Prima pagina arrowDespre regele sau marele principe Mihail

Despre regele sau marele principe Mihail

Mihail înseamnã tãria lui Dumnezeu sau puterea Lui, ºi poartã acest nume în fapt, deoarece este din miezul celor ºapte spirite originare ºi întrupat din el, stând aici în locul lui Dumnezeu Tatãl.
Sã nu se înþeleagã cã el este Dumnezeu-Tatãl, care constã din cele ºapte spirite în întreg adâncul ºi este creator, ci cã existã în naturã, între creaturi, ºi una care, ca Dumnezeu Tatãl în cele ºapte spirite originare, domneºte între creaturi.

Cãci, fãcându-se Dumnezeu pe sine creaturã, El s-a fãcut dupã Treimea Sa; aºa cum în Dumnezeu Treimea este cea mai mãreaþã ºi mai aleasã formã, dar a cãrei uimitoare proporþie, configuraþie ºi transformare nu pot fi judecate, întrucât, în acþiunea lui, Dumnezeu se aratã atât de diferit ºi de multiplu, El a creat ºi cele trei cãpetenii îngereºti sau arhanghelii, dupã primatul suprem al Trinitãþii Sale.
ªi a creat arhanghelii dupã cele ºapte spirite originare, dupã calitatea lor, cum sunt Gabriel, un prinþ îngeresc al sunetului sau al soliei repezi, Rafael ºi încã alþii în regatul lui Mihail.

Dar sã nu înþelegi aceasta ca ºi când aceºti îngeri întrupaþi ar guverna în dumnezeire, adicã în cele ºapte spirite originare ale lui Dumnezeu, care sunt în afara creaturilor; nu, ci fiecare peste creaturile din jurul lui.
Întocmai cum Sfânta Treime guverneazã existenþa infinitã, diferitele figuri ºi forme în divinitate transformându-le și modelându-le, tot astfel ºi cele trei cãpetenii îngereºti, cei trei sunt stãpâni peste îngerii lor, pânã-n strãfundul inimii, chiar dacã trupeºte nu se pot schimba, ca Dumnezeu Însuºi care i-a creat, nici nu-i guverneazã pe aceºtia trupeºte ºi nu le sunt obligaþi ºi legali cum sunt legate între ele trupul ºi sufletul.
Cãci regele este cãpetenia lor, ºi ei sunt mãdularele, regelui, iar prinþii originari ai îngerilor sunt sfetnicii regelui sau ajutoarele lui, aºa cum sunt în om cele cinci simþuri sau cum sunt mâinile ºi picioarele sau gura, nasul, ochii ºi urechile, pentru ca regele sã-ºi împlineascã cele ce are de fãcut.

Aºa precum toþi îngerii sunt obligaþi regelui, tot astfel ºi regele e obligat lui Dumnezeu, creatorul lui, ca trupul ºi sufletul. Cãci trupul înseamnã Dumnezeu, iar sufletul cãpetenia de îngeri care este în trupul lui Dumnezeu, unde a devenit creaturã, ºi veºnic rãmâne în trupul lui Dumnezeu, precum sufletul în cuibul sãu; de aceea l-a glorificat ºi Dumnezeu atât de sus, ca rege, sau cum este glorificat sufletul în trup.
În acest fel aratã regele sau marele principe Mihail, asemenea lui Dumnezeu Tatãl în glorificarea sau lumina Lui, fiind un rege sau un principe al lui Dumnezeu pe muntele lui Dumnezeu, ºi având locul sau reºedinþa în adâncul în care a fost zãmislit.

Acest spaþiu în care el ºi îngerii sãi au fost creaþi este regatul sãu, iar el este un fiu iubit al lui Dumnezeu-Tatãl în naturã, un fiu creat de Tatãl ºi de care Tatãl se bucurã.
Tu nu trebuie ºã-l asemui inimii sau luminii Tatãlui, care este în întreg Tatãl ºi care nu are acolo nici început, nici sfârºit, ca Dumnezeu Tatãl Însuºi.

Cãci acest principe este o creaturã ºi are un început, dar el este în Dumnezeu Tatãl ºi e legat cu El în dragostea sa ca un fiu iubit pe care l-a creat din Sine Însuºi. De aceea i-a pus cununa de lauri, a forþei ºi a puterii, pentru a se ºti cã în Cer nimic nu e mai presus, mai frumos ºi mai puternic în afarã de Dumnezeu în Trinitatea Lui.
Iar el este pe bunã dreptate acel rege descris dupã cuviinþã în cunoaºterea spiritului.

Jakok Bohme


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"De fiecare data cand moare un copil bun, coboara pe Pamant un inger al lui Dumnezeu, il ia in brate, isi intinde aripile mari si albe, zboara impreuna cu el in toate locurile care ii placeau copilului, ii culege un buchet de flori pe care le duce sus lui Dumnezeu, unde vor inflori si mai frumos decat pe Pamant."
Hans Christian Andersen