Prima pagina arrowStarea exemplara de umilinta pe care o traiesc intr-un mod profund si coplesitor Ingerii

Starea exemplara de umilinta pe care o traiesc intr-un mod profund si coplesitor Ingerii

Dintre toate calităţile angelice, care indică apropierea de Dumnezeu, umilinţa străluceşte, alături de iubire, precum o nestemată în coroana unui rege, fiind preţuită de către toţi căutătorii spirituali autentici, ca un semn al veritabilei spiritualități.

Sfântul Ioan Scărarul caracterizează umilinţa: „Smerenia este un fără de nume har al sufletului, cunoscută printr-o experienţă directă doar de către cei ce au dobândit-o, negrăită bogăţie, denumire a lui Dumnezeu şi dar al Cerului.”

La Cina cea de Taină, marele model divin Iisus a spălat, în prealabil, picioarele discipolilor, cerându-le să facă şi ei la fel, unii cu ceilalţi.

       Îngerii și Îngerele sunt cufundați, în permanență, în Misterul inefabil al comuniunii cu Dumnezeu, trăiesc plenar și conștient o desăvârșită umilinţă, manifestă o atitudine profund nobilă, demnă, înălţătoare, inefabilă, divină.

Sfântul Ignatie Briancianinov afirmă: „Smerenia nădăjduieşte în Dumnezeu, nu în sine şi nu în oameni, de aceea purtarea ei e simplă, fără ocolişuri, statornică, măreaţă.”

       Entitățile Angelice trăiesc adevărata smerenie, recunosc atât în ființa lor, cât şi în întreaga Manifestare expresii ale Voinței Atotputernice, Infinite a lui Dumnezeu Tatăl. Ne îndeamnă să admirăm plini de dăruire și aspirație pe înțelepți, atitudine care ne ajută, să asimilăm mult mai repede şi eficient, calitățile lor.

Sfântul Ignatie Briancianinov adaugă: „Hristos S-a arătat oamenilor îmbrăcat cu smerenie, iar acela dintre oameni care se va îmbrăca întru smerenie, se va face asemenea lui Dumnezeu.”

       Îngerii și Îngerele ne îndrumă să fim cât mai umili pentru a ne purifica și înălța sufletul, inima, mintea, ființa.

Așa cum găsim în Matei, 18:4: “De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în Împărăția Cerurilor.”

Ființele Angelice ne ajută să descoperim cum cultivarea umilinței ne propulsează de la finit la infinit, de la potenţialitate la act, de la aspiraţie la realizare:

“Cel ce se va umili va fi repede înălţat către Dumnezeu.” se spune în Biblie.

Iisus este un model divin de smerenie: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihna sufletelor voastre.” (Matei 11, 29)

  

Îngerii ne sprijină să dobândim umilința

       Îngerii și Îngerele ne revelează că umilinţa este, într-un anume mod, cea care îl face pe omul umil asemenea lui Dumnezeu, printr-un tainic proces de alchimizare şi transformare profundă, din temelii a fiinţei.

În faimosa carte “Dialoguri cu Îngerul”, Gitta Malasz îl întreabă pe Înger:

“Ce este adevărata umilinţă?   Îngerul: Este uşor de recunoscut. Dacă îți pleci capul și te înalți, este adevărata umilință. Dacă îți pleci capul și te înjosești, este cea falsă. Astfel o poţi recunoaşte mereu.”

       Cu iubire divină angelică, ei ne veghează să urmărim pas cu pas să asimilăm și amplificăm starea de umilinţă, să cultivăm iubire și înţelepciune, să manifestăm o stare de dăruire exemplară și renunțare la dorințe egoiste, fiind dispuşi să ajutăm, realizăm sacrificii.

       Entitățile Angelice ne dezvăluie că dobândind umilința devenim modești, lipsiți de posesivitate, plini de adevăr și abnegaţie. 

Sfântul Ignatie Briancianinov explică: „Smerenia este … simplitate sufletească; dreptatea şi purtarea fără ocolişuri.”

       Atunci când sunt invocați cu aspirație și credință, Îngerii ne sădesc curajul de a accepta legătura noastră cu pământul, condiția de om, necesitățile vitale, firești, a ne manifesta ca atare, a fi la locul nostru.

Iisus propovăduiește o mare taină: “Preafericiţi cei blânzi, căci aceia vor moşteni Pământul.”

       Ființele Angelice ne susțin să privim calm, să fim așa cum suntem, să fim oameni.

Ne deslușesc să ne obiectivăm atitudinile, pornirile, intențiile, calitățile, defectele, obiceiurile, caracterul, să avem o părere umilă despre noi.

Așa cum ne recomandă Biblia: “Cine este smerit cu duhul capătă cinste.” (Proverbe, 29:23)

Sfântul Ioan Gură de Aur precizează: „Aceea este smerenie, când cineva se ştie pe sine că a făcut multe şi mari fapte bune şi, totuşi, nu cugetă lucruri înalte despre sine.”

       Îngerii și Îngerele ne învață să recunoaștem sincer, lucid, detașat valoarea, calitățile, virtuțile, talentele celorlalți și să le acceptăm, mai ales atunci când sunt cu mult superioare nouă, oferindu-le respectul cuvenit şi atunci când este cazul, ascultarea.

Ei ne asistă să-i servim pe ceilalți cu multă umilinţă și discernământ, fără a aştepta nicio răsplată, ceea ce ne deschide rapid calea către Împărăţia Cerurilor.

Biblia ne învață: “Cei din urmă vor fi cei dintâi”, adică cei umili şi simpli sufleteşte vor cunoaşte în scurt timp “Frumuseţea cea dintâi”, starea dumnezeiască primordială.

Entitățile Angelice ne ghidează să trăim o stare autentică de umilință, atunci ne putem uni cu ceilalți, empatiza cu ei, iubi cu adevărat.

       Conştientizând limitele personalității sale, fiinţa umilă intuieşte extaziată prezenţa tainică a lui Dumnezeu în ființa sa şi în acţiunile pe care le realizează, devine un vas ales al lui Dumnezeu, se integrează armonios în Univers, își pune la unison voința individuală cu Voia lui Dumnezeu.

Găsim referiri în Profeți: “Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât sa faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica, 6:8

 

Invocarea Îngerilor

       Îngerii și Îngerele sunt întotdeauna bucuroşi să ne sprijine, învețe, asiste. 

       Îngerii și Îngerele ne inspiră o exemplară stare de umilință.

       Cu iubire și credință, îi putem invoca pe Îngeri să ne dăruiască curajul de a ne accepta și iubi așa cum suntem, a trăi în mod autentic viața.

Aspirând către Dumnezeu, îi invocăm pe Îngeri, să ne insufle curajul de a servi viața, de a ne consacra unui ideal divin.

Îi rugăm pe Îngeri să ne impulsioneze să fim umili, astfel putem învăța rapid din  experiența noastră și a celorlalți, devenim responsabili.

       Putem simţi și conștientiza prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare, impulsionantă, îndrumătoare, veghetoare, minunată a Îngerilor și Îngerelor atunci când suntem umili.

       Este bine, este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de Îngeri pentru toată susținerea şi darurile pe care ni le oferă. Putem invoca Îngerii și Îngerele, ghidarea şi ajutorul lor oricând, în fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.

       Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lor, este, în prealabil necesar, să le cerem de fiecare dată ajutorul.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Un inger nu este nimic altceva decat o idee a lui Dumnezeu."
Meister Echart