Prima pagina arrowLumea Arhanghelilor

Lumea Arhanghelilor


Ierarhia Arhanghelilor face parte din a treia triadă angelică.
Arhanghelii sunt mesageri divini ai lui Dumnezeu pentru omenire.
Ei au mai ales rolul de intermediari între ierarhiile angelice superioare şi umanitate.
Faimosul angelolog creştin, Dionisie Areopagitul, descrie acest cor angelic în lucrarea Ierarhia Cerească: “Corul Sfinţilor Arhangheli se află pe aceeaşi treaptă cu Corul Întâietorilor Cereşti şi cu Corul Sfinţilor Îngeri. (…) Sfânta treaptă a Arhanghelilor (…) comunică atât cu preasfinţii Întâietori, cât şi cu sfinţii Îngeri. Cu cei dintâi pentru că este întoarsă (orientată) spre Începutul cel care este mai presus de Fiinţă (Dumnezeu), iar cu Îngerii pentru că ea este în acelaşi timp şi o treaptă (ierarhie angelică) tălmăcitoare, primind Iluminările Dumnezeieşti de la Întâietori, în mod ierarhic şi vestindu-le Îngerilor în chip îngeresc şi, în continuare, prin Îngeri, descoperindu-ni-le nouă, pe măsura sfinţeniei fiecăruia dintre noi, şi iluminându-ne astfel în Chip Dumnezeiesc."

Numele Arhanghelilor
Numele fiinţelor cereşti conţine indicaţii despre calitatea lor divină specifică și funcția lor.
În tradiţia românească, arhanghelii mai sunt numiţi "Sfinţii Voievozi", prin echivalarea termenului grecesc "arhanghel", "arh" (ca și în cuvântul "monarh") înseamnă "a conduce, a legiui", iar “angelos" înseamnă "înger".
În unele scrieri, arhanghelii sunt numiţi “Fiii lui Dumnezeu".
Arhanghelii conduc, coordonează și supraveghează îngerii, îngerii păzitori, cetele de îngeri cu diferitele lor misiuni.
Fiecare arhanghel este conducătorul unei mari legiuni de îngeri în multitudinea de activități angelice care este necesar să fie realizate în diferite locuri în Univers, cât și în lupta împotriva forţelor întunericului.

Arhanghelii în tradiţiile umanităţii
Arhanghelii sunt cunoscuţi în întreaga omenire, în religiile lumii.
Există foarte mulţi arhangheli, unii dintre ei sunt binecunoscuţi în lumea creştină şi sărbătoriţi la anumite date precise, aşa cum sunt: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gabriel pe 8 noiembrie, Minunea Sfâtului Arhanghel Mihail din Colosse pe 6 septembrie, Soborul Sfântului Arhanghel Gabriel pe 26 martie, Al Doilea Sobor al Sfântului Arhanghel Gabriel pe 13 iulie.
În Vechiul Testament şi în Noul Testament sunt multe descrieri şi intervenţii ale arhanghelilor.
Actualmente, în Biblie, sunt menţionaţi arhanghelii Mihail, Gabriel şi Rafael.
Anterior, în Biblie, erau incluși şi arhanghelii: Raguel, Uriel, Zerachiel,
Chamaliel, Tsaphiel, Metatron, Sandalfon, Jofiel şi alţii.
În Apocalipsă apar 7 arhangheli care sunt înaintea Tronului lui Dumnezeu.
În textele apocrife sunt şi alţi arhangheli, cel mai cunoscut dintre aceştia fiind Uriel.
Cei mai cunoscuţi şi apelaţi arhangheli sunt Mihail şi Gabriel.
Arhanghelii, descrieri şi intervenţii ale arhanghelilor sunt menţionate și în tradiţia ebraică, islamică, egipteană, persană, greacă, în diferite tradiţii orientale.
Ordinul arhanghelilor este numit în tradiţia ebraică "Bene Elohim" ("Fiii lui Dumnezeu"). Sefira corespondentă este "Hod" ("Slava"). Numele lui Dumnezeu este aici "Elohim Sabaoth". Litera ebraică ce le corespunde este "Heth".
În tradiţia Kabbala-ei arhanghelii erau invocați pentru a intermedia comuniunea cu Dumnezeu.
În cadrul acestei tradiţii se vorbeşte despre 12 sau mai mulţi arhangheli.
În tradiţia islamică sunt cunoscuţi 4 arhangheli. În Coran este adeseori citată
prezenţa arhanghelilor, în special a arhanghelilor Gabriel şi Mihail.
Ierarhia arhanghelilor este influenţată de sfera subtilă a planetei Mercur.
Partea din fiinţa umană influenţată de Arhangheli sunt rinichii.

Arhanghelii sunt Spirite ale Focului Divin
Celebrul ezoterist Rudolf Steiner îi numeşte pe arhangheli “Spirite ale Focului".
Spirite ale focului divin purificator, arhanghelii îndeplinesc misiunea de a duce la bun sfârşit planul lui Dumnezeu pe Pământ.
Arhanghelii dăruiesc susţinere spirituală, inspiraţie şi impulsionare.
Primim din lumina şi puterea lor, pentru a ne integra armonios, cu entuziasm în Macrocosmos.
Arhanghelii ne ajută să trezim, dinamizăm plenar şi manifestăm dragoste de viaţă, bucurie de a trăi, abnegaţie, armonie, echilibru, inteligenţă practică, curaj, capacitate de reacţie rapidă, putere de a depăşi obstacolele, eficiență, simţ al umorului, sănătate perfectă şi indestructibilitate fizică.

Atributele Arhanghelilor

Arhanghelii au ca atribute esenţiale: slăvirea lui Dumnezeu, mărturisirea credinţei lor prin fapte şi punerea necondiţionată în slujba Dreptăţii Divine.
Arhanghelii ne revelează Infinita Realitate Divină.
Arhanghelii ne oferă ghidare, îndrumare, susținere, sprijin, protecţie, revelaţii, tot ce este necesar pentru evoluţia spirituală și viața de zi cu zi.
Fiecare arhanghel este descris, în mod tradiţional, ca având anumite atribute specifice, astfel încât ajutorul său este cerut, în mod predilect, în anumite situaţii.
Întotdeauna, fără nicio excepţie, prietenia şi solicitudinea pe care arhanghelii o manifestă faţă de noi este exemplară, este sublimă, este chiar ideală.
Atunci când le acceptăm prezenţa, nu facem altceva decât să invităm miracolele să pătrundă în viaţa noastră.
Fiinţa umană care reuşeşte, datorită purităţii şi deschiderii sale sufleteşti, să intre în comuniune cu Arhanghelii îşi poate trezi şi amplifica prin intermediul lor o gamă foarte variată de stări, cum ar fi: bucuria, împlinirea, umilinţa, iubirea pentru Dumnezeu, aspiraţia spirituală, pacea, detaşarea, luciditatea, rafinamentul şi
dragostea pentru toate celelalte fiinţe umane.
Arhanghelii au o disponibilitate aproape nelimitată, şi mai ales atunci când avem stringentă nevoie de ajutorul lor, putem să invocăm ferm şi cu credinţă arhanghelul corespondent în universul nostru lăuntric, fiind totodată atenţi, atât atunci când realizăm respectiva invocaţie, cât şi după aceea, constatând în felul acesta că ajutorul divin al arhanghelului respectiv nu întârzie să apară.
Întotdeauna există posibilitatea de a apela la ajutorul, la ghidarea şi la inspiraţia divină, altruistă şi plină de înţelepciune a arhanghelilor atunci când vrem să întreprindem ceva bun, ceva divin, care se integrează în armonia divină a firii, care nu încalcă Legile Divine.
Arhanghelii asigură armonia între viaţa individuală şi viaţa colectivităţilor umane (popoare, neamuri)
Arhanghelii veghează asupra destinului spiritual al umanităţii.
Ei îndeplinesc roluri specifice pentru a ajuta spiritul colectiv şi universal al umanităţii.
Arhanghelii au un rol important în cadrul revirimentului spiritual ce va trebui să se manifeste la nivelul întregii planete.
Arhanghelii stabilesc legături divine între sufletele ființelor umane şi sufletele popoarelor.
În sufletul fiecărui popor se exprimă viaţa unui arhanghel. El îşi trăieşte propria tinereţe în tinereţea poporului pe care-l conduce. Dar când un popor îmbătrâneşte sau chiar se destramă, el realizează o desprindere de acel popor, situaţie care, de obicei, coincide cu desfiinţarea completă a respectivului popor.
Arhanghelii ghidează, inspiră, asistă, veghează, ocrotesc şi protejează marile colectivităţi umane.
Conform învăţăturilor egiptene arhanghelii sunt inspiratori şi călăuze ale marilor comunităţi umane, grupuri sau popoare.
De-a lungul istoriei planetare, mulţi arhangheli au inspirat şi susţinut colectivităţile umane.
Arhanghelii Mihail și Gabriel au susținut-o, într-o anumită conjuctură, pe Ioana D`Arc să salveze Franța.
Arhanghelul Mihail, arhanghelul Rafael au ajutat la stoparea unor epidemii de ciumă în Italia.

Arhanghelii sunt protectori
Arhanghelii ocrotesc și protejează creaturile, fiinţele umane, umanitatea, planeta.
Arhanghelii oferă, acelora care le invocă ajutorul, o protecţie divină infailibilă.
Dat fiind faptul că ordinul angelic al arhanghelilor este structurat astfel încât să fie orientat către patru direcţii fundamentale, se poate spune că arhanghelii Mihail, Gabriel sau Gavril, Uriel şi Rafael sunt cei patru arhangheli esenţiali ai Prezenţei şi ai Puterii Dumnezeieşti ce sunt reprezentativi pentru întreaga categorie a arhanghelilor.
Menţionăm, referitor la aceasta, o binecunoscută rugăciune, foarte populară, care se indică să fie rostită de trei ori, într-un mod ferm şi cu mare credinţă, înainte de culcare.
Urmează această rugăciune foarte eficientă pe care este necesar să o rostim înainte de culcare, pentru a beneficia, în felul acesta, de ajutorul şi transformările lăuntrice profunde care apar atunci când cei patru arhangheli sunt invocaţi să se manifeste atât în trupul cât şi în fiinţa noastră lăuntrică.
Redăm această populară rugăciune:

"Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail să fie şi să rămână mereu
în dreapta trupului şi a fiinţei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Gabriel să fie şi să rămână mereu
în stânga trupului şi a fiinţei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Uriel să fie şi să rămână mereu
în faţa trupului şi a fiinţei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Rafael să fie şi să rămână mereu
în spatele trupului meu şi a fiinţei mele.

Fie ca Preasfânta Prezenţă a Duhului lui Dumnezeu
să fie şi să rămână mereu
deasupra capului şi a fiinţei mele".

Aceasta este acea populară rugăciune care se indică să fie rostită de trei ori cu fermitate şi cu credinţă deplină înainte de a adormi.

Ubicuitatea Arhanghelilor
Sensul cuvântului “ubicuitate" are în limbajul actual două accepţiuni – fie cea de omniprezenţă, fie cea de prezenţă simultană ce se realizează în acelaşi timp şi se manifestă în mai multe locuri. Chiar dacă aşa ceva pare de neconceput, de necrezut, ubicuitatea este, totuşi, una dintre caracteristicile arhanghelilor.
În cazul arhanghelilor, ubicuitatea cu care fiecare dintre ei este înzestrat face cu putinţă ca ei să fie prezenţi şi să se manifeste în mod activ în simultaneitate, într-o mulţime de locuri şi fiinţe umane în acelaşi timp.
Având în vedere această calitate divină ce îi caracterizează pe arhangheli, putem fi absolut siguri că atunci când ei sunt invocaţi de mai multe fiinţe umane chiar în aceeaşi clipă, ei se manifestă de fiecare dată în simultaneitate, iar în felul acesta ei îi ajută pe toţi aceia care îi invocă.
Pe parcursul acestor întâlniri de comuniune cu arhanghelii, în cadrul acestui eveniment, ei sunt, totodată, invocaţi în universul nostru lăuntric şi în strânsă legătură cu afinităţile elective ce caracterizează, în realitate, fiecare fiinţă umană, vom resimţi fiecare dintre noi, într-un mod cu totul aparte unele dintre ele.
Această simţire şi această trăire inefabilă mult mai profundă evidenţiază pentru noi afinităţile elective pe care le avem cu arhanghelul respectiv, iar această stare de fapt ne va ajuta, totodată, să ne cunoaştem şi va fi, în acelaşi timp, un semn pentru noi că putem să aprofundăm ulterior acestă comuniune, această relaţie inefabilă cu arhanghelul respectiv, pentru că o astfel de comuniune spirituală ne va ajuta chiar extraordinar de mult să ne trezim, să ne dinamizăm şi să ne punem în valoare potenţialităţile sublime ce există în stare latentă în universul nostru lăuntric.
În strânsă legătură cu experienţele pe care fiecare le vom avea, într-un mod profund şi cu totul aparte, cu unul dintre arhanghelii prezentaţi este minunat ca ulterior să aprofundăm această legătură cu arhanghelul ce ne-a produs cele mai profunde trăiri, căci, în felul acesta, vom putea să contribuim din plin la punerea în valoarea a potenţialităţilor latente ce încep să se trezească atunci când ne aflăm într-o stare de comuniune profundă, inefabilă, cu arhanghelul prin intermediul căruia am avut cele mai profunde stări.
În finalul acestui eveniment ne vom putea da seama cu care dintre aceşti arhangheli am simţit, într-un mod clar şi cu totul aparte, că avem pregnante afinităţi.
Apoi, putem să aprofundăm o inefabilă relaţie de prietenie, de iubire divină cu arhanghelul respectiv, urmărind ca, în felul acesta, să resimţim din când în când, invocând prezenţa şi sfera de forţă a acelui arhanghel, un proces complex ce este cunoscut ca fiind o dublă hrănire spirituală pe care, apoi, putem să o facem să
devină din ce în ce mai profundă şi mai clară.

Invocarea Arhanghelilor
Pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului arhanghelilor, este, în prealabil, necesar să le cerem de fiecare dată ajutorul.
Pentru aceasta ne amintim una dintre Legile fundamentale Dumnezeieşti care a fost revelată nouă oamenilor de către Iisus Cristos.
Această Lege Divină sună astfel, citez: "Cere şi ţi se va da! Caută şi vei găsi! Bate şi ţi se va deschide!", am încheiat citatul.
Referitor la acest aspect, în faimoasa carte a Gittei Mallasz, Dialoguri cu Îngerul, există un sfat Dumnezeiesc pe care îngerii ni-l transmit.
Acest sfat este totodată un imperativ categoric. El sună astfel, citez: "Cere! Cere! Cere!", am încheiat citatul.
Aceasta implică să cerem în permanenţă, cu multă credinţă, într-un mod ferm, ajutorul plin de iubire, ajutorul divin, altruist al arhanghelilor şi chiar al îngerilor noştri păzitori.
Trebuie numai să cerem ajutorul arhanghelului corespondent, şi apoi, dacă această invocaţie este fermă şi plină de credinţă, vom observa cu uimire crescândă, cu bucurie, că acest ajutor divin, altruist, plin de înţelepciune, nu va întârzia să apară. Numai aceia care cer vor primi.
După cum observăm, acest sfat, care, totodată, este un imperativ al îngerilor, ne apare ca fiind în perfectă armonie cu Legea Divină pe care ne-a revelat-o Iisus.
Aceste comuniuni cu arhanghelii, în cadrul acestui eveniment, sunt totodată nişte invocaţii ale prezenţei lor tainice în universul nostru lăuntric.
Cuvântul “invocaţie" în limba română provine de la termenul latin “invocatio".
În limba latină “vocare" înseamnă “a chema", şi prin urmare invocaţia are semnificaţia de a chema, de a apela, de a atrage înlăuntrul fiinţei noastre, în universul nostru lăuntric, o anumită realitate tainică sau o putere superioară divină.
Totodată, invocaţia indică o stare de comuniune spirituală, telepatică, cu o anumită entitate superioară, divină, sau chiar cu un arhanghel.
Invocaţia este totodată o rugă, o implorare pentru acordarea ajutorului şi a ghidării pline de înţelepciune în diferite situaţii, a inspiraţiei divine, a protecţiei
divine, sau pentru a realiza şi a menţine o stare de comuniune cât mai profundă în fiinţa noastră, cu sfera de forţă a unui arhanghel.
Invocaţia se realizează prin adresarea unor cuvinte pline de puritate şi simplitate pentru cel care realizează invocaţia şi care, cu anticipaţie îşi manifestă aspiraţia şi credinţa că ajutorul, ghidarea, inspiraţia, protecţia, compasiunea, iubirea sau graţia arhanghelului respectiv îi vor fi acordate.
Modalităţile de invocaţie sunt o formă cu totul aparte şi totodată foarte eficientă de operare interioară.
Prin intermediul unei astfel de modalităţi este chemat sau atras în universul
fiinţei noastre ceva anume, o anumită prezenţă, o anumită realitate şi în felul acesta se declanşează în fiinţa umană un proces benefic, inefabil şi distinct de rezonanţă.
La modul esenţial vorbind, fiecare invocaţie se bazează pe principiul holografic.
În virtutea acestui principiu, întregul Macrocosmos se oglindeşte într-un anumit mod tainic în microcosmosul fiinţei umane, iar microcosmosul fiecărei fiinţe umane este integrat într-un mod perfect în Realitatea Macrocosmică.
Acest adevăr fundamental este exprimat prin dictonul, citez: "Totul este oglindit în parte, iar partea este perfect integrată în Marele Tot, sau altfel spus în Macrocosmos", am încheiat citatul.
Prin intermediul unei invocaţii divine, fiinţa umană cheamă în universul ei o realitate superioară, sublimă, şi în felul acesta se trezeşte şi se dinamizează în universul ei lăuntric oglindirea sau corespondenţa inefabilă a acelei realităţi care, la scurt timp după aceea, se oglindeşte şi, mai mult decât atât, începe să opereze într-un mod sublim, complex, în universul ei lăuntric.
În felul acesta, ceea ce există în afara noastră este descoperit prin oglindire şi trezit, sau, altfel spus, dinamizat încetul cu încetul, în propriul nostru univers lăuntric.
Spre exemplu, atunci când ne gândim, într-un mod ferm şi cu o credinţă deplină,
la realitatea existenţei unui arhanghel realizăm totodată o chemare inefabilă, o invocaţie, şi în felul acesta, facem ca în virtutea acestei oglindiri a Marelui Tot în noi ca parte, această oglindire a unui anumit aspect sau a unei anumite realităţi tainice ce există deja în noi, începe în felul acesta să fie trezită, să fie dinamizată, permiţându-ne după aceea să intrăm şi să ne menţinem în stare de comuniune ce apare în propriul nostru univers lăuntric cu realitatea tainică a sferei de forţă a arhanghelului ce a fost invocat.
Procesul tainic al invocaţiei spirituale implică, înainte de toate o credinţă puternică, profundă, deplină, lipsită de orice îndoială că ceea ce chemăm şi atragem prin intermediul invocaţiei spirituale, există, şi în felul acesta oglindirea acelei realităţi ce este invocată în propriul nostru univers lăuntric începe să opereze la scurt timp după ce chemarea respectivă sau invocaţia se realizează şi, în felul acesta, se declanşează un proces tainic de rezonanţă care este sesizabil la scurt timp după aceea şi ne oferă, totodată, confirmarea că invocaţia pe care am realizat-o este rodnică, deoarece conştientizarea acelei prezenţe, a acelei dinamizări, a acelei tainice comuniuni, evidenţiază că invocaţia realizată generează după aceea în universul nostru lăuntric efecte profund benefice rodnice, care în mod evident sunt în avantajul nostru.

Invocaţia spirituală este şi va rămâne o mare taină.
Spre exemplu, atunci când rostim Numele unui Arhanghel cu o credinţă puternică, profundă şi deplină, se poate spune că dacă totodată intenţionăm să chemăm în universul nostru lăuntric realitatea prezenţei sale Dumnezeieşti, realizăm în felul acesta o invocaţie.
Procesul tainic şi obiectiv al invocaţiei spirituale ca manifestare reală, este întotdeauna însoţit de anumite fenomene şi efecte tainice, distincte, ce evidenţiază pentru noi, într-un mod inefabil, că procesul invocaţiei spirituale a fost amorsat.
Dacă după aceea acest proces de invocaţie spirituală este menţinut, fenomenul de rezonanţă ce apare la scurt timp după aceea continuă şi în felul acesta beneficiem în universul nostru lăuntric de un proces inefabil de hrănire spirituală dublă ce apare de pe urma acestei dinamizări tainice ce se instalează prin intermediul fiecărei invocaţii.
Atunci când, spre exemplu, este invocat cu o credinţă puternică, profundă şi deplină în universul nostru lăuntric Numele şi Prezenţa tainică a unui Arhanghel, la care ne raportăm cu o credinţă puternică, profundă, la realitatea sa misterioasă, în fiinţa noastră apare o anumită stare distinctă ce evidenţiază că începem să beneficiem, în universul nostru lăuntric, de pe urma influenţei divine ce apare, în felul acesta, datorită declanşării unui proces de rezonanţă care survine şi poate fi menţinut indefinit în universul nostru lăuntric.
Pentru aceasta este însă necesar să fim cât se poate de atenţi la fenomenele subtile, sublime, cu totul aparte ce se declanşează la scurt timp după aceea atunci când am realizat respectiva invocaţie spirituală.
De asemenea, este necesară o anumită luciditate interioară ce implică să putem observa modul în care sunt atrase şi acumulate în universul nostru lăuntric energiile şi informaţiile spirituale ce sunt caracteristice sferei de forţă a unui arhanghel pe care în prealabil l-am invocat şi apoi îi simţim într-un mod inefabil şi pregnant
prezenţa în universul nostru lăuntric.
De îndată ce apare această stare rafinată, pură, ce se instalează în noi, această stare ne semnalează totodată că invocaţia spirituală respectivă este deja pentru noi
rodnică.
Pentru a reuşi fiecare invocaţie spirituală sublimă este necesar să avem o credinţă puternică, profundă şi deplină că prezenţa arhanghelului pe care îl invocăm va apare şi chiar să simţim o stare inefabilă, pură, sublimă, de îndată ce intrăm în comuniune tainică, net sesizabilă, cu realitatea câmpului de forţă a acelui arhanghel ce a fost în prealabil invocat.
Imediat după aceea putem fi foarte atenţi pentru a conştientiza întreaga gamă de fenomene sublime, pure ce se declanşează atunci, sau altfel spus, trebuie să fim capabili să simţim într-un mod subtil, tainic, declanşarea procesului de rezonanţă ce apare uneori chiar în timpul invocaţiei, iar în alte situaţii, la foarte scurt timp după aceea.
Pentru a reuşi de fiecare dată aproape instantaneu o invocaţie divină, sublimă a unui arhanghel, este necesar ca în prealabil să dispunem în universul nostru lăuntric de o energie subtilă considerabilă ce face, totodată, cu putinţă declanşarea acestui proces de rezonanţă pe care invocaţia îl implică.
Prin urmare, atunci când ne aflăm într-o stare energetică excelentă, va fi pentru noi cu uşurinţă posibil să realizăm aproape instantaneu invocaţia prezenţei tainice a unui anumit arhanghel cu care urmărim să fim într-o inefabilă stare de comuniune prin intermediul declanşării unui proces de rezonanţă.
Atunci când prin intermediul unei invocaţii reuşite sau altfel spus rodnice descoperim în propriul nostru univers lăuntric realitatea tainică a arhanghelului ce a fost invocat devine apoi pentru noi cu putinţă să ne manifestăm ca nişte
sui generis canale tainice de oglindire şi de transmisie a acelei realităţi sublime, divine, cu care deja ne-am familiarizat.
Prin intermediul mai multor invocaţii ale prezenţei unui arhanghel apar experienţe profunde şi intense care, de îndată ce se acumulează în universul nostru lăuntric, fac să apară, la momentul potrivit, starea de maturitate spirituală, iar în felul acesta acea realitate inefabilă a sferei de forţă a arhanghelului cu care realizăm periodic comuniuni profunde devine, în felul acesta, familiară şi se poate spune că dobândim, în felul acesta, măiestria necesară de a face, în felul acesta, accesibilă şi altor fiinţe umane acea realitate.
Aceste aspecte sunt reale, sunt obiective şi contribuie din plin la transformarea noastră spirituală.
Mai mult decât atât, prin intermediul unor astfel de invocaţii, facem să crească şi să sporească în universul nostru lăuntric, Binele Dumnezeiesc, pentru că după cum se ştie Binele Dumnezeiesc este absenţa răului, iar răul este diminuarea şi absenţa, Binelui Dumnezeiesc.
Atunci când realizăm invocarea în universul nostru lăuntric a prezenţei inefabile, tainice a unui arhanghel, facem un gest plăcut lui Dumnezeu şi în felul acesta facem să crească şi să sporească în universul nostru lăuntric Binele Divin, iar astfel facem totodată să dispară şi să fie anihilat răul.
Binele divin pe care îl invocăm în universul nostru lăuntric face să crească şi să sporească aspectele divine şi totodată conduce la anihilarea răului.

 


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Poate ca un inger arata ca tot ceea ce noi am uitat: lucruri uitate, sentimente uitate, care nu par cunoscute atunci cand le reintalnim. Pierdute, dar care odinioara au fost ale noastre."
John Ashberry