Prima pagina arrowLumea ingerilor

Lumea ingerilor

Lumea Îngerilor este menționată în scrierile sfinților, în scrierile istorice, în cercetări și rapoarte științifice și medicale, în literatură și artă.
Lumea Îngerilor ne ghidează, învață, îndrumă, inspiră, impulsionează, asistă, susține, veghează și ocrotește cu iubirea divină angelică.
Putem simți Lumea Îngerilor atunci când o chemăm în ajutor cu umilință, aspirație, puritate, credință, iubire și sinceritate.
Cuvântul “înger” provine din termenul grecesc “angelos”, care înseamnă “sol”, “mesager”.

Îngerii sunt Fii ai Luminii Divine.
Îngerii sunt trimișii lui Dumnezeu care ne luminează calea către Casă, dăruindu-ne iubirea și sfânta Sa îndrumare, după cum relatează Apostolii lui Iisus.
Biblia menționează multe descrieri ale îngerilor și intervenții angelice, aspecte care se regăsesc în toate tradițiile și religiile lumii.
Entitățile angelice sunt ființe de lumină al căror rol în Manifestare este să intermedieze relația dintre Dumnezeu Tatăl și Creația Sa.
Universul cel tainic al acestor spirite divine este structurat ca o gigantică ierarhie condusă de Dumnezeu Tatăl.
Celebrul angelolog creștin Dionisie Areopagitul spune, în lucrarea sa Ierarhia Cerească, că membrii ierarhiilor cerești sunt precum niște oglinzi transparente "apte să primească Raza Luminii Principiului Divin, umplându-se de splendoarea Ei și răspândindu-și la rândul lor strălucirea către cei care-i urmează din punct de vedere ierarhic. Vorbind despre ierarhia celestă, înțelegem prin aceasta o ordonare sacră, imagine a Frumuseții și a Perfecțiunii Principiului Divin, care are ca supremă funcție desăvârșirea propriei sale iluminări și care tinde să asimileze, atât cât îi este permis la nivelul evolutiv la care se află, propriul său Principiu, devenind astfel, vase alese ale lui Dumnezeu și dovedind modul în care cu ajutorul lor, pe cât este cu putință, se desăvârșește Activitatea Divină".
În continuare, Dionisie Areopagitul ne învață că ierarhiile cerești participă la guvernarea întregii Creații și sunt mult mai apropiate de Principiul Divin, reflectând într-o proporție mult mai mare Voința Divină decât în cazul oamenilor: "Iluminările Principiului Divin se împlinesc mai întâi în ei și apoi prin ei ni se transmit nouă, oamenilor, revelațiile superioare".
Tradiția creștină menționează că există nouă “trepte” sau “coruri angelice” grupate în trei triade, prin intermediul cărora Dumnezeu Tatăl guvernează și susține într-un mod divin nivelele Manifestării.
Prima triadă se află cel mai aproape de Dumnezeu și cuprinde Serafimii, Heruvimii și Tronurile.
A doua triadă este formată din Domnii, Virtuți (sau Puteri) și Stăpâniri.
A treia triadă cuprinde Întâietorii, Arhanghelii și Îngerii.
Îngerii aparțin celei de-a treia triade angelice, care este cea mai apropiată de nivelul de conștiință uman.
Din această ierarhie angelică fac parte, cel mai adesea, îngerii păzitori.

Lumea Îngerilor Iubește necondiționat
Lumea Îngerilor manifestă iubire necondiționată.
Îngerii iubesc toate ființele umane, toate creaturile în mod necondiționat.
Ei ne învață și ajută să iubim din ce în ce mai mult, mai profund, mai conștient, necondiționat.
Îngerii privesc dincolo de suprafață, aparențe și văd Scânteia Dumnezeiască din fiecare dintre noi.
Ei ne dăruiesc iubire divină și înțelepciune, aduc iubire și cunoaștere în toate aspectele vieții noastre.
Îngerii ne cunosc adevăratele înzestrări, cunosc faptul că avem o menire spirituală și ne ajută în toate domeniile vieții.
Se concentrează asupra divinității și a potențialului nostru și nu asupra defectelor, lipsurilor, greșelilor noastre, ei nu ne judecă.
Cu îngerii suntem în siguranță și putem avea deplină încredere în ei.
Îngerii își îndeplinesc sarcinile indiferent dacă noi credem sau nu în existența lor.

Lumea Îngerilor Purifică
Îngerii purifică, prin iubire și lumină, sufletul, mintea și trupul ființelor umane.
Putem cere ajutorul îngerilor să ne purifice dorințele, emoțiile, sentimentele, stările, trăirile, atitudinile, aspirațiile, intențiile, gândurile.
Putem ruga îngerii să ne inspire și asiste în acțiunile noastre de purificare.
Îngerii ne inspiră și ajută să devenim cât mai curați sufletește, astfel încât Lumina lui Dumnezeu să pătrundă mai ușor în sufletele noastre.
Înainte de a realiza o acțiune cu gândul, cu vorba sau cu fapta, este foarte bine să cugetăm asupra urmărilor pe care acea acțiune le va avea, să ne oprim o clipă, să ne centrăm în inimă și să urmărim să simțim dacă acea acțiune este integrată în ordinea divină.
Orice acțiune divin integrată, ne apropie de Dumnezeu și, implicit, de îngeri; orice acțiune malefică sau îndeplinirea unor scopuri egoiste ne îndepărtează de acești mesageri nevăzuți.
Toți oamenii, care asemenea îngerilor manifestă exemplar virtutea purității, a inocenței, pot simți cum: “Cerurile se deschid și o sumedenie de îngeri coboară spre a ne servi, purtându-se cu noi ca și când de la apariția primilor oameni nu ar fi părăsit niciodată pământul. (…) Sunt de o mie de ori mai mulți îngeri în jurul oamenilor; ei urmăresc să ajute oamenii astfel încât să nu devină robii propriilor lor simțuri și sentimente. Ființa umană crede însă că ajunge liberă la ideile sale și că își urmează după placul ei dorințele și poftele, pe care le acceptă și le asimilează fără ca libertatea să aibă de suferit. Dar, de acum înainte (de la venirea pe pământ a lui Iisus), cunoașterea binelui și a adevărului va fi adusă oamenilor din exterior, din Ceruri.” (fragment din Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber)
Starea de inocență a îngerilor este fundamentală, deoarece ea le crează deschiderea către tot ceea ce este înalt, sublim, Dumnezeiesc.
Celebrul mistic creștin și clarvăzător Emanuel Swedenborg explică acest aspect în cartea sa Raiul și iadul: “Natura și calitatea inocenței sunt înțelese doar de puțini oameni din lume și nu sunt înțelese absolut deloc de către cei care duc o viață rea. Inocența este, de fapt, exprimată vizibil, în vorbire și gesturi, în special la copiii mici. Inocența înțelepciunii este inocență genuină pentru că este lăuntrică, ține de minte, și astfel, de voință și înțelegere. De aceea în Rai se spune că inocența trăiește în înțelepciune și că un înger are atâta înțelepciune câtă inocență. Îngerii dovedesc acest lucru prin faptul că ei nu își atribuie nimic bun lor înșiși, ci privesc toate lucrurile ca venind de la Dumnezeu; ei doresc să fie conduși de El și nu să se conducă singuri; ei trăiesc mulțumiți cu ce au, indiferent dacă este puțin sau mult, deoarece știu că primesc atâta cât este bine pentru ei.”

Lumea Îngerilor Vindecă
Îngerii vindecă, prin iubire și lumină, sufletul, mintea și trupul ființelor umane.
Atunci când o ființă umană se confruntă cu probleme de sănătate este bine să ceară cu umilință și credință ajutorul, inspirația și ghidarea îngerilor pentru a se vindeca.
Rugăciunile spuse din inimă, credința și dăruirea din tot sufletul și în mod total și
necondiționat către Dumnezeu atrag energii misterioase, prin care îngerii pot acționa aducând însănătoșire.
Există numeroase cazuri în care felurite tulburări de sănătate și boli considerate incurabile au fost îndepărtate de îngeri.
Iată un caz de vindecare angelică din cartea Îngerii, de Paola Giovetti: “O pacientă a doctorului Moolenburgh, care trăia la țară, a relatat: într-o zi, mama sa a aflat de la doctor că fiica unor vecini era pe moarte. A mers imediat la acea familie pentru a se ruga cu ei. În timp ce se rugau, au auzit pe cineva bătând cu putere la ușă. Mama bolnavei a deschis, un tânăr a întrebat-o: “Doamnă, ce se petrece aici?”. Ea a răspuns: “Fetița mea este pe moarte.” Tânărul s-a îndreptat fără ezitare către camera fetiței, i-a pus o mână pe frunte și în numele lui Iisus Christos a alungat boala. Apoi, a părăsit casa prin ușa din spate și nimeni nu l-a mai văzut. La țară, unde se cunoaște toată lumea, nimeni nu îl știa și nu putea da vreo relație despre el. Imediat ce bărbatul a ieșit, fetița și-a revenit din comă și dimineața a dorit neapărat să meargă la școală. Aceasta s-a petrecut cu 30 de ani înaintea anchetei despre îngeri, ea se simțea în continuare bine.”
Iată o altă vindecare angelică din aceeași carte: “O prietenă a fost diagnosticată cu o tumoare la ficat, i-au fost prognosticate două luni de viață. După ce și-a făcut tratamentul, am ieșit din clopotniță și am întâlnit doi bărbați, unul de 1,70 m, celălalt ceva mai înalt. Unul avea o înfățișare puțin slavă, celălalt avea trăsături longiline. Amândoi erau îmbrăcați în mod obișnuit și vorbeau o italiană perfectă, însă cu cadențe stranii, care te făceau să bănuiești că nu erau italieni. Ne-au oprit și ne-au întrebat despre o stradă, pe care noi nu am știut să le-o arătăm, pentru că nu eram din oraș. Ne-am continuat drumul, după câțiva pași prietena mea și eu ne-am uitat în urmă, exclamând simultan: “Dar erau îngeri!...”. Cei doi deja dispăruseră! Prietena mea trăiește și este bine, nu s-a mai găsit nicio urmă de tumoare.”
Îngerii ne îndrumă și ajută să dobândim și să menținem starea de sănătate înfloritoare, debordantă, stabilă prin adoptarea unor stări, atitudini, intenții, gânduri, obiceiuri sănătoase, benefice, în acord cu Legile Divine.

Lumea Îngerilor Ghidează
Lumea Îngerilor ne călăuzește, ghidează, îndrumă, învață, sfătuiește, inspiră, ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne orientează către Dumnezeu, ne ajută să împlinim menirea spirituală.
Îngerii sunt cunoscători ai esențelor, ei dezvăluie multe dintre Misterele Creației, Realitatea lui Dumnezeu.
Fiind relee ale Luminii și Iubirii lui Dumnezeu, îngerii manifestă înțelepciune și o transferă ființelor umane deschise spre lumea lor.
Cu cât este mai evoluat spiritual, cu atât un înger este mai aproape de Dumnezeu și, implicit, primește de la Dumnezeu mai multă înțelepciune.
Pentru a deveni cât mai asemănători ființelor angelice, ființele umane trebuie să se îndrepte cu aspirație spre cunoașterea de Sine, trezirea și valorificarea potențialităților latente din universul lăuntric.
Emanuel Swedenborg explică: “Inteligența cerească este inteligență lăuntrică ce se naște din dragostea de Adevăr; ea nu e cultivată de dragul gloriei lumești, nici pentru slava cerească, ci pentru Adevărul însuși de care cei ce îl dețin sunt intim afectați și încântați. Lumina Raiului pătrunde doar în părțile lăuntrice ale minții, căci doar acelea sunt făcute pentru a o primi. Cum pătrunde, lumina îi umple de încântare deoarece tot ce e primit dintr-o sursă divină are în interior ceva plăcut și încântător.”
Un exemplu de înțelepciune a îngerilor: “Eu nu cred că lucrurile mari sunt mai însemnate în Ochii Domnului decât cele mici; contează ceea ce este înăuntru!”, spune un înger în Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber.
Metodele folosite de îngeri pentru a ne învăța sunt pure, benefice, interactive, foarte interesante, eficiente, diferite de cele cu care suntem obișnuiți.
În unele cărți, sunt exemple practice de aplicare a metodelor cerești de învățare.
Îngerii ne inspiră în multe moduri, adesea nebănuite, nu neapărat verbal, în ceea ce avem de realizat.
Doctorul Moolenburgh relatează: “Copil fiind, mă găseam într-o zi în fața casei și priveam cerul. Cerul era albastru, dar acolo sus trecea un nor alb. În timp ce eu observam acest nor, am văzut un înger gigantic care cobora pe dunele plajei. Capul său era acoperit cu o pânză subțire, așa cum poartă arabii, aripile sale erau abia întinse și ușoare. Îngerul era îmbrăcat cu o mantie lungă care îi ajungea până la pământ. Îngerul se afla acolo foarte tăcut și observa liniștit panorama. Cerul din jurul său părea mai vast și mai profund ca de obicei. Apoi imaginea a dispărut treptat și eu m-am regăsit uitându-mă la nori. Liniștea acelei dimineți de toamnă pătrundea orice lucru. Probabil aceasta m-a făcut să întreprind acum, la maturitate, o anchetă asupra îngerilor.”
Întotdeauna, dar mai ales în situații dificile, în momente de cumpănă, de răscruce, de alegere, este bine să cerem ghidarea, sfatul și ajutorul îngerilor.
În ancheta doctorului Moolenburgh este un episod despre rolul de sfătuitor al îngerilor: “O fetiță de 12 ani trăia într-o societate de persoane care practicau mult spiritismul. Ei îi era deseori teamă de ceea ce se petrecea în casă și deseori se ruga să fie ajutată. Într-o zi, se plimba singură prin pădure, când, dintr-o dată, s-a găsit în fața unui bărbat: acesta nu venise de nicăieri, pur și simplu apăruse. Avea un aspect cu totul normal. Bărbatul s-a apropiat și i-a spus că nu trebuie să-i mai fie teamă și din acel moment nu i-a mai fost. De asemenea, i-a mai spus că drumul său nu ar fi fost ușor, dar Domnul a fost mereu cu ea. Apoi bărbatul a dispărut precum apăruse. Această experiență i-a lăsat în interiorul său o stare de fericire care a durat o săptămână întreagă.”

Lumea Îngerilor Protejează
Îngerii protejează, prin iubire și lumină, sufletul, mintea și trupul ființelor umane.
Deseori, ființele umane nici nu bănuiesc cât de mult îi protejează îngerii, de câte rele și pericole interioare și exterioare, văzute și nevăzute îi feresc.
Protecția angelică este minunată, căci îngerii ne protejează inima, sufletul, aspirațiile sincere către Dumnezeu, conștiința și ființa.
În multe tradiții, sunt menționate rugăciuni specifice în care ființa umană solicită protecție angelică, la modul general vorbind, cât și protecție angelică specifică într-un anumit domeniu al vieții.
În unele scrieri, sunt exemple de ființe umane care s-au rugat, unele dintre ele sistematic, să fie protejate de un anumit aspect, au relatat apoi, că toată viața nu s-au confruntat deloc cu acel aspect, au avut parte de protecție.
Jakob Lorber, așa cum a preferat el să se autonumească “Scribul Domnului”, în lucrarea Casa Domnului, revelează ce zice însuși Domnul: “Feriți-vă de voi înșivă, căci adevăr vă spun, în afară de Mine Însumi și de Îngerii mei (care tot prin Mine acționează), nimic nu este mai liber în Creația Mea, decât inimile voastre. De aceea vegheați asupra lor în acord cu Voința Mea, iar șiretenia dușmanului vieții nu vă va putea atinge niciodată. Înțelegeți ce vă spun acum: sunteți oricând protejați împotriva vicleniei atâta vreme cât vă orientați inimile către Mine (sau către Îngerii Mei, în care strălucește Lumina Mea), dar nu vă veți putea proteja de el prin propriile voastre puteri!”
Atunci când îi apelăm cu credință și umilință, îngerii ne ajută, veghează, ocrotesc, protejează și salvează în momente și situații dificile.
Iată un caz de protecție angelică salvatoare: “Într-o noapte, misiunea reverendului John G. Patton, din insulele Hebride, a fost înconjurată de indigeni ostili, care aveau intenția evidentă de a arde clădirile misiunii și de a-i ucide, pe el și pe soția lui. Aflați în imposibilitatea de a se apăra, s-au rugat la Dumnezeu să-i ajute și cu o mare surprindere au realizat că la primele semne ale dimineții atacatorii plecaseră fără a face nimic din ceea ce plănuiseră. După un an, șeful tribului s-a convertit la creștinism. Reverendul l-a întrebat ce l-a împiedicat să realizeze acel atac. Cu o enormă surprindere, șeful a povestit că în timp ce se pregăteau să atace, au văzut numeroși oameni vânjoși care făceau de gardă în jurul misiunii. Oameni înalți și puternici, îmbrăcați în veșminte strălucitoare, cu spade în mâini. Atunci li s-a făcut frică, au plecat pentru că se temeau de luptătorii care apărau misiunea.”

Lumea Îngerilor luptă în slujba Binelui Divin
Funcția îngerilor de a lupta împotriva răului este esențială.
Îngerii acționează plini de curaj și credință în Dumnezeu acolo unde este injustiție, aducând în loc Justiția Divină.
Îngerii îndepărtează răul atât din interiorul nostru cât și din exterior, aducând în loc Binele Divin.
În Biblie, este descrisă lupta din Ceruri, în care îngerii decăzuți, în frunte cu ducă-se pe pustii, sunt alungați de Oastea Îngerilor rămași fideli lui Dumnezeu, avându-l conducător pe Arhanghelul Mihail.
Această luptă continuă, îngerii îndepărtând răul din ființa și de lângă cei care îi cheamă în ajutor din toată inima.
Iată un exemplu din Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber, de alungare a lui ducă-se pe pustii: “Îngerul a venit repede între căpitan și ducă-se pe pustii și a spus:“ducă-se pe pustii! Eu, ca cel mai umil slujitor al Domnului Iisus Iehova Savaoth, îți poruncesc cu un “trebuie” de neclintit, să pleci din acest loc și din acest ținut pe care l-ai îmbolnăvit mult timp cu răsuflarea ta, făcând oamenii și animalele să sufere!” ducă-se pe pustii a spus arzând de mânie: “unde să plec?” Îngerul a spus: “acolo unde se află slujitorii tăi care te blestemă! Dispari! Amin!” La aceste cuvinte ale Îngerului, ducă-se pe pustii s-a ridicat asemenea unei mingi de foc și a dispărut cu un vuiet de tunet și cu viteza fulgerului, spre miazănoapte.”

Lumea Îngerilor aduce Pacea
Îngerii aduc pacea, prin iubire și lumină, în sufletul, mintea și trupul ființelor umane.
Îngerii ne învață și ne dăruiesc pace sufletească, împăcare cu noi înșine și cu ceilalți, liniște mentală.
Ei ne inspiră să savurăm pacea, să trăim în pace.
Îngerii ne îndrumă să conștientizăm valoarea stării de pace interioară atât în evoluția spirituală, cât și în activitățile cotidiene și în menținerea stării de sănătate.
Putem recunoaște prezența ființelor angelice, atât în starea de veghe, cât și în starea de vis, prin pacea profundă care se instalează adânc în inimă.
Iată ce spune Emanuel Swedenborg: “Cel care nu a trăit pacea din Rai nu poate înțelege pacea în care trăiesc îngerii. Pentru a o simți, omul trebuie înălțat în gândire, retras din trup și menținut în spirit, iar atunci s-ar afla în compania îngerilor. Cele mai profunde lucruri ale Raiului sunt inocența și pacea. Inocența este esența binelui, iar pacea este esența încântării care se revarsă din binele inocenței. Pacea Raiului este Sfera Divină ce influențează cel mai adânc cu binecuvântare binele îngerilor; ea nu se face simțită în percepția lor decât ca o încântare a inimii, atunci când se bucură de binele vieții lor, prin plăcere când aud adevăruri ce sunt asemenea binelui lor și prin desfătarea minții când simt uniunea celor două; însă pacea se revarsă oricum în toate faptele și gândurile vieții lor, și este limpede resimțită ca bucurie.
Pacea variază în diferitele Ceruri atât în privința caracterului, cât și în privința împlinirii ei, în funcție de inocența celor ce trăiesc acolo, pentru că inocența și pacea merg întotdeauna împreună. Că inocența și pacea există împreună la fel cum există binele cu încântarea sa, se poate vedea la copii, care, aflându-se în inocență, trăiesc și în pace; și pentru că trăiesc în pace, totul are la ei aparența de joacă. Această pace poate fi comparată cu dimineața sau cu răsăritul de soare primăvara, când noaptea este pe sfârșite, iar la înălțarea soarelui toate lucrurile de pe pământ încep să renască, roua ce cade din Cer face plantele să-și împrăștie miresmele, pe când temperatura blândă dăruiește fertilitate solului și bucură inima omului; iar aceasta se petrece deoarece dimineața sau răsăritul în vreme de primăvară corespunde stării de pace a îngerilor din Rai.”

Lumea Îngerilor asistă Marea Trecere
Îngerii ne ajută să prevedem clipe de cotitură ale existenței și să le trecem cu bine.
Îngerii ne fac atenți și ne asistă în marea trecere de la planul fizic la lumea de dincolo, aspecte menționate și descrise pe larg în multe tradiții ale umanității: creștină, musulmană, ebraică, hindusă, tibetană, egipteană, greacă, persană, chineză, japoneză, mayașă.
Îngerii sădesc în noi sămânța iubirii divine și sămânța luminii divine care, atunci când sunt primite și fructificate așa cum se cuvine, ne ajută în momentul hotărâtor, fiind o mărturie a unei existențe trăită în Spiritul Viu al lui Dumnezeu.
În Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber, este un fragment care relatează momentul morții tatălui lui Lazăr asistat de îngeri, văzut de un clarvăzător.
Îngerii ne asistă în Epoca actuală.
Ei ne ajută să trecem la un nivel superior de conștiință, atât la nivel individual cât și la nivel planetar.
Îngerii au un rol important în cadrul revirimentului spiritual ce va trebui să se manifeste la nivelul întregii planete.

Invocarea Lumii Îngerilor
Lumea Îngerilor este întotdeauna bucuroasă să ne asiste, ajute și inspire.
Este firesc să manifestăm recunoștință față de Îngeri pentru tot ajutorul pe care ni-l oferă, pentru tot ceea ce fac pentru noi.
În mod tradițional, Îngerii și Îngerele sunt reprezentați purtând haine albe strălucitoare.
Putem invoca Lumea Îngerilor să ne ajute să iubim necondiționat, să ne purifice, să ne vindece, să ne ghideze, să ne protejeze, să ne învețe să luptăm în slujba Binelui Divin, să ne aducă pacea, să ne asiste în Marea Trecere.
Putem invoca Lumea Îngerilor, ajutorul îngerilor oricând, în fiecare zi, pentru noi, cei dragi, cei aflați în suferință, cei care au probleme de sănătate, pentru țara noastră, umanitate și planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Lumii Îngerilor, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să îi cerem de fiecare dată ajutorul.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerilor ceresti, slujitori blanzi si plini de sfintenie ai lui Dumnezeu, li se supune intreaga bogatie a naturii si viata spirituala."
Aurelius Augustinus