Prima pagina arrowCe si cine sunt ingerii? (in diverse traditii)

Ce si cine sunt ingerii? (in diverse traditii)

angel275.jpgO altă scriere sfântă, de această dată a Islamului, Coranul, vorbește des despre îngeri. De altfel, întreaga învățătura cuprinsă în el a fost revelată profetului Mahomed, după o lungă perioadă de asceză și privegheri, chiar de către arhanghelul Gabriel. Întâia oară când acesta i s-a arătat, i-a vorbit despre Dumnezeu ca unic adăpost, plin de compasiune, care a creat totul și menține totul, care știe totul, care ascultă și împlinește rugile celor care-și întorc fața cu credința către El:

"Coranul l-a trimis arhanghelul Gabriel de la Domnul Dumnezeul tău întru adevăr, ca să întărească pe cei care cred" (16.104)

"El (Dumnezeu) trimite îngerii cu duhul după porunca Sa asupra cui voiește din servitorii săi, zicând: "Vestiți că nu este Dumnezeu afară de Mine!"" (16. 34)

"Puterea nopții este mai bună decât o mie de luni. Se coboară în ea îngerii după voia Domnului lor pentru toată porunca.

Ea este pace până la răsăritul zorilor."
(XCVII)

Sau: "ªi îngerii se roagă  pentru noi, ca să vă scoată la lumină." (LXX)

Referiri se fac, de asemeni, la îngerii păzitori pe care fiecare ființă îi primește la naștere:

"Fiecare are îngeri, care se schimbă înaintea sa și înapoia sa și care îl păzesc după porunca lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu se schimbă  fața de un popor, până ce nu schimbă ei ceva întru sufletele lor."
(13.12,13)

angel276.jpgNe este acum foarte clară  ideea că atunci când omul evoluează pe calea sa spre desăvârșire, Dumnezeu se manifestă altfel față de el, iar îngerii păzitori se înmulțesc sau chiar sunt înlocuiți cu alții, mai potriviți creșterii sale spirituale, îngeri mai înalți, care-l îndruma și mai profund în misterele Împărăției Cerești.

"Dumnezeu este Domnul treptelor, pe care suie îngerii la El, într-o zi a cărei măsură este de 50000 de ani." (LXX)

Îngerii sunt cei care coboară printre noi spre a ne lumina sufletele, dar tot ei sunt cei care urcă la Dumnezeu ducând înștiințare despre dorințele adânci din inimile noastre. Ca și noi, oamenii, și ființele cerești învață clipă de clipă, modelându-se spre o apropiere tot mai mare de lumină supremă:

"Pe El (Dumnezeu) îl preamărește cu lauda tunetul și îngerii se închina în fața Lui" (13.14)

Se mai vorbește în Coran de Îngerii nașterii, cei care priveghează aducerea pe lume a oricărei ființe, țesându-i destinul; dar și de Îngerii morții, cei care întâmpină pe pragul lumii de dincolo fiecare suflet: "Către cei buni spun îngerii, când îi lasă să moară:" Pace vouă, intrați în grădina [raiului] pentru faptele voastre!"" (16.34)

angel277.jpgSe insistă în multe locuri în Coran asupra căderii unei părți a îngerilor, în special a celui mai mare dintre ei. Acesta e prezentat drept cel care tentează, care aduce încercările în viața fiecăruia. E piatra unghiulară care îți va spune încotro să o iei, după răspunsul pe care i l-ai dat: la dreapta, cu drepții, sau la stânga, împreună cu cei asemenea lui: "ªi când ziserăm [spiritele de lumină a lui Dumnezeu] îngerilor: "Închinați-vă înaintea lui Adam!", se închinară ei, afară de diavol. El zise: "Să mă închin unei făpturi a pământului?! Ai văzut (Tu, Doamne) ființă pe care o cinstești mai mult decât pe mine?! De vei aștepta până în ziua învierii, vei vedea că o să stăpânesc urmașii lui, afară de puțini."

Dumnezeu zise: "Ieși! ªi cine te va urma din ei, iadul să-i fie răsplata – răsplată  bogată! Vei tulbura pe cei cu care vorbești din ei, cu vocea ta și vei întărâta cu războaie, cu lupte, vei sădi în ei patimă pentru averi și dorințe de putere, le vei face făgăduințe.

Însă ce le făgăduiești este deșertăciune. Este înșelăciune. Peste servii Mei n-ai putere și le ajung îngerii Mei ca scut!""
(17.63- 67)

Îngerii sunt considerați fără păcat și sunt arătați în Coran ca neavând trebuințe trupești. Între ei sunt 4 arhangheli: Gjibrail (Gabriel), numit și "duhul sfânt", cel care a revelat Coranul, în fragmente; Mihail, îngerul păzitor al evreilor; Israfal (Rafael), care va suna din trâmbiță la judecata de apoi; și Asrael sau îngerul morții. Cel care păzește poarta raiului este îngerul Ridvan.

Să vedem acum ce ne spune tradiția aramaică. Îngerii, în Kabala, nu sunt ființe având o esență specială și imuabilă: totul trăiește, se mișcă și se transformă în Universul viu! Aplicând ierarhiilor cerești frumoasa comparație prin care Zoharul încearcă să exprime natura Sefiroților (Cartea splendorilor, Zoharul, compară cele 10 sefire, baza a întregii manifestări, cu tot atâtea vase transparente de culori diferite prin care strălucește sub 10 aspecte distincte focul central al Unității), am putea spune că ordinele îngerești seamănă cu niște învelișuri transparente și divers colorate, în care vin să strălucească pe rând, cu o lumină din ce în ce mai splendidă și mai pură, spiritele care, eliberate definitiv din învelișul formelor temporale, urcă supremele trepte ale scării lui Iacob, în vârful căreia se afla Inefabilul Dumnezeu.

Fiecărui cor angelic, (și merită să amintim aici că în toate tradițiile spirituale autentice sunt menționate întotdeauna 9 ierarhii angelice) înțeleptul evreu Khunrath face să-i corespundă unul dintre versetele decalogului: este ca și când îngerul conducător al fiecărui ordin ar deschide gura pentru a rosti unul dintre preceptele divine.

angel279.jpgPreocupările profunde ale evreilor legate de lumea îngerilor se vădesc din lucrările care apar: Khunrath vorbește despre corespondentele dintre ierarhiile îngerilor și sefire, Kircher despre asocierea lor cu numele divine, iar Lenain despre cele 72 de atribute ale lui Dumnezeu, explicându-le totodată și legându-le de cei "72 de îngeri care guvernează Universul"; el adăugă în lucrarea sa influențele acestora, descriind misterele lor.

Astfel, el spune că așa cum curentul vital uman conține un număr infinit de ființe minuscule, tot așa, există în Univers curenți de lumină; și aici trebuie căutată originea îngerilor, a forțelor personificate ale Kabalei și a entităților de care se ocupă o anumită parte a tradiției.

"Kabala practică" este cea care se ocupa cu studiul acestor ființe invizibile, receptoare și transmițătoare ale Vieții Universului, ființe cuprinse în curenții de lumină din Cosmos. Prin cunoașterea acestora, au rezultat, spun cabaliștii, toate datele cu caracter astrologic și magic ce pot fi regăsite pretutindeni în scrierile evreiești.

Jakob Bhoeme asociază  Macrocosmosul cu microcosmosul ființei umane. Nu este singurul. În Kabala, Universul este descris asemeni Omului (și mai ales în Zohar). Se spune, astfel, ca ființa cosmosului e alcătuită:

   1. dintr-un corp ce constă în: astrele și tot ceea ce se află pe ele;
   2. dintr-o Viață: curenți de lumină ce scaldă astrele și conțin forțele active ale naturii: ÎNGERII
   3. dintr-o Voință conducătoare care se transmite pretutindeni cu ajutorul fluidului invizibil, numit de cabaliști Aour, de alchimiști Aur, de ocultiști magnetism universal, cauza atracției astrelor sau "Iubirea stelelor"

Scopul final al evoluției este prezentat de scrierile evreiești ca fiind identificarea cu sursa primordială, Dumnezeu. Pentru o mai bună lămurire, vom cita un pasaj sugestiv din lucrarea lui Adam Franck: "Printre diferitele grade de existență (numite și "cele 7 tabernacole") există unul, cunoscut sub numele de Sfânta Sfintelor, în care toate sufletele se reunesc cu Sufletul Suprem și se întregesc unele cu altele.

Acolo totul se întoarce la unitate și la perfecțiune, totul se unește într-un singur gând ce se extinde asupra Universului și îl umple în întregime; dar temeiul acestui gând – lumina care se ascunde în ea însăși – nu poate fi nicicând cunoscută, nici înțeleasă, nu poate fi cunoscut decât gândul care emană din ea.

În această stare creatura nu mai poate fi deosebită de creator, aceeași lumină le luminează, aceeași voință le însuflețește sufletul; asemenea lui Dumnezeu, ordonă Universului și ceea ce el ordonă, e înfăptuit în armonie." 

De altfel, revenind la țelul final propus atât de religia mozaică, cât și de cea creștină  (și ortodoxă și catolică), putem remarca o asemănare izbitoare cu religiile orientale, ce își propun atingerea eliberării spirituale de "legăturile" create de planul manifestării.

Astfel sunt hinduismul și budismul.

angel278.jpgÎn acestea din urmă, se spune că în tot ansamblul manifestării numai Adevărul Divin Ultim poate să elibereze de suferință sau de ignoranță, atât ființă umană, cât și îngerii din ierarhiile inferioare. Îngerii de lumină ai lui Dumnezeu, numiți aici deva-și, ne pot sprijini imens în această căutare a adevăratei și eternei noastre libertăți înnăscute. În acest sens, sacralizarea voinței individuale, egoiste și limitate și integrarea ei armonioasă în Voința atotputernică a lui Dumnezeu, este un aspect esențial. Această abandonare integratoare a fost, este și va constitui totdeauna proba spirituală fundamentală, atât pentru ființele umane, cât și pentru ierarhiile angelice inferioare. A trece triumfător această probă este echivalent cu a te reuni (a fuziona) într-o beatifică fericire cu Dumnezeu Însuși.

Deva-șii au puterea (dată de Dumnezeu) de a rezolva toate problemele generate de slăbiciunea sau de ignoranța umană. Însă, deoarece ei sunt mereu caracterizați de o imensă și sfântă umilință, nu forțează niciodată libertatea ființei umane de a-și alege singură destinul, chiar dacă, de nenumărate ori în istoria umanității, greșelile nerecunoscute sau alegerile greșite (fără discernământ) au înlănțuit mereu umanitatea.

Există nenumărate descrieri ale deva-șilor în tratatele orientale de yoga și tantra, care revelează  o multitudine de procedee speciale secrete, destinate contactării acestor făpturi de lumină și solicitării inspirației sau protecției lor divine.

Deva-șii sunt împărțiți  și în cadrul tradiției orientale, în 3 mari categorii (amintim aici că și tradiția creștină există 3 triade angelice fundamentale), numite: Rupa Deva – îngeri cu formă (corespunzând triadei inferioare: îngeri, arhangheli, întâietori); Rupa Arupa Deva – îngeri cu și fără formă (corespunzând triadei intermediare: stăpâniri, virtuți, domnii); Arupa Deva – îngeri fără formă (corespunzând triadei superioare: tronuri, heruvimi, serafimi). În alte tratate, aceste 3 categorii mai sunt numite Kama Deva (îngeri din dimensiunea subtilă eterică și astrală), Rupa Deva (din dimensiunea astrală și mentală) și respectiv Arupa Deva (din dimensiunea cauzală)

Tradiția orientală desemnează  prin termenul "Devanchan" un paradis astral, populat de aceste entități sublime și e asemănător cu Paradisul ceresc la care fac referire creștinii.

În plus, și aici sunt indicate tot 9 ierarhii angelice.

Aceste ierarhii, arată  scrierile străvechi, sunt create gradat, în procesul emanației universale. Se realizează apoi o clasificare minuțioasă a ordinelor Ierarhiilor îngerești.

Este important de știut că  ierarhia "Numerelor" e constituită din așa numiții "îngeri veghetori" și e în strânsă legătură  cu Ierarhiile Îngerilor Păzitori.

O categorie foarte cunoscută în Orient, sunt "gandharva-șii", "cântăreți celești". Asemănători cu ei sunt "kinnara-șii", care umplu cu armonii sonore extatice paradisurile astrale.

Reședința tainică a Deva-șilor e numită Deva Loka (Tărâmul zeilor sau al îngerilor).
Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Un inger nu este nimic altceva decat o idee a lui Dumnezeu."
Meister Echart