Prima pagina arrowStarea de fericire pura, coplesitoare, pe care o traiesc fara incetare Ingerii

Starea de fericire pura, coplesitoare, pe care o traiesc fara incetare Ingerii


       Îngerii și Îngerele sunt perfect conştienți că fericirea este nesfârșită și necondiţionată, ea se află permanent în ființa lor. Ei au în inima lor puterea de a fi mereu, infinit, total fericiți, fiind în deplină armonie cu Realitatea tainică a lui Dumnezeu Tatăl.

      Starea de beatitudine supremă, pe care Dumnezeu Tatăl o trăieşte, în veșnicie, se oglindeşte perfect în toate stările de fericire pură, copleșitoare pe care le trăiesc neîncetat Îngerii.

       Entitățile Angelice impregnează și infuzează întreaga Creaţie cu energia oceanică a fericirii dumnezeieşti.

       Îngerii și Îngerele ne fac atenți la Dumnezeu, Sursa ultimă a fericirii.

Ei ne dezvăluie că fericirea divină, deplină, nepieritoare şi fără obiect este mereu prezentă în noi şi în întregul Univers, căci ea provine din enigmaticul Cer al lui Dumnezeu.

Ne ajută să simțim că în fiecare dintre noi există o tainică „picătură” din oceanul fericirii  lui Dumnezeu.

Cu infinită iubire, ei ne ajută să simțim îmbrățișarea lui Dumnezeu, ne ating corzile cele mai intime ale inimii, ajutându-ne să conștientizăm și trăim plenar legătura profundă cu Dumnezeu, dătătoare de fericire adevărată, durabilă, eternă.

       Ființele Angelice ne ajută să intuim cum fericirea se naşte din perceperea adevărurilor fundamentale, este plăcerea înțelepților.

       Îngerii și Îngerele ne invită să savurăm fericirea lor angelică.

       Urmărind să intrăm în comuniune cu Îngerii, pășim pe calea fericirii deschizându-ne din ce în ce mai mult inima şi fiinţa faţă de desfătările ingenue şi profund benefice ale fericirii extatice.

      Atunci când ne deschidem ființa către Îngeri, primim îmbrățișarea lor, savurăm fiecare clipă de fericire în brațele lor duioase, trăim îmbătați de fericire.

 

 Îngerii dăruiesc fericirea paradisiacă

       Îngerii și Îngerele ne inspiră și ajută să cunoaștem că fericirea nu depinde de circumstanţe exterioare sau de alte ființe.

       Cu infinită gingășie, ei ne destăinuie că fiecare fiinţă umană poartă în Sine, în inima spirituală sămânţa enigmatică a fericirii şi matricea propriei sale fericiri, de aceea poate avea oricând acces la ea, o poate trăi plenar, savura cu nesaț.

       Cu multă ingeniozitate, ei ne sprijină să înțelegem că putem fi fericiți tot timpul, fericirea poate deveni o stare firească, în mod spontan şi fără încetare la dispoziția noastră.

       Cu ajutorul Îngerilor putem trezi și amplifica stările de fericire prin candoare, delicateţe, bunătate, sinceritate, simplitate, deschidere faţă de frumos, acţiuni benefice, folosire înţeleaptă a resurselor lăuntrice.

       Ei ne revelează misterul fericirii, diverse modalități de a atinge fericirea: să ne rugăm plini de evlavie, fervoare la Dumnezeu;   să trăim cât mai conștient momentul prezent, clipa;   să respirăm calm, liniștit;   să ne relaxăm, destindem cât mai profund; să manifestăm intenţii benefice, aspirații înalte; să ne elevăm conștiința.

       Îngerii și Îngerele ne îndrumă să găsim, dobândim și menținem starea de fericire oceanică, să fim mereu fericiți.

       Ei ne clarifică faptul că fericirea este o alegere, o opțiune interioară, depinde de noi cum privim lucrurile:   putem vedea partea bună a lucrurilor, fi optimiști, senini, plini de speranță;   putem manifesta recunoștință profundă, amplă și umilă față de Dumnezeu Tatăl pentru tot ceea ce primim de la El.

       Entitățile Angelice ne impulsionează să ne întoarcem către adevărata noastră esență, scânteia dumnezeiască din noi, căci fericirea nesfârşită este adevărata noastră natură.

       Îngerii și Îngerele ne șoptesc și deslușesc felurite fațete ale fericirii: mistică, beatifică, inefabilă, sublimă, îmbătătoare, euforică, împlinitoare, generează o stare de dilatare, expansiune în nemărginire.  

Starea de fericire supremă ni-L dezvăluie pe Dumnezeu, reprezintă o culme a existenței pentru fiinţa umană, o latură glorioasă a vieţii.

       Ființele Angelice ne arată fericirea ca fiind un fruct veşnic şi delicios al Paradisului. 

       Atunci când trăim din ce în ce mai intens stări copleșitoare de fericire, suntem mai luminoși, ne înălţăm într-un mod tainic în stări paradisiace, ne integrăm în Împărăţia Tatălui Ceresc.

       În Predica de pe Munte, Iisus propovăduiește:

       “Fericiți cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor!

       Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!

       Fericiți cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!

       Fericiți cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!

       Fericiți cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

       Fericiți cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

       Fericiți cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!

       Fericiți cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția Cerurilor! 

       Fericiți cei care, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!”

(Matei 5, 3-11)

 

Invocarea Îngerilor

       Îngerii și Îngerele sunt întotdeauna bucuroşi să ne inspire, călăuzească, asiste.

       Îngerii și Îngerele emanând fericire sunt reprezentați înveşmântați în lumină, înconjuraţi de porumbei albi, simbol al fericirii dumnezeieşti.

       Din fiinţa lor radiază o lumină blândă, euforică, ce izvorăşte din starea lor permanentă de fericire necondiţionată.

       Ei ne îndrumă spre culmile fericirii și ne adăpostesc sub aripile lor pline de iubire.

       Cu umilință și sinceritate, îi putem invoca pe Îngeri și Îngere, să ne îmbie să ne scăldăm într-o stare de fericire tainică, minunându-ne mereu de darurile divine pe care le primim.

       Îi putem invoca să ne conducă în Tărâmul fericirii paradisiace.

       Îi rugăm să reverse fericirea lor angelică asupra noastră, inundându-ne sufletul, inima, mintea și ființa cu ea.

       Putem simţi și conștientiza prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, însuflețitoare, paradisiacă, beatifică, mirifică, înălțătoare, minunată a Îngerilor și Îngerelor când suntem fericiți, când dăruim fericire.

       Este bine, este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de Îngeri pentru toată susținerea şi darurile pe care ni le oferă.

       Putem invoca Îngerii și Îngerele, ghidarea și ajutorul lor oricând, în fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.

     Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lor, este în prealabil necesar, să le

cerem de fiecare dată ajutorul.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ei inca vin prin cerul din zori cu aripile intinse, Iar muzica lor cereasca pluteste deasupra lumii obosite."
William Shakespeare