Prima pagina arrowIngerii apei

Ingerii apei

Îngerii Protectori ai Apei

Îngerii Apei în diferite Tradiții
Îngerii Apei sunt Îngeri Protectori ai Apei.
Îngerii Apei sunt Îngeri păzitori ai echilibrului afectiv și emoțional.
Ei sunt, totodată, Îngeri ai Estului.
Apa este simbolul vieții spirituale și al Duhului, oferite de Dumnezeu și adesea refuzate de oameni.
În Geneză, cap1,2, Suflul de viață sau Duhul lui Dumnezeu: "se purta pe deasupra Apelor".
În Numerii, cap. 8, 7: "ªi ca să-i cureți, să faci cu ei așa: să-i stropești cu apa curățirii, să-și radă cu briciul tot trupul lor, să-și spele hainele și vor fi curați."
În Isaia, cap. 12, 3: " Veți scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii."
În Iezechiel, cap. 4, 11: "ªi apa să o bei cu măsură."
În Amos, cap. 5, 8: "Căutați pe Cel care a făcut Orionul și Pleiadele, pe Cel care preface dimineața în întuneric adânc și întunecă ziua ca noaptea, pe Cel care cheamă apa mării și o varsă peste fata pământului. Domnul este numele Lui!"
În Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul),
cap 15, 3: "Îl va hrăni cu pâinea înțelegerii, și cu apa înțelepciunii îl va adăpa."
În Evanghelia după Ioan:
cap. 4, 11: "Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, și fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?"
Apa dobândește un sens de eternitate, iar cel care bea din această apă vie se împărtășește din nemurire:
cap. 4, 13: "Iisus a răspuns și i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși;"
cap. 4, 14: "Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică."
Tot în Evanghelia după loan:
cap. 5, 4: "Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare și tulbura apa și cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ținut."
În Apocalipsă ,16,5 este citat Îngerul Apelor: "L-am auzit pe Îngerul Apelor zicând...".
Tot în Apocalipsă:
cap. 22, 1: "ªi mi-a arătat, apoi, râul și apa vieții, limpede cum e cristalul și care izvorăște din Tronul lui Dumnezeu și al Mielului,"
cap 22, 17: "ªi Duhul și mireasa zic: Vino. ªi cel ce aude să zică: Vino. ªi cel însetat să vină, cel ce dorește să ia în dar apa vieții. "
În Prima Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan:
8: "ªi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul și apa și sângele, și acești trei mărturisesc la fel."
În Biblie se vorbește despre apa vieții, apa vie, apa sfințită, sfințirea cu ajutorul apei, botezul cu apă. Apa vie, apa vieții este un simbol cosmogonic.
Apa este o poartă spre veșnicie tocmai pentru că purifică, vindecă și întinerește.
Apa are prin ea însăși o virtute purificatoare și expiatoare, și acesta este un motiv în plus să fie considerată sacră.
În Biblie, puțurile din deșert, izvoarele care le ies în cale nomazilor sunt tot atâtea locuri de desfătare și încântare.
Întâlnirile cele mai importante au loc lângă izvoare sau puțuri.
Aidoma locurilor sfinte, punctele unde se găsește apă au o importantă deosebită.
În gnosticism, Îngerii Apei domnesc asupra sentimentelor și a elementului Apă, asupra a tot ce este de natură fluidă.
Gnosticii afirmă că punctul cardinal asociat acestor îngeri este Estul.
În lucrarea Ierarhia Sfinților Îngeri de Thomas Heywood, sunt menționați șapte îngeri ai apelor (mări, fluvii, râuri, lacuri).
În tradițiile creștine și ebraice, apa simbolizează mai întâi originea creației.
În tradiția ebraică, este apelat "Domnul Suprem al Apelor".
Apele, reprezentând totalitatea posibilităților de manifestare, se împart în Ape superioare, care corespund posibilităților fără formă și Ape inferioare, care corespund posibilităților cu formă.
În folclorul evreiesc, despărțirea apelor de către Dumnezeu, în momentul Creației, în Ape superioare și inferioare, arată împărțirea în ape masculine și ape feminine, simbolizând siguranța și nesiguranța, masculinul și femininul, ceea ce corespunde unui simbolism universal.
Suprafața apelor sau întinderea de ape simbolizează spațiul indefinit, măsurat de vânt și lumină.
În înțelepciunea orientală, Elementului Apă, îi corespunde o anumită familie angelică, numită Vajra.
Origine și vehicul al oricărei forme de viață, seva este apă și, în anumite tratate orientale, Apa reprezintă suflul vital, Prana.
În India și Sud-Estul Asiei, abluțiunea statuilor sfinte și a credincioșilor, în special de Anul Nou, înseamnă în același timp purificare și regenerare.
Din Islam până în Japonia, trecând prin riturile vechilor stăpâni taoiști ai apei sacre și fără a uita stropirea cu apă sfințită la creștini, abluțiunea joacă un rol esențial.
În China se spune că Apa este Cea-fără-culme, „haosul", indistincția primordială.
În Vietnamul de Sud țăranii de la munte spun „Apa Cerului face orezul", ei știu de altfel să prețuiască funcția generatoare a apei, socotind-o deopotrivă leac și elixir al nemuririi.

Îngerii Apei guvernează elementul Apă
Îngerii Apei susțin, însoțesc, veghează și ocrotesc Elementul Apă.
Îngerii Apei ne ajută și ne inspiră să conștientizăm că Apa este un Dar de la Dumnezeu și să ne manifestăm recunoștința față de Dumnezeu.
Îngerii Apei aduc prelungirea vieții, frumusețe, tinerețe, regenerare, sănătate, energie și succes.
Îngerii Apei ne ajută să cunoaștem, să simțim că Apa este originea divină a vieții, rezer¬vorul originar al formelor și al vieții, este creatoare, fiind forma substanțială a manifestării și totodată un element al regenerării spirituale și trupești, simbol universal al fecundității, fertilității, purității, înțelepciunii, harului și virtuții.
Apele conțin tot ceea ce este potențial, tot ceea ce nu are încă formă, germenii manifestării și ai vieții fiind adăpostiți în Apele primordiale, care conțin toate semnele unei dezvoltări viitoare, dar și posibilitatea de resorbție.
Îngerii Apelor ne ajută să conștientizăm apele ca purtătoare ale vieții, forței și purității, atât în plan spiritual, cât și la nivelul trupului.
Invocând Îngerii Apei, cerându-le ajutorul, aprofundând comuniunea cu Ei atingem starea de armonie și echilibru cu Elementul Apă în ființa noastră și în mediul înconjurător, îl integrăm armonios în universul nostru lăuntric, ne integrăm armonios în Elementul Apă din Macrocosmos, devenim un adevărat izvor viu al vieții.
Îngerii Apei ne ajută să cunoaștem că există o imensă energie vindecătoare magică în Apă.
Îngerii Apei ne ajută să conștientizăm și să experimentăm proprietățile apei.
Apa este un Element vital, regenerant, reîntineritor, purificator.
Îngerii Apei ne ghidează, susțin, ajută, inspiră, impulsionează, veghează cum să ne vindecăm cu ajutorul apei, care este regeneratoare și reîntineritoare pentru suflet, minte și trup, și ne aduce forțe noi.
Îngerii Apei aduc omenirii și încurajează cunoașterea complexă a remediilor naturale pe bază de apă, acea sursă nelimitată de energii vitale și vindecătoare ce provin de la elementul Apă, transmiterea și acumularea energiilor benefice din apă.
În multe terapii, se valorifică apa, consumul corect și necesar de apă, diferitele tipuri de apă benefice pentru organism.
Îngerii Apei ne inspiră să ne aflăm în preajma unor ape naturale, să ne îmbăiem în ape cu proprietăți naturale și vindecătoare, ape sacre, ape sfințite, ape tămăduitoare.
Îngerii Apei guvernează, susțin, însoțesc, veghează și ocrotesc apa din natură: izvoare, râuri, fluvii, cascade, lacuri, mări, oceane, ghețari și roua, apa coborâtoare din cer – ploaia și ninsoarea.
Îngerii Apei mențin apa pură, sănătoasă, armonioasă, echilibrată, plină de vitalitate și energie; o regenerează, protejează, vindecă și ajută la soluționarea problemelor legate de apă.
Apa este caracterizată prin fluiditate, vâscozitate și greutate.
Fiind fluidă și omogenă, apa tinde spre coeziune și contracție, fiind caracterizată de calitatea rece.
Apei îi corespunde gustul, calitate sensibilă care numai prin efectul dizolvant al acesteia se poate manifesta, apa fiind suportul diferitelor forme ale gustului.
Îngerii Apei ne ghidează, susțin, ajută, inspiră, impulsionează, veghează să valorificăm în mod benefic și creator Apele de pe Pământ, să le purificăm, să le menținem curate.
Îngerii Apei ghidează, ajută, inspiră, impulsionează, protejează ființele umane care lucrează în domeniul apei în mediul înconjurător, care sunt interesate de apa în natură, care lucrează în domeniul apei, care caută surse de apă cum ar fi izvoare, fântâni, lacuri, pe așa numiții sursieri.

Îngerii Apei guvernează funcția sentimentelor și a emoțiilor
Îngerii Apei ne susțin și ne ajută să trăim cu adevărat sentimentele și emoțiile.
Ei ne inspiră să avem încredere în trăirile noastre benefice.
Îngerii Apei ne ajută să înțelegem că o parte din puterea interioară izvorăște din manifestarea sentimentelor și emoțiilor noastre într-un mod armonios, că trăind sentimente și emoții benefice atragem astfel de sentimente și emoții în universul nostru lăuntric și în viața noastră.
Îngerii Apei ne ajută să ne deschidem sufletul și să ne purificăm mintea.
Îngerii Apei ne inspiră să cunoaștem că sentimentele și emoțiile noastre sunt, de fapt, o parte componentă a sufletului nostru, o modalitate de a ne exprima.
Îngerii Apei ne ajută să ne înțelegem sentimentele, să le acceptăm, să le exprimăm cu sinceritate, să ne deschidem inimile, să ne deschidem afectiv, să ne găsim refugiul în Brațele lui Dumnezeu.
Îngerii Apei ne inspiră și ne ajută să dăm atenția cuvenită sentimentelor și emoțiilor noastre, să le conștientizăm cu sinceritate, să le recunoaștem, să nu le negăm, să nu le reprimăm, să nu le refulăm, să le împărtășim cu fermitate și sinceritate, într-un mod armonios.
Îngerii Apei ne ajută să ne controlăm emoțiile.
Îngerii Apei ne ajută să trăim o viață sentimentală și emoțională sănătoasă; să optăm pentru o viață sentimentală și emoțională sănătoasă, benefică; să ne armonizăm viața sentimentală și emoțională.
Îngerii Apei ne învață să privim Adevărul în față, să conștientizăm motivul trăirilor dureroase, să ne cunoaștem subconștientul.
Îngerii Apei ne inspiră să fim deschiși, să înțelegem sentimentele ascunse, că ele pot fi transformate, alchimizate într-un mod superior, astfel încât să ne menținem mereu o stare de echilibru și armonie sentimentală și psihică.
Acești îngeri ne ajută să conștientizăm aceste trăiri, să le putem controla și transforma pe cele negative în opusul lor, îndrumându-ne să ne exprimăm creator.
Îngerii Apei ne ajută să eliminăm definitiv sentimentele și emoțiile negative și manifestărilor lor de la nivelul sufletului, minții și trupului; să eliminăm definitiv mânia, judecățile, învinovățirile, neiertările, resentimentele, victimizările, suferințele, amărăciunile, compromisurile, autopăcălelile.
Îngerii Apei ne ajută să înțelegem că, astfel, suntem liberi interior, împliniți, fericiți și totodată, dăm dovadă de iubire.
Atunci când trecem printr-o situație dificilă, ei ne sfătuiesc să nu dăm curs emoțiilor negative, ne ajută să înțelegem că nu este bine a ne complace, victimiza, învinovăți, judeca.
Atunci când sunt apelați cu umilință, sinceritate și credință, Îngerii Apei ne purifică, elimină sentimentele și emoțiile negative din interiorul nostru, din învelișurile subtile, din aura noastră.
Pentru aceasta, trebuie să cerem, în suflet, această purificare, pe calea care ne este specifică, pentru a putea trece la un nivel superior de conștiință.
Îngerii Apei ne ghidează către maturizarea sentimentală și emoțională, deschizându-ne căi directe și creatoare pentru a o atinge.
Îngerii Apei ne ajută să ne trezim inteligența emoțională, să ne dinamizăm imaginația creatoare vie, să trezim și să manifestăm fascinația benefică, charisma benefică.
Îngerii Apei ne ajută să iubim, să trăim starea firească de fericire, să dăm dovadă de omenie.
Îngerii Apei ne ajută să fim optimiști, să comunicăm firesc, armonios, sincer cu cei din jur, să ne integrăm armonios în plan social.

Apelarea și Invocarea Îngerilor Apei
Îngerii Apei sunt întotdeauna bucuroși să ne asiste, să ne ajute și să ne inspire.
Îngerii Apei sunt reprezentați ținând în mână un potir cu apa vieții și plutind deasupra mării, care aici simbolizează emoția nediferențiată.
Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare a Îngerilor Apei în preajma Apelor, a izvoarelor, râurilor, fluviilor, cascadelor, fântânilor, lacurilor, mărilor, oceanelor, ghețarilor și în locurile cu rouă, atunci când plouă sau ninge; atunci când facem duș, când ne îmbăiem.
Se indică a-i invoca pe Îngerii Apei atunci când intrăm în contact cu apa, în prezența apei, atunci când urmărim să ne purificăm, vindecăm, regenerăm cu ajutorul apei aplicând modalități și terapii naturiste, în preajma apelor naturale, atunci când lucrăm în domeniul apei pentru îmbunătățirea și folosirea apei,
atunci când căutăm surse de apă, în călătoriile pe apă.
Putem apela Îngerii Apei atunci când este un deșert arid fie în noi, fie în afara noastră, atunci când este secetă pentru ca ei să dea acolo viață.
În popor, oamenii invocă Îngerii cerând ploaie suficientă pentru culturi,
pentru ca recoltele să fie bogate.
Putem invoca Îngerii Apei, ajutorul Îngerilor Apei oricând, în fiecare zi,
pentru noi, pentru cei dragi, pentru cei aflați în suferință, pentru umanitate și planeta Pământ.
Pentru a beneficia de ajutorului Îngerilor Apei, este necesar să le cerem de fiecare
dată ajutorul.

Fragment din Cartea lui Enoh
Iată un fragment din faimoasa lucrare apocrifă, Cartea Secretă a lui Enoh care descrie călătoria lui Enoh însoțit de doi îngeri în Ceruri.
Cap. 5 – "Îngerii care păzesc hambarele de zăpadă:
Din locul în care mă aflam, am privit în jos și am văzut toate acele jitnițe cu zăpadă și pe Îngerii care le păzeau. Am observat de asemenea du-te-vino-ul lor printre nori."
Cap. 6 – "Casa rouăi:
Îngerii mi-au arătat și casa rouăi, care semăna cu uleiul măslinului; ei mi-au arătat de asemenea casele tuturor florilor de pe Pământ. Am numărat și mai mulți Îngeri care vegheau aceste case și mi s-a arătat că ele se închideau și se deschideau."

Mesaj de la Îngerul Ploii
În Scoția, la Findhorn, clarvăzătoarea Dorothy Maclean, a primit numeroase mesaje de la îngeri.
Iată mesajul entității divine care stăpânește ploaia, îngerul ploii:
"Eu sunt o parte integrantă a acestei planete - pe de o parte iubită, pe de altă parte urâtă, violentă și dulce, cea care împrăștie viața, transformatoarea, unită în mod indisolubil cu norii, cu marea, cu vântul - eu hrănesc planeta și formez roua proaspătă a dimineții. Toate acestea sunt eu. Sunt o parte din ceea ce trăiește, chiar și o parte a corpului tău fizic. Sunt evocată cu rugăciuni, ritualuri și mijloace moderne... Dacă voi oamenii doriți să ne dominați pe noi elementele, învățați mai întâi să vă dominați pe voi înșivă, natura voastră năvalnică și viziunea voastră limitată. Apoi, fiți uniți, fiți plini de iubire în numele Domnului, fiți flexibili la fel cum suntem și noi și miracolele se vor realiza".
 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii plutesc catre Pamant si aduc din ceruri ecoul Gratiei si soapta Iubirii."
Fanny J. Crosby