Prima pagina arrowIngerii puritatii

Ingerii puritatii

ingerii_puritatii.jpg

Orice denumire dată fiinţelor cereşti conţine indicaţii despre trăsătura lor divină caracteristică.
Îngerii și Îngerele Purității ne ghidează, învaţă, îndrumă, susțin, asistă, însoţesc, inspiră, impulsionează, veghează, ocrotesc şi protejează să atingem starea de puritate.

Îngerii Purității ne călăuzesc pe calea purității
Îngerii și Îngerele Purității ne trezesc setea de puritate, ne ajută să conștientizăm efectele profund binefăcătoare, transformatoare, extraordinare ale purității asupra vieții
noastre lăuntrice, calității vieții și eficienței în tot ceea ce avem de făcut. Cu ajutorul lor putem deschide în ființa noastră și bea din izvorul de puritate, pentru a fi
și ne simți ușori, trasparenți, despovărați, deblocați.
Acești îngeri ne inspiră și asistă să ne purificăm întreaga ființă, toate structurile, să unim în noi binele cu adevărul, să fim liberi, fericiți, împliniți.
Așa cum se spune în Psalmi: "Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie." 68, 3 și în lucrarea Înțelepciunea angelică despre Divina Providență, de Emanuel Swedenborg: "Adevărul este că, cu cât ceva este mai simplu şi, totodată, mai pur, cu atât acel ceva este mai complet şi mai apropiat de desăvârşire."
Îngerii și Îngerele Purității ne impulsionează să înțelegem necesitatea de a ne purifica adecvat, profund, din temelii.
Ei ne ajută să ne dăm seama că purificarea este un proces de durată, conține mai multe etape, care trebuie parcurse atent, corect, succesiv, complet.
În măsura în care ne deschidem față de acești îngeri, ei ne învață să fructificăm înțelept timpul pe care îl avem la dispoziție, să ne preocupăm din vreme, la timp, sistematic, zilnic, săptămânal, lunar, anual de purificarea noastră interioară și exterioară.
În continuare, celebrul clarvăzător și mistic creștin Emanuel Swedenborg afirmă:
"Acesta este şi sensul cuvintelor adresate de Domnul lui Petru: "Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de Mine. Zis-a Simon Petru Lui: Doamne, spală-mi nu numai picioarele mele, ci şi mâinile şi capul. Iisus i-a zis: Cel ce a făcut baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este curat tot." Ioan XIII, 8-10. Prin spălare se înţelege purificarea spirituală, care este purificarea de rele; prin spălarea capului şi a mâinilor se înţelege purificarea părţii lăuntrice a fiinţei umane, iar prin spălarea picioarelor se înţelege purificarea părţii sale externe. Faptul că partea externă trebuie să fie purificată numai după purificarea părţii lăuntrice este indicat prin intermediul pasajului: "cel ce a făcut baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele". Faptul că orice purificare de rele este făcută de către Domnul este indicat prin intermediul pasajului: "Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de Mine".

Îngerii și Îngerele Purității ne insuflă să ne purificăm profund sufletul, să avem inima neprihănită pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu.
Iisus propovăduiește calea purității: “Fericiți cei cu inima curată și să știți că ei, datorită purității lor, Îl vor putea cunoaște pe Dumnezeu." Matei 5, 8
Regăsim această idee în Psalmi: "Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniți." și "Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui." 118, 20; 11, 7
Aceste ființe angelice ne ajută să regăsim, să aspirăm să avem, în permanență, o stare de puritate neîntinată, plină de candoare, precum copiii.
Iisus ne destăinuie: “Lăsați copiii să vină la mine, căci a lor este Împărăția Cerurilor."
Îngerii și Îngerele Purității ne sprijină să ne purificăm prin rugă din inimă, sinceră, umilă, plină de fervoare față de Dumnezeu Tatăl, Îngerul Păzitor, Îngeri, Arhangheli.
Biblia arată: "Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți." Proverbe 15, 29
În aceeași lucrare, Swedenborg precizează: "Când omul deschide astfel uşa inimii sale, aparent prin propriile-i puteri, Domnul extirpă în acelaşi timp dorinţele inferioare. Domnul nu poate acţiona decât dacă şi omul, la rândul lui, intenţionează să se purifice de rele."
Îngerii și Îngerele Purității ne îndeamnă să ne purificăm consecvent mintea, ceea ce ne conferă claritate, limpezime, coerență, flexibilitate ne ajută să fim mai structurați, organizați.
În continuare, Swedenborg explică: "Numai aceia care s-au lăsat transformaţi spiritual de Domnul acţionează în virtutea libertăţii pure potrivit raţiunii pure."
În Noul Testament avem: "De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor." Faptele Apostolilor 24, 16
Acești îngeri ne sfătuiesc să studiem scrierile sacre, tratatele de înțelepciune, care ne purifică, cizelează, rafinează, elevează modul de a gândi, percepe.
Ei ne îndrumă să ne purificăm la nivelul gândirii, vorbirii și acțiunii.
În lucrarea Înțelepciunea angelică despre Divina Iubire și despre Divina Înțelepciune, Swedenborg recomandă: "În măsura în care iubirea pune Cerul pe primul loc şi lumea pe cel de-al doilea, şi în acelaşi timp Îl pune pe Domnul pe primul loc şi pune propria sa persoană pe cel de-al doilea, în egală măsură iubirea este curăţată de murdăriile ei şi purificată."
Îngerii și Îngerele Purității ne încurajează să ne purificăm voința, să ne punem la unison voința individuală cu Voința Divină, să respectăm Legile Divine.
Aspecte prezente în Psalmi: "Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit." 55, 22
și în Romani: "Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți." 2, 13.

Îngerii Purității veghează să trăim în puritate
Îngerii și Îngerele Purității ne asistă să ne purificăm trupul, simțurile pentru a fi sănătoși, vitali, armonioși, tineri, longevivi.
Ei ne insuflă să ne purificăm întreaga ființă respirând conștient, calm, profund, regulat aer cât mai proaspăt, curat, pur, limpede, plimbându-ne, de fiecare dată când avem ocazia, în natură, la munte, în păduri, pe pajiști, în livezi, grădini înflorite, parcuri, pe malul apelor, în stațiuni balneo-climaterice.
Ei ne susțin să realizăm periodic cure de purificare, detoxifiere a trupului cu ajutorul naturii, folosind cele 5 elemente (pământ, apă, foc, aer, eter), apelând la multitudinea de tehnici, modalități și substanțe naturale: plante, argilă, aromoterapie, hidroterapie, cromoterapie, helioterapie, oxiterapie, post, etc..
În Psalmi se spune: "Curață-mă cu isop, și voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai alb decât zăpada." 51, 7
Acești îngeri ne sfătuiesc să adoptăm o dietă lacto-vegetariană, să consumăm apă pură, sucuri, băuturi naturale, hrană pură, naturală, de calitate, să ne odihnim cât avem nevoie, să facem băi de Soare, băi de aer, mișcare armonioasă.
Îngerii și Îngerele Purității ne ajută să ne dăm seama că o dată ce am atins starea de puritate, este necesar să o menținem, pe tot parcursul vieții, începând cât mai de timpuriu. În acest sens, ei ne impulsionează să alegem, să optăm mereu și să menținem ferm rezonanțe pure, elevate în întreaga ființă.
Ne atrag atenția la puritatea gândurilor, intențiilor, tendințelor, înclinațiilor, stărilor, emoțiilor, dorințelor, percepțiilor noastre, cu privire la noi, ceilalți, lumea înconjurătoare.
Acești îngeri ne învață să ne purificăm savurând trăirile afective specifice binelui şi adevărului, dreptăţii şi sincerităţii.
Ei ne îndeamnă să ne purificăm prin autoexaminare, conștientizare, recunoaștere, iertare și renunțarea definitivă la defecte, vicii.
În lucrarea Înțelepciunea angelică despre Divina Iubire și despre Divina Înțelepciune, Swedenborg explică: "Omul este purificat dacă iubeşte înţelepciunea şi este mânjit dacă nu o iubeşte. Orice purificare a omului se face prin intermediul adevărurilor care ţin de înţelepciune, şi orice mânjire a omului se face prin intermediul minciunilor, opuse adevărurilor înţelepciunii."
Îngerii și Îngerele Purității ne inspiră și ajută să purificăm mediul în care locuim, lucrăm, ne aflăm.
Ei ne ghidează să folosim anumite plante, rășini, tămâie, uleiuri esențiale, pietre, cristale, minerale, săruri, corpuri geometrice cu virtuți purificatoare pentru a curăța și menține o ambianță pură, proaspătă, sacră peste tot, acasă, la locul de muncă.
Ei ne sugerează să folosim produse naturale de curățare și îngrijire a trupului, cosmetice, parfumuri, agenți de curățare și detergenți naturali.
Aceste ființe angelice ne îndrumă să alegem, ori de câte ori este posibil, un mediu cât mai curat, natural, în care să ne simțim bine la toate nivelele ființei și să ne desfășurăm optim activitatea.
Ei ne încurajează să alegem un anturaj benefic, elevat, prieteni adevărați, să ne purificăm relațiile.
În lucrarea Înțelepciunea angelică despre Divina Providență, Swedenborg afirmă: "Lucrurile pure îi atrag, prin corespondenţă, pe cei buni."
Îngerii și Îngerele Purității ne călăuzesc să ne orientăm către un mod de viață, obiceiuri, obișnuințe, preocupări, ocupații, activități cât mai pure, elevate, spirituale, să realizăm activități dezinteresate, de voluntariat.
În continuare, Swedenborg subliniază: "Pentru ca omul să fie purificat de dorinţele inferioare specifice răului, trebuie ca relele să fie în întregime îndepărtate din fiinţa sa externă, căci până când nu se realizează acest lucru dorinţele inferioare nu au cale de evacuare."
În lucrarea Înțelepciunea angelică despre Divina Iubire și despre Divina Înțelepciune, el arată: "El trăieşte conform înţelepciunii în măsura în care se purifică de impurităţile care sunt păcatele; şi cu cât face mai mult asta, cu atât mai mult iubeşte înţelepciunea."

Îngerii și Îngerilor Purității ne destăinuie virtuțile protectoare ale purității.
În Biblie este scris: "Dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate." Iov, 8, 6
și "Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului." Psalmi 37, 39
și "Căci Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți." 1 Petru 3, 12
Aceste ființe angelice ne deslușesc faptul că puritatea atrage revărsarea Grației Divine.
În Psalmi găsim: "Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, și-l înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut." 5, 12
Îngerii și Îngerele Purității ne sprijină să deprindem puritatea de la ființele umane care au atins o stare de puritate exemplară.
Aspect prezent în Vechiul Testament: "De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți!"
și "Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei." Proverbe 2, 20; 4, 18

Invocarea Îngerilor Purității
Îngerii și Îngerele Purității sunt întotdeauna bucuroşi să ne ghideze, însoțească, asiste.
Ei sunt reprezentați înveșmântați în alb, simbol al purității, emanând puritate și prospețime, aducând neprihănire și claritate.
Îi putem ruga cu umilință, sinceritate și credință să ne insufle puritate.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Purității să aducă puritatea pe Pământ, să purifice natura, solul, apa, aerul.
Ei ghidează și îndrumă ființele umane care desfășoară activități legate de curățarea mediului.
Putem simţi și conștientiza prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, însuflețitoare, clarificatoare, elevată, ocrotitoare, minunată a Îngerilor și Îngerelor Purității atunci când urmărim să devenim și să fim cât mai puri.
Este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de acești îngeri pentru tot ajutorul şi darurile pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Purității, inspirația şi susţinerea lor oricând, în fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lor, trebuie să nu uităm că este, în prealabil necesar, să le cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Poate ca un inger arata ca tot ceea ce noi am uitat: lucruri uitate, sentimente uitate, care nu par cunoscute atunci cand le reintalnim. Pierdute, dar care odinioara au fost ale noastre."
John Ashberry