Prima pagina arrowLumea ingerilor

Lumea ingerilor

Lumea Îngerilor este menţionată în scrierile sfinţilor, misticilor, apostolilor, în documente istorice, în studii și cercetări ştiinţifice şi medicale, în literatură şi artă, în folclor.
Lumea Îngerilor ne ghidează, învaţă, îndrumă, susține, asistă, însoţește, inspiră, impulsionează, veghează, ocroteşte și protejează cu iubire și înțelepciune divină angelică.
Cuvântul "înger" provine din termenul grecesc "angelos", care înseamnă "sol", "mesager".
Îngerii sunt Fii ai Luminii Divine.
Apostolii lui Iisus relatează că Îngerii ne ajută să ne îndreptăm către Dumnezeu, fiind trimişii Lui.
Biblia menţionează multe descrieri şi intervenţii ale îngerilor, aspecte care se regăsesc, în mod specific, în toate tradiţiile şi religiile lumii.
Entităţile angelice sunt fiinţe de lumină al căror rol în Manifestare este să intermedieze relaţia dintre Dumnezeu Tatăl şi Creaţia Sa.
Universul tainic al acestor sublime spirite divine este structurat ca o gigantică ierarhie condusă de Dumnezeu Tatăl.
În lucrarea Ierarhia Cerească, celebrul angelolog creştin Dionisie Areopagitul afirmă că Entitățile Angelice sunt precum nişte oglinzi transparente "apte să primească Raza Luminii Principiului Divin, umplându-se de splendoarea Ei şi răspândindu-şi la rândul lor strălucirea către cei care-i urmează din punct de vedere ierarhic. Vorbind despre Ierarhia Celestă, înţelegem prin aceasta o ordonare sacră, imagine a Frumuseţii şi a Perfecţiunii Principiului Divin, care are ca supremă funcţie desăvârşirea propriei sale iluminări şi care tinde să asimileze, atât cât îi este permis la nivelul evolutiv la care se află, propriul său Principiu, devenind astfel, vase alese ale lui Dumnezeu şi dovedind modul în care cu ajutorul lor, pe cât este cu putinţă, se desăvârşeşte Activitatea Divină".
Dionisie Areopagitul ne învaţă că Ierarhiile Cereşti participă la guvernarea întregii Creaţii şi sunt mult mai apropiate de Principiul Divin, reflectând într-o proporţie mult mai mare Voinţa Divină decât în cazul oamenilor: "Iluminările Principiului Divin se împlinesc mai întâi în ei şi, apoi, prin ei ni se transmit nouă, oamenilor, revelaţiile superioare".
Atât tradiţia creştină, cât și alte tradiții menţionează că există nouă "trepte" sau "coruri angelice" grupate în trei triade, prin intermediul cărora Dumnezeu Tatăl guvernează şi susţine într-un mod divin nivelele Manifestării.
Prima triadă este cel mai aproape de Dumnezeu şi cuprinde Serafimii, Heruvimii şi Tronurile.
A doua triadă este formată din Domnii, Virtuţi (sau Puteri) şi Stăpâniri.
A treia triadă cuprinde Întâietorii, Arhanghelii şi Îngerii.
Îngerii aparţin celei de-a treia triade angelice, care este cea mai apropiată de nivelul de conştiinţă uman.
Din această ierarhie angelică fac parte, cel mai adesea, îngerii păzitori.

Lumea Îngerilor iubeşte necondiţionat
Lumea Îngerilor manifestă iubire necondiţionată.
Îngerii iubesc toate fiinţele umane, toate creaturile în mod total și necondiţionat.
Ei ne învaţă, insuflă și ajută să iubim din ce în ce mai mult, profund, pur, sincer și conştient.
Atunci când le cerem ajutorul, ei sădesc în inima noastră aspirația către iubirea cea adevărată, atotîmplinitoare și eternă. Această aspirație se înfăptuiește iubind din ce în ce mai mult, fără măsură.
Îngerii ne ajută să înțelegem că nu e deloc bine să criticăm, judecăm.
Îngerii văd Scânteia Dumnezeiască din fiecare ființă, ei privesc dincolo de suprafaţă, aparenţe.
Ne ajută să ne conștientizăm, trezim, dinamizăm și valorificăm potențialitățile latente, înzestrările.
Ei ne dăruiesc, cu mult altruism, iubire şi înţelepciune divină în toate aspectele vieţii.
Cu îngerii suntem în siguranţă şi putem avea deplină încredere în ei.

Lumea Îngerilor purifică
Starea de inocenţă a îngerilor este fundamentală, deoarece ea le crează deschiderea către tot ceea ce este înalt, sublim, Dumnezeiesc.
În cartea sa Raiul şi iadul, celebrul clarvăzător și mistic creştin Emanuel Swedenborg explică: "Natura şi calitatea inocenţei sunt înţelese doar de puţini oameni din lume şi nu sunt înţelese absolut deloc de către cei care duc o viaţă rea. Inocenţa este, de fapt, exprimată vizibil, în vorbire şi gesturi, în special la copiii mici. Inocenţa înţelepciunii este inocenţă genuină pentru că este lăuntrică, ţine de minte, şi astfel, de voinţă şi înţelegere. De aceea în Rai se spune că inocenţa trăieşte în înţelepciune şi că un înger are atâta înţelepciune câtă inocenţă. Îngerii dovedesc acest lucru prin faptul că ei nu îşi atribuie nimic bun lor înşişi, ci privesc toate lucrurile ca venind de la Dumnezeu; ei doresc să fie conduşi de El şi nu să se conducă singuri; ei trăiesc mulţumiţi cu ce au, indiferent dacă este puţin sau mult, deoarece ştiu că primesc atâta cât este bine pentru ei."
Îngerii purifică, prin iubire şi lumină, sufletul, mintea, trupul, toate structurile fiinţelor umane.
Putem cere ajutorul îngerilor să ne purifice dorinţele, emoţiile, sentimentele, stările, trăirile, atitudinile, aspiraţiile, intenţiile, gândurile.
Îngerii ne inspiră şi ajută să devenim cât mai curaţi sufleteşte, astfel încât Lumina lui Dumnezeu să pătrundă mai uşor în sufletele noastre.
Putem ruga îngerii să ne îndrume şi asiste în acţiunile noastre de purificare.
Înainte de a realiza o acţiune cu gândul, cu vorba sau cu fapta, este foarte bine să cugetăm asupra urmărilor pe care acea acţiune le va avea, să ne oprim o clipă, să ne centrăm în inimă şi să urmărim să simţim dacă acea acţiune este integrată în ordinea divină.
Orice acţiune divin integrată, ne apropie de Dumnezeu şi, implicit, de îngeri; orice acţiune malefică sau chiar îndeplinirea unor scopuri egoiste ne îndepărtează de aceşti mesageri nevăzuţi.
Toţi oamenii, care asemenea îngerilor manifestă exemplar virtutea purităţii, a inocenţei, pot simţi cum: "Cerurile se deschid şi o sumedenie de îngeri coboară spre a ne servi, purtându-se cu noi ca şi când de la apariţia primilor oameni nu ar fi părăsit niciodată pământul. (…) Sunt de o mie de ori mai mulţi îngeri în jurul oamenilor; ei urmăresc să ajute oamenii astfel încât să nu devină robii propriilor lor simţuri şi sentimente. Fiinţa umană crede însă că ajunge liberă la ideile sale şi că îşi urmează după placul ei dorinţele şi poftele, pe care le acceptă şi le asimilează fără ca libertatea să aibă de suferit. Dar, de acum înainte (de la venirea pe pământ a lui Iisus), cunoaşterea binelui şi a adevărului va fi adusă oamenilor din exterior, din Ceruri." (fragment din Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber)

Lumea Îngerilor vindecă
Îngerii vindecă, prin iubire şi lumină, sufletul, mintea, trupul, toate structurile fiinţelor umane.
Îngerii ne îndrumă şi ajută să dobândim şi să menţinem starea de sănătate perfectă, înfloritoare, debordantă, stabilă prin adoptarea unor stări, atitudini, intenţii, gânduri, obiceiuri sănătoase, armonioase, benefice, în acord cu Legile Divine.
Atunci când o fiinţă umană se confruntă cu probleme de sănătate, traume este bine să ceară cu umilinţă şi credinţă ajutorul, inspiraţia şi ghidarea îngerilor pentru a se vindeca.
Rugăciunile spuse din inimă, credinţa puternică şi dăruirea din tot sufletul şi în mod total şi necondiţionat către Dumnezeu atrag energii misterioase, prin care îngerii pot acţiona aducând însănătoşire.
Există numeroase cazuri în care felurite tulburări de sănătate şi boli considerate incurabile au fost îndepărtate de îngeri. În cartea Uluitoarea Conexiune Divină, doctorul Melvin Morse relatează cazul lui Janet, diagnosticată cu carcinom bazocelular la nas, o formă de cancer de piele. Iată ce povesteşte ea: „Eram în cea mai adâncă stare de depresie şi dispersare pe care am trăit-o vreodată. Cu două nopţi înaintea intervenţiei chirurgicale dormeam, când am fost trezită de o lumină strălucitoare ce cădea pe faţa mea. Am deschis ochii şi am văzut o sferă mare de lumină, plutind la aproximativ doi metri în faţa mea. În interiorul ei era o lumină care se rotea uşor, de la stânga la dreapta. Această sferă mi-a vorbit: „Nu ţi-e frică, nu-i aşa?" Perceperea acestei lumini mi-a înlăturat orice teamă. Am fost umplută cu cea mai incredibilă pace pe care am simţit-o vreodată. Cel care vorbea cu mine ştia care erau toate problemele și temerile mele. M-am simţit uşurată de toate greutăţile. Dintr-odată, lumina a trecut direct prin mine. În acel moment, am fost cuprinsă de o iubire necondiţionată, care era atât de completă şi intensă, încât nu o pot descrie în cuvinte. Am cerut să fiu vindecată de cancer. De fapt, m-am rugat. Iar lumina a spus că ceea ce considerăm noi drept rugăciune este mai mult o plângere, iar noi cerşim frecvent să nu fim pedepsiţi, pentru ceva ce, oricum, vom face din nou în viitor. Mi-a cerut să mă gândesc la cel mai mare duşman al meu. Apoi, mi-a spus să trimit toată lumina mea către el. Am făcut întocmai şi, dintr-odată, o explozie de lumină a ţâşnit din mine şi s-a reîntors ca şi cum s-ar fi reflectat într-o oglindă. Am devenit conştientă de fiecare celulă a corpului meu. Puteam chiar să-mi văd fiecare celulă a corpului. Sunetul şi viziunea luminii proveneau din fiinţa mea. Plângeam, râdeam, tremuram, încercam să rămân fermă şi să-mi ţin respiraţia. Când mi-am revenit în final, fiinţa de lumină a spus: „Acum te-ai rugat, cu adevărat, pentru prima dată în viaţa ta." După această experienţă cancerul lui Janet a dispărut complet. Este extrem de rar cazul în care carcinomul bazocelular să dispară pur şi simplu.

Lumea Îngerilor ghidează
Lumea Îngerilor ne călăuzeşte, ghidează, învaţă, îndrumă, sfătuieşte, inspiră, ne ajută să-L cunoaştem, să-L simțim pe Dumnezeu, ne orientează către Dumnezeu; ne ajută să cunoaștem și împlinim menirea spirituală, pe care ne-am asumat-o.
Îngerii sunt cunoscători ai tainelor cerești, ei dezvăluie multe dintre Misterele Creaţiei, Realitatea lui Dumnezeu.
Fiind relee ale Luminii şi Iubirii lui Dumnezeu, îngerii manifestă înţelepciune şi o transferă fiinţelor umane deschise spre lumea lor.
Cu cât este mai evoluat spiritual, cu atât un înger este mai aproape de Dumnezeu şi, implicit, primeşte de la Dumnezeu mai multă înţelepciune.
Pentru a deveni cât mai asemănători fiinţelor angelice, fiinţele umane trebuie să se îndrepte cu aspiraţie spre cunoaşterea de Sine, trezirea şi valorificarea potenţialităţilor latente din universul lăuntric.
Emanuel Swedenborg explică: "Inteligenţa cerească este inteligenţă lăuntrică ce se naşte din dragostea de Adevăr; ea nu e cultivată de dragul gloriei lumeşti, nici pentru slava cerească, ci pentru Adevărul însuşi de care cei ce îl deţin sunt intim afectaţi şi încântaţi. Lumina Raiului pătrunde doar în părţile lăuntrice ale minţii, căci doar acelea sunt făcute pentru a o primi. Cum pătrunde, lumina îi umple de încântare deoarece tot ce e primit dintr-o sursă divină are în interior ceva plăcut şi încântător."
Un exemplu de înţelepciune angelică: "Eu nu cred că lucrurile mari sunt mai însemnate în Ochii Domnului decât cele mici; contează ceea ce este înăuntru!", spune un înger în Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber.
Metodele folosite de îngeri pentru a ne învăţa sunt pure, benefice, interactive, ingenioase, creative, jucăușe, foarte interesante, eficiente, variate, surprinzătoare.
În unele scrieri, sunt exemple de metode cereşti de învăţare.
În Jurnalul său Spiritual, Lucie-Cristine, mistică franceză 1870-1908, relatează învățătura primită de la Îngeri: „Când sufletul este unit cu îngerii, dă dovadă de o creștere a facultăților sale. Astronomul care își apropie ochii de un telescop descoperă orizonturi pe care, doar cu puterea vederii sale naturale, nu le-ar putea atinge niciodată. Efectul produs în suflet este aproape analog când, prin legătura spirituală care îl unește cu îngerul, acesta dă dovadă de o neașteptată creștere a inteligenței și a iubirii. Este un mister pe care n-aș putea să-l explic, dar lucrurile mi s-au întâmplat așa cum le-am spus."
Îngerii ne inspiră în multe moduri, adeseori nebănuite, în ceea ce avem de realizat.
Doctorul Moolenburgh relatează: "Copil fiind, mă găseam într-o zi în faţa casei şi priveam cerul. Cerul era albastru, dar acolo sus trecea un nor alb. În timp ce eu observam acest nor, am văzut un înger gigantic care cobora pe dunele plajei. Capul său era acoperit cu o pânză subţire, aşa cum poartă arabii, aripile sale erau abia întinse şi uşoare. Îngerul era îmbrăcat cu o mantie lungă care îi ajungea până la pământ. Îngerul se afla acolo foarte tăcut şi observa liniştit panorama. Cerul din jurul său părea mai vast şi mai profund ca de obicei. Apoi imaginea a dispărut treptat şi eu m-am regăsit uitându-mă la nori. Liniştea acelei dimineţi de toamnă pătrundea orice lucru. Probabil aceasta m-a făcut să întreprind acum, la maturitate, o anchetă asupra îngerilor."
Întotdeauna, dar mai ales în situaţii dificile, de criză, în momente de cumpănă, răscruce, alegere, este bine să cerem ghidarea, sfatul, inspirația şi ajutorul îngerilor.

Lumea Îngerilor protejează
Îngerii protejează, prin iubire şi lumină, sufletul, mintea, trupul, toate structurile fiinţelor umane.
Protecţia angelică este minunată, îngerii ne protejează inima, sufletul, aspiraţiile sincere către Dumnezeu, conştiinţa, întreaga fiinţă.
Deseori, fiinţele umane nici nu bănuiesc cât de mult îi protejează îngerii, de câte rele şi pericole interioare şi exterioare, văzute şi nevăzute îi feresc.
În multe tradiţii sunt menţionate rugăciuni specifice prin care fiinţa umană solicită protecţie angelică, la modul general vorbind şi protecţie angelică specifică într-un aspect al vieţii, de exemplu Psalmii lui David din Biblie.
În unele lucrări, sunt menționate cazuri de fiinţe umane care s-au rugat, unele dintre ele cu multă stăruință, să fie protejate de un anumit aspect și au relatat apoi, că toată viaţa nu s-au confruntat deloc cu acel aspect, s-au bucurat de protecţie.
Jakob Lorber, aşa cum a preferat el să se autonumească "Scribul Domnului", în lucrarea Casa Domnului, revelează ce zice însuşi Domnul: "Feriţi-vă de voi înşivă, căci adevăr vă spun, în afară de Mine Însumi şi de Îngerii mei (care tot prin Mine acţionează), nimic nu este mai liber în Creaţia Mea, decât inimile voastre. De aceea vegheaţi asupra lor în acord cu Voinţa Mea, iar şiretenia duşmanului vieţii nu vă va putea atinge niciodată. Înţelegeţi ce vă spun acum: sunteţi oricând protejaţi împotriva vicleniei atâta vreme cât vă orientaţi inimile către Mine (sau către Îngerii Mei, în care străluceşte Lumina Mea), dar nu vă veţi putea proteja de el prin propriile voastre puteri!"
O pacientă a povestit doctorului Moolenburgh despre protecția angelică salvatoare de care s-a bucurat bunicul său când a fost misionar în Africa: „Într-o zi, acest pastor a făcut o călătorie într-o zonă solitară pentru a merge în căutarea unui membru al comunității sale și nu știa că doi hoți erau pregătiți să-l jefuiască. Atacul nu a mai avut loc pentru că doi bărbați îmbrăcați în alb l-au însoțit pe pastor. Cei doi hoți au povestit acest fapt la cârciumă, iar cârciumarul a povestit această întâmplare pastorului, pentru a-l avertiza și pentru a-l face să fie prudent. Pastorul însă nu văzuse cele două personaje îmbrăcate în alb care-i salvaseră viața."
Atunci când îi apelăm cu credinţă şi umilinţă, îngerii ne sprijină, veghează, ocrotesc, protejează şi salvează în momente şi situaţii dificile.
Reverendul Overberg relatează: "Într-o zi, însoțeam acasă două maici. În timpul călătoriei am ajuns la căderea serii pe o câmpie, a cărei traversare necesita trei ore. În pofida atenției vizitiului, ne-am rătăcit; fiind noapte, am cerut adăpost la o casă. Proprietarii, soț și soție, s-au arătat a fi fericiți să ne găzduiască. Am mâncat, după zece seara fiecare s-a retras în camera sa. Eu am vrut să citesc un breviar. Am deschis cartea la imaginea unui înger, timp de câteva minute am meditat asupra activității benefice a îngerilor. Am auzit un ciocănit ușor în ușă, m-am dus să deschid și am văzut un tânăr foarte frumos care se înclină în fața mea și-mi spuse: "Domnule, plecați din această casă înainte de ora unu noaptea, în liniște și fără să faceți zgomot. Motivul îl veți afla dimineața". Spunând aceste cuvinte, ieși din cameră lăsându-mă foarte surprins. Era ora 23,30. Am privit din nou imaginea îngerului și am realizat că era identică cu cea a tânărului care îmi vizitase camera. Atunci nu am ezitat, am mers să-l trezesc pe vizitiu și i-am spus să pregătească în grabă caii, le-am trezit pe maici, în câteva minute am ieșit din casă fără ca nimeni să-și fi dat seama. În trei ore, am ajuns în oraș, i-am trezit pe cei care răspundeau de poșta locală și i-am rugat să ne primească. Imediat, a sosit un tânăr comerciant, foarte agitat, care mi-a spus: "Am dorit să ajung în oraș în timpul serii, dar m-am pierdut pe câmpie și după ore de rătăcire am ajuns la o casă. Aveam mulți bani, am ezitat să cer ospitalitate din cauza fricii de a fi jefuit. Mergând în jurul casei, am privit înăuntru la o fereastră și am văzut șapte bărbați cu un aer înspăimântător, așezați în jurul mesei. Unul dintre ei privi ceasul și spuse: "Este ora unu. Cu siguranță maicile și bărbatul care le însoțește dorm profund." S-au ridicat cu un aer amenințător, eu nu am mai așteptat ca ei să iasă; am pus galop pe cal și iată-mă aici! Sunt sigur că acei oameni au comis o crimă…!" Eu, care în descrierea casei am recunoscut acea casă în care am fost primiți, am fost fericit să-i spun că nu s-a comis nicio crimă pentru că noi, avertizați de înger, am fugit… "

Lumea Îngerilor luptă în slujba Binelui Divin
Funcţia îngerilor de a lupta împotriva răului este esenţială.
Îngerii acţionează plini de curaj şi credinţă deplină, puternică, fermă, de nezdruncinat, în Dumnezeu acolo unde este injustiţie, aducând în loc Justiţia Divină.
Îngerii îndepărtează răul atât din interiorul nostru cât şi din exterior, aducând în loc Binele Divin.
În Biblie, este descrisă lupta din Ceruri, în care îngerii decăzuţi, în frunte cu ducă-se pe pustii, sunt înfrânți și alungaţi de Oastea Îngerilor rămaşi fideli lui Dumnezeu, avându-l conducător pe Arhanghelul Mihail.
Această luptă continuă, îngerii îndepărtând răul din fiinţa şi de lângă cei care îi cheamă în ajutor din toată inima.
Iată un exemplu din Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber, de alungare a lui ducă-se pe pustii: "Îngerul a venit repede între căpitan şi ducă-se pe pustii şi a spus:"ducă-se pe pustii! Eu, ca cel mai umil slujitor al Domnului Iisus Iehova Savaoth, îţi poruncesc cu un "trebuie" de neclintit, să pleci din acest loc şi din acest ţinut pe care l-ai îmbolnăvit mult timp cu răsuflarea ta, făcând oamenii şi animalele să sufere!" ducă-se pe pustii a spus arzând de mânie: "unde să plec?" Îngerul a spus: "acolo unde se află slujitorii tăi care te blestemă! Dispari! Amin!" La aceste cuvinte ale Îngerului, ducă-se pe pustii s-a ridicat asemenea unei mingi de foc şi a dispărut cu un vuiet de tunet şi cu viteza fulgerului, spre miazănoapte."

Lumea Îngerilor aduce Pacea
Îngerii aduc pacea, prin iubire şi lumină, în sufletul, mintea, trupul, toate structurile fiinţelor umane.
Îngerii ne învață, insuflă şi dăruiesc pace sufletească, linişte mentală, împăcare cu noi înşine, cu ceilalţi, cu viața.
Ei ne inspiră să ne bucurăm de pace, să trăim în pace, să avem liniște lăuntrică.
Îngerii ne îndrumă și ajută să conştientizăm valoarea stării de pace interioară atât în evoluţia spirituală, cât şi în calitatea vieții, în activităţile cotidiene, în menţinerea stării de armonie, vitalitate, sănătate, tinerețe.
Putem recunoaşte prezenţa fiinţelor angelice, atât în starea de veghe, cât şi în starea de vis, prin pacea profundă care se instalează adânc în inimă.
Emanuel Swedenborg afirmă: "Cel care nu a trăit pacea din Rai nu poate înţelege pacea în care trăiesc îngerii. Pentru a o simţi, omul trebuie înălţat în gândire, retras din trup şi menţinut în spirit, iar atunci s-ar afla în compania îngerilor. Cele mai profunde lucruri ale Raiului sunt inocenţa şi pacea. Inocenţa este esenţa binelui, iar pacea este esenţa încântării care se revarsă din binele inocenţei. Pacea Raiului este Sfera Divină ce influenţează cel mai adânc cu binecuvântare binele îngerilor; ea nu se face simţită în percepţia lor decât ca o încântare a inimii, atunci când se bucură de binele vieţii lor, prin plăcere când aud adevăruri ce sunt asemenea binelui lor şi prin desfătarea minţii când simt uniunea celor două; însă pacea se revarsă oricum în toate faptele şi gândurile vieţii lor, şi este limpede resimţită ca bucurie. Pacea variază în diferitele Ceruri atât în privinţa caracterului, cât şi în privinţa împlinirii ei, în funcţie de inocenţa celor ce trăiesc acolo, pentru că inocenţa şi pacea merg întotdeauna împreună. Că inocenţa şi pacea există împreună la fel cum există binele cu încântarea sa, se poate vedea la copii, care, aflându-se în inocenţă, trăiesc şi în pace; şi pentru că trăiesc în pace, totul are la ei aparenţa de joacă. Această pace poate fi comparată cu dimineaţa sau cu Răsăritul de Soare primăvara, când noaptea este pe sfârşite, iar la înălţarea Soarelui toate lucrurile de pe pământ încep să renască, roua ce cade din Cer face plantele să-şi împrăştie miresmele, pe când temperatura blândă dăruieşte fertilitate solului şi bucură inima omului; iar aceasta se petrece deoarece dimineaţa sau Răsăritul în vreme de primăvară corespunde stării de pace a îngerilor din Rai."


Lumea Îngerilor asistă Marea Trecere
Îngerii ne ajută să prevedem clipe de cotitură ale existenţei şi să le trecem cu bine.
Îngerii ne asistă, în Epoca actuală, să trecem la un nivel superior de conştiinţă, atât la nivel individual cât şi la nivel global, planetar.
Ei ne inspiră să ne elevăm, creștem frecvența dominantă de vibrație, să ne transformăm profund și durabil.
Îngerii au un rol important în cadrul revirimentului spiritual ce va trebui să se manifeste la nivelul întregii planete.
Îngerii ne fac atenţi şi ne asistă în marea trecere de la planul fizic la lumea de dincolo, aspecte menţionate şi explicate pe larg în multe tradiţii ale umanităţii: creştină, musulmană, ebraică, hindusă, tibetană, egipteană, greacă, persană, chineză, japoneză, mayaşă.
Există foarte multe relatări și studii ale persoanelor care au trăit experiențe la granițele morții și au fost asistate de îngeri.
Îngerii sădesc în noi sămânţa iubirii divine şi sămânţa luminii divine care, atunci când sunt primite şi fructificate aşa cum se cuvine, ne ajută în momentul hotărâtor,
fiind o mărturie a unei existenţe trăită în Spiritul lui Dumnezeu.
În Marea Evanghelie a lui Ioan, Jakob Lorber prezintă un fragment, în care un clarvăzător relatează cum Îngerii îl asistă pe tatăl lui Lazăr în momentul morţii.

Invocarea Lumii Îngerilor
Lumea Îngerilor este întotdeauna bucuroasă să ne asiste, inspire și ajute.
Este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de Îngeri pentru tot ajutorul pe care ni-l oferă, pentru tot ceea ce fac pentru noi.
În mod tradiţional, Îngerii şi Îngerele sunt reprezentaţi purtând haine albe strălucitoare.
Diverse reprezentări ale Îngerilor se regăsesc în multe icoane, picturi, desene, gravuri, fresce, mozaicuri, basoreliefuri, sculpturi.
În unele situații, au fost surprinse pe pelicule foto și video apariții și manifestări angelice.
Îngerii îşi îndeplinesc sarcinile indiferent dacă noi credem sau nu în existenţa lor.
Atunci când fiinţa umană are multă puritate, sufletul orientat către Dumnezeu, inima deschisă, mintea liniştită, ea poate fi mai conştientă de prezenţa Îngerilor, poate fi mai mult în comuniune cu Îngerii, poate primi mai ușor inspirație și
îndrumare de la Îngeri.
Este bine să chemăm în ajutor Lumea Îngerilor cu umilinţă, aspiraţie, puritate, credinţă, iubire şi sinceritate.
Putem primi ghidare de la Îngeri în timpul odihnei. Este mai uşor să comunicăm conștient cu Îngerii atunci când ne odihnim, dacă îi invocăm înainte de culcare.
Putem invoca Lumea Îngerilor, inspirația și susținerea îngerilor oricând, în fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Lumii Îngerilor, trebuie să nu uităm că este, în prealabil, necesar să îi cerem de fiecare dată ajutorul.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Poate ca un inger arata ca tot ceea ce noi am uitat: lucruri uitate, sentimente uitate, care nu par cunoscute atunci cand le reintalnim. Pierdute, dar care odinioara au fost ale noastre."
John Ashberry