Prima pagina arrowArhanghelul Raziel

Arhanghelul Raziel


Numele Arhanghelului Raziel - "Misterul cel Teribil al lui Dumnezeu"
Expresia ebraică "Razi El" poate fi tradusă în limba română prin cuvintele "Misterul cel Teribil al lui Dumnezeu", prin urmare arhanghelul Raziel este arhanghelul revelării Tainelor Dumnezeieşti celor care sunt pregătiţi să le primească.
El este cel care dăruieşte fiinţelor umane ce sunt apte să recepteze, cunoaşterea tainică, înţelepciunea divină şi face să se reveleze în universul lăuntric al fiinţelor umane starea inefabilă, extatică de Mister Dumnezeiesc Iluminator.
În tradiţia Kabbala-ei se menţionează faptul că arhanghelul Raziel a primit de la Dumnezeu misiunea de a le revela oamenilor anumite taine divine esenţiale, precum şi unele mistere ale Universului, el fiind acela care a fost trimis, la începuturi, de Dumnezeu să-i reveleze omului primordial, sau altfel spus, lui Adam, anumite taine iniţiatice.
În plus, în cazul său, starea inefabilă şi copleşitoare de Mister Dumnezeiesc pe care arhanghelul Raziel o face să se manifeste atunci când vine momentul este o modalitate directă, eficientă de a intra şi de a ne menţine într-o sublimă stare de comuniune identificatoare cu acest arhanghel al cunoaşterii oculte ce este rezervată celor puţini şi puri şi care conduce apoi, gradat, fiinţa umană la revelarea anumitor Taine Dumnezeieşti.
Tocmai din această cauză, arhanghelul Raziel este supranumit, în anumite scrieri ezoterice, "Păstrătorul Secretelor Teribile ale lui Dumnezeu".

Arhanghelul Raziel revelează Cunoaşterea şi Înţelepciunea Divină
Există o legendă faimoasă ce menţionează că arhanghelul Raziel i-a dăruit omului primordial, Adam, atunci când acesta se afla încă în grădina Edenului, înainte de căderea lui Adam în tentaţia dualităţii şi a diferenţierii, o misterioasă carte în care erau prezentate anumite Mistere ale Universului, iar această carte este cunoscută de cei iniţiaţi sub numele de, citez: "Cartea cea Sfântă a lui Raziel", în ebraică "Sefer Raziel".
De îndată ce Adam a auzit doar partea de la început a acestei cărţi teribile, pe care tocmai începuse să i-o citească arhanghelul Raziel, a fost copleşit de uimire şi la scurt timp după aceea a căzut la Pământ.
Tocmai de aceea, Dumnezeu a decis ca să îi fie dăruită acea carte lui Adam, pentru a o putea citi el însuşi, fără a mai fi copleşit şi bulversat de prezenţa copleşitoare a arhanghelului Raziel.
Anumite legende menţionează că după ce Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai, arhanghelul Raziel s-a înduioşat de ei şi i-a oferit lui Adam Cartea sa pentru ca acesta să reuşească să Îl înţeleagă din ce în ce mai bine pe Dumnezeu şi să poată descoperi cu ajutorul ei Legile Dumnezeieşti, Secretele teribile ale Manifestării Divine şi modul în care poate fi atrasă în fiinţă Graţia Dumnezeiască.
Cartea cea Secretă a lui Raziel conţinea, printre altele, anumite modalităţi precise şi eficiente ce nu erau cunoscute nici măcar de îngeri, ce făcea cu putinţă invocarea perfectă a celor mai importante Entităţi Dumnezeieşti Angelice ce se află, în permanenţă, alături de Dumnezeu, şi care sunt 72 la număr.
Prin intermediul celor 72 de Entităţi Dumnezeieşti, fiinţa umană iniţiată ce se foloseşte cu înţelepciune de acea carte devine capabilă să realizeze anumite miracole, sau unele minuni dumnezeieşti şi prin intermediul Graţiei lui Dumnezeu ea devine capabilă să manifeste în anumite grade, starea de atotputernicie dumnezeiască.
În plus, se menţionează că respectiva carte secretă a lui Raziel revelează întreaga istorie, trecută, prezentă şi viitoare a omenirii.
Ulterior, Adam a transmis respectiva carte fiului său, Set, şi în felul acesta, din generaţie în generaţie, ea a ajuns să fie pusă la dispoziţia legendarului iniţiat Enoh, care îi datorează, afirmă legenda, cea mai mare parte din vasta şi profunda sa cunoaştere ezoterică.
După aceea, Cartea cea Secretă a arhanghelului Raziel a ajuns chiar şi la Noe, care, în felul acesta, a fost iniţiat, la rândul său, în cunoaşterea tainelor Ierarhiilor Divine Angelice, şi mai mult decât atât, această carte l-a ajutat să discearnă binele de rău, să pătrundă tainele fundamentale ale vieţii şi ale ciclurilor timpului.
Respectiva carte l-a ajutat să descifreze tainele esenţiale ale viselor profetice, ale clarviziunii, ale exorcizării şi alungării entităţilor demoniace, ale alchimizării şi transformării profunde a aspectelor inferioare, a trezirii virtuţilor dumnezeieşti şi chiar a înţelepciunii divine.
În acea carte enigmatică, despre care se spune că a fost primul obiect pe care miticul Noe l-a adus în corabia sa, se spune că în ea era prezentată esenţa tradiţei ebraice, precum şi anumite Legi Dumnezeieşti.
Atunci când o fiinţă umană pură şi plină de aspiraţie reuşeşte să intre în posesia Cărţii Secrete a arhanghelului Raziel, în care este cuprinsă o mare parte din cunoaşterea ezoterică divină şi pământească, arhanghelul Raziel ghidează acea fiinţă umană spre a fi descifrate şi înţelese cu ajutorul său tainele teribile care sunt prezentate în respectiva carte.
Actualmente, Cartea cea Teribilă a arhanghelului Raziel este şi rămâne o sursă extraordinară a cunoaşterii ezoterice ce este păstrată secretă şi care, tocmai de aceea, este revelată rarelor fiinţe umane care sunt pure, care şi-au trezit înţelepciunea inimii şi care merită, pe deplin, să aibă acces la această cunoaştere divină fundamentală.

Arhanghelul Raziel revelează şi protejează Tradiţia Spirituală Primordială
Arhanghelul Raziel este cel care acţionează de fiecare dată, când este necesar, atât în sensul revelării, pentru fiinţele umane pure, pline de aspiraţie şi pregătite, a tradiţiei spirituale primordiale şi a anumitor Taine Dumnezeieşti, iar totodată el are o misiune ce este în legătură cu protejarea tradiţiilor spirituale autentice de agresiunea celor răi ce trăiesc mai ales în epoca actuală, care este o epocă a decăderii spirituale, a centrelor spirituale pure şi autentice.
Arhanghelul Raziel este, totodată, un ghid excepţional, sau altfel spus o călăuză spirituală ce infuzează în fiinţele umane pregătite Graţia Divină ce le poate ajuta într-un mod tainic să înţeleagă, cu ajutorul intuiţiei, atât feluritele aspecte ezoterice, cât şi cele metafizice.
Arhanghelul Raziel este şi rămâne un protector divin infailibil pentru toate fiinţele umane care aspiră sincer, cu fervoare la o cunoaştere profundă şi directă a Tainelor Dumnezeieşti.

Arhanghelul Raziel este păstrătorul stării de puritate
Arhanghelul Raziel este, totodată, păstrătorul unei stări de puritate perfectă, nealterată ce caracterizează Atributul Dumnezeiesc al Originalităţii.

Arhanghelul Raziel face posibilă ascensiunea în Tărâmul Ideilor Arhetipale
Arhanghelul Raziel face posibilă ascensiunea fiinţelor umane pure şi pline de aspiraţie care sunt pregătite, mai ales în timpul nopţii, în anumite stări speciale de conştiinţă, în Tărâmul Enigmatic al Ideilor pure, arhetipale, unde se află izvorul tuturor Adevărurilor Dumnezeieşti.
Dat fiind faptul că este atât de aproape de Dumnezeu, arhanghelul Raziel ştie foarte mult despre secretele, rezervate celor puţini, ale Universului şi este investit să le reveleze fiinţelor umane care sunt deja pregătite să le cunoască şi care aspiră să reuşească aceasta.
Arhanghelul Raziel este acela care le permite celor pregătiţi, de îndată ce au ajuns să fie suficient de puri şi suficient de elevaţi din punct de vedere spiritual, să aibă acces dincolo de vălul Iluziei Divine.
Cu ajutorul său, fiinţele umane pregătite pătrund, în felul acesta, în Sacralitatea pură şi sublimă a lui Dumnezeu şi au, în felul acesta, acces la viaţa divină.

Invocarea Arhanghelului Raziel
Cunoaşterea lui Raziel îşi are izvorul în Voinţa Dumnezeiască, iar anumite surse ezoterice menţionează că arhanghelul Raziel este plasat acolo, la aşa zisa graniţă, unde se află totodată vălul cel enigmatic sau, altfel spus, perdeaua prin intermediul căreia Dumnezeu este separat de Creaţia Sa.
Arhanghelul Raziel este, în mod simbolic reprezentat, ca fiind un bărbat foarte frumos, înalt, cu o aură galben-aurie, strălucitoare.
El are o mantie care unduieşte de parcă ar fi lichidă, de culoare albastră şi el ţine în mână o cheie simbolică, o carte sau un papirus.
Atunci când invocăm, cu o credinţă puternică, profundă, deplină, în universul
nostru lăuntric, Numele şi Prezenţa tainică a Arhanghelului Raziel, în fiinţa noastră
apare o stare distinctă ce evidenţiază că începem să beneficiem de pe urma influenţei
lui divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm şi cu o credinţă deplină, la realitatea existenţei Arhanghelului Raziel îl chemăm totodată, îl invocăm în universul nostru lăuntric, putem după aceea să intrăm şi să ne menţinem în stare de comuniune cu realitatea lui tainică.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lui, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să-i cerem de fiecare dată ajutorul.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii, slujitori ai Gratiei Divine, ne protejeaza."
William Shakespeare