Prima pagina arrowIngerii evolutiei spirituale

Ingerii evolutiei spirituale

ingerii-evolutiei.jpg

Numele fiinţelor cereşti ne dezvăluie calitatea lor divină specifică.
Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale ghidează, învaţă, îndrumă, susțin, asistă,
însoţesc, inspiră, impulsionează, veghează, ocrotesc şi protejează desăvârșirea
evoluției spirituale.

Îngerii Evoluției Spirituale ne revelează evoluția spirituală
Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale ne deslușesc faptul că, în Univers, viața are
un curs, în mod natural, inevitabil, evolutiv și ne inspiră să-l urmăm.
Cu infinită iubire, ei ne ajută să înțelegem că putem evolua lent, în ritmul vieții sau ne
putem asuma o evoluție spirituală accelerată, armonioasă, înfloritoare, împlinitoare,
ajutându-ne, astfel, extraordinar de mult pe noi înșine, pe ceilalți, umanitatea.
Atunci când ne rugăm, plini de iubire și umilință la Dumnezeu, acești Îngeri ne
sădesc în inimă aspirația fermă de a evolua spiritual, trezesc în noi setea arzătoare de
Adevăr.
Aceste Ființe Angelice ne îndrumă ca, toată viața, să ne ocupăm de evoluția spirituală și
să pornim neîntârziat.
Ei ne ajută să conștientizăm faptul că evoluția spirituală nu este un anumit capitol sau o anumită perioadă a vieții, de care ne vom ocupa cândva, când vom avea timp, resurse și disponibilitate pentru așa ceva, ci este scopul fundamental al existenței.
Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale ne susțin să ne angrenăm conștient în evoluția spirituală, pe o cale autentică, astfel, descoperim cu multă uimire, chiar cu uluire și încântare, că toate aspectele vieții au timp, loc și sens în viața noastră, atunci când plasăm corect centrul vieții noastre.
Acești Îngeri ne deslușesc: odată ce axul vieții este Dumnezeu, odată ce Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, ființa se centrează, se limpezește și își gestionează firesc și optim prioritățile și preocupările, acordându-le fiecăreia locul pe care îl merită.
Ei ne inspiră să ne dăm seama, să simțim, intuim, observăm care sunt nevoile noastre
reale, inclusiv cele trupești, să fim atenți așa cum se cuvine la aceste necesități și să le
împlinim la timp, într-un mod adecvat.

Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale ne revelează faptul că țelul suprem al evoluției spirituale este să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl.
Cu infinită delicatețe, ei ne insuflă să recunoaștem că Dumnezeu este sursa vieții și este
firesc să ne întoarcem la Dumnezeu, ne inspiră și ajută să descoperim, să simțim că
suntem iubiți și îmbrățișați în permanență de Dumnezeu.
Acești Îngeri ne ghidează în revelarea naturii noastre divine.
Ne învață și ajută să evoluăm spiritual fiind noi înșine, fiind firești, sinceri, onești, simpli, umili, autentici.
Ne inspiră să vedem scânteia divină care există în fiecare ființă.

Îngerii Evoluției Spirituale ne asistă în evoluția spirituală

Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale binecuvântează toate activitățile care ne
determină să creștem spiritual, ne conduc la o veritabilă împlinire și armonie
interioară.
Ei ne dezvăluie că fiecare activitate ne poate ajuta în evoluția spirituală, depinde cu ce
intenție, în ce scop, cu ce atitudine, cum, cu ce modalități o realizăm.
Aceste Ființe Angelice ne încurajează să căutăm, descoperim, alegem și punem în
practică acele modalități, tehnici de transformare spirituală care sunt cele mai adecvate
pentru ființa noastră, cele mai eficiente pentru noi.
Înflorim spiritual atunci când împlinim necesitățile profunde ale sufletului, ale inimii
noastre.
Acești Îngeri ne ajută să descoperim și ne orientează către scrierile, învățăturile,
activitățile și ființele care ne ajută să creștem spiritual.
Îi putem ruga pe Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale să ne ajute să găsim,
recunoaștem un ghid spiritual autentic, pe care, să-l urmăm toată viața.
Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale ne impulsionează și susțin să ne transformăm,
să ne creștem frecvența de vibrație, să ne elevăm nivelul de conștiință, să ne modificăm
punctul de vedere, să ne lărgim perspectiva.
Ei ne inspiră și ajută să înțelegem că evoluția spirituală, în general, se desfășoară în
timp, în etape și implică să dăm dovadă, în permanență, de iubire, atenție, vigilență,
prudență, intuiție, răbdare, responsabilitate, bun simț, umilință, puritate, candoare,
echilibru, armonie, perseverență, tenacitate, constanță, îndrăzneală, curaj, capacitate de
efort susținut și asumat.
Ne ajută să ne dăm seama că, în practica spirituală, acumulările cantitative, atunci când
sunt suficiente, ne conduc la salturi calitative, de care fiecare dintre noi avem stringentă
nevoie.
Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale ne impulsionează și îndrumă să evoluăm la
toate nivelele ființei, spiritual, sufletesc, mental.
Ne inspiră și asistă să ne purificăm, armonizăm și dinamizăm toate etajele ființei: vital,
energetic, volitiv, afectiv, intuitiv, mental, spiritual, aplicând o perioadă suficient de
lungă de timp diferite tehnici și modalități adecvate.
Prin intermediul unor sincronicități, serialități semnificative și edificatoare, ei ne insuflă
să ne trezim, dinamizăm și amplificăm potențialitățile latente, calitățile, virtuțile.
Cu infinită atenție, ei ne îndrumă să studiem scrierile sacre, tratatele tradiționale,
aspect care ne transformă considerabil viziunea, viața, uneori într-un mod neașteptat,
nebănuit, surprinzător, ne deschid către noi posibilități, ne dezvăluie orizonturi noi.
Acești îngeri ne ghidează să descoperim, cunoaștem și împlinim menirea, rostul
nostru în această viață, ajutându-ne să înțelegem că realizarea menirii este o modalitate
rapidă, sigură de evoluție spirituală.
Marele înțelept și militant pentru independența Indiei, Sri Aurobindo, a observat că:
„În cultura occidentală, evoluţia omului este înţeleasă în mod îngust, în primul rând ca
o dezvoltare la nivel material, tehnologic şi ca o satisfacere a raţiunii, a intelectului.
Există, însă, un sens mult mai înalt al evoluţiei spirituale a omului, în particular, şi a
umanităţii, în general, legat de nivelul de conştiinţă atins, iar prin intermediul acestuia
acţiunea, iubirea şi cunoaşterea îşi găsesc suprema împlinire şi finalitatea. Pentru fiinţa
umană, cea mai înaltă treaptă a evoluţiei sale spirituale o constituie starea de Eliberare
spirituală supremă, ultimă."

Îngerii Evoluției Spirituale veghează evoluția spirituală
Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale ocrotesc și protejează evoluția spirituală a
ființelor umane, a creaturilor în conformitate cu Legile Divine.
Cu infinită compasiune și răbdare, ei veghează creșterea noastră lăuntrică, clipă
de clipă, întreaga viață.
Atunci când sunt invocați cu umilinţă, aspiraţie și credință, acești Îngeri ne
protejează sufletele, inimile, mințile, conștiința, ființa pentru ca nimic rău să nu
pătrundă, să nu prindă rădăcini și să nu crească în noi, nici să nu ne umbrească.
Atunci când le cerem ajutorul cu iubire și sinceritate, ei ne îmbrățișează sufletele,
inimile, mințile, conștiința, ființa ajutându-ne să intrăm și să ne menținem ferm pe Calea
Adevărului, odată ce am găsit o cale, o învățătură, o tradiție, o școală spirituală
autentică, să o urmăm cu multă perveserență, entuziasm și însuflețire, neabătut.
Acești Îngeri ne pot ajuta, chiar foarte mult, în multe moduri adesea nebănuite de
noi, de exemplu, să ne dăm seama că înlocuirea unei anumite atitudini, stări, unui anumit
gând, obicei ne poate transforma considerabil în bine destinul, calitatea vieții, în multe
situații, conduce la vindecare.
Invocând în mod constant Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale, reușind să stabilim
o legătură spirituală inefabilă cu acești îngeri, ei ne pot ajuta, salva, atunci când ne
confruntăm cu diverse încercări și teste spirituale, făcându-ne mai atenți, conștienți,
lucizi, detașați, ne inspiră să facem alegeri bune, divin integrate.
Aceste Sublime Ființe Angelice ne ajută să intuim, să înțelegem, să ne dăm seama
că, în mod normal, avem nevoie de timp pentru a ne împlini evoluția spirituală, tocmai
de aceea, este stringent necesar să avem sufletul, mintea și trupul sănătoase, pentru ca
astfel, bucurându-ne de sănătate perfectă, înfloritoare, debordantă și de longevitate să
fructificăm la maxim timpul, fiecare oportunitate, șansă spre a atinge comuniunea ultimă
cu Dumnezeu Tatăl.
Îi putem ruga, cu umilință și sinceritate, pe Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale să
ne ajute, să ne protejeze, să netezească calea evoluției noastre spirituale.

Invocarea Îngerilor Evoluției Spirituale
Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale sunt întotdeauna bucuroşi să ne ghideze, înveţe, asiste.
Ei sunt reprezentaţi ținând într-o mână o lumânare a cărei flacără simbolizează lumina spirituală, cu cealaltă mână ne indică lecțiile vieții.
Ei ne ajută să cunoaștem și să decodificăm lecțiile de viață, să le asimilăm la nivelele profunde ale ființei, pentru a deveni fericiți, liberi, a atinge starea de unitate.
Aceste minunate Ființe Angelice veghează și sprijină, cu infinită iubire și înțelepciune, pe căutătorii Adevărului, aspiranții, ghizii spirituali, tradițiile, căile, școlile, centrele spirituale autentice.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale să ne binecuvânteze cu iubire, astfel încât să putem simți profunzimile sufletului, să ne ajute să lăsăm Soarele Conștiinței să strălucească în inima noastră, pentru a realiza că suntem cu toții una cu Dumnezeu.
Putem simţi prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare, îndrumătoare, veghetoare, providențială a Îngerilor și Îngerelor Evoluției Spirituale atunci când urmărim să evoluăm spiritual, să ajutăm alte ființe în creșterea lor spirituală.
Îi putem ruga pe Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale să ne susțină, atât evoluția spirituală individuală, cât și evoluția spirituală în grup, la nivel de umanitate, pe planetă.
Este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de Îngerii și Îngerele Evoluției
Spirituale pentru tot ajutorul şi darurile pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Evoluției Spirituale, impulsionarea şi susţinerea lor oricând, în fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lor, trebuie să nu uităm că este, în prealabil necesar, să le cerem de fiecare dată ajutorul.
Un exemplu de intervenție a Îngerilor Evoluției Spirituale: "M-am confruntat cu o perioadă dificilă, munca fizică, multitudinea problemelor mă aduseseră într-o stare deplorabilă. Fiind, în general, o fire optimistă şi entuziastă, mai mereu găsesc puterea să o iau de la capăt. Am căutat o soluţie și mi-am adus aminte, după o vreme, de Îngerii Evoluţiei Spirituale, despre care citisem mai demult într-o carte. Am început să repet printre lacrimi ideea-forţă pentru a comunica cu acești îngeri: "Evoluez spiritual prin faptul că sunt cu adevărat eu însămi". Am repetat-o de multe ori, şi, dintr-odată, ceva dinlăuntrul meu, ceva pe care nu-l mai percepusem niciodată a apărut în lumină: "Eu". O lumină şi o linişte nepământească m-au învăluit. Nu-mi mai simţeam trupul, nici mintea, nici alte gânduri în afara acestui "Eu". Era doar linişte, lumină şi o stare de acasă, de bine, dar foarte rafinată, nemaicunoscută până atunci. După câteva ore m-am "desprins" şi am revenit la starea "normală". Dar amprenta acelei fericiri dinlăuntrul meu a rămas şi în zilele următoare. Reuşeam uşor să o retrăiesc chiar şi în momentele mai aglomerate. Cu timpul, vârtejul lumii a estompat-o, dar amintirea ei a rămas."

 

Artémia Bivol

 


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Te acopera cu aripa lui, si sub aripile sale gasesti adapost."
Psalmi 91, 4