Prima pagina arrowIngerii pamantului

Ingerii pamantului

Îngerii Pământului în diferite Tradiții
Îngerii Pământului sunt Îngeri Protectori ai Pământului.
Îngerii Pământului sunt Îngeri păzitori ai vieții pe Pământ.
Ei sunt, totodată, Îngeri ai Sudului.

Pământul reprezintă "materialitatea", manifestarea grosieră, corporalitatea, lumea solidificată, fixitatea, condensarea și reprezintă totodată "materia primă" despărțită de ape, în conformitate cu Geneza, cap. 1:
"1. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul.
10. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. ªi a văzut Dumnezeu că este bine.
11. Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeață: iarbă, cu sămânță într-însa, după felul și asemănarea ei, și pomi roditori, care să dea rod cu sămânță în sine, după fel, pe pământ!" ªi a fost așa. "
În Deuteronom, cap.11, 9:
"ªi ca să trăiți multă vreme în pământul acela pentru care Domnul S-a jurat părinților voștri să li-l dea lor și seminției lor, în pământul unde curge miere și lapte."
În multe tradiții, "Pământul Sfânt" simbolizează Tărâmul Sacru, Centrul spiritual, Insula Fericiților aflată în mijlocul apelor, Pământul Făgăduinței.
În Exod, cap. 3, 5:
"ªi Domnul a zis: "Nu te apropia aici! Ci scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!" "
În Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, cap.11, 9:
"Prin credință, a locuit vremelnic în pământul făgăduinței, ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac și cu Iacov, cei dimpreună moștenitori ai aceleiași făgăduințe."
Moaștele sfinților răspândesc o mireasmă plăcută, "mirosul sfințeniei" căpătând astfel un conținut concret.
Buna mireasmă sau mirosul divin poate simboliza chiar încoronarea căutării inițiatice.
În Ecclesiastul, cap.1, 4:
"Un neam trece și altul vine, dar pământul rămâne totdeauna!"
În Avacum, cap.2, 14:
"Căci pământul se va umple de cunoștința slavei Domnului, întocmai ca apele care acoperă sânul mării. "
În Cântarea celor trei tineri, cap.1, 51:
"Binecuvintează, pământule, pe Domnul, laudă și-L preaînalță în veci."
În Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, cap.10, 26:
"Căci "al Domnului este pământul și plinirea lui"."
În Apocalipsa, cap.21, 1:
"ªi am văzut cer nou și pământ nou. Căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut; și marea nu mai este."
În gnosticism, Îngerii Pământului domnesc asupra simțurilor și a elementului Pământ, asupra a tot ce este legat de materie.
Gnosticii afirmă că punctul cardinal asociat acestor îngeri este Sudul.
Conform acestei învățături, Îngerii Pământului ne dăruiesc importanta calitate de a fi prevăzători și conștienți de nevoile planetei și ale trupului.
În lucrarea Ierarhia Sfinților Îngeri de Thomas Heywood, sunt menționați patru îngeri ai Pământului.
În unele tradiții sunt menționați șapte îngeri ai Pământului.
În înțelepciunea orientală, Elementului Pământ, îi corespunde o anumită familie angelică, numită Ratna.
În înțelepciunea orientală, Pământul este și simbolul Naturii, principiul substanțial universal, mama formelor și a vieții, întinderea suport.
În tradiția greacă, Pământul este un simbol al fecundității și regenerării, la Eschil: "El naște toate ființele, le hrănește, apoi primește din nou germenele fecundator. "
Hesiod în lucrarea Teogonia, menționează cum Glia sau Pământul (Gaia) a născut chiar și Cerul (Uranus) care a trebuit apoi să se împreuneze cu ea ca să dea naștere tuturor zeilor.
Termenul "geometrie" se referă în realitate la "măsurarea Pământului".
Pământul fiind la originea vieții, tradițiile spirituale ale antichității i-au dat numele de "Marea Mamă Divină".
În anumite culturi, Glia și femeia sunt adesea asimilate, prin simbolismul paralel al fertilității: brazde însămânțate, aratul și matricea femeii, recolta roadelor și nașterea pruncilor, munci agricole și actele creatoare, cules de fructe și alăptare.
În tradițiile populare, se crede că femeile însărcinate pot îmbogăți recoltele aruncând grâne în brazdă; ele sunt considerate izvor de fecunditate.

Îngerii Pământului guvernează Elementul Pământ
Îngerii Pământului susțin, însoțesc, veghează și ocrotesc Elementul Pământ.
Îngerii Pământului ne ajută și ne inspiră să conștientizăm că Pământul este un Dar de la Dumnezeu și să ne manifestăm recunoștința față de Dumnezeu.

Îngerii Pământului ghidează și protejează ființele umane și viața pe planeta Pământ.
Ei ne îndrumă să trezim, dinamizăm și amplificăm în noi energiile Pământului.
Ei ne susțin să concretizăm în plan fizic, să ducem la bun sfârșit și să împlinim toate proiectele, idealurile și aspirațiile benefice.

Îngerii Pământului ne ajută să cunoaștem că Pământul reprezintă aspectul "formativ", suportul substanțial al vieții.
Îngerii Pământului ne inspiră să conștientizăm că Pământul susține ființele umane, regnurile mineral, vegetal și animal, le hrănește, protejează, purifică prin forța, vigoarea și puterea lui prin toate darurile pe care le primim de la Pământ: nisip, pietre, cărbuni, petrol, gaze naturale; minereuri și minerale; cristale; sare; argilă, nămol, plante de leac, fructe și legume, semințe și cereale; păduri.
Îngerii Pământului ne inspiră și ne susțin să descoperim, conștientizăm, cunoaștem că există o legătură tainică puternică, de interdependență și reflectare reciprocă între elementele fizice și elementele subtile, între lumea fizică și lumea subtilă.
Invocând Îngerii Pământului, cerându-le ajutorul, aprofundând comuniunea cu Ei atingem starea de armonie și echilibru cu Elementul Pământ în ființa noastră și în mediul înconjurător, îl integrăm armonios în universul nostru lăuntric, ne integrăm armonios în Elementul Pământ din Macrocosmos, devenim un adevărat izvor al Ființei și al Vieții, protectoare împotriva oricărei distrugeri.

Îngerii Pământului ne îndrumă să conștientizăm și să experimentăm proprietățile pământului.
Pământul este caracterizat prin greutate, coeziune, stabilitate și densitate.
Pământul este un Element vital, regenerant, reîntineritor, purificator.
Pământul se distinge prin aceea că el produce formele vii, este matricea care concepe izvoarele, mineralele și metalele, este sălașul semințelor.
Calitatea Pământului de păstrător al tezaurelor este cunoscută.
"Urmele pașilor" (simbol al prezenței Principiului Divin în lume) se întipăresc numai în pământ.

Îngerii Pământului ne ghidează, susțin, ajută, inspiră, impulsionează, veghează să ne vindecăm cu ajutorul pământului, care este susținător, revitalizant,
remineralizant și ne aduce multă forță.
Îngerii Pământului aduc omenirii și încurajează cunoașterea complexă a remediilor naturale pe bază de pământ, acea sursă nelimitată de energii vitale și vindecătoare ce provin de la elementul Pământ, transmiterea și acumularea energiilor benefice din pământ.
În multe terapii, se valorifică pământul, diferite zone geografice, diferite tipuri de relief, sol, nămol, argilă, săruri; consumul corect și necesar de alimente naturale.
Îngerii Pământului ne inspiră să ne aflăm în natură, în locuri sacre, în locuri cu o încărcătură energetică benefică.

Îngerii Pământului guvernează, susțin, însoțesc, veghează și ocrotesc pământul; solurile; formele de relief, câmpiile, dealurile, munții; peșterile; insulele, continentele.
Îngerii Pământului mențin pământul pur, sănătos, armonios, echilibrat, plin de vitalitate și energie; îl regenerează, protejează, vindecă și ajută la soluționarea problemelor legate de pământ.
Îngerii Pământului ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează să valorificăm în mod benefic și creator Pământul, să-l purificăm, să-l
menținem curat.
Îngerii Pământului ghidează, ajută, inspiră, impulsionează, protejează ființele umane care lucrează în domeniul pământului în mediul înconjurător, pe geologi, speologi, geografi; agricultori.

Îngerii Pământului guvernează Funcția Simțurilor
Îngerii Pământului ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează, ocrotesc să fim conștienți și prevăzători de necesitățile trupului și de cele ale planetei Pământ.

Îngerii Pământului ne îndrumă să ne simțim bine, să ne bucurăm în trup, să trăim plenar experiențele benefice ale trupului și simțurilor.
Ei ne inspiră să ne împlinim armonios trupește.
Îngerii Pământului ne învață cum să ne bucurăm în fiecare clipă a vieții, în toate conjuncturile vieții pe planetă, să fim în armonie cu mediul înconjurător.
Ei ne inspiră și ne ajută să ne împlinim misiunea spirituală pe care ne-am asumat-o pe planeta Pământ.

Îngerii Pământului ne asistă să ne trezim, dinamizăm și amplificăm vitalitatea, energia de bază a vieții.
Ei ne asistă să valorificăm plenar și armonios energia de bază a vieții pe întreaga planetă.
Îngerii Pământului ne inspiră și ne ajută să fim conștienți de nivelul nostru de vitalitate și de necesitatea și valoarea vitalității, să ne dăm seama la timp dacă este necesar să ne revitalizăm și să aplicăm imediat modalitățile simple și adecvate pe care fiecare ființă umană le are la dispoziție pe această planetă pentru a ne armoniza vitalitatea.
Ei ne susțin să ne vitalizăm plenar, să fim mereu plini de vitalitate debordantă.
Îngerii Pământului ne învață că vitalitatea înseamnă să dispunem în permanență de o imensă energie vitală pe care să o folosim numai în bine.
Ei ne ajută să înțelegem că este o strânsă legătură între modul în care folosim vitalitatea acționând pe planetă și nivelul de vitalitate de care dispunem, dacă folosim vitalitatea pentru a face numai bine atât nouă cât și celorlalți vom avea o energie vitală imensă, dacă folosim vitalitatea în sens invers efectele vor fi pe măsură.

Îngerii Pământului ne inspiră și ne îndrumă să ne armonizăm profund cu natura.
Îngerii Pământului ne ajută să ne deschidem inima față de natură, să simțim că suntem înconjurați de natură pe această planetă.
Ei ne susțin să facem apel la natură, la elementele naturii pentru a ne echilibra și reface vital, regenera vitalitatea.
Îngerii Pământului ne învață să ne umplem rezervorul vital în natură, chiar plimbându-ne în parcuri, grădini, grădini botanice, poieni, păduri, pajiști, livezi, vii admirând transfigurator florile, iarba, plantele, arbuștii, copacii, solurile, formele de relief, peisajele urmărind totodată să le simțim, să simțim energia vieții care abundă în ele și se dăruiește plenar tuturor, întregii planete.
Ei ne inspiră să folosim remedii naturale, plante de leac, argilă, săruri, elemente naturale pentru toate necesitățile trupului.

Îngerii Pământului ne inspiră și ne ajută să ne mineralizăm, vitaminizăm consumând hrana naturală, fructe, legume, alge, semințe, cereale, condimente care abundă pe această planetă.
Îngerii Pământului ne îndrumă să ne hrănim cu ceea ce este necesar, în cantitate optimă, atunci când este necesar.
Ei ne învață să avem și să optăm mereu pentru o hrană variată, bogată, consistentă, pură, proaspătă, naturală care este în armonie cu necesitățile trupești.

Îngerii Pământului ne îndrumă să fim atenți și receptivi la necesitățile trupului.
Îngerii Pământului ne inspiră să luăm în considerare așa cum se cuvine necesitățile pe care trupul ni le semnalează.
Ei ne inspiră să cunoaștem că trupul ne semnalează întotdeauna la timp ce anume are nevoie, dar noi trebuie să ținem cont de semnalele pe care le primim de la trup și să acționăm corespunzător.
Îngerii Pământului ne ajută să înțelegem că multe dintre problemele trupești care ne apar se datorează faptului că de multe ori am primit semnalele de la trup, dar le-am ignorat, nu le-am îndeplinit la timp și în unele cazuri oricât de gravă este problema nici măcar nu ne propunem sau decidem să le îndeplinim considerând într-un mod greșit că nu au deloc importanță.

Îngerii Pământului ne îndrumă să cultivăm o atitudine corectă față de trup, care este "templul Spiritului", să-l hrănim într-un mod adecvat, să-l menținem într-o bună stare de sănătate, curat și odihnit.
Îngerii Pământului ne impulsionează să renunțăm la obiceiurile nesănătoase și vicii, ne ajută să ne formăm obiceiuri bune, sănătoase.
Ei ne inspiră să fim întotdeauna în cea mai bună formă, să ne alimentăm corect, să ne îmbrăcăm natural și adecvat, să ne odihnim atunci când simțim nevoia, să ne odihnim suficient, să menținem comuniunea cu natura pentru a ne reîncărca energetic.
Îngerii Pământului ne învață să acționăm înțelept, conform proverbului:
"Omul înțelept doarme când îi este somn, mănâncă când îi este foame."

Îngerii Pământului ne inspiră și ne ajută să ne trezim și să ne dinamizăm plenar umilința, răbdarea, toleranța, bunăvoința, bunătatea, armonia; prosperitatea, abundența, belșugul, generozitatea; feminitatea, fecunditatea, blândețea, capacitatea de înțelegere; stabilitatea, constanța, statornicia, fermitatea, durabilitatea; siguranța, protecția, spiritul de prevedere, prudența; simțul practic, iscusința.
Îngerii Pământului ne inspiră să învățăm aceste calități de la elementele din natură.
Ei ne inspiră să fim umili precum Pământul.
Umilința este legată etimologic de "humus", din care a fost plămădit omul.
Îngerii Pământului ne ajută să ne bucurăm de sănătate și fericire, să îndepărtăm definitiv stresul, tensiunile.

Îngerii Pământului susțin dezvoltarea deplină a calităților și a condițiilor de existență în totalitate.
Îngerii Pământului ne ajută să cunoaștem că este necesar în primul rând să fim conștienți și să înțelegem profund implicațiile și consecințele care ar putea apărea ca urmare a materializării gândurilor și intențiilor noastre, aceasta ne ajută să le punem în practică în deplin acord cu armonia firii și legile naturii.
Îngerii Pământului ne susțin în concretizarea gândurilor și a intențiilor noastre, ne inspiră cum să le realizăm prin angrenarea capacităților și a resurselor lăuntrice dacă acestea au o natură eminamente benefică și pozitivă.
Ei ne oferă stabilitatea și siguranța care sunt la baza eficienței în tot ceea ce întreprindem.

Apelarea și Invocarea Îngerilor Pământului
Îngerii Pământului sunt întotdeauna bucuroși să ne asiste, să ne ajute și să ne inspire.
Îngerii Pământului sunt reprezentați ținând în mână un spic de grâu, care aici simbolizează roadele Pământului.
Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare a Îngerilor Pământului în natură, în diferite forme de relief: pajiști, câmpuri, coline, dealuri, munți; în saline; atunci când simțim, mirosim parfumul florilor, grădinilor, livezilor, pădurilor.

Se indică a-i invoca pe Îngerii Pământului pentru a dobândi și menține vitalitate debordantă, vitaminizare și mineralizare excelentă, stare de sănătate perfectă; pentru a ne vindeca bolile și a aduce pacea; a fi mereu împliniți, bucuroși, optimiști, armonioși și fericiți.

În popor oamenii îi apelează pe Îngerii Pământului pentru recolte îmbelșugate de fructe, legume, semințe, cereale, îi roagă să reverse abundență pe Pământ; să susțină, hrănească și protejeze păsările, animalele de pe Pământ.

Putem invoca Îngerii Pământului, ajutorul Îngerilor Pământului oricând, în fiecare zi, pentru noi, cei dragi, cei aflați în suferință, cei care au probleme de sănătate, pentru umanitate și planeta Pământ.

Nu trebuie să uităm nici o clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Îngerilor Pământului, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să le cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Te acopera cu aripa lui, si sub aripile sale gasesti adapost."
Psalmi 91, 4