Prima pagina arrowLumea ingerilor

Lumea ingerilor

Menționată în scrierile sfinților și în scrierile istorice ale umanității, aproape de sufletele noastre atunci când o chemăm în ajutor cu umilință, aspirație, puritate, credință și iubire, Lumea Îngerilor ne ghidează, inspiră, impulsionează, susține, veghează și ocrotește cu iubirea divină angelică.

Cuvântul "înger" provine din grecescul "angelos", care înseamnă "sol", "mesager".
Îngerii sunt Fii ai Luminii Divine.
Îngerii sunt trimișii lui Dumnezeu care ne luminează calea către Casă, dăruindu-ne iubirea și sfânta Sa îndrumare, după cum relatează apostolii lui Iisus.
Biblia menționează multe relatări despre îngeri și intervenții ale îngerilor, dar ei aparțin omenirii întregi, nu unei religii anume.

Entitățile angelice sunt ființe de lumină al căror principal rol în Manifestare este acela de a intermedia relația dintre Dumnezeu Tatăl și Creația Sa.
Universul cel tainic al acestor spirite divine este structurat ca o gigantică ierarhie condusă de Dumnezeu Tatăl.

Tradiția creștină menționează că există nouă "trepte" sau "coruri angelice" grupate în trei triade, prin intermediul cărora Dumnezeu Tatăl guvernează și inspiră într-un mod divin diferitele niveluri ale Manifestării.
Prima triadă se află cel mai aproape de Dumnezeu și cuprinde Serafimii, Heruvimii și Tronurile.
A doua triadă este formată din Domnii, Virtuți (sau Puteri) și Stăpâniri.
A treia triadă cuprinde Întâietorii, Arhanghelii și Îngerii.

Lumea Îngerilor aparține celei de-a treia triade angelice și este cea mai apropiată de nivelul de conștiință uman.
Din această ierarhie angelică fac parte, cel mai adesea, îngerii păzitori.

Lumea Îngerilor Iubește Necondiționat

Îngerii îi iubesc pe toți oamenii în mod necondiționat.
Ei privesc dincolo de suprafață, de aparențe și văd Scânteia Dumnezeiască din fiecare dintre noi, văd Lumina noastră lăuntrică.
Îngerii ne aduc iubire și înțelepciune în viață.
Ei ne cunosc adevăratele înzestrări, cunosc faptul că avem o misiune în viață și ne ajută în toate domeniile vieții.
Îngerii se concentrează asupra divinității și a potențialului nostru și nu asupra defectelor, lipsurilor sau greșelilor noastre, ei nu ne judecă.
Cu îngerii suntem în siguranță și putem avea deplină încredere în ei.
Îngerii vor să ne ajute fie că noi credem sau nu în existența lor.
Pentru a beneficia de ajutorul lor, trebuie să le cerem de fiecare dată ajutorul.

Lumea Îngerilor Purifică

O importantă funcție angelică este aceea de a purifica, prin iubire și lumină, sufletul, mintea și trupul ființelor umane.
Starea de inocență a îngerilor este fundamentală, deoarece ea le crează deschiderea către tot ceea ce este înalt, sublim și Dumnezeiesc.

Despre această puritate ne vorbește celebrul mistic creștin și clarvăzător Emanuel Swedenborg în cartea sa Raiul și Iadul: "Natura și calitatea inocenței sunt înțelese doar de puțini oameni din lume și nu sunt înțelese absolut deloc de către cei care duc o viață rea. Inocența este, de fapt, exprimată vizibil, în vorbire și gesturi, în special la copiii mici. Inocența înțelepciunii este inocență genuină pentru că este lăuntrică, ține de minte, și astfel, de voință și înțelegere. De aceea în Rai se spune că inocența trăiește în înțelepciune și că un înger are atâta înțelepciune câtă inocență. Îngerii dovedesc acest lucru prin faptul că ei nu își atribuie nimic bun lor înșiși, ci privesc toate lucrurile ca venind de la Dumnezeu; ei doresc să fie conduși de El și nu să se conducă singuri; ei trăiesc mulțumiți cu ce au, indiferent dacă este puțin sau mult, deoarece știu că primesc atâta cât este bine pentru ei."

Toți oamenii, care asemenea îngerilor manifestă această calitate a purității, a inocenței, devin la fel ca îngerii, ajungând să perceapă cum: "Cerurile se deschid și o sumedenie de îngeri coboară spre a ne servi, purtându-se cu noi ca și când de la apariția primilor oameni nu ar fi părăsit niciodată pământul. (…) Sunt de o mie de ori mai mulți îngeri în jurul oamenilor; ei urmăresc să ajute oamenii astfel încât să nu devină robii propriilor lor simțuri și sentimente. Ființa umană crede însă că ajunge liberă la ideile sale și că își urmează după placul ei dorințele și poftele, pe care le acceptă și le asimilează fără ca libertatea să aibă de suferit. Dar, de acum înainte (de la venirea pe pământ a lui Iisus), cunoașterea binelui și a adevărului va fi adusă oamenilor din exterior, din Ceruri." (Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber)

Cu ajutorul îngerilor, ființele umane devin mai curate sufletește, astfel încât Lumina lui Dumnezeu pătrunde mai ușor în sufletele lor.
Spre a le ușura această sarcină, înainte de a realiza o acțiune, cu gândul, cu vorba sau cu fapta, este foarte bine să ne oprim o clipă, să ne centrăm în inimă și să urmărim să percepem dacă acea acțiune este integrată în ordinea divină.
Apoi, să cugetăm asupra urmărilor pe care ea le va avea.
Căci orice acțiune divin integrată, ne apropie de îngeri și implicit, de Dumnezeu, pe când orice acțiune malefică sau îndeplinirea anumitor scopuri individualiste ne îndepărtează de acești mesageri nevăzuți.

Lumea Îngerilor Vindecă

O altă funcție angelică este aceea de a vindeca, prin iubire și lumină, sufletul, mintea și trupul ființelor umane.
Rugăciunile spuse din inimă, credința și dăruirea din tot sufletul și în mod necondiționat către Dumnezeu atrag energii misterioase, prin care îngerii pot acționa aducând însănătoșire.
Există numeroase cazuri în care boli considerate incurabile au fost îndepărtate cu ajutorul îngerilor.

Iată o intervenție de vindecare angelică: 

"O pacientă a dr. Moolenburgh povestește un fapt deosebit. De mică trăia la țară și în apropierea casei sale locuia o familie de țărani. Într-o zi, mama sa a aflat de la doctor că fiica țăranilor era pe moarte. A mers imediat la familia acelor țărani pentru a se ruga cu ei. În timp ce se rugau, au auzit pe cineva bătând cu putere la ușă. Mama bolnavei a mers să deschidă și s-a găsit în fața unui tânăr care a întrebat-o: "Doamnă, ce se petrece aici?". Aceasta i-a răspuns: "Fetița mea este pe moarte." Atunci tânărul s-a îndreptat fără ezitare către camera fetiței, i-a pus o mână pe frunte și în numele lui Iisus Christos a alungat boala. Apoi, a părăsit casa prin ușa din spate și nimeni nu l-a mai văzut. La țară, unde se cunoaște toată lumea, nimeni nu îl știa pe acel bărbat și nici nu putea da vreo relație despre el. Imediat ce bărbatul a ieșit, fetița și-a revenit din comă și dimineața a dorit neapărat să meargă la școală. Acest fapt s-a petrecut cu 30 de ani înaintea anchetei despre îngeri întreprinsă de dr. Moolenburgh. Fetița crescuse, devenise femeie și se simțea bine."

În cartea sa Îngerii, Paola Giovetti redă o altă intervenție de vindecare angelică:
"Cu câțiva ani în urmă, am aflat că o prietenă a fost diagnosticată cu o tumoare la ficat, i-au fost prognosticate doar două luni de viață.
După ce și-a terminat tratamentul, am ieșit din clopotniță și am întâlnit doi bărbați, unul de 1,70 m, iar celălalt ceva mai înalt. Unul avea o înfățișare puțin slavă, iar celălalt avea trăsături longiline. Amândoi erau îmbrăcați în mod obișnuit și vorbeau o italiană perfectă, însă cu cadențe stranii, care te făceau să bănuiești că nu erau italieni. Ne-au oprit și ne-au întrebat despre o stradă anumită, pe care noi nu am știut să le-o arătăm, pentru că nu eram din oraș. Ne-am continuat drumul, dar după câțiva pași prietena mea și eu ne-am uitat în urmă, exclamând simultan: "Dar erau îngeri!...". Cei doi deja dispăruseră! Prietena mea trăiește și acum, este bine, cât despre tumoare, nu s-a mai găsit nici o urmă."
 

Lumea Îngerilor Protejează

O altă funcție angelică este aceea de a proteja, prin iubire și lumină, sufletul, mintea și trupul ființelor umane.

Jakob Lorber, așa cum a preferat el să se autonumească "Scribul Domnului", în lucrarea Casa Domnului, revelează ce zice însuși Domnul:
"Feriți-vă de voi înșivă, căci adevăr vă spun, în afară de Mine Însumi și de Îngerii mei (care tot prin Mine acționează), nimic nu este mai liber în creația Mea, decât inimile voastre. De aceea vegheați asupra lor în acord cu Voința Mea, iar șiretenia dușmanului vieții nu vă va putea atinge niciodată. Înțelegeți ce vă spun acum: sunteți oricând protejați împotriva vicleniei atâta vreme cât vă orientați inimile către Mine (sau către Îngerii Mei, în care strălucește Lumina Mea), dar nu vă veți putea proteja de el prin propriile voastre puteri!"

Atunci când îi apelăm cu credință și umilință, îngerii ne ajută, ne scot din situații dificile.
Iată un caz de protecție angelică salvatoare:
"Într-o noapte, povestește reverendul John G. Patton, misionar în insulele Hebride, misiunea a fost înconjurată de indigeni ostili, care aveau intenția evidentă de a arde clădirile misiunii și de a ne ucide, pe mine și pe soția mea. Aflați în imposibilitatea de a ne apăra, ne-am rugat la Dumnezeu să ne ajute și cu o mare surprindere am realizat că la primele semne ale dimineții atacatorii plecaseră fără a face nimic din ceea ce plănuiseră. La un an după acest eveniment, șeful unui trib s-a convertit la creștinism și, amintindu-mi de evenimentele nopții descrise, l-am întrebat ce l-a împiedicat să realizeze acel atac. Cu o enormă surprindere, șeful a povestit că în timp ce el și oamenii lui se pregăteau să atace, au văzut numeroși oameni vânjoși care făceau de gardă în jurul misiunii. Oameni înalți și puternici, îmbrăcați în veșminte strălucitoare, cu spade în mâini. Atunci li s-a făcut frică, au plecat și nu s-au mai întors pentru că se temeau de luptătorii care apărau misiunea."

Lumea Îngerilor ne Ghidează

Lumea Îngerilor ne călăuzește, ghidează, sfătuiește, ne aduce Conștiința îndumnezeită, ne revelează Lumina lui Dumnezeu.
Învățăturile date de îngeri dezvăluie multe dintre misterele Creației.
Ei sunt cunoscători ai profunzimilor și știu să redea într-o viziune de cristal Realitatea lui Dumnezeu.
Fiind relee ale Luminii și Iubirii lui Dumnezeu, îngerii manifestă înțelepciune și o transferă ființelor umane deschise spre lumea lor.
Cu cât este mai evoluat spiritual, cu atât un înger este mai aproape de Dumnezeu și, implicit, primește de la Dumnezeu mai multă înțelepciune. Pentru a deveni din acest punct de vedere cât mai asemănători ființelor angelice, oamenii trebuie să se îndrepte cu aspirație spre cunoașterea de Sine, spre descoperirea potențialităților latente din universul lor lăuntric.

Emanuel Swedenborg precizează:
"Inteligența cerească este inteligență lăuntrică ce se naște din dragostea de Adevăr; ea nu e cultivată de dragul gloriei lumești, nici pentru slava cerească, ci pentru Adevărul însuși de care cei ce îl dețin sunt intim afectați și încântați. Lumina Raiului pătrunde doar în părțile lăuntrice ale minții, căci doar acelea sunt făcute pentru a o primi. Cum pătrunde, lumina îi umple de încântare deoarece tot ce e primit dintr-o sursă divină are în interior ceva plăcut și încântător."

Un exemplu de înțelepciune a îngerilor:
"Eu nu cred că lucrurile mari sunt mai însemnate în Ochii Domnului decât cele mici; contează ceea ce este înăuntru!", spune un înger în Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber.

Metodele folosite de îngeri pentru a ne ghida sunt diferite de cele folosite în școlile noastre, sunt interactive, foarte interesante și eficiente.
În multe cărți, sunt exemple practice de aplicare a metodelor cerești de învățare.

Îngerii ne inspiră pe drumul către Dumnezeu, în ceea ce avem de realizat, în misiunea noastră.
Dr. Moolenburgh spune:
"Copil fiind, mă găseam într-o zi în fața casei și priveam cerul. Toamna era aproape, se simțea mirosul de fân strâns, de ciuperci, de dalii înflorite. Cerul era albastru, dar acolo sus trecea un nor alb. În timp ce eu observam acest nor, am văzut un înger gigantic care cobora pe dunele plajei. Capul său era acoperit cu o pânză subțire, așa cum poartă arabii, aripile sale erau abia întinse și ușoare. Îngerul era îmbrăcat cu o mantie lungă care îi ajungea până la pământ. Îngerul se afla acolo foarte tăcut și observa liniștit panorama. Cerul din jurul său părea mai vast și mai profund ca de obicei. Apoi imaginea a dispărut treptat și eu m-am regăsit uitându-mă la nori. Liniștea acelei dimineți de toamnă pătrundea orice lucru. Probabil aceasta m-a făcut să întreprind acum, la maturitate, o anchetă asupra îngerilor."

În ancheta realizată de dr. Moolenburgh se precizează un episod care revelează funcția de sfătuitor a îngerilor:
"O fetiță de 12 ani trăia într-o societate de persoane care practicau mult spiritismul. Ei îi era deseori teamă de ceea ce se petrecea în casă și deseori se ruga să fie ajutată. Într-o zi, se plimba singură prin pădure, când, dintr-o dată, s-a găsit în fața unui bărbat: acesta nu venise de nicăieri, pur și simplu apăruse. Avea un aspect cu totul normal. Bărbatul s-a apropiat și i-a spus că nu trebuie să-i mai fie teamă și din acel moment nu i-a mai fost. De asemenea, i-a mai spus că drumul său nu ar fi fost ușor, dar Domnul a fost mereu cu ea. Apoi bărbatul a dispărut precum apăruse. Această experiență i-a lăsat în interiorul său o stare de fericire care a durat o săptămână întreagă."

Lumea Îngerilor luptă pentru Binele Divin

Funcția îngerilor de a lupta împotriva răului este esențială.
Îngerii acționează plini de curaj și credință în Dumnezeu acolo unde este injustiție, aducând în loc Justiția Divină.
Îngerii îndepărtează răul atât din interiorul nostru cât și din exterior, aducând în loc Binele Divin.
În Biblie, este descrisă lupta din Ceruri, în care îngerii decăzuți, în frunte cu ducă-se pe pustii, sunt alungați de Oastea Îngerilor rămași fideli lui Dumnezeu, avându-l conducător pe Arhanghelul Mihail.
De atunci până astăzi continuă această luptă, îngerii îndepărtând răul din ființa și de lângă cei care îi cheamă în ajutor din toată inima.

Iată un exemplu din Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber, de alungare a lui ducă-se pe pustii:
"Îngerul a venit repede între căpitan și ducă-se pe pustii și a spus:
" ducă-se pe pustii! Eu, ca cel mai umil slujitor al Domnului Iisus Iehova Savaoth, îți poruncesc cu un "trebuie" de neclintit, să pleci din acest loc și din acest ținut pe care l-ai îmbolnăvit mult timp cu răsuflarea ta, făcând oamenii și animalele să sufere!" ducă-se pe pustii a spus arzând de mânie: "unde să plec?" Îngerul a spus: "acolo unde se află slujitorii tăi care te blestemă! Dispari! Amin!" La aceste cuvinte ale Îngerului, ducă-se pe pustii s-a ridicat asemenea unei mingi de foc și a dispărut cu un vuiet de tunet și cu viteza fulgerului, spre miazănoapte. Îngerul însă a luat blocul de stâncă pe care stătuse ducă-se pe pustii, care avea mai mult de 50 de chintale și l-a aruncat peste munte, în mare, cu o putere atât de mare încât el s-a sfărâmat încă în timp ce zbura prin aer, fiind făcut pulbere."

Lumea Îngerilor aduce Pacea

O altă funcție angelică este aceea de a aduce pacea, prin iubire și lumină, în sufletul, mintea și trupul ființelor umane.
Poți recunoaște prezența ființelor angelice, atât în starea de veghe, cât și în starea de vis, prin pacea profundă care se instalează adânc în inimă.

Iată ce spune Emanuel Swedenborg despre aceasta:
"Cel care nu a trăit pacea din Rai nu poate înțelege pacea în care trăiesc îngerii. Pentru a o simți, omul trebuie înălțat în gândire, retras din trup și menținut în spirit, iar atunci s-ar afla în compania îngerilor.
Cele mai profunde lucruri ale Raiului sunt inocența și pacea.
Inocența este esența binelui, iar pacea este esența încântării care se revarsă din binele inocenței.
Pacea Raiului este Sfera Divină ce influențează cel mai adânc cu binecuvântare binele îngerilor; ea nu se face simțită în percepția lor decât ca o încântare a inimii, atunci când se bucură de binele vieții lor, prin plăcere când aud adevăruri ce sunt asemenea binelui lor și prin desfătarea minții când simt uniunea celor două; însă pacea se revarsă oricum în toate faptele și gândurile vieții lor, și este limpede resimțită ca bucurie. Pacea variază în diferitele Ceruri atât în privința caracterului, cât și în privința împlinirii ei, în funcție de inocența celor ce trăiesc acolo, pentru că inocența și pacea merg întotdeauna împreună.
Că inocența și pacea există împreună la fel cum există binele cu încântarea sa, se poate vedea la copii, care, aflându-se în inocență, trăiesc și în pace; și pentru că trăiesc în pace, totul are la ei aparența de joacă.
Această pace poate fi comparată cu dimineața sau cu răsăritul de soare primăvara, când noaptea este pe sfârșite, iar la înălțarea soarelui toate lucrurile de pe pământ încep să renască, roua ce cade din Cer face plantele să-și împrăștie miresmele, pe când temperatura blândă dăruiește fertilitate solului și bucură inima omului; iar aceasta se petrece deoarece dimineața sau răsăritul în vreme de primăvară corespunde stării de pace a îngerilor din Rai."

Lumea Îngerilor ne asistă în Marea Trecere

Îngerii ne ajută să prevedem clipe de cotitură ale existenței noastre și să le trecem cu bine.
Îngerii ne fac atenți și ne asistă în marea trecere de la planul fizic în lumea de dincolo.
Îngerii sădesc în noi sămânța iubirii și pe cea a luminii divine care, atunci când sunt primite și fructificate așa cum se cuvine, ne ajută în momentul hotărâtor, fiind o mărturie a unei existențe trăită în Spiritul Viu al lui Dumnezeu.

În Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber, există un fragment care relatează momentul morții tatălui lui Lazăr asistat de îngeri, văzut de un clarvăzător.

 

Apelarea și Invocarea Lumii Îngerilor

Lumea Îngerilor este întotdeauna bucuroasă să ne asiste, să ne ajute și să ne inspire.

În mod tradițional, Îngerii și Îngerele sunt reprezentați purtând haine albe strălucitoare.

Putem invoca Lumea Îngerilor, ajutorul îngerilor oricând, în fiecare zi, pentru noi, pentru cei dragi, pentru cei aflați în suferință, pentru umanitate și planeta Pământ.

Pentru a beneficia de ajutorului Lumii Îngerilor, este necesar să îi cerem de fiecare dată ajutorul.


Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Dumnezeu le-a poruncit ingerilor Lui sa te protejeze pe toate drumurile tale, sa te tina in brate pentru ca tu sa nu-ti lovesti piciorul de vreo piatra."
Psalmi 90, 11-12