Prima pagina arrowIngerii seninatatii

Ingerii seninatatii

Menționați în scrierile sfinților și în scrierile istorice ale umanității, aproape de sufletele noastre atunci când îi chemăm în ajutor cu umilință, aspirație, puritate, credință și iubire, îngerii ne ghidează, inspiră, impulsionează, susțin, veghează și ocrotesc cu iubirea divină angelică.

Orice denumire dată ființelor cerești conține indicații despre calitatea lor divină proprie.
Îngerii Seninătății ne ajută să lăsăm Lumina lui Dumnezeu să pătrundă în toate părțile sufletului, să vedem totul în Lumina Divină.
Îngerii Seninătății ne luminează, ne ajută să devenim senini, clari și strălucitori.
Este o strălucire care vine din interior, fiindcă că totul este iluminat de lumina iubirii divine care încălzește și vindecă.
Îngerii Seninătății ne ajută să cunoaștem că seninătatatea nu este numai o trăsătură de caracter cu care ne-am născut, ci seninătatea ia naștere datorită curajului de a privi Adevărul, de a avea încredere în Sine.
Îngerii Seninătății ne inspiră să cunoaștem faptul că seninătatea este o calitate prețioasă, care la fel ca și alte calități are proprietăți de diamant direct proporțional cu trezirea ei în universul nostru lăuntric.
În scrierile creștine timpurii “hilaritas” însemna seninătate și claritate interioară, voioșie și iluminare, un semn al unei spiritualități autentice.
Cuvântul “senin” semnifică: clar, luminos, fără nori, strălucitor.
Îngerii Seninătății ne inspiră să avem gânduri bune, intenții bune, stări bune, emoții bune pentru a face numai bine.

Iată cum apare în Biblie descrisă seninătatea:
În Geneză, cap. 4,7:
“Când faci bine, oare nu-ți este fața senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la ușă și caută să te târască, dar tu biruiește-l!”
În Exod, cap. 24, 10:
“ªi au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru de safir, curat și limpede ca seninul cerului.”
În Cartea lui Iov, cap. 26, 13:
“Suflarea Lui înseninează cerurile și mâna Lui străpunge șarpele fugar!”
În Pildele lui Solomon:
Cap. 15, 13:
“O inimă veselă înseninează fața, iar când inima e tristă și duhul e fără de curaj.”
Cap. 16. 15:
“Seninătatea feței regelui dă viață și bunăvoința lui este ca un nor de ploaie de primăvară.”
În Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul), cap.3, 15:
“În ziua necazului tău Își va aduce aminte Domnul de tine și, ca gheața când este senin, așa se vor topi păcatele tale.”

Îngerii Seninătății ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează, ocrotesc și protejează să ne trezim și să ne dinamizăm seninătatea.
Îngerii Seninătății ne îndrumă să fim senini cu noi înșine, cu ceilalți, în toate aspectele și conjucturile vieții.

Îngerii Seninătății ne inspiră și îndrumă să fim senini cu noi înșine, să ne abordăm cu multă seninătate.
Îngerii Seninătății ne inspiră și ajută să ne privim senin, atunci ne înseninăm chipul, ochii, inima și mintea, ne vedem așa cum suntem, ne autocunoaștem, ne acceptăm și ne putem transforma deoarece percepem cu claritate.
Îngerii Seninătății ne inspiră să fim senini, astfel ne luminăm, ne simțim ușori, ocrotiți, avem o mare încredere în Sine și multă stabilitate.
Ei ne inspiră să aducem lumină, să sădim și să creștem seninătate în inima și în mintea noastră.
Îngerii Seninătății permit oglinzii din mintea noastră să reflecte lumina cerului și să aducă pace în locul întristării pentru a topi grijile de pe Pământ.
Ei alungă întunericul gândurilor pesimiste, vindecă neliniștea, ne ajută să privim lumina divină.

Îngerii Seninătății ne inspiră și ne îndrumă să fim mereu senini.
Îngerii Seninătății ne ajută să cunoaștem că este o strânsă legătură între seninătate și viața noastră lăuntrică.
Îngerii Seninătății ne aduc seninătate, liniște interioară, pace profundă, împlinire, bunăstare în toate aspectele vieții noastre lăuntrice.
Ei ne ajută să avem încredere că fiecare aspect al vieții individuale poate fi pătruns de Lumina Divină, poate fi, astfel, încununat de succes, împlinit.
Îngerii Seninătății ne ajută să trăim plenar seninătatea, să o manifestăm spontan și firesc.
Îngerii Seninătății ne ajută să înțelegem că seninătatea este o virtute necesară în viața de zi cu zi.
Ei ne inspiră să ne trăim senin viața, astfel suntem tineri la orice vârstă.
Îngerii Seninătății ne inspiră să cunoaștem că a avea o viziune senină implică a avea o viziune deschisă față de tot ceea ce este senin, bun, frumos, armonios, împlinitor și durabil.

Îngerii Seninătății ne inspiră și ne ajută să avem o viziune senină asupra tuturor aspectelor exterioare, astfel le cunoaștem, le putem folosi cu înțelepciune, adapta, transforma deoarece le vedem limpede.
O viziune dechisă lasă întodeauna loc pentru mai bine și ne ajută să găsim soluțiile optime în orice situație.
Îngerii Seninătății ne ajută să dobândim o viziune optimistă asupra tuturor aspectelor, astfel reușim să acționăm plenar și armonios, să realizăm ceea ce ne propunem.
Îngerii Seninătății ne inspiră să observăm că într-o situație dificilă apare, totuși, fie la început, la mijloc, sau la sfârșit cel puțin un moment de seninătate, care ne revelează realitatea.
Îngerii Seninătății ne ajută să înțelegem că având o viziune senină în orice situație, trăim o experiență clară, înțelegem de ce această situație a apărut în viața noastră și ce avem de învățat.
Îngerii Seninătății ne ajută să vedem totul dintr-o perspectivă divină, având încredere în Temelia strălucitoare a lui Dumnezeu.
Ei ne îndrumă să privim realitatea așa cum este, cu o seninătate interioară, să ne ridicăm deasupra dificultăților.
Îngerii Seninătății ne plasează deasupra grijilor noastre, ca atunci când aflându-ne în avion trecem de plafonul de nori și vedem cerul senin.
Deși s-ar putea ca noi să nu știm soluțiile optime, Dumnezeu le cunoaște.
Acționând ca mesageri ai lui Dumnezeu, Îngerii Seninătății ne ajută să vedem clar soluțiile geniale, uneori ne ajută pe căi miraculoase.
Există relatări ale unor ființe care și-au redobândit seninătatea apelând cu umilință, sinceritate, speranță, credință și iubire Îngerii Seninătății.

Îngerii Seninătății ne îndrumă să îi privim senin pe toți ceilalți, astfel îi cunoaștem, înțelegem, acceptăm, vedem seninul din ei chiar dacă ei deocamdată nu îl văd, în interacțiunile cu ei cât și după aceea suntem senini, astfel, avem numai de câștigat prin seninătatea interioară care aduce mult bine.
Îngerii Seninătății ne inspiră să comunicăm senin cu toți ceilalți.
Ei ne ajută să înțelegem că atunci când ne manifestăm senin față de ceilalți, interacțiunile noastre sunt cu ușurință clare, vesele, optimiste, benefice, constructive și, astfel, nu apare situația de a ne plânge de cineva sau de a avea probleme în relațiile cu ceilalți.
Ființele umane cu care interacționăm sunt așa cum sunt, dacă le privim senin relaționăm armonios.

Îngerii Seninătății ne ajută să simțim că seninătatea ne aduce claritate interioară.
Îngerii Seninătății ne ajută să simțim cum seninătatea ne aduce voioșie, veselie, bucurie.
Îngerii Seninătății ne ajută să simțim că a fi senini ne ajută să fim liniștiți, calmi, împliniți, fericiți, liberi, destinși, relaxați.
Îngerii Seninătății ne ajută să înțelegem că a avea o viziune senină asupra noastră, a celoralți, a aspectelor vieții este o viziune firească, benefică, mereu la dispoziția noastră.
Îngerii Seninătății ne inspiră să optăm mereu pentru o astfel de viziune.
Îngerii Seninătății ne inspiră să fim senini pentru a cunoaște Adevărul,
pentru a primi realitatea, pentru a trăi extazul culmilor spirituale.

Lucrurile ne apar așa cum le vedem, dacă ne privim pe noi, pe ceilalți cu seninătate atunci trăim senin viața noastră și interacțiunile cu ceilalți.
Îngerii Seninătății ne ajută să cunoaștem că seninătatea ne este de un imens ajutor pentru a fi mereu sănătoși.
Ei ne ajută să înțelegem că o viziune senină atrage sănătatea, pe când o viziune sumbră, rea, egoistă, meschină, pesimistă, păguboasă atrage probleme de sănătate.
Îngerii Seninătății ne inspiră să ne debarasăm definitiv de o viziune sumbră, de frici, griji, văicăreli.

Îngerii Seninătății ne îndrumă să debordăm de seninătate, să manifestăm o seninătate contaminantă care radiază lumină în jur.
Îngerii Seninătății ne îndrumă să îi înseninăm pe cei din jur, să-i ajutăm să vadă cu alți ochi viața și anturajul lor.
Îngerii Seninătății ne inspiră să fim în preajma unor oameni senini.

Apelarea și Invocarea Îngerilor Seninătății

Îngerii Seninătății sunt întotdeauna bucuroși să ne inspire, îndrume și asiste.

Îngerii Seninătății sunt reprezentați având un chip senin, ochi senini, privire senină, înfățișare senină, uneori pe fundalul unui cer senin.

Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare a Îngerilor Seninătății atunci când privim cerul senin.
Îngerii Seninătății ne ajută să observăm că cerul de deasupra noastră este, deseori, senin.
Ei ne inspiră să contemplăm, admirăm, să ne minunăm de cerul senin.
În astfel de momente ei ne ajută să simțim cum ni se înseninează spontan chipul, inima, mintea.

Îngerii Seninătății ne ajută să observăm că atunci când sunt nori Soarele nu dispare de pe cer, noi suntem cei care nu îl percepem atunci.
Pentru a primi viziunea seninătății trebuie să ne deschidem ochii credinței, datorită unei credințe vii putem intui prezența Îngerilor Seninătății și să ne lăsăm ghidați și însoțiți de ei pe drumul vieții.

Seninătatea este cel mai des prezentă la copiii mici, dar ea este la fel la dispoziția tinerilor și adulților, și poate fi redobândită cu ajutorul Îngerilor Seninătății.

Printr-un zâmbet sau un surâs, îngerii ne inspiră să devenim senini.
Apelând Îngerii Seninătății, grijile se topesc în razele blânde ale iubirii ce radiază oriunde pentru fiecare dintre noi.

Îi putem invoca pe Îngerii Seninătății ori de câte ori dorim să aducem seninătatea în viața noastră, în toate aspectele vieții.

Este foarte bine să-i apelăm și să-i invocăm pe Îngerii Seninătății, să le cerem ajutorul pentru a dobândi seninătate, pentru a fi senini cu noi înșine, cu ceilalți, cu lumea înconjurătoare, pentru a deborda de seninătate.

Putem invoca Îngerii Seninătății, inspirația și ajutorul Îngerii Seninătății oricând, în fiecare zi, pentru noi, pentru cei dragi, pentru cei aflați în suferință, pentru cei care au probleme de sănătate, pentru umanitate și planeta Pământ.

Nu trebuie să uităm nici o clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Îngerilor Seninătății, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să le cerem de fiecare dată ajutorul.
Pentru aceasta ne amintim una dintre Legile fundamentale Dumnezeiești care a fost revelată nouă oamenilor de către Iisus Cristos.
Această Lege Divină sună astfel:
„Cere și ți se va da! Caută și vei găsi! Bate și ți se va deschide!”

Referitor la acest aspect, în faimoasa carte a Gittei Mallasz, Dialoguri cu Îngerul, ne amintim că există un sfat Dumnezeiesc pe care îngerii ni-l transmit. Acest sfat este totodată un imperativ categoric. El sună astfel:
„Cere! Cere! Cere!”
Aceasta implică să cerem în permanență, cu multă credință, într-un mod ferm, ajutorul plin de iubire, ajutorul divin, altruist al Îngerilor Seninătății și chiar al îngerilor noștri păzitori.

Trebuie numai să cerem ajutorul Îngerilor Seninătății, și apoi, dacă această invocație este fermă și plină de credință, vom observa cu uimire crescândă, cu bucurie, că acest ajutor divin, altruist, plin de înțelepciune, nu va întârzia să apară.
Numai aceia care cer vor primi.
După cum observăm, acest sfat, care totodată este un imperativ al îngerilor, ne apare ca fiind în perfectă armonie cu Legea Divină pe care ne-a revelat-o Iisus.

Îngerii Seninătății au o disponibilitate aproape nelimitată, și mai ales atunci când avem stringentă nevoie de ajutorul lor, putem să invocăm ferm și cu credință Îngerii Seninătății în universul nostru lăuntric, fiind totodată atenți, atât atunci când realizăm respectiva invocație, cât și după aceea, constatând în felul acesta că ajutorul lor divin nu întârzie să apară.

Întotdeauna există posibilitatea de a apela la ajutorul, la ghidarea și la inspirația divină, altruistă și plină de înțelepciune a Îngerilor Seninătății atunci când vrem să întreprindem ceva bun, ceva divin, care se integrează în armonia divină a firii, care nu încalcă legile divine.

Întotdeauna, fără nici o excepție, prietenia și solicitudinea pe care Îngerii Seninătății o manifestă față de noi este exemplară, este sublimă, este chiar ideală.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii, slujitori ai Gratiei Divine, ne protejeaza."
William Shakespeare