Prima pagina arrowIngerul Pazitor

Ingerul Pazitor

Despre Îngerul Păzitor

Îngerul păzitor este o entitate angelică ale cărei atribute constau în a-L iubi și adora pe Dumnezeu și a ghida ființele umane, formele de viață de pe Pământ.

Îngerii sunt entități spirituale, create de Dumnezeu la începutul timpului.
Cu prima străfulgerare a luminii, cu prima vibrație a Logosului Divin, au apărut îngerii.
Îngerii sunt constituiți din lumină, pot lua orice formă doresc.
Îngerii împlinesc clipă de clipă Voința lui Dumnezeu.

Îngerii sunt acele aspecte ale Creatorului Divin care constituie o punte de legătură între umanitate și Divin.
Această punte este structurată din grade diferite de lumină sau conștiință, diferitele ierarhii angelice.
În funcție de nivelul spiritual, omul are un înger păzitor care aparține uneia din cele 9 ordine angelice (serafimi, heruvimi, tronuri, domnii, virtuți, stăpâniri, întâietori, arhangheli sau îngeri).
Îngerul păzitor aparține Serafimilor doar în cazul celor care au venit pe lume cu un nivel de îndumnezeire extraordinar de înalt.
Majoritatea ființelor umane au îngeri păzitori din corul angelic al Îngerilor, cel mai apropiat de planul fizic.

Fiecare ființă umană primește înger păzitor.
În Marea Evanghelie a lui Ioan se menționează : ”fiecărui om i s-a dat un înger păzitor, invizibil, care îl însoțește de la naștere și până la moarte. Acest înger ajută omul să-și eleveze conștiința și se îndepărtează pe măsură ce omul, împins de egoism, renunță de bunăvoie la credința în Dumnezeu și la iubirea pentru aproapele său.”
Îngerul păzitor nu împiedică omul să-și folosească liberul arbitru, chiar dacă acesta înfăptuiește lucruri rele; cu toate acestea îl veghează.
În Biblie, Psalmul 91, este scris: “Îmi voi trimite îngerii în jurul vostru să vă protejeze în tot ce faceți”.

Fiecare om, fie că este creștin sau nu, spune sfântul Toma d’Aquino, are înger păzitor . În lucrarea Summa Theologica, el afirmă că îngerul păzitor este alături de om de-a lungul întregii sale vieți; îl asistă și în momentul trecerii (sau a morții), indicându-i locul care-i este destinat.  Tertulliano, Părinte al Bisericii, spune în termeni clari că în momentul în care sufletul se trezește după momentul trecerii (morții): „tresare de fericire la vederea propriului său înger păzitor, care se pregătește să-l conducă spre o anumită lume cerească.”

De Cutaz spune:
“Nu vom ști decât în cer tot ce-i datorăm îngerului păzitor, toate relele sufletești și trupești de care ne apără, tot binele pe care ni-l aduce, toate harurile pe care ni le asigură, toate serviciile pe care ni le face. ªi îi vom fi etern recunoscători. Dar nu este nevoie să așteptăm ziua aceea pentru a ne exprima recunoștința.”

Acționând în conformitate cu Legile Divine, având puterea de a le aplica și în lumea noastră în conformitate cu Voința lui Dumnezeu, îngerul păzitor este capabil să realizeze adevărate minuni.  Îngerul păzitor ne ajută să fim din ce în ce mai mult în armonie cu întregul Univers.

Îngerul Păzitor ne ghidează
Principala misiune a îngerului păzitor este să ne îndrume către Dumnezeu.
Îngerul păzitor ne îndreaptă către Dumnezeu.
Ne ajută să-L simțim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Responsabilitatea sa este de a păstra mereu sufletul omului unit cu Dumnezeu.

Îngerul păzitor ne ghidează, susține, inspiră, impulsionează, veghează cu multă dragoste și înțelepciune.
Ne umple gradat ființa cu lumină, pentru a ne putea acorda cu frecvența lui de vibrație foarte înaltă și pură.
Îngerul păzitor ne ajută să creștem spiritual, să transcendem timpul.

Îngerul păzitor ne învață înțelepciunea, ne ajută să dobândim cunoașterea spirituală profundă, să fim integri.
Ne aduce învățături fără egal, care, asimilându-le, ne îmbogățesc conștiința.
Îngerul păzitor ne aduce mesaje divine, șansa unor transformări spirituale profunde.

Îngerul păzitor ne înalță și ne revelează Lumina lui Dumnezeu, ne aduce clipa de iluminare.
Până la o anumită limită, nu contează cât de mult se va scufunda omul în întuneric, nu contează cât de închisă poate să-i devină inima, îngerul este întotdeauna acolo, așteptând cu încredere momentul când omul va începe să caute o apropiere mai mare de Dumnezeu.
Atunci când ființa pe care o are în pază se orientează cu tot sufletul și cu toată fermitatea către Dumnezeu, bucuria îngerului păzitor este imensă.
În astfel de cazuri tot mai mulți îngeri din ordinele superioare se alătură îngerului păzitor.

Îngerul Păzitor ne iubește condiționat
Îngerul păzitor ne învață, inspiră și ajută să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa, din toată inima și din toate puterile.
Îngerul păzitor ne aduce balsamul Dragostei lui Dumnezeu, care ne umple de credința în Dumnezeu.

Iubirea îngerului păzitor față de noi este pură.
El ne iubește dincolo de cât ne putem imagina că putem fi iubiți.
Sarcina îngerului păzitor este specială, pentru că el acționează numai din iubire.
Compasiunea cu care suntem îmbrățișați de îngerul păzitor depășește orice imaginație.

Foarte importantă în relația cu îngerul păzitor este acceptarea.
Orice dificultate apare în viață, atunci când acceptăm prezența și susținerea plină de iubire a îngerului păzitor, primim în același timp și Iubirea lui Dumnezeu, care se manifestă astfel în viața noastră.

Iubirea ne trezește către un nivel de conștiință din ce în ce mai înalt, ne apropie de Dumnezeu, de îngerul păzitor.
Este iubirea care împlinește și unifică, care este dintotdeauna în inima noastră.
Atunci când simțim prezența îngerului păzitor, percepem iubire nesfârșită, pace totală și căldură sufletească.

Există o legătură aparte între noi și îngerul păzitor, o legătură tainică de iubire pură și sublimă, necondiționată.
Atunci când comunicăm cu îngerul păzitor iubirea din care el este creat ne inundă sufletul.
Cu cât emanăm mai multă iubire și lumină, cu atât mai mult ajutor angelic putem primi, cu atât mai mult îngerul păzitor poate interveni în viața noastră, cu atât mai mult dobândim caracteristici și înzestrări spirituale specifice lui.

Îngerul păzitor revarsă asupra ființei umane fericirea și pacea interioară.
Ne îndrumă spre atingerea stării de fericire și împlinire sub diferitele și infinitele nuanțe ale acestora.
Îngerul păzitor ne luminează sufletul, ne transformă viziunea asupra vieții, ne transformă viața.

Îngerul Păzitor ne ocrotește
Este cu adevărat un miracol faptul că avem cu toții acest reprezentant al Divinului care ne însoțește toată viața, și în momentele noastre bune și în cele dificile.

Orice om este vegheat de îngerul păzitor.
Putem cere îngerului păzitor să ne însoțească mereu.

Îngerul păzitor ne vine în întâmpinare atunci când ne confruntăm cu momente speciale în viață și ne ridicăm privirea spre Dumnezeu, prin rugăciuni fierbinți ale inimii.

Ființele umane sunt ajutate să treacă peste momente dificile datorită atenționării angelice.
Datorită protecției îngerului păzitor putem prevedea evenimente care se vor petrece în viitor, clipe de cotitură ale existenței spre a le trece apoi mai ușor și chiar mai mult, îngerul, ne face atenți asupra marii treceri, de la acest plan fizic în lumea de dincolo.
Atunci când intrăm în comuniune cu îngerul păzitor în timpul momentelor dificile, drumul va fi tot acolo, poate că vor fi pietre pe drum, dar ni se dau niște papuci speciali, astfel încât nu mai simțim pietrele, și deși vom avea acele experiențe, nu le vom resimți la fel.

Îngerul păzitor este capabil să ne ajute sub toate formele, într-un mod miraculos, el poate interfera cu legile fizice ale universului.
Există relatări despre fenomene pe care nu le înțelegem: mașini care puteau trece una prin cealaltă; mâini invizibile care scot pe cineva dintr-o mașină în flăcări.

Îngerul păzitor poate chema în ajutor mii de îngeri atunci când îl invocăm.
După ce oamenii trăiesc o experiență cu îngerul păzitor, după ce îngerul păzitor ți-a salvat viața, după ce te-ai uitat în ochii lui, nimic nu mai este la fel ca înainte.

Îngerul Păzitor ne vindecă
Îngerul păzitor cheamă Grația Divină să se reverse asupra ființei noastre.
Îngerul Păzitor ne purifică prin acordarea grației atunci când inima noastră se îndreaptă fierbinte către Dumnezeu.

Îngerul păzitor luptă în slujba binelui divin.
El îndepărtează de la noi răul aducând binele în interiorul nostru și în jurul nostru.

Îngerul păzitor ne vindecă, prin iubire și lumină, sufletul, mintea și trupul.
Îngerul păzitor ne arată metode prin care ne putem vindeca, ne ajută în multe moduri să ne însănătoșim.
Există numeroase cazuri în care boli considerate incurabile au fost îndepărtate cu ajutorul îngerului păzitor.
Rugăciunile spuse din inimă, iubirea față de Dumnezeu, credința și dăruirea din tot sufletul, în mod necondiționat față de Dumnezeu trezesc energii misterioase, prin care îngerul păzitor poate acționa aducând însănătoșire.

Din infinita iubire și compasiune pe care îngerul păzitor o are pentru ființa umană, el este întotdeauna gata să ne scoată la lumină, din întunericul limitărilor, grijilor, stresurilor, angoaselor, disperărilor, fricilor, tensiunilor.
Trebuie doar să ne deschidem către îngerul păzitor, ca astfel nectarul vindecător să se reverse în inima noastră și să ne însănătoșim.

Îngerul Păzitor este prieten ideal
Îngerul păzitor ne este prieten adevărat, cel mai drag, apropiat și bun prieten.

Iubirea îngerului păzitor derivă din Iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, este parte din Iubirea Divină.

Prietenia îngerului păzitor pentru ființa umană este ideală, sublimă, exemplară, pură, puternică, constantă, infinită.
Prietenia lui nu este niciodată supusă suișurilor, coborâșurilor, diminuării, uitării, infidelității, superficilității, interesului așa cum se petrece în prieteniile lumești.

Atunci când ne hotărâm să devenim prieteni cu o ființă umană, căutăm să știm tot ce ar putea-o face fericită, ce muzică îi place, ce artă o interesează.
La fel este și cu îngerul păzitor.
Dacă vrem să începem să ne cunoaștem îngerul păzitor, ne focalizăm asupra activității lui cu noi: comuniunea cu Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu, adorarea lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu, evoluția spirituală, trezirea sufletului, trezirea virtuților divine, împlinirea misiunii spirituale.

Nu contează cât de dificilă este o situație, ea poate fi parcursă ușor atunci când ne raportăm la îngerul păzitor ca la un prieten căruia îi cerem ajutorul.

Îngerul Păzitor ne susține să ne împlinim misiunea spirituală
Îngerul păzitor este o ființă pură, de lumină divină, în care putem avea încredere deplină și care ne ajută în toate domeniile vieții.

Îngerul păzitor acționează în direcția trezirii unor calități, dăruindu-ne energia lor specifică.
Îngerul păzitor este în rezonanță continuă și perfectă cu respectivele însușiri, revărsând mai departe din preaplinul lui.
Orice aspect spiritual, orice calitate vrem să trezim și să dezvoltăm, rugând-l pe îngerul păzitor să ne ajute, ea devine în scurt timp realitate.

Îngerul păzitor ne veghează și protejează să ne împlinim misiunea spirituală.
Cu cât ne deschidem mai mult față de îngerul păzitor, cu atât ne împlinim mai mult misiunea spirituală și suntem mai mult în armonie cu Universul.
Spre a deveni conștienți de misiunea spirituală, un foarte bun ajutor îl putem primi de la îngerul păzitor, care, trezindu-ne sufletul și deschizându-ne mintea, ne face mai conștienți asupra vieții în ansamblul ei, revelându-ne sensul pentru care ne aflăm într-un anumit moment, într-un anumit loc, acum și aici.

Dacă ne rugăm plini de credință, dinamizând totodată suficient de mult discernământul, știm ce este necesar spre a îndeplini misiunea spirituală.

Apelarea și Invocarea Îngerului Păzitor
Este minunat să credem în existența îngerului păzitor.
Putem vorbi cu îngerul păzitor toată viața și el va fi mereu cu noi.

Ajutorul îngerului păzitor este inestimabil, permanent disponibil și gratuit.
Nu trebuie să avem o pregătire specială pentru a intra în comuniune, a vorbi cu îngerul păzitor, trebuie doar să-i cerem ajutorul.

Atunci când oamenii au multă puritate și sufletele orientate către Dumnezeu, cerurile se deschid și lasă îngerii să fie văzuți.
Copiii sunt de regulă mult mai conștienți de prezența îngerului păzitor.
În prezența îngerului păzitor simțim întotdeauna o mare pace, tăcere interioară și binecuvântarea lui.

Gândul îndreptat către îngerul păzitor îl cheamă.
Orientarea asupra inimii ne face să-l simțim.
Dacă dorim și să îl auzim, este necesar să învățăm “să ne ascultăm vocea inimii”. Făcând aceasta, vom simți mai ușor ce este necesar pentru a fi fericiți, înțelepți, plini de înțelegere și iubire.
Îngerul păzitor vorbește cu noi mai ales prin “vocea interioară”, uneori în visele noastre, prin “conștiința” noastră sau “intuiția” noastră.
Ascultăm “vocea interioară” mai ușor atunci când suntem liniștiți, relaxați, contemplativi.

Pentru că îngerul nostru păzitor ne cunoaște și cele mai ascunse gânduri, este posibil să percepem gânduri care vin de la el.
Simțim răspunsul la întrebările adresate îngerilor ca un gând clar și bine conturat în inimă.
Iată ce ne revelează un înger referitor la aceasta:
"Ceea ce auzi în inimă, deja îți aparține, însă ceea ce auzi în exterior trebuie mai întâi să-ți însușești prin fapte care să urmeze întocmai cuvintele auzite."
Odată devenind conștienți de prezența îngerului păzitor și urmărind apoi constant să îl apelăm, îl simțim mai ușor.
Atunci când suntem echilibrați interior, orientați către Dumnezeu, îngerul păzitor este cu noi, sprijinindu-ne, impregnând-ne ființa cu parfumul fericirii, iar persoanele din jurul nostru îl pot simți ca pe un inefabil “surâs al sorții”.
Ființele umane care comunică constant cu îngerul păzitor sunt mai fericite și împlinite, pline de pace si încredere în Sine, se bucură de îmbunătățiri semnificative în viața lor.
Ele știu că nu sunt singure, pentru că au înger păzitor de încredere, care veghează asupra lor.

Îngerul păzitor intervine ca viziuni, ca intuiție, ca o atingere pe umăr care spune:
“Mergi pe aici, nu te duce pe acolo.”
ªi câteodată, rareori, el vine în întreaga glorie, ca înger, dar mai mult copiii, oamenii foarte puri, plini de uimire, cu inima deschisă îl pot vedea.
Este bine să ne amintim cuvintele lui Goethe: ”Nu e moartă lumea spiritelor și a forțelor ascunse ale Naturii, ci sunt moarte inimile voastre”.
A vedea, a auzi sau a simți îngerul păzitor este un moment special, cu o încărcătură foarte puternică.
Ființa umană poartă acest eveniment toată viața, își aduce aminte de el, îl evocă, îl studiază, are credința că se va mai petrece.

Este bine să îl respectăm pe îngerul păzitor, să îi cerem ajutorul cu multă puritate, umilință, credință, iubire, aspirație; să ascultăm și să urmăm într-adevăr sfaturile lui.

În mod tradițional, îngerul păzitor este reprezentat purtând haine albe strălucitoare.

Un mod minunat de a contacta îngerul păzitor este să-l invocăm dimineața la trezire, seara înainte de culcare, sau în orice moment rostind rugăciunea “Înger, îngerașul meu”, conștientizând fiecare cuvânt și simțind în inimă prezența îngerului păzitor.
Simțim atunci iubirea îngerului pentru noi, atingerea aripilor îngerului, suntem uimiți cât de repede ne răspunde, suntem cuprinși de o liniște divină, o pace sufletească adâncă, ne simțim acasă.
Putem primi îndrumare de la îngerul păzitor în timpul somnului.
Pentru aceasta trebuie să îl invităm în visele noastre, să adormim cu gândul la el.

Înger, îngerașul meu
Înger, îngerașul meu,
Ce mi te-a dat DUMNEZEU.
Totdeauna te implor să fii cu mine
ªi să mă înveți clipă de clipă să fac doar bine.
Eu sunt mic, tu fă-mă bun și mare.
Eu sunt slab, tu fă-mă iubitor și tare.
ªi-n tot locul mă-nsoțește
ªi de toate relele mă ferește.
AMIN
Îngerul Păzitor este întotdeauna bucuros să ne asiste, să ne ajute și să ne inspire.

Îl putem invoca pe îngerul păzitor oricând, în fiecare zi.

Nu trebuie să uităm nici o clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Îngerului Păzitor, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să îi cerem de fiecare dată ajutorul.

Îngerul păzitor nu obligă niciodată ființa umană să facă ceva.
Este necesar ca mai întâi oamenii să dorească să fie ajutați.
Să ne amintim una dintre Legile fundamentale Dumnezeiești care a fost revelată nouă oamenilor de către Iisus Cristos.
Această Lege Divină sună astfel: „Cere și ți se va da! Caută și vei găsi! Bate și ți se va deschide!”

Referitor la acest aspect, în faimoasa carte a Gittei Mallasz, Dialoguri cu Îngerul, ne amintim că există un sfat Dumnezeiesc pe care îngerii ni-l transmit.
Acest sfat este totodată un imperativ categoric. El sună astfel: „Cere! Cere! Cere!”.
Aceasta implică să cerem în permanență, cu multă credință, într-un mod ferm, ajutorul plin de iubire, ajutorul divin, altruist al îngerului păzitor.

Trebuie numai să cerem ajutorul îngerului păzitor, și apoi, dacă această invocație este fermă și plină de credință, vom observa cu uimire crescândă, cu bucurie, că acest ajutor divin, altruist, plin de înțelepciune, nu va întârzia să apară.
Numai aceia care cer vor primi.

Îngerul Păzitor are o disponibilitate aproape nelimitată și mai ales atunci când avem stringentă nevoie de ajutorul lui, îl putem invoca ferm și cu credință în universul nostru lăuntric, fiind totodată atenți, atât atunci când realizăm respectiva invocație, cât și după aceea, constatând în felul acesta că ajutorul lui divin nu întârzie să apară.

Întotdeauna există posibilitatea de a apela la ajutorul, la ghidarea și la inspirația divină, altruistă și plină de înțelepciune a îngerului păzitor atunci când vrem să întreprindem ceva bun, ceva divin, care se integrează în armonia divină a firii, care nu încalcă legile divine.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Si sa stii ca ingerii sunt fiinte sfinte, libere de intunecare prin pasiuni, furie sau tulburare."
Zakariya Al-Quazwini