Prima pagina arrowIngerii discernamantului

Ingerii discernamantului

Menționați în scrierile sfinților și în scrierile istorice ale umanității, aproape de sufletele noastre atunci când îi chemăm în ajutor cu umilință, aspirație, puritate, credință și iubire, îngerii ne ghidează, inspiră, impulsionează, susțin, veghează, ocrotesc și însoțesc cu iubirea divină angelică.

Orice denumire dată ființelor cerești conține indicații despre calitatea lor divină proprie.
Îngerii Discernământului ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează să ne ascultăm mereu vocea tainică a inimii care ne revelează Adevărul și ne aduce fericirea.
Îngerii Discernământului ne susțin să ne trezim, dinamizăm și amplificăm discernământul spiritual, să îl folosim cu înțelepciune în evoluția spirituală, în împlinirea misiunii spirituale.
Îngerii Discernământului ne îndrumă pe calea pe care ne aflăm, atunci când suntem puși în situația de a face o alegere dificilă în evoluția spirituală.

Îngerii Discernământului ne dăruiesc discernământ, ne inspiră să devenim receptivi față de discernământul spiritual.
Îngerii Discernământului ne îndrumă să ne apropiem de toate valorile universal valabile, divine.
Discernământul este o stare profund integrată și transfiguratoare care ne conduce întotdeauna la acțiuni benefice, conduită practică armonioasă, divin integrată și, în același timp, face cu putință explicarea și întemeierea acestei conduite în conformitate cu principiile divine.
Îngerii Discernământului ne inspiră să ne păstrăm echilibrul spiritual, sufletesc, mental și vital rămânând mai mereu într-o euforică seninătate și împăcare cu Sine și cu lumea, ce atrage adeseori în mod spontan instalarea divinei fericiri nepieritoare.
Îngerii Discernământului ne aduc cumpătarea în toate, stăpânirea pasiunilor în avantajul cunoașterii superioare, trăirea într-un deplin unison cu Voința lui Dumnezeu, capacitatea superioară de discriminare și înțelegere a lucrurilor și aspectelor existente, o cunoaștere profundă a realității.

Îngerii Discernământului ne ajută să recunoaștem, să distingem între ceea ce este real și nereal, adevăr și neadevăr, permanent și efemer, bine și rău, frumos și urât, pur și impur.
Ei ne îndrumă să distingem clar între esența noastră divină și natura iluzorie.
Acești îngeri ne ajută să dobândim o cunoaștere deplină asupra realității și să înlăturăm complet ignoranța, să apreciem just, obiectiv evenimentele și realitatea.
Îngerii Discernământului ne asistă să dobândim discernământ, care este o virtute indispensabilă pentru atingerea cunoașterii spirituale.
Ei ne inspiră să observăm că discernământul reflectă Legile Divine în Manifestare.
Îngerii Discernământului ne inspiră să înțelegem că discernământul ne ajută să avem o concepție generală, armonios integrată prin discriminare asupra lumii, omului, poziției sale în univers și realității existenței lui Dumnezeu.
Îngerii Discernământului ne conferă o viziune clară asupra realității, asupra unor aspecte, asupra noastră, a celorlalți, a vieții.
Ei ne revelează discernământul ca fiind o cale directă de a atinge mântuirea, deoarece discernământul nu reprezintă doar înțelegerea intelectuală, ci este într-o directă legătură cu înaltele stări spirituale care ne ajută să atingem extazul divin.

Discernământul este o calitate înnăscută, un dat cu care unele ființe umane se nasc, sau poate fi dobândit în timpul vieții, chiar din tinerețe.
Îngerii Discernământului ne inspiră să aprofundăm starea de discernământ sub îndemn propriu sau exterior.
Îngerii Discernământului ne ajută să înțelegem că fiecare dintre noi avem întotdeauna la dispoziție discernământul.
Ei ne revelează, adeseori, prin intuiție, că există o varietate de modalități de a ne dezvolta discernământul.
Cu multă iubire, compasiune și înțelepciune, ei ne inspiră și ajută să descoperim, deseori prin experiență directă, modalități simple de a trezi și conștientiza discernământul.
Ei ne îndrumă să facem pași siguri și perseverenți către o dinamizare armonioasă a discernământului.
Îngerii Discernământului ne ajută să observăm că discernământul este un minunat diamant pe care îl putem folosi adeseori, nu doar în situații speciale, ci în toate experiențele vieții.
Ei ne revelează astfel că putem folosi întotdeauna discernământul, întotdeauna putem alege, ne asistă și ne impulsionează să facem apel la discernământ în cât mai multe situații și împrejurări în viața de zi cu zi pentru a dobândi o experiență mare în acest domeniu, care apoi, ne va ajuta să trecem pe o altă treaptă a evoluției spiritual, să ne îmbunătățim viața de zi cu zi.
Îngerii Discernământului ne susțin să îmbinăm continuu și creator teoria cu practica, să ne depășim limitele de tot felul, condiționările obiective și subiective care încetinesc evoluția.
Ei ne îndrumă să ne deschidem "cel de-al treilea ochi", care conferă discernământul spiritual perfect.

Îngerii Discernământului ne ajută să alegem ceea ce este cu adevărat bine, să cunoaștem ceea ce este necesar pentru binele și fericirea noastră, ne inspiră să acționăm armonios și divin integrat.
Ei ne ghidează către Dumnezeu, ne orientează ferm către Dumnezeu în cele mai importante momente ale vieții, ne călăuzesc către hotărârile cele mai inspirate care influențează direct, pozitiv evoluția spirituală.

Îngerii Discernământului ne îndrumă întotdeauna să ne trezim, dinamizăm și amplificăm potențialitățile latente să descoperim și să valorificăm talentele, forțele interioare.
Ei ne inspiră să ne rafinăm și să ne elevăm simțurile și înzestrările, să le folosim pentru a afla care este calea divin integrată și plină de armonie.
Îngerii Discernământului ne îndrumă să reflectăm asupra alegerilor pe care le-am făcut anterior și ne ghidează să facem alegeri înțelepte.
Ei ne susțin să cunoaștem în inimă și în minte dacă ceva este potrivit, dacă cineva acționează just.
Cu multă franchețe, acești îngeri ne ajută să ne dăm seama, că nu este necesar să schimbăm ceva sau pe cineva, ci este înțelept să ne întrebăm dacă într-adevăr este necesar aceasta, și să ne dăm seama cât mai repede că este cu mult mai bine să discernem, să ne autoevaluăm și să facem alegerile corecte.
Ei ne inspiră să vedem lucrurile în adevărata lor lumină, să ne expansionăm conștiința, să ne lărgim viziunea, să ne transformăm punctul de vedere și, astfel, să depășim, să spulberăm propriile temeri și îndoieli.
Îngerii Discernământului ne ajută să ne conștientizăm nivelul real cât și limitările, să facem alegeri din inimă și inteligente pentru a evolua spiritual, a trece la o nouă etapă a evoluției.
Ei ne îndrumă să nu ne focalizăm asupra limitărilor, ci dezvoltând calitățile superioare să ne transcendem limitele.
Îngerii Discernământului ne inspiră și ne ajută să eliminăm ceea ce este negativ, inutil și care are potențial distructiv.

Îngerii Discernământului ne inspiră să cunoaștem că acționând mai mereu cu discernământ ne deschidem către o viață plină de împlinire, fericire, armonie, bine, libertate, liniște, pace, sănătate.
Ei ne ajută să depășim, prin trezirea discernământului, obstacolele care eventual pot apărea în viață, pentru că discernământul ne conferă echilibru, chibzuință, simțul măsurii, încredere în Sine, optimism.
Îngerii Discernământului ne ajută să înțelegem că apelând la discernământ eliminăm atitudinea pasivă, fatalistă în fața vieții, atitudine care ne împiedică să trăim fericiți, liniștiți și liberi în permanență.
Ei ne ajută să conștientizăm și să folosim discernământul spiritual, care este cea mai bună armă care învinge până la urmă orice rău.
Discernământul este în realitate instrument al adevărului în acțiune, sursă de putere, forță lucidă a spiritului, uneori singurul mijloc de a rezolva o problemă sau de a atinge un rezultat durabil.
Îngerii Discernământului ne ajută să învingem forțele răului, ale întunericului, să triumfăm asupra lor, să transformăm energiile negative în energii pure, divine, aducătoare de viață.

Apelarea și Invocarea Îngerilor Discernământului
Îngerii Discernământului sunt întotdeauna bucuroși să ne inspire, să ne îndrume și să ne asiste.

Îngerii Discernământului sunt reprezentați aflându-se deasupra norilor ignoranței, având un ochi deasupra capului, simbol al Cerului, ochiul treaz al discernământului, care radiază fascicule de lumină atotpătrunzătoare.
Ei țin în mână un luminător, expresie a unei intenții clare.
Îngerii Discernământului ne dăruiesc lumina discernământului ajutându-ne să discernem ceea ce este cu adevărat bine.

Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare a Îngerilor Discernământului atunci când ne aflăm în prezența binecuvântată a înțelepților.

Îi putem invoca pe Îngerii Discernământului să ne ajute să ne dezvoltăm capacitatea de a ne asculta vocea inimii și de a o urma pentru a alege ceea ce este cel mai bine pentru evoluția spirituală, misiunea spirituală, viața de zi cu zi; să ne folosim liberul arbitru.
Îi putem ruga pe Îngerii Discernământului să ne inspire să ne deschidem față de cunoașterea interioară, să luăm cele mai bune decizii, să facem alegerile corecte.
Putem cere ajutorul Îngerilor Discernământului pentru a ne deschide către o viziune plină de discernământ care să ne reveleze adevărata natură a lucrurilor, sensul tainic al experiențelor de viață.
Îi putem ruga pe Îngerii Discernământului să ne asiste atunci când selectăm, lecturăm, descifrăm, studiem cărți, scrieri sacre, tratate ale înțelepciunii și pentru a ne ajută să asimilăm învățăturile acestor scrieri; să ne ghideze în tot ceea ce facem.

Putem invoca Îngerii Discernământului, inspirația și ajutorul Îngerilor Discernământului oricând, în fiecare zi, pentru noi, pentru cei dragi, pentru cei aflați în suferință, pentru cei care au probleme de sănătate, pentru umanitate și planeta Pământ.

Întotdeauna există posibilitatea de a apela la ajutorul, la ghidarea și la inspirația divină, altruistă și plină de înțelepciune a Îngerilor Discernământului atunci când vrem să întreprindem ceva bun, ceva divin, care se integrează în armonia divină a firii, care nu încalcă legile divine.

Nu trebuie să uităm nici o clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Îngerilor Discernământului, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să le cerem de fiecare dată ajutorul.

Spiritualitatea umană din toate tradițiile, a tuturor popoarelor și epocilor ne vorbește și ne învață despre discernământ în aforisme, cugetări și proverbe:

"Aprinde lampa înainte de a se face întuneric."
"Deschide-ți ochii ca să nu ți-i deschidă altul."
"Ochii nu greșesc dacă inima conduce ochii."
"De liniște nu au parte decât aceia care și-au format o judecată nestrămutată și precisă."

"Nu fi dulce ca să nu fii inghițit, dar nici amar ca să fii aruncat din gură."
"Când slobozești săgeata adevărului, înmoaie vârful în miere."
"Unele minciuni sunt preferabile adevărului."
"Cel mai ușor este să te înșeli singur; căci fiecare crede ceea ce dorește."
"Când cineva vede si așteaptă numai ceea ce vrea, judecata lui cu privire la adevăr va fi neîntemeiată."
"Dacă nu ne folosim de ceea ce avem și căutăm ce nu avem, vom fi lipsiți de unele din pricina sorții, iar de altele din pricina noastră."
"Să apreciem fiecare lucru, îndepărtând ce se spune despre el, și să cercetăm ce este nu ce e numit."
"Parfumul se apreciază după miros nu după vorbele vânzătorului."
"Fii atent la cel pe care oamenii îl dezaprobă; fii atent la cel pe care-l aprobă."

"Trage un pui de somn înainte de a hotărâ asupra unui lucru."
"Nu te grăbi să atingi struna înainte să fie bine întinsă."
"Acordează-ți harpa astfel încât corzile ei să nu fie nici slabe nici întinse."
"Înainte de a începe ceva trebuie chibzuință, iar după ce te-ai chibzuit trebuie ca lucrul să fie îndeplinit la timp."
"Cine merge încet dar merge, va ajunge cel dintâi."
"O călătorie de o mie de mile începe cu un pas."
"Dacă vrei să urci o scară, trebuie să începi cu treapta de jos."
"Puțini sunt aceia, care își orânduiesc viața și lucrurile după un plan: ceilalți, la fel ca cei care plutesc pe un fluviu, nu merg, ci sunt purtați… De aceea trebuie să stabilim ce voim și să perseverăm în aceasta."
"Cine aleargă după doi iepuri nu prinde nici unul."
"Săvârșește lucrurile grele cât acestea sunt ușoare."

"Prudența nu cunoaște înfrângere."
"Să ai totdeauna două animale de călărie: prudența si răbdarea; prudența te vestește, răbdarea te păzește."
"Prudența este jumătate din viață, ba încă se spune că este chiar întreaga viață!"
"Măsura este supremul bun."
"Este o măsură în toate și limite bine trasate."
"Curajul este bun, dar dacă întrece măsura devine nechibzuință."
"Oamenii dorm bine la hanul"hotărârii"."
"Unde nu-i cap, vai de picioare."
"Nu da vrabia din mână pentru cioara de pe gard."
"Este mai bine să ai o sută de dușmani în afara casei decât unul în casă."
"A pretinde că-ți satisfaci dorințele prin pasiuni este ca și cum ai crede că poți stinge focul cu paie."
"Cu cât dorești mai multe, cu atât ai mai multe dezamăgiri."
"A-i mulțumi pe toți este un țel care nu poate fi atins niciodată."

"Omul superior este acela care arată o bunăvoință egală față de toți."
"Cine întreabă nu se rătăcește ușor."
"Cine întreabă trece și munții, cine nu, se rătăcește chiar și la loc de șes."
"Inima ta să nu năzuiasca la aparențe."
"Nu disprețui un lucru mic ca să nu suferi din pricina lui."
"Dacă ceri un sfat celui priceput, ai câștigat jumătate din experiența lui."
"Ceea ce înțelepții caută la ei înșiși, proștii caută la alții."
"Dacă te folosești de un om, nu trebuie să te îndoiești de el; dacă te îndoiești de el, nu trebuie să-l folosești."
"Nu orice întrebare merită răspuns."
"La o întrebare prost pusă se răspunde prin tăcere."
"Sfatul bun nu-l ajută cu nimic pe cel ce-și face singur rău."
"Dacă atunci când construim vom asculta părerile tuturor, acoperișul nu va mai fi
pus."
"Sfătuiește-l pe cel fără învățătură și te va lua drept dușman."

"Nu tot ce este alb e grăsime, și nu tot ce este cafeniu e curmală."
"Focul, apa și mintea îți sunt de folos atât timp cât știi să le stăpânești."
"Nu lăsa cârma din mână în timpul furtunii căci se va scufunda corabia."
"Boala trebuie zădărnicită înainte de a veni."
"Cine-și ascunde boala nu va găsi medicamentul."
"Cine știe să-și oblojească rana este pe jumătate vindecat."
"Cine a rătăcit toată ziua dar seara s-a întors pe drumul cel bun, nu se poate spune că a rătăcit."

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Nu ca ingerii are fi mai sfinti decat oamenii sau demonii, dar faptul ca ei nu asteapta sfintenia decat de la Dumnezeu ii face intr-adevar ingeri."
William Blake