus pe marele Inițiat Enoh în Călătoria lui în Ceruri (sarcină atribuită și Îngerului Anafiel).

Arhanghelul Haniel ne conduce pe Calea spre Iluminare
Haniel ne conduce pe calea individuală spre Iluminarea Spirituală.
Arhanghelul Haniel guvernează energiile subtile care au componentă mistică și care se manifestă prin virtuți precum răbdarea, liniștea, calmul, tăcerea.
Plenitudinea acestor calități minunate este preluată, adaptată și oferită umanității de Haniel sub forma darului abilităților extrasenzoriale și psihice.
Calitățile și înțelepciunea arhanghelul Haniel se revarsă din nou asupra oamenilor.
El ne îndeamnă să fim virtuoși și înțelepți.
Arhanghelul Haniel favorizează practica meditației, intrarea în stare de meditație.
Ne impulsionează să ne regăsim echilibrul lăuntric prin intermediul meditației.
Ne învață calmul, ceea ce facilitează acțiunile armonioase.
Arhanghelul Haniel ne ajută să fim mai echilibrați și receptivi superior în acele aspecte ale vieții în care, deocamdată, întâmpinăm mari dificultăți.
El ne inspiră să ne armonizăm lăuntric aspectele lunare, receptive, feminine.
Haniel guvernează gama emoțională a ființei umane.
Arhanghelul Haniel ne revelează, ne ajută să înțelegem că pentru fiecare clipă de intoleranță și pentru fiecare greșeală pe care o ființă umană le săvârșește în decursul vieții există sute de fapte bune care pot compensa faptele rele, egoiste, agresive, violente pe care ființele umane le-au săvârșit.
El ne învață că realizând multe fapte bune ne formăm obiceiul de a realiza numai fapte bune în toate împrejurările vieții.
Astfel, ființa umană poate învăța să urmeze o direcție fericită a vieții, să-și asculte glasul conștiinței și vocea inimii.
Arhanghelul Haniel este unul dintre Îngerii care stabilesc legăturile dintre suflete, necesare evoluției lor spirituale sau arderii karma-ei.
Odată stabilit traseul major evolutiv al vieții ființei umane, sufletele care au deja legături sau datorii mai vechi unele față de celelalte aleg să conlucreze și în alte existențe pentru a învăța acele lecții necesare evoluției lor spirituale sau arderii karma-ei.
Acolo unde este necesar, intervin suflete noi, necunoscute până atunci, care sunt de acord să joace un anumit rol în viața lor.
Arhanghelul Haniel ne ajută înainte și după un eveniment important să ne concentrăm atenția și să ne conectăm la vibrația mesajelor divine, pentru a putea înțelege de ce au apărut în viața noastră.
Arhanghelul Haniel este unul dintre Îngerii care stabilesc trecerea succesivă a sufletelor prin aspecte feminine și masculine.
În această ipostază, Haniel veghează asupra lecțiilor pe care un suflet le are de învățat în trup feminin sau masculin.

Arhanghelul Haniel ne însoțește în Călătoriile în Lumile Subtile
Arhanghelul Haniel le ghidează și însoțește pe ființele umane pure și sincere în călătoriile lor în lumile subtile.
Arhanghelul Haniel ne ajută să ne trezim și să ne dinamizăm plenar unele capacități subtile, precum un anumit gen de simțire și un anumit gen de cunoaștere pentru a comunica spiritual cu lumile subtile.
Prin intermediul acestei simțiri și cunoașteri, el ne ajută să recunoaștem călăuzirea divină pe care o primim ca răspuns la rugăciunile noastre, să conștientizăm și să identificăm mesajele divine pe care le primim ca răspuns la întrebările și cererile noastre formulate anterior.

Arhanghelul Haniel este Înger al Bunăvoinței
Arhanghelul Haniel ne ajută să ne trezim și să ne dinamizăm plenar simțul bunăvoinței.
El ne aduce mai multă tragere de inimă pentru a face bine, mai multă voință de a face bine; ne aduce mai multă atitudine binevoitoare, înțelegere și îngăduință față de ceilalți.
Îl putem invoca pe arhanghelul Haniel ori de câte ori dorim să aducem înțelegerea și seninătatea în viețile noastre.
Haniel supraveghează relațiile și interacțiunile sociale.
Este minunat să îl invocăm înaintea oricărui eveniment important: o prezentare importantă, un interviu pentru angajare, o adunare, la locul de muncă.

Arhanghelul Haniel este Înger al Gingășiei
Arhanghelul Haniel ne ajută să ne trezim și să ne dinamizăm plenar simțul gingășiei, ne învață cum gingășia ne ajută să ne trezim sufletul, inima.
Ne ghidează și ne inspiră să fim mai mereu gingași cu noi înșine și cu ceilalți, să ne manifestăm gingaș, cu delicatețe.
În unele scrieri angelice, se indică, ca mai ales femeile să invoce ajutorul arhanghelului Haniel pentru a-și trezi și dinamiza plenar simțul gingășiei.

Arhanghelul Haniel este Înger al Iubirii Romantice
Arhanghelul Haniel este Înger al Iubirii în toate formele sale, al Iubirii Romantice, Iubirii Sacre.
Arhanghelul Haniel este un ghid angelic al iubirii, polarității, emoțiilor și sentimentelor.
El este un ghid angelic neîntrecut în explorarea iubirii la toate nivelurile evoluției spirituale: de la trăirile ingenue ale adolescenților îndrăgostiți până la manifestarea plenară a unui cuplu spiritual.
Arhanghelul Haniel și Îngerii pe care îi guvernează, coordonează procesele de transformare, echilibrare și armonizare ale celor două energii fundamentale, feminin și masculin, negativ și pozitiv, magnetic și electric, Yin și Yang.
Ființele umane pot descoperi, fiind ghidate de acest magnific arhanghel, felul în care se poate cunoaște și manifesta cel mai bine iubirea în cuplu și felul în care energiile creatoare pot fi trezite și dinamizate cu deplină înțelepciune pentru trezirea și ascensiunea spirituală.
În unele scrieri angelice, se recomandă invocarea ghidării, susținerii și inspirației arhanghelului Haniel în relația de cuplu, în dimensiunile iubirii, de asemenea, la prima întâlnire romantică.

Arhanghelul Haniel este Înger al Naturii
Printre misterele dezvăluite de arhanghelul Haniel este și acela privind remediile naturale de vindecare, secretul purificator al elementelor naturale.
Arhanghelul Haniel ne ajută să redescoperim și să redobândim secretele pierdute ale remediilor naturale, inclusiv cele care implică energia benefică, vitalizantă a Lunii, care se află din plin în natură, în multitudinea de plante, fructe și legume, pietre și minerale.
Arhanghelul Haniel ne învață sănătatea naturală care ține de fericirea și armonia interioară; ne învață că sănătatea există în interiorul fiecăruia dintre noi și este necesar să o redescoperim.
El ne inspiră să ne aflăm în natură pentru a ne armoniza plenar ființa și a ne integra armonios în natură, în ritmurile naturale, mai ales în cazul dezechilibrelor și tulburărilor.
Ne îndeamnă să alegem hrana care ne este potrivită și necesară; să alegem activitățile adecvate și necesare, să fim echilibrați si centrați înainte și în timpul oricărui eveniment din viața noastră; ne învață să ne alegem prietenii, să ne împrietenim cu natura.
În unele scrieri angelice, se menționează că arhanghelul Haniel este Înger al Vindecării, alături de arhanghelul Rafael și Înger al Naturii, alături de arhanghelul Ariel.
Aceiași autori vorbesc despre misiunea spirituală pe care arhanghelul Haniel o îndeplinește împreună cu arhanghelii Rafael și Ariel: aceea de a aduce omenirii și a încuraja cunoașterea complexă a remediilor naturale, acea sursă nelimitată de energii vitalizante și vindecătoare ce provin de la toate elementele aflate în natură, transmiterea și acumularea energiilor benefice din natură; ne ajută să înțelegem ritmurile naturale ale Pământului și să experimentăm proprietățile magice și vindecătoare ale plantelor, florilor, pomilor, pietrelor și mineralelor; îi susțin și inspiră pe cei care se ocupă de natură.

Arhanghelul Haniel este Înger al Sănătății Femeii
În unele scrieri, arhanghelul Haniel este descris ca un înger feminin, având trăsături feminine, mistice.
Arhanghelul Haniel le ajută pe femei să descopere, să cunoască și să-și armonizeze profund aspectele feminine, lunare, natura feminină; să cunoască și să se integreze armonios în ritmurile naturale.
Le îndrumă pe femei să se vindece, să se armonizeze și să-și trezească capacitățile naturale de autovindecare și vindecare.
Este recunoscut pentru ajutorul prompt pe care îl oferă femeilor în problemele lor specifice de sănătate.

Invocarea Arhanghelului Haniel

În unele scrieri angelice, arhanghelul Haniel este reprezentat ca un înger foarte frumos, înalt, având o manifestare plină de grație, bunăvoință și gingășie.
Prezența lui subtilă, sublimă, divină, angelică este inspiratoare și dătătoare de armonie, sănătate și vitalitate, sănătate și vitalitate a inimii.
Arhanghelul Haniel este reprezentat iconografic cu aripi mari, cu o mantie verde smarald și cu un felinar în mână.
În unele scrieri angelice, arhanghelul Haniel este reprezentat purtând o haină foarte frumoasă, lungă, model non-fizic, în funcție de ipostază, această haină a sa este de o nuanță alb albăstrui non-fizic sau de o nuanță alb auriu non-fizic; Haniel este reprezentat aducând felinarul cunoașterii sau cu un felinar în mână.
Arhanghelul Haniel este foarte bun prieten cu arhanghelii Rafael și Ariel, deseori ei se sfătuiesc și acționează împreună.
La multe întâlniri angelice ei sunt împreună, pregătesc și prezintă împreună diferite materiale, răspund la întrebări.
Deseori ei se află în locuri mistice, realizează împreună diferite acțiuni, acțiuni care țin de misiunea lor divină, de natură și vindecare și de viața lor angelică.
Arhanghelul Haniel acționează împreună cu arhanghelul Mihail în lupta împotriva entităților demoniace și satanice, această ipostază a sa ține de numele arhanghelului Haniel care înseamnă “Gloria lui Dumnezeu”, în această ipostază Haniel poartă sabie.
Arhanghelul Haniel este unul dintre Îngerii care susțin și protejează umanitatea și planeta Pământ.
Atunci când invocăm, cu o credință puternică, profundă, deplină, în universul nostru lăuntric, Numele și Prezența tainică a Arhanghelului Haniel, în ființa noastră apare o stare distinctă ce evidențiază că începem să beneficiem de pe urma
influenței lui divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm și cu o credință deplină, la realitatea existenței Arhanghelului Haniel îl chemăm totodată, îl invocăm în universul nostru lăuntric, putem după aceea să intrăm și să ne menținem în stare de comuniune cu realitatea lui tainică.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lui, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să-i cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol, mai 2014


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Si erau ciobani pe acelasi taram, la stana, care pazeau noaptea oile. Si iata, ingerul Domnului a venit catre ei si lumina Domnului straluci in jurul lor si ei s-au temut tare. Si ingerul le-a spus: Nu va temeti! Iata, eu va anunt o mare bucurie care se va revarsa asupra intregului popor, pentru ca astazi vi s-a nascut Mantuitorul..."
Evanghelia dupa Luca, 2, 8-10