Prima pagina arrowArhanghelul Jeremiel

Arhanghelul Jeremiel

Numele Arhanghelului Jeremiel (Ieremiel, Eremiel)

În limba română, numele lui se indică a se pronunța cu „I”, în unele scrieri, în alte limbi se pronunță cu “E”- Eremiel, Eiermiel, Eremile, sau cu “J” - Jeremiel, Jermiel, Jeremile.
Numele arhanghelului Jeremiel semnifică “Mila lui Dumnezeu” sau “Compasiunea lui Dumnezeu”.
Numele său mai înseamnă “Milostivirea lui Dumnezeu”, “Cel pe care Dumnezeu îl ajută”, “Pe cine Dumnezeu înalţă”, “Cel înălţat de Dumnezeu”, “Cel care răsare”.
În vechile texte ebraice, arhanghelul Jeremiel este considerat unul dintre cei 7 arhangheli principali.
În unele tradiţii, el este unul dintre cei 5 îngeri care ştiu toate faptele oamenilor.
În tradiţia egipteană el este un înger al timpurilor.
El veghează asupra evenimentelor de pe Pământ.
Arhanghelul Jeremiel ne ghidează, susţine, inspiră, impulsionează, ajută să trezim, dinamizăm şi amplificăm starea de compasiune, să dobândim o viziune plină de compasiune.
Acest arhanghel ne facilitează o atitudine plină de respect şi dragoste, ne ajută să fim plini de compasiune şi iubire în toate situaţiile vieţii şi în perioadele dificile.
Arhanghelul Jeremiel ne inspiră și învață să ne îndreptăm către Dumnezeu pentru ajutor, să-I cerem mereu ajutorul, ne îndrumă cum să ne rugăm la Dumnezeu, cu multă iubire, umilinţă, aspirație şi credinţă.
Totodată, ne ajută să înțelegem că trebuie și noi să facem ceea ce este necesar, partea noastră, ne impulsionează să ne ajutăm pe noi înşine şi pe ceilalţi.

jeremiel2.jpg

Arhanghelului Jeremiel este Înger al Viziunilor Divine
Arhanghelul Jeremiel este înger al adevăratelor viziuni, al viziunilor profetice.
Arhanghelul Jeremiel ne facilitează accesul la viziuni divine şi vise profetice, ne ajută să le decriptăm, înţelegem, interpretăm, cunoaștem, asimilăm corect, clar şi complet.
Unele viziuni ni le explică gradat, pe măsură ce suntem pregătiţi să ni se reveleze.
El ne transmite înțelepciunea divină şi ne învaţă prin intermediul unor asemenea viziuni şi vise.
În unele scrieri apocrife, se menţionează faptul că arhanghelul Jeremiel a oferit unele răspunsuri marelui clarvăzător Ezra.
În vechile texte iudaice, în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Baruch, Jeremiel apare ca “Înger al Viziunilor Adevărate”.
El l-a asistat pe prolificul autor Baruch, în descifrarea viziunilor sale profetice, l-a l-a purtat în diferite Ceruri şi l-a ajutat să intuiască și cunoască Legile Divine.

Arhanghelului Jeremiel este călăuzitor al sufletului
În unele scrieri, el este descris ca fiind unul dintre îngerii sufletului.
Arhanghelul Jeremiel este călăuzitorul sufletelor, îndrumător al sufletelor evlavioase, credincioase.
El ne îndrumă, inspiră şi asistă să asimilăm cât mai din timp, încă din tinerețe, multe calităţi, virtuți, ne îndrumă cum acestea să devină o predominanţă, să avem linişte interioară, să fim plini de înţelegere, bunăvoință, evlavie.
Arhanghelul Jeremiel ne învaţă multe lucruri bune pentru sufletul, inima noastră, să ne deschidem sufletul, ne ghidează şi asistă cum să ne hrănim sufletul într-un mod adecvat.
În unele lucrări, se menţionează că arhanghelul Jeremiel conduce sufletele în lumea de dincolo după ce ele au fost cântărite de arhanghelul Mihail și le facilitează sufletelor să-şi revadă viața.
El le ajută pe sufletele evlavioase să se integreze în viaţa de dincolo, pe cele care merită ca urmare a acţiunilor lor benefice, le conduce în unul dintre Raiuri.
Ne putem raporta la arhanghelul Jeremiel ca la un prieten adevărat şi bun, un sfătuitor plin de înţelepciune şi un îndrumător al sufletului.

Arhanghelului Jeremiel ne îndeamnă să ne analizăm viaţa
Arhanghelul Jeremiel ne ghidează să ne analizăm viața şi să luăm hotărârile necesare pentru a ne transforma.
El ne îndrumă să ne evaluăm fără teamă, atent, lucid, detașat, într-un mod deschis şi sincer viaţa, viețile anterioare, să fructificăm experiența pentru a deveni din ce în ce mai înțelepţi, liberi, centraţi, iubitori, compasivi şi evlavioşi.
Arhanghelul Jeremiel ne inspiră să ne facem periodic bilanţul vieţii, ne ajută să înţelegem necesitatea realizării sistematice a unui astfel de bilanţ.
Ne învață, prin intermediul unor vise sau viziuni, cu suficient timp înainte, ce este necesar să modificăm în acţiunile noastre cu gândul, cu vorba sau cu fapta, acţiuni pe care le considerăm importante sau mărunte, necesare sau inutile, pentru a evolua spiritual.
Arhanghelul Jeremiel ne ajută să ne dăm seama că învăţăm pe tot parcursul vieţii.
El ne destăinuie că este necesar ca lecțiile de viață să fie cunoscute, însuşite,
asimilate corect, profund şi complet.
Ne ajută să conștientizăm că, deseori, ceea ce noi credem, percepem, vedem ca fiind o problemă, un disconfort, o dificultate, este, de fapt, un răspuns la cererile noastre anterioare; ne ajută să ne dăm seama de ce am cerut acel aspect în viaţa noastră şi ce să facem cu el.
Imediat ce am recunoscut că acel aspect este ceea ce am cerut, ne liniștim, ne deschidem, apare o viziune largă, îl integrăm armonios în viața noastră, se dovedește chiar a fi de folos.
Arhanghelul Jeremiel ne inspiră să descoperim experienţa benefică în fiecare acţiune, darul pe care îl primim.
El ne ajută să ne facem conştient alegerile, să ne transformăm armonios şi lin.
Arhanghelul Jeremiel ne ajută să înţelegem că ne putem da seama dacă ne-am însuşit corect lecţiile de viaţă prin faptul că ulterior devenim mult mai plini de compasiune și pace.
Pentru a trece pe o nouă treaptă a evoluţiei spirituale este necesar să ne detaşăm, să renunţăm definitiv la obiceiurile proaste, rele, nefaste.
Arhanghelul Jeremiel ne revelează că revederea vieţii este, pentru numeroase ființe umane, cu mult mai cuprinzătoare în lumea de dincolo, dar o putem face cât suntem încă în viaţă.
El ne ajută să ne reamintim evenimente ale vieţii pe care le-am uitat sau neglijat pentru că am considerat că nu sunt importante şi să acţionăm cât timp încă se mai poate modifica ceva.
Nu este deloc bine să ne complacem în victimizare, învinovăţire, judecăţi.
Pentru a ne transforma, este mult mai înţelept şi constructiv să ne formăm obiceiul benefic de a avea permanent o atitudine pozitivă, deschisă, iubitoare, plină de
înţelegere şi compasiune faţă de noi și faţă de ceilalţi.
El ne ajută să înţelegem că, adeseori, transformările sunt benefice nu doar pentru noi, ci îi putem ajuta şi pe ceilalţi.

jeremiel1.jpg

Arhanghelul Jeremiel ne îndrumă către o viaţă emoţională înfloritoare
Arhanghelul Jeremiel ne susține să optăm pentru, să trăim o viaţă emoţională sănătoasă, benefică, să ne armonizăm viaţa emoţională.
Arhanghelul Jeremiel ne ajută să ne purificăm sufletul, mintea şi trupul pentru a trăi iubirea, liniştea şi armonia în toate aspectele vieții interioare şi exterioare.
El ne învaţă, astfel, să redobândim pacea sufletească şi liniştea lăuntrică.
Ne impulsionează să ne purificăm toate nivelele ființei, să eliminăm pentru totdeauna mânia, invidia, judecățile, neiertările, resentimentele, ranchiuna, amărăciunile, suferințele de orice fel.
Atunci când trecem printr-o situaţie dificilă, el ne sfătuieşte să nu dăm curs
emoţiilor negative, ne inspiră să simţim multă compasiune pentru lumea din jurul nostru.
Arhanghelul Jeremiel ne ajută să ne vindecăm toate relaţiile, chiar şi pe acelea cu fiinţe care au părăsit planul fizic.
El ne sprijină să corectăm ceea ce este greşit, să găsim cauzele traumelor prin revizuirea vieţii sau a vieţilor anterioare, să facem alegerile necesare, să ne transformăm, să ne iertăm pe noi și pe ceilalţi.
Arhanghelul Jeremiel ne învaţă să acţionăm la timp pentru a modifica ceea ce este necesar şi ne vindecă astfel, pe aceia dintre noi care au obiceiul de a se văita, a regreta tot timpul şi care se complac în această atitudine care nu le face bine, în loc să acţioneze la timp și să se transforme.

Arhanghelul Jeremiel ne ajută să ne înţelegem menirea
Arhanghelul Jeremiel ne ghidează să ne clarificăm menirea spirituală, să o împlinim, ne îndrumă şi inspiră în evoluția spirituală.
El ne insuflă să redobândim entuziasmul de a ne desăvârși, să căpătăm puterea de a parcurge calea spirituală.
Arhanghelul Jeremiel ne asistă atunci când vrem să asimilăm aspecte benefice noi la nivelul conştiinţei, să le concretizăm în viaţă.
El ne inspiră să înlocuim activităţile banale cu acţiuni bune, creative, ingenioase, spirituale.
Ne impulsionează să ieşim din rutină, să generăm, oferim spaţiul necesar pentru ideile, aspectele noi, să le înţelegem corect şi să le integrăm armonios în viaţă; ne ajută să facem o trecere lină pentru noi şi cei implicaţi în acest proces.
Îl putem invoca pe arhanghelul Jeremiel dacă ne simţim blazați, plafonați, saturați spiritual, dacă viaţa noastră se desfăşoară cu aceeaşi rutină mereu, zi de zi.

Invocarea Arhanghelului Jeremiel
Arhanghelul Jeremiel este foarte bun prieten cu arhanghelul Chamuel, deseori
ei se sfătuiesc şi acţionează împreună.
În unele scrieri angelice, se menţionează că la multe întâlniri angelice ei sunt
împreună, pregătesc și prezintă materiale, răspund la întrebări.
Deseori, ei se află în locuri minunate, realizează diferite acţiuni care ţin de
misiunea lor divină şi de viaţa lor angelică.
Ei acţionează împreună în situaţiile care implică dobândirea liniştii sufletului şi
parcurgerea lină şi armonioasă a căii spirituale şi a menirii spirituale. În această
ipostază, Jeremiel ţine în mâini o cunună.
Arhanghelul Jeremiel acţionează împreună cu arhanghelul Mihail în situaţiile care implică eliminarea emoţiilor rele, nefaste, chinuitoare din învelișurile subtile și din aurele ființelor umane. În această ipostază, Jeremiel poartă sabie.
Arhanghelul Jeremiel este foarte subtil şi frumos, prezenţa lui este percepută
ca fiind inspiratoare de pace sufletească.
În multe reprezentări, el este înfățișat ca un înger plin de compasiune.
În artă, el este deseori reprezentat apărând în vis, datorită rolului său de a facilita
viziuni divine şi vise profetice.
În unele scrieri angelice, arhanghelul Jeremiel este reprezentat ţinând în mâini o cunună cu multe flori albe în centru şi flori galbene împrejur; purtând o haină foarte frumoasă, lungă, model floral, în funcţie de ipostază, această haină a sa este de o nuanţă florală, violet, sau purpuriu, sau auriu intens.
Atunci când invocăm, cu o credinţă puternică, profundă, deplină, în universul
nostru lăuntric, Numele şi Prezenţa tainică a Arhanghelului Jeremiel, în fiinţa
noastră apare o stare distinctă ce evidenţiază că începem să beneficiem de pe urma
influenţei lui divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm şi cu o credinţă deplină, la realitatea
existenţei Arhanghelului Jeremiel îl chemăm totodată, îl invocăm în universul
nostru lăuntric, putem după aceea să intrăm şi să ne menţinem în stare de
comuniune cu realitatea lui tainică.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un
mod liber, de pe urma ajutorului lui, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar
să-i cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol, decembrie 2013


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii nu mor niciodata, voi stiti aceasta."
Anatole France