Prima pagina arrowArhanghelul Gabriel

Arhanghelul Gabriel

arhangelul-gabriel.jpg

Numele Arhanghelului Gabriel
Arhanghelul Gabriel este cel de-al doilea în rang printre arhanghelii care se află înaintea lui Dumnezeu.
Arhanghelul Gabriel acționează în multe situații împreună cu arhanghelul Mihail; ei ghidează, susțin, inspiră, veghează, ocrotesc și protejează ființe umane și mari colectivități umane.
În Cartea lui Enoh, arhanghelul Gabriel este considerat a fi Guvernatorul divin al Paradisului.
Numele lui divin semnifică în limba ebraică “Dumnezeu este puterea mea”.
Arhanghelul Gabriel ne ajută să devenim mult mai încrezători în valorile spirituale autentice; aduce calități angelice în experiența umană, inspirație și putere in clipele de grea încercare.
Ne învață și susține să trezim în noi puterea spirituală pe care o conferă starea de înțelepciune și ne îndeamnă să avem încredere în puterea noastră, să o folosim numai în bine, să o folosim pentru a ajunge la Dumnezeu.
Cu ajutorul său putem descoperi potențialitățile latente, potențialul trupului.

Arhanghelul Gabriel este Arhanghel esențial al Prezenței și al Puterii Dumnezeiești
Dat fiind faptul că ierarhia angelică a arhanghelilor este, am putea spune, structurată astfel încât să reprezinte patru direcții importante, divine pe care arhanghelii le reprezintă, se poate spune că arhanghelul Gabriel sau Gavril face parte dintre cei patru arhangheli esențiali ai Prezenței și ai Puterii Dumnezeiești ce sunt reprezentativi pentru întreaga categorie a arhanghelilor, alături de arhanghelii Mihail, Uriel și Rafael.
Fiind unul dintre cei patru arhangheli ai Prezenței Divine, aceasta a făcut ca arhanghelul Gabriel să fie în mod frecvent invocat, într-o intimă asociere, cu ceilalți trei arhangheli.
Menționăm, referitor la aceasta, o binecunoscută rugăciune, foarte populară, care se indică să fie rostită de trei ori, într-un mod ferm și cu mare credință, înainte de culcare.
Urmează această rugăciune foarte eficientă pe care este necesar să o rostim înainte de culcare, pentru a beneficia în felul acesta de ajutorul și transformările lăuntrice profunde care apar atunci când cei patru arhangheli sunt invocați să se manifeste atât în trupul cât și în ființa noastră lăuntrică.
Redăm această populară rugăciune:

„Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail să fie și să rămână mereu
în dreapta trupului și a ființei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Gabriel să fie și să rămână mereu
în stânga trupului și a ființei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Uriel să fie și să rămână mereu
în fața trupului și a ființei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Rafael să fie și să rămână mereu
în spatele trupului meu și a ființei mele.

Fie ca Preasfânta Prezență a Duhului lui Dumnezeu
să fie și să rămână mereu
deasupra capului și a ființei mele”.

Aceasta este acea populară rugăciune care se indică să fie rostită de trei ori cu fermitate și cu credință deplină înainte de a adormi.
Într-o tehnică de contactare a arhanghelilor corelată cu punctele cardinale, modalitate preluată din tradiția ebraică, Gabriel este asociat direcției Sud.

Arhanghelul Gabriel este Mesager Divin
Arhanghelul Gabriel este considerat ca fiind un mesager divin foarte important. Arhanghelul Gabriel este mesagerul Cuvântului cel Tainic al lui Dumnezeu, este neobosit în a-L transmite tuturor acelora care sunt deschiși să-L asculte și să respecte Adevărul Ultim.
Arhanghelul Gabriel mai este cunoscut ca fiind Îngerul Revelațiilor Divine,
Cel care aduce oamenilor Mesajul Divin al Dreptei Judecăți a lui Dumnezeu Tatăl,
Cel care face posibilă simțirea inefabilă a Manifestării copleșitoare a Compasiunii Dumnezeiești, Cel care dăruiește veștile cele bune, Ambasadorul divin al umanității.
Arhanghelul Gabriel este menționat prima dată în Biblie, în Cartea lui Daniel: unde se arată profetului și își manifestă misiunea sa de Înger al Revelațiilor Divine.
Mesajul angelic de iubire, fraternitate și libertate pe care arhanghelul Gabriel ni-l transmite ne împlinește profund întreaga ființă.

Arhanghelul Gabriel este Înger al Bunei Vestiri
Intervențiile sale sunt descrise în Biblie.
Arhanghelul Gabriel le-a vestit lui Ioachim și Anei nașterea Fecioarei Maria.
El i-a apărut bătrânului Zaharia pentru a-i anunța nașterea lui Ioan Botezătorul, al cărui mesaj era: „Pregătiți-vă, că Regatul lui Dumnezeu este aproape!”, Matei 3, 2.
Arhanghelul Gabriel apare de multe ori în viața Fecioarei Maria: atunci când ea era la templu, Dumnezeu îl trimitea pe arhanghelul Gabriel să-i aducă mană din Cer și să o învețe să citească; atunci când arhiereul intra în Sfânta Sfintelor îl vedea pe arhanghel vorbind cu Maria și se minuna.
Arhanghelul Gabriel i-a apărut Fecioarei Maria, în momentul Bunei Vestiri, pentru a-i anunța Nașterea Mântuitorului: „El va domni în casa lui Iacob în toate secolele, iar Regatul Său nu va avea sfârșit!”, Luca 1, 34, și faptul că ea este cea mai aleasă și binecuvântată dintre femei, tot el i-a apărut în vis lui Iosif pentru a-i explica această situație.
Tot el a anunțat-o când se va duce la Fiul ei mult iubit: în timp ce Maria se ruga, iată că a apărut înaintea ei arhanghelul Gabriel, avea în mână o ramură de finic și i-a spus: „Pregătește-te, căci peste trei zile Fiul Tău și Dumnezeul nostru va veni să te ia la Cer”.
Pentru că arhanghelul Gabriel este vestitor al Venirii lui Mesia pe Pământ, tot el este cel care va suna din corn pentru a anunța a Doua Venire a Mântuitorului pe Pământ.
Arhanghelul Gabriel este considerat patronul sfânt al telecomunicațiilor.

Arhanghelul Gabriel este Înger al Reînvierii
În cadrul tradiției creștine, arhanghelul Gabriel este considerat Îngerul Păzitor al lui Iisus Christos în perioada întrupării Sale pe Pământ.
El I-a apărut lui Iisus în Grădina Ghetsimani, pentru a-L sprijini în teribilul moment al cunoașterii cu anticipație a calvarului ce urma sa se producă.
Mulți dintre Sfinții Părinți spun că arhanghelul Gabriel a fost cel care a răsturnat piatra de la intrarea mormântului lui Iisus, la Înviere și le-a vorbit femeilor mironosițe.
Acestea: „… intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au înspăimântat. Iar el le-a spus: „Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul Cel răstignit? A Înviat!”, Marcu 16,5-6.
Faimoasa stigmatizată și clarvăzătoare Anna Catherine Emmerich (1774-1824) descrie și ea acest episod: „Pământul s-a cutremurat și un înger în haine de războinic a coborât din Rai cu viteza unui fulger, a intrat în mormânt, a ridicat piatra, a pus-o în partea dreaptă și s-a așezat pe ea.”

Arhanghelul Gabriel este Spirit Divin al Adevărului
Arhanghelul Gabriel este Înger al Bucuriei Divine, o manifestare a Spiritului Adevărului Ultim Dumnezeiesc, apărător divin al Adevărului.
Arhanghelul Gabriel revelează Adevărul cel Tainic care este prezent în inimă și calea cea mai potrivită pentru fiecare dintre noi de a ajunge la Adevăr. trezește în noi setea de Adevăr, aspirația spirituală puternică de a cunoaște Adevărul Ultim.
Arhanghelul Gabriel ne ajută să deslușim tot ceea ce este adevărat și divin integrat în orice situație, să împlinim ceea ce ne-am asumat, făcând apel la simțirea în inimă, intuiția spirituală.
El ne ajută să descoperim Adevărul în toate situațiile în care este un conflict între ceea ce noi credem că ar fi corect și ceea ce este bine din Punctul Divin de Vedere al lui Dumnezeu.
Ne ajută să înțelegem în mod profund Adevărul și să îl rostim în mod deschis și sincer, la unison cu Voința lui Dumnezeu.
Revelațiile arhanghelului Gabriel cu privire la cele 99 de Ipostaze Tainice Dumnezeiești reprezintă un neprețuit dar spiritual ce a fost oferit cu o divină dărnicie divin integrată tuturor ființelor umane.
Aceste revelații excepționale oferă ființelor umane prilejul unei descoperiri inefabile a Realității Misterioase a Ființei Infinite a lui Dumnezeu Tatăl.
Cele 99 de Ipostaze Dumnezeiești Tainice au fost dezvăluite la origini de către arhanghelul Gabriel ca denumiri.
În tradiția islamică, Gabriel este considerat Spiritul Divin al Adevărului, sub protecția căruia s-a născut Islamul.
Profetul Mahomed afirmă că arhanghelul Gabriel, cel cu 140 de perechi de aripi, i-a dictat Coranul vers cu vers; el îl considera îngerul său protector și inspirator, care l-a ajutat să realizeze mai multe minuni.
Arhanghelul Gabriel este Înger al Frumuseții
Arhanghelul Gabriel este descris, în mod tradițional, ca un înger de lumină pură, a cărui frumusețe este o minunată oglindire a Frumuseții Divine.
Arhanghelul Gabriel susține capacitatea ființei umane de a descoperi frumusețea însușirilor divine, îi dezvoltă capacitatea de a simți pe deplin bucuria divină în toate aspectele vieții, o însoțește pe cărarea spre Dumnezeu, o susține cu darurile sale ori de câte ori, cu aspirație și stăruință, cu credință în suflet, ființa umană urcă o treaptă pe scara evoluției spirituale.

Arhanghelul Gabriel este Înger al Purității
Arhanghelul Gabriel este reprezentat ținând în mână un crin, simbol al purității, al inocenței și al stării virginale.
Mâna lui protectoare este mereu prezentă pentru a ocroti ceea ce este natural și pur în noi, ceea ce este Dumnezeiesc în ființa noastră.
Arhanghelul Gabriel oferă un ajutor divin extraordinar ființelor umane care îl apelează sincer, ferm și cu credință pentru a se detașa rapid de tentațiile planurilor inferioare și amplifica în ființa lor starea de puritate.

Arhanghelul Gabriel protejează și însuflețește starea tainică de copil divin
Cu infinită iubire și gingășie angelică, arhanghelul Gabriel ocrotește, protejează și însuflețește starea tainică de copil divin ce se află prezentă în mod tainic în sufletul fiecăruia dintre noi.
Arhanghelul Gabriel ne ajută să trezim și să trăim profund starea de copil divin cu ajutorul gândurilor pure, ce sunt pline de iubire și tandrețe.
El ne ajută de fiecare dată când în calea noastră apar obstacole, ce ar putea să ne îndepărteze de această stare arhetipală de puritate sufletească.
Arhanghelul Gabriel este protectorul copiilor și sfântul patron al nașterilor.

Arhanghelul Gabriel ne instruiește în menire
Arhanghelul Gabriel ne ajută să trezim și să amplificăm starea de înțelepciune în inima și în ființa noastră și, astfel, să cunoaștem valorile spirituale autentice.
Arhanghelul Gabriel ne învață să recunoaștem și să prețuim calitățile divine ca expresii ale Realității Ultime, ne susține și îndrumă să ne descoperim calitățile și să le manifestăm cu înțelepciune.
El ne inspiră să fim conștienți de faptul că fiecare dintre noi avem contribuția noastră tainică în procesul amplu de trezire a umanității față de spiritualitate, chiar și prin faptul de a ne manifesta cât mai profund spiritual în tot ceea ce realizăm în viața de zi cu zi.
Arhanghelul Gabriel ne instruiește în ceea ce privește înzestrările și menirea.
Ne impulsionează să avem curajul lăuntric să trăim viața bazându-ne pe adevărata cunoaștere spirituală, folosind în mod înțelept toate abilitățile și înzestrările pe care le-am primit de la Dumnezeu.

Invocarea Arhanghelului Gabriel
Deseori, arhanghelul Gabriel este reprezentat ca un înger feminin.
În mod tradițional, arhanghelul Gabriel este reprezentat ținând în mână un crin, simbol al stării divine de puritate și simbol al Adevărului.
În funcție de ipostază, el este reprezentat ținând în mână o călimară și o pană, sau un pergament, simboluri ale rolului său de mesager divin; sau o cupă aurie, care ne amintește de Sfântul Graal; sau un sceptru și o ramură de măslin; sau o trâmbiță.
Prezența subtilă, sublimă, divină, angelică, inspiratoare, gingașă, susținătoare, ocrotitoare, puternică a arhanghelului Gabriel poate fi simțită și în sfera planetei Pământ.
Atunci când invocăm, cu o credință puternică, profundă, deplină, în universul nostru lăuntric, Numele și Prezența tainică a Arhanghelului Gabriel, în ființa noastră apare o stare distinctă ce evidențiază că începem să beneficiem de pe urma influenței lui divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm și cu o credință deplină, la realitatea existenței Arhanghelului Gabriel îl chemăm totodată, îl invocăm în universul nostru lăuntric, putem după aceea să intrăm și să ne menținem în stare de comuniune cu realitatea lui tainică.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului său, trebuie să nu uităm că este, în prealabil necesar, să îi cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"De fiecare data cand moare un copil bun, coboara pe Pamant un inger al lui Dumnezeu, il ia in brate, isi intinde aripile mari si albe, zboara impreuna cu el in toate locurile care ii placeau copilului, ii culege un buchet de flori pe care le duce sus lui Dumnezeu, unde vor inflori si mai frumos decat pe Pamant."
Hans Christian Andersen