Prima pagina arrowInterviu cu K. Martin-Kuri (2)

Interviu cu K. Martin-Kuri (2)

Î: Îngerii joacă acum un rol nou în lume? S-a produs vreo schimbare în menirea lor?

angel113.jpgKMK: Îngerii nu au venit acum. Ei au fost aici mai înainte ca planeta noastră să fie creată. Au ajutat la dezvoltarea planetei noastre. Au ajutat la apariția florilor, a copacilor și munților, a animalelor, a vânturilor, a muzicii. Ce se este nou este elevarea conștiinței noastre. Astfel că începem să vedem totul cu alți ochi.

Poate alți oameni spun că îngerii coboară acum în număr mai mare pe pământ. Eu nu simt asta. Ei au fost aici dintotdeauna. Noi suntem cei care, prin grație, suntem capabili acum să-i vedem și să-i recunoaștem. Aceasta are foarte mare legătură cu arhanghelul Mihail. De asemenea, are legătură cu tot efortul depus de mulți lideri spirituali și oameni care și-au dedicat viețile urmărind să transforme lumea aceasta într-o lume mai bună. Rugăciunile lor au fost auzite, rugăciunilor lor li s-a răspuns. Nu este vorba deci despre o coborâre a îngerilor mai mult ca altădată; este vorba mai mult despre deschiderea conștiinței noastre către îngeri.

La nivel global, înseamnă că începem să ne reamintim de rai. Îl uitasem; ne pierdusem în materie și în progresul tehnico-științific. Am început să devenim pătrunși de îngrijorări în ce privește contul din bancă, mersul afacerilor, plata facturilor, probleme de trafic etc.. Oricare ar fi micuța problemă pe care am avut-o, am privit-o mai degrabă cu ochi materiali decât cu ochi spirituali. Dacă vom privi problemele vieții noastre dintr-o perspectivă spirituală, vom începe să înțelegem că putem fi ajutați oricând. Avem la dispoziție ajutorul angelic, dar este un fenomen opțional.

Aceasta înseamnă că dacă ne deschidem sufletele ca să putem primi ceea ce ne oferă îngerii, vom beneficia din plin de sprijinul lor. Acum vine întrebarea: cum să ne deschidem sufletele până la punctul acela? Credința mea este că nu există altă modalitate mai eficientă de a intra în contact cu îngerii decât prin acordarea de ajutor. Omul poate experimenta o legătură mai intimă cu îngerul său păzitor manifestând acceptare și recunoștință, uimire și venerație pentru adevăr și frumusețe. Dar a intra efectiv în contact cu îngerul păzitor implică dorința de a te pune în slujba semenilor tăi.

Î: Ați putea să explicați fenomenul de channeling [comunicare, rezonanță cu anumite aspecte subtile]?

KMK: Oamenii își explorează propria spiritualitate pe multiple căi. Una dintre ele este aceea de a se orienta către sinele lor superior sau, poate, către îngerul lor păzitor. Dar eu simt că este o metodă și mai bună, care a reușit în cazul meu și știu că dă roade și în cazul altora. Această metodă este expansionarea conștiinței prin dezvoltarea unor forme noi și elevate de imaginație și de vizualizare, un gen de inspirație care permite interacțiunea cu sferele cerești. Inspirația provine din cuvântul inspirare, "a inspira, a trage aer înăuntru".

Mai este încă un nivel unde suntem capabili să interacționăm cu sferele cerești. Al treilea nivel este cel mai puternic dintre toate. ªi cred că suntem conduși într-acolo. Este vorba despre dezvoltarea intuiției pure. Când avem dinamizată acea intuiție pură, devenim ceea ce intuim. Deci, dacă-l intuim pe Dumnezeu, vom deveni conectați cu Divinul. Este o diferență între a privi în sus și a spune că ceva divin coboară și vine către mine și a aspira cu putere să ne înălțăm către acel nivel de conștiință. Eu prefer să mă înalț către acel nivel de conștiință – și, din fericire, reușesc să o fac.

Î: Care este responsabilitatea noastră față de îngeri?

KMK: Cred că adevăratul mesaj către oameni astăzi este să își asume responsabilitatea pentru viața lor interioară, să devină mai maturi spiritual, să-și înalțe sufletul și spiritul.

angel114.jpgDintotdeauna omenirea s-a întrebat: "Cum poți percepe lumea spirituală, cum poți pătrunde în ea?" S-au scris în zilele noastre mii de cărți despre acest subiect. Cum poți pătrunde în acea lume? Avem calea sfinților, avem calea filozofilor. Au existat experiențe imortalizate în artă. Am avut mari genii în muzică. Cine ar putea spune că Mozart nu avea contacte cu îngeri? Sau Beethoven, care în "Oda bucuriei" îl glorifică pe Dumnezeu și creația Sa. Deci au existat întotdeauna oportunități diverse de a ne conecta cu îngerii.

Dar acum suntem chemați să abordăm acest lucru într-un mod diferit, într-un mod mai responsabil. Să nu mai fim doar receptori, doar să primim de la îngeri, ci să căutăm să ne formăm, să ne asumăm responsabilități și să spunem: "Bine, am de gând să devin un om mai bun. Am de gând să fac ceva care să fie mai special decât viața mea de zi cu zi. Am de gând să fac ceva care să ajute civilizația aceasta în care trăiesc."

Este relativ simplu să petreci o oră pe zi făcând ceva special, ceva ce nu ai mai făcut înainte. Acea oră pe zi ar putea avea efecte benefice asupra întregii civilizații; de ce nu? Noi nu realizăm puterea imaginației pure – din ea s-a născut întregul univers. Dumnezeu a avut imaginație. Din acea imaginație a fost creat tot ceea ce există. A avut deci inspirație; a infuzat-o cu suflul Său divin și i-a dat viață. A devenit parte din El.

Î: Cât despre îngeri, ce ne puteți spune? Care este responsabilitatea lor?

KMK: Ajutorarea este cuvântul de ordine pentru îngeri. Ei nu fac altceva decât să Îl slujescă pe Dumnezeu cu iubire. ªi cu cât au mai multă iubire (fiecare categorie de îngeri), cu atât mai mare este responsabilitate cu care sunt însărcinați. Deci, un înger păzitor va avea mai puțină responsabilitate decât un arhanghel, și tot așa în sus către Tronuri, Heruvimi și Serafimi. Serafimii sunt îngerii supremi ai Iubirii Divine care fac totodată să se manifeste Lumina Divină și Focul purificator al lui Dumnezeu.

Din păcate, oamenii se gândesc la îngeri ca la acei heruvimi drăgălași cu aripioare. Aceste imagini sunt foarte departe de ceea ce sunt în realitate aceste ființe, care guvernează astrele, făcând, de exemplu, ca soarele să stea acolo la locul lui, ca planetele să se rotească pe orbitele lor și ca stelele să nu intre în coliziune unele cu altele.

Când te gândești la măreția unei asemenea conștiințe care este capabilă să realizeze așa ceva, te simți dintr-odată foarte umil. Este timpul pentru noi să facem o cotitură pe drumul nostru, să renunțăm la atașarea și aglutinarea în planul materiei. Trebuie să începem să privim din nou către ceruri, să ne ridicăm privirile către Divin.

Î: Situația lumii la ora actuală este unică – adică atât îngrozitoare cât și promițătoare?

angel115.jpgKMK: Astăzi pe pământ există multă suferință. Avem războaie. Avem boli care decimează populația. Nu contează că e vorba de SIDA sau de tuberculoză, are același efect. Aceasta nu se petrece pentru prima dată. Cu mult timp în urmă, pe vremea Sfântului Francisc din Assissi , molimele și alte nenorociri  erau răspândite pe pământ. Ce s-a petrecut în acele vremuri a fost că, sub imboldul unor inspirații divine, anumiți oameni foarte credincioși s-au rugat cu fervoare pentru ca semenii lor să devină mai buni și mai iubitori, și astfel urgiile abătute asupra lor să înceteze.

La ora actuală, situația morală pe pământ este de-a dreptul înspăimântătoare. Există multă teamă care atrage cu sine și mai multă teamă. Avem boli cumplite. Avem oameni fără locuință. Însă toate aceste aspecte reflectă, la o analiză atentă, anumite deficiențe în modul de a fi al oamenilor. De exemplu, dacă veți privi lucrurile dintr-o perspectivă mai vastă, cel fără casă reprezintă partea din noi care nu este "acasă" din punct de vedere spiritual. ªi dacă nu suntem acasă, ceea ce se va petrece va fi că interiorul nostru va fi tras către exterior. În cele din urmă, imaginea interioară se va exterioriza.

Soluția concretă constă în a construi adăposturi. Trebuie să acționăm astfel; trebuie să ajutăm din acest punct de vedere. Dar soluția cea mai bună este ca fiecare individ în parte să-și asume responsabilitatea pentru propriul sine și să se simtă acasă în propria sa lume spirituală. Nu este vorba despre tehnici de a învăța să călătorești rapid către ceruri sau cum să întâlnești un înger în zece lecții ușoare. Este vorba de a te reorienta către Creatorul îngerilor. Îngerii își au orientată existența tot timpul către Dumnezeu. Iată că avem de ales: continuăm să ne privim pe noi înșine de parcă am fi buricul pământului sau începem să ne uităm către adevărata Sursă divină?

Î: Sesizați vreun scop mai înalt în spatele acestor probleme care ne presează – bolile, războiul, uraganele?

KMK: Răspunsul meu este că îngerii caută să ne trezească prin diferite modalități. Adesea, suferința te ajută să îndepărtezi obstacolele din calea dezvoltării morale. Avem nevoie să ne eliberăm de atașamentele care ne distrag de la căutarea lui Dumnezeu. Un exemplu de atașament este să crezi că această lume funcționează numai și numai cu bani. Acest lucru neagă complet Sursa divină.

Î: Cum putem să ne găsim drumul înapoi către Sursa divină?

angel116.jpgKMK: Dacă am putea dobândi o stare interioară de stabilitate a sufletului, am putea experimenta binecuvântarea și grația divină. Am putea experimenta adevărul a ceea ce suntem noi, dincolo de ce ne place și ce nu ne place. Trebuie să vă dați seama că îngerii nu răspund la ce ne place sau ne displace nouă. Ei răspund la lumină. Cu cât vom emana mai multă lumină din sufletul nostru, cu atât îngerii vor interacționa mai des cu noi. Întrebarea care apare acum este: "Cum reușim să depășim aceste atracții și repulsii care ne răvășesc și interferează cu dezvoltarea noastră morală și spirituală?" Putem face asta prin practica stăpânirii de sine. ªi calea către stăpânirea de sine este acceptarea a orice și recunoașterea prezenței lui Dumnezeu pretutindeni. Primul pas este să ne amintim că avem un înger păzitor, care ne iubește și ne este mereu alături, martor tăcut la tot ce se petrece în viața noastră. Dacă vom urmări să simți gradat această prezență a iubirii, ea va pătrunde până la urmă în toate sectoarele vieții noastre și vom fi capabili să depășim cu succes momentele dificile.

Am o imagine metaforică despre ce se petrece când intri în contact cu îngerul în timpul momentelor dificile. Drumul va fi tot acolo; poate că vor fi pietre pe drum, dar ție ți se dau niște papuci speciali, astfel încât să nu mai simți pietrele. Vei avea aceleași experiențe, dar nu le vei resimți la fel. Deci, cu cât ne vom  focaliza mai mult pe prezența lui Dumnezeu în viața noastră, cu cât Îl vom aduce mai des în inima noastră, cu cât ne vom centra pe practica echilibrului interior, cu atât mai mult vom fi capabili să vedem direct cerurile.

Î: Cum s-au modificat aparițiile îngerilor în artă de-a lungul secolelor?

KMK: Există multe picturi renascentiste și, aproape în toate, îngerii apar din profil. În tablourile care imortalizează Buna Vestire, Gabriel apare de obicei reprezentat din profil. Numai în câteva dintre picturile vechi, îngerii sunt priviți din față. Deci, pe vremea aceea, puteam vedea doar parțial un înger. Dar în zilele noastre, umanitatea începe să privească din nou îngerii din față. Aceasta are legătură cu modificarea  nivelului de conștiință al umanității.

În istorie, de multe ori oamenii au fost copleșiți de experiențele cu un înger, un arhanghel sau un Archai. O socoteau ca pe o apariție a lui Dumnezeu în viața lor. Îl considerau pe înger ca fiind Dumnezeu, deoarece puterea luminii sale era intensă și copleșitoare. Dar există o diferență imensă între Dumnezeu și îngeri.  Ceea ce s-a petrecut de fapt este că, de-alungul mileniilor, ne-am dezvoltat conștiința. Întotdeauna am avut aceiași îngeri, dar începem noi să-i percepem diferit. Acum știm că un înger nu este Dumnezeu. Ei doar lucrează în slujba lui Dumnezeu. ªi ne putem conecta cu Dumnezeu prin intermediul îngerilor. Eu nu recomand neapărat să ne rugăm direct la un înger, dar dacă cineva alege să facă aceasta, e bine și așa, atâta timp cât știe că de fapt se roagă la Dumnezeu. Căci cererea i-o adresați direct Creatorului. Îngerul doar o duce acolo.
Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Este minunat cum fiecare inger, in orice directie si-ar intoarce corpul si fata, il vede mereu pe Dumnezeu in fata lui."
Emanuel Swedenborg