Prima pagina arrowAl treilea secret revelat de Fecioara Maria la Fatima

Al treilea secret revelat de Fecioara Maria la Fatima

Astăzi, aproape toate profețiile făcute de clarvăzători, de către magi recunoscuți, astrologi, mistici sau cele care apar în textele sacre anunță vremuri grele pentru umanitate. Istoria abundă în prevestiri surprinzătoare care chiar s-au confirmat, dar și în așa-zise profeții care nu s-au împlinit niciodată. Ce ar trebui să credem despre aceasta?

Numeroși sunt aceia care consideră că profețiile făcute la un moment dat de Fecioara Maria cu privire la viitorul omenirii sunt cele mai demne de crezare dintre toate. Dincolo de orice fel de convingeri, lucrurile neobișnuite care s-au petrecut în Portugalia, la Fatima, începând cu luna mai 1917 rămân o enigmă nedeslușită pe deplin nici până în ziua de azi. Ceea ce a devenit pentru Biserica Catolică "al treilea secret de la Fatima" este interpretat astăzi de unii și de alții, credincioși sau nu, ca fiind fie un fenomen paranormal, fie o manifestare de origine spirituală, fie o halucinație colectivă, fie o impostură și chiar există unii care cred că este vorba despre un fenomen extraterestru de tip OZN...

Evenimentele care au avut loc la Fatima la începutul secolului trecut sunt, într-adevăr, tulburătoare. Ele s-au petrecut sub ochii plini de uimire ai unor copii "simpli", fără școală, cât și sub privirile uluite a mai multe zeci de mii de oameni. La momentul respectiv, revelațiile făcute atunci de Fecioara Maria au destabilizat destul de mult instituția ecleziastică, într-atât de serios încât au fost permise toate alterările și toate interpretările posibile. Aparițiile de la Fatima au generat o admirație încă și mai intensă decât evenimentele de la Lourdes, în Franța. Dacă mesajul marial primit de Bernadette Soubirous în 1858 la Lourdes a fost foarte scurt, constând în numai câteva fraze de natură strict religioasă și chiar de natură intimă, în schimb mesajul adresat micilor păstori de la Fatima se repeta la intervale regulate, în fața unor mulțimi din ce în ce mai mari. ªaptezeci de mii (70.000!) de persoane au văzut cu ochii lor Soarele "dansând pe cer" înainte de a se prăvăli în mod vertiginos spre cei prezenți, dându-le tuturor senzația că se va izbi de pământ.

Dincolo de toate acestea, mulți dintre cei care interpretează fenomenul de la Fatima se mai întreabă încă, în mod simplist, de ce Fecioara le-a arătat oamenilor Soarele prăvălindu-se peste pământ? Alții se întreabă de ce a mințit cu seninătate Vaticanul cu privire la cel de-al treilea secret lăsat de Lucia, mica prezicătoare de la Fatima? De ce la moartea acesteia, în 2005, cardinalul Ratzinger (alias Papa Benedict al XVI-lea) a dispus să fie imediat sigilată chilia ei de la mănăstirea carmelită din Coimbra?

"Secretul de la Fatima trebuie îngropat în locul cel mai ascuns, cel mai adânc, cel mai întunecat și cel mai inaccesibil de pe Pământ", a afirmat la un moment dat cardinalul Ottaviani, în 1967.

După celebra "Profeție a Papilor" a Sfântului Malachia –numită și "Profeția Sfântului Malachia" și atribuită unui călugăr irlandez devenit arhiepiscop de Armagh, prieten al Sfântului Bernard de Clairvaux, fondator al ordinului cistercian – se pare că ne aflăm deja în vremurile din urmă.

În 1139, Malachia a mers la Roma să dea seamă Papei Inocent al II-lea pentru treburile diocezei sale. În timpul șederii la Roma, el a avut o viziune dumnezeiască, în care i s-a dezvăluit un lung șir de 111 suverani pontifi ai Bisericii romano-catolice, începând cu anul 1130. Manuscrisul său cuprindea 111 scurte sentințe profetice în latină, fiecare dintre ele portretizând lapidar, într-un mod foarte semnificativ, o anumită trăsătură dominantă a câte unui Papă din lunga înșiruire și, în final, o descriere a ultimului Papă, care urma să domnească în vâltoarea vremurilor din urmă.

Papei Benedict al XVI-lea îi corespunde a 111-a caracterizare simbolică, și anume "Gloria olivae" ("Gloria Măslinului"). Actualul Papă Benedict al XVI-lea ar fi deci, în conformitate cu această profeție, al 111-lea suveran pontif. Despre ultimul Papă, "Petrus Romanus" ("Petru Romanul"), profeția Sfântului Malachia ne revelează că: "În timpul ultimei persecuții la care va fi supusă sfânta Biserică Romano-Catolică, ea va fi condusă de Petru Romanul. El va păstori turma credincioșilor în vâltoarea a numeroase frământări, care vor culmina cu distrugerea cetății celor șapte coline (Roma), iar apoi Judecătorul cel de temut va judeca poporul". În timpul stăpânirii sale, Roma și Biserica sa își vor afla sfârșitul. Sintagma "Judecătorul cel de temut" este în general interpretată ca o referire la Ziua Judecății de Apoi.

Există o profeție similară din 1962, primită prin inspirația Sfintei Fecioare la Garabandal, în Spania: "După moartea Papei Ioan al XXIII-lea, vor mai fi încă trei papi, iar unul dintre ei va avea o domnie foarte scurtă. După aceea vor veni vremurile din urmă, dar nu și sfârșitul lumii". Or, putem observa că după Papa Ioan al XXIII-lea a fost Papa Paul al VI-lea, urmat de Papa Ioan Paul I și de Papa Ioan Paul al II-lea. Privind lucrurile din acest punct de vedere, domnia Papei Benedict al XVI-lea ar corespunde chiar vremurilor din urmă...

Profeția lui Malachia este luată atât de în serios de către Biserica Romano-Catolică, încât, de teamă sau din cauza superstițiilor, niciun suveran pontif nu și-a luat numele de Petru atunci când a fost uns. Daniel Réju, autorul cărții Moartea papilor și Apocalipsa, emite cu privire la aceste aspecte presupunerea că: "desemnarea unui nume pontifical a fost prevăzută în protocolul Papal pentru a se evita venirea unui prelat numit Petre care să acceadă la Scaun și să trebuiască să poarte acest nume". Iar autorul se întreabă: "Ce tabu misterios să fie într-atât de puternic, încât să fie respectat cu atâta strictețe? Ce interdicție învăluie prenumele Petru cu o forță capabilă să întrețină această teamă aproape supranaturală?". Sfântul Malachia a înfățișat era noastră ca fiind jalonată de Papi și iată că ne apropiem de sfârșitul acestei serii...

Deși semnificația sa reală este aceea de "revelație", cuvântul "apocalipsă" a ajuns să însemne astăzi aneantizare, haos, luptă escatologică, finală, între forțele binelui și cele ale răului.

În Apocalipsa sa, Ioan a precizat că vremurile din urmă vor fi vestite de către îngeri. Or, apariția Fecioarei Maria, care s-a revelat micuților păstori de la Fatima, a fost pregătită de un înger, și nu de către orice înger, ci chiar de însuși Sfântul Arhanghel Mihail!

MIRACOLUL ULUITOR CE A AVUT LOC LA FATIMA

În primăvara lui 1916, în locul numit La Loca du Cabeco, Arhanghelul Mihail s-a arătat în fața a trei copii care erau cu oile la păscut: Lucia de Santos, în vârstă de 10 ani, și cei doi veri ai săi, Jacinta (7 ani) și Francisco (10 ani), toți trei provenind dintr-o familie de țărani sărmani și analfabeți. Cei trei mici păstori au avut de trei ori viziunea unui "înger al păcii" care avea ca misiune să îi pregătească pentru venirea Fecioarei Maria. Cu fiecare apariție, Arhanghelul Mihail îi chema pe copii să se roage: "Oferiți-I fără încetare Celui Prea Înalt rugăciuni și jertfe". Sfântul Arhanghel Mihail s-a prezentat ca fiind îngerul păzitor al Portugaliei. Cu ocazia ultimei sale apariții, în toamna lui 1916, Arhanghelul Mihail i-a dat ostia (împărtășania) Luciei, iar celor doi veri le-a dat să bea din conținutul unui vas, spunându-le: "Iată trupul și sângele lui Iisus Hristos, care a fost chinuit groaznic de către niște oameni nerecunoscători. Îndreptați păcatele lor și împăcați-L pe DUMNEZEU!". De remarcat că Lucia nu a menționat cuvântul "înger" decât în 1930, adică paisprezece ani mai târziu.

fatima1.jpgAnul următor a marcat începutul unei lungi serii de viziuni dumnezeiești, care s-a întins de pe 13 mai până pe 13 octombrie. Duminică, 13 mai 1917, de sărbătoarea Înălțării, în timp ce cei trei copii erau cu oile la păscut aproape de satul Fatima situat în dioceza Leiria, în Portugalia, privirile le-au fost atrase de strălucirea intensă care lumina cerul. În fața unui arbore se afla o "frumoasă Doamnă", înveșmântată într-o capă de un alb strălucitor și ținând mătăniile pentru rugăciune în mână. "Nu vă temeți", le-a spus ea, "sunt coborâtă din Ceruri (...). Am venit la voi ca să vă spun să veniți aici șase luni la rând, în zilele de 13, la această oră. Mai târziu vă voi spune cine sunt și ce doresc". ªi a adăugat: "Rugați-vă în fiecare zi pentru pacea lumii și pentru sfârșitul războiului". Imediat după aceea, Doamna s-a ridicat la ceruri și a dispărut. De remarcat că exact în același loc, pe 13 august 1385, regele Juan I al Castiliei, aflat în dificultate cu armata sa, a invocat cu pioșenie protecția Fecioarei Maria și a jurat, în cazul unei victorii, să ridice o mănăstire în onoarea ei, ceea ce regele a și făcut. El a construit atât o biserică consacrată Sfintei Fecioare a Victoriei, cât și o mănăstire, Mănăstirea Bătăliei, aparținând ordinului măicuțelor dominicane.

Într-o primă etapă, Lucia a hotărât să nu vorbească despre această apariție, însă Jacinta nu s-a putut abține să nu spună tuturor. După o lună, în ziua a treisprezecea, la ora stabilită, copiii au venit în același loc, însoțiți, de data aceasta, de cam o sută de țărani. Către prânz, un mic nor luminos a coborât din cer și a plutit la înălțimea unui arbore. Doar copiii au putut să o vadă pe Doamnă. Aceasta îi spuse lui Lucia: "Îi voi lua în curând la cer pe Jacinta și pe Francisco, însă tu vei mai rămâne o vreme aici. Iisus vrea să Îl servești, pentru ca oamenii să mă cunoască și să mă iubească". Profeția s-a îndeplinit, căci Francisco a murit la vârsta de zece ani, pe 4 aprilie 1919, iar Jacinta, pe 20 februarie 1920, la vârsta de nouă ani. Apoi, Doamna a dispărut. Cei prezenți au mărturisit că, în momentul în care norul s-a ridicat către cer, au auzit un vuiet foarte mare (ceea ce pare ușor neobișnuit pentru o apariție marială). Vestea s-a răspândit cu repeziciune. Mica parohie rurală din Fatima a devenit peste noapte celebră, la fel ca și cele o mie cinci sute de suflete ale satului. Biserica a cules primele mărturii și le-a considerat un mesaj care îndeamnă lumea creștină, aflată în plin război, la pace, la rugăciune și la speranță.

fatima2.jpgPe 13 iulie 1917, mai multe mii de oameni s-au prezentat la locul stabilit. Lucia i-a cerut Doamnei să facă un miracol, astfel încât toată lumea să creadă, iar aceasta a spus că "în octombrie, va spune cine este și ce dorește și va face un miracol pentru ca toți să creadă. Rugați-vă pentru păcătoși și repetați adesea... «O, Iisuse, fac toate acestea pentru iubirea Ta, pentru îndreptarea păcătoșilor și pentru iertarea păcatelor»". Lucia a spus că a avut o viziune amănunțită a infernului, povestind astfel: "În această mare pluteau demoni și suflete care apăreau ca având trup uman, negre de funingine și arzând cu vâlvătaie, și care semănau cu un jăratic aprins. Ridicate în flăcări, cădeau apoi în toate părțile, ca niște scântei într-un mare incendiu, fără greutate, fără echilibru, totul petrecându-se pe fundalul țipetelor stridente și al urletelor de durere și de disperare care te făceau să tremuri de spaimă (...) Demonii se distingeau de sufletele umane prin forma lor oribilă și respingătoare, de fiare nemaivăzute și înspăimântătoare, dar încinse precum cărbunii aprinși".

Cu ocazia celei de-a treia apariții, Fecioara Maria le-a făcut cunoscute trei profeții care, la vremea respectivă, au rămas trei secrete foarte bine păzite. Două dintre acestea au fost divulgate abia în 1942, iar al treilea a rămas învăluit în mister timp de optzeci de ani. Lucia a întrebat-o pe "Doamnă" cine este. Ea nu a răspuns la întrebare, dar a spus că Primul Război Mondial urma să se termine în curând și le-a cerut copiilor "să se roage pentru a-I cere lui DUMNEZEU sfârșitul războiului", prezicând totodată debutul unui nou conflict: "Războiul (1914-1918) se apropie de sfârșit. Dar dacă vom continua să Îl supărăm pe DUMNEZEU, nu va trece mult timp și, sub următorul Papă, va începe un alt război, și mai sângeros". Doamna a mai spus că începutul celui de-al Doilea Război Mondial va fi anunțat de o lumină ce va apărea pe cerul nopții. ªi această profeție s-a îndeplinit, întrucât aurora boreală s-a produs în emisfera nordică pe 25 ianuarie 1938. După spusele Fecioarei Maria, singurul mod de a evita războiul ar fi fost ca Rusia să revină la credința creștină care fusese crunt reprimată de regimul comunist. Iar după aceea, a mai spus Sfânta Fecioară, lumea va cunoaște o perioadă de pace.

Să ne amintim că toate acestea se petreceau în ajunul Revoluției Socialiste din octombrie. Lumea ajunsese să afle despre existența acestor mesaje din memoriile Luciei publicate într-o lucrare, în 1941, dar și grație declarațiilor cardinalului Schuster, din 1942.

Apariția de pe 13 august a fost perturbată de arestarea arbitrară a celor trei copii. Cum, după părerea lui, ordinea publică a fost tulburată, primarul satului, Arturo d’Oliveira Santos i-a obligat pe cei trei copii să urce în mașina lui și i-a sechestrat timp de trei zile. I-a interogat și i-a amenințat cu moartea în scopul de a-i determina să mărturisească toate secretele. Deci a patra apariție a fost ratată, căci lipseau copiii, care jucau rolul de mijlocitori. În absența lor, s-au adunat totuși aproximativ 18.000 de oameni la locul deja știut, aceștia asistând la fenomene precum tunete, fulgere, halouri de lumină alb strălucitoare...

Duminică, 19 august, după slujbă, Lucia, Jacinta și Francisco au mers cu oile la păscut în locul în care mergeau de obicei. O scurtă viziune în care i-a apărut Fecioara a anunțat-o pe Lucia că trebuie să continue "să se roage, să se roage mult și să facă ofrande pentru iertarea păcătoșilor". Doamna le-a spus că la a șasea apariție a ei, se va produce acel miracol care îi va face pe toți să creadă.

Pentru a asista la apariția supranaturală din 13 septembrie au venit nu mai puțin de 30.000 de oameni. Copiii au reușit cu greu să își facă loc printre ei.

Oamenii se prosternau în fața micuților "mesageri", implorându-le ajutorul pentru a se vindeca. Lucia îi ceru din nou Fecioarei Maria să facă un miracol, însă primi același răspuns: "În octombrie voi face un miracol (...) DUMNEZEU este mulțumit de rugăciunile și de sacrificiul vostru de sine". Sfânta Fecioară i-a anunțat pe copii că în luna octombrie vor asista la venirea Domnului, a ei, a Sfântului Iosif cu pruncul Iisus... Data de 13 octombrie 1917 va rămâne întipărită în amintirea tuturor... Fără mașini, fără autobuz, pe o ploaie torențială, mai mult de 70.000 de persoane au înfruntat mlaștinile pentru a ajunge pe dealul Cova di Iria, unde aveau loc aparițiile, pentru a vedea miracolul promis. ªi nu au fost dezamăgite.

Către orele 10 dimineața, o coloană de fum s-a ridicat deasupra capetelor copiilor și apoi s-a evaporat. Fenomenul s-a repetat de trei ori. Lucia le-a cerut credincioșilor să își închidă umbrelele pentru a se putea ruga și să fie cât mai atenți la apariția Fecioarei. Aceasta apăru și i se prezentă copilei ca fiind Sfânta Maică a Rozariului, cerându-i totodată să construiască o capelă în numele Său. Mai adăugă: "Continuați să vă rugați și să mă chemați în fiecare zi. Dacă poporul se căiește, războiul se va termina. Să nu Îl supărăm și mai tare pe Domnul nostru!". Apoi îi spuse Luciei să "vindece mai mulți bolnavi și să convertească păcătoșii". După aceea s-a ridicat la ceruri, iar ploaia a încetat. În acel moment, Lucia le-a spus oamenilor să privească Soarele. Acesta a fost văzut ca un astru strălucitor de culoarea argintului mat, putând fi privit fără senzația de orbire. În momentul în care astrul a început să se învârtă, producând o jerbă multicoloră, cei prezenți, înspăimântați, au crezut că Soarele se va prăvăli peste ei. Acesta se mișca tot mai vertiginos, schimbându-și brusc direcția, precum o roată de foc și a coborât aproape de pământ de trei ori la rând în decursul unui sfert de oră, schimbându-și culorile de fiecare dată.

Unul dintre martori a spus că a văzut "un disc clar conturat, cu o coamă luminoasă și intens strălucitoare, fără însă a fi obositoare pentru ochi. Avea aspectul unui disc plat și neted, tăiat în sideful unei cochilii. Nu semăna cu Soarele așa cum apare el când este acoperit de ceață (de altfel, nici nu era ceață în acel moment), căci nu era nici întunecat, nici difuz, nici acoperit, profilându-se sub forma unui disc sidefiu, care se rotea în jurul propriei axe. Nu era vorba numai de strălucirea unui astru plin de viață, ci și de rotațiile realizate cu o foarte mare viteză (...) Soarele se desprinsese de pe cer și, roșu ca sângele, cobora către pământ, amenințând să ne zdrobească sub greutatea imensei sale mase de foc. Au fost câteva secunde cumplite. Privind acest Soare, am remarcat că totul se întuneca în jurul meu (...) Obiectele, cerul și stratul atmosferic aveau toate aceeași culoare..."

Acest miracol s-a produs de trei ori, de fiecare dată cu o mișcare de rotație și mai rapidă. Lumina a devenit din ce în ce mai strălucitoare și mai colorată. Cei prezenți au spus că au văzut raze galbene, verzi, albastre, roșii... Spectacolul a durat mai puțin de un sfert de oră, dar, în tot acest timp, care le-a părut multora dintre cei prezenți o eternitate, mulțimea a avut impresia foarte vie că Soarele se va desprinde de pe cer și se va prăvăli peste oameni. Unii au îngenuncheat pentru a se ruga, alții au strigat înspăimântați. Pierre Jovanovic semnalează un element interesant: leoarcă de apă după ploaia torențială de dimineață, hainele oamenilor s-au uscat instantaneu în acele momente. Entuziasmul a fost apoi indescriptibil.

Aerul a devenit violet și apoi galben. Mulțimea țipa de spaimă, iar în câteva momente, totul a revenit la normal. Fecioara a reapărut, de data aceasta însoțită de Sfântul Iosif, de pruncul Iisus, binecuvântând lumea și făcând cu mâna gestul crucii.

Oamenii plângeau, descoperindu-și capul în fața "miracolului". Citind mărturiile, este evident, spune jurnalistul Pierre Jovanovic, că ceva "absolut extraordinar, unic, neomenesc, s-a petrecut atunci, depășind orice explicație științifică, fie ea de domeniul opticii, al gravitației, al cosmosului sau al meteorologiei (...) Iar ceea ce mulți autori uită să menționeze (fiind în mod voit lipsiți de obiectivitate) este că hainele ude ale celor 70.000 de persoane s-au uscat în mod miraculos într-o fracțiune de secundă!"

În concluzie, cu excepția datei de 13 august, când copiii au fost sechestrați de primarul răuvoitor, Fecioara a apărut în fiecare lună, pe data de 13, timp de șase luni. Francisco o putea vedea, dar nu o putea auzi. Jacinta o vedea și o auzea, dar nu îi putea vorbi. Numai Lucia putea să o vadă, să o audă și să vorbească cu ea. Pierre Jovanovic face un rezumat al evenimentelor astfel: "Este pentru prima dată în istoria umanității când o ființă divină anunță cu 90 de zile înainte că va face un miracol, dând, în plus, data și chiar și ora când se va produce respectivul miracol. Apoi, nu numai că miracolul se produce, dar, în plus, este și văzut, descris și raportat de jurnaliștii prezenți, între care se numărau inclusiv cei de la ziarul anticlerical O Seculo (Secolul), trimiși la fața locului, ca să nu mai vorbim de cei 70.000 de martori."

Mulți s-au întrebat de ce Fecioara a ales să le prilejuiască oamenilor această experiență cu mișcarea amenințătoare a Soarelui, făcându-i astfel pe oameni să creadă că este "sfârșitul lumii". Să ne amintim că acest Soare căzător a fost văzut pe o rază de 50-60 de kilometri în jurul Fatimei. Cum se explică această anomalie solară complet suprarealistă, din moment ce Soarele s-a aflat în tot acest timp la locul său, pe cer, pe toată durata evenimentului?

Să amintim acum profețiile făcute de Sfânta Fecioară la Fatima și care s-au realizat întru totul:

– Jacinta și Francisco au murit curând, iar Lucia a trăit mai mult. De remarcat că trupul Jacintei nu a intrat în descompunere, ceea ce este un semn de sfințenie.

– Primul Război Mondial s-a terminat la scurt timp după aceea;

– Sub pontificatul lui Pius al XI-lea, a avut loc al Doilea Război Mondial, care a fost încă și mai sângeros;

– Începutul celui de-al Doilea Război Mondial a fost marcat de apariția pe cer a unei lumini neobișnuite;

– Rusia și-a propagat ideile greșite, provocând războaie și persecutând Biserica. Au fost oameni care au fost martirizați și popoare care au fost distruse;

– Pacea a revenit în lume.

Fecioara i-a făcut cunoscute Luciei și alte evenimente ce aveau să se petreacă, dar interzicându-i să le dezvăluie înainte de 1960.
Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii plutesc catre Pamant si aduc din ceruri ecoul Gratiei si soapta Iubirii."
Fanny J. Crosby