Prima pagina arrowIngerii pacii

Ingerii pacii

ingerii-pacii.jpg

Numele fiinţelor cereşti ne indică trăsătura lor divină specifică.
Îngerii și Îngerele Păcii ne ghidează, învaţă, îndrumă, susțin, asistă, însoţesc, inspiră,
impulsionează, veghează, ocrotesc şi protejează să atingem pacea profundă.

Îngerii Păcii ne călăuzesc către pacea interioară
Îngerii Păcii sunt întâlniți în diferite tradiții.
Găsim referiri la ei în Cartea Secretă a lui Enoh: “L-am întrebat atunci pe Îngerul Păcii, care mă însoţea şi-mi arăta tot ce era ascuns: ce sunt aceste patru feţe pe care le-am văzut şi ale căror vorbe le-am auzit şi le-am notat?” capitolul 40, 8
și “Apoi, acest Înger al Păcii a luat din nou cuvântul şi mi-a spus:“Aşteaptă încă puţin şi toate tainele Duhului îţi vor fi dezvăluite.” capitolul 52, 5
Îngerii și Îngerele Păcii ne insuflă să ne deschidem și să primim pacea divină în sufletul, inima, mintea, în toată ființa noastră și să ne bucurăm de pacea iubirii și a înțelepciunii divine.
Iisus propovăduiește: “Fericiți făcătorii și semănătorii de pace, căci ei se vor numi Fii ai lui Dumnezeu.” Matei 5, 9
Ei ne ajută să înțelegem că a fi mai mereu în pace, împăcați cu noi înșine este o condiție necesară pentru a accede la comuniunea profundă, sublimă, înălțătoare cu Dumnezeu Tatăl, cu Duhul Sfânt.
Biblia ne sfătuiește:“și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii.” Efeseni 4, 3
Comuniunea cu Dumnezeu este, ea însăși, dătătoare de o inefabilă pace divină, atotîmplinitoare.
Aspect surprins în Iov 22, 21: “Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire.”
Cu infinită înțelepciune, Îngerii și Îngerele Păcii ne conduc către descoperirea, cunoașterea și respectarea Legilor Divine, ceea ce ne conferă împăcare, siguranță, protecție, atrage revărsarea Grației și a Harurilor Divine.
Idee explicitată în Psalmi, 119, 165: “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire.”
și în Isaia, 54, 10: “Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.”
Toate tradițiile lumii ne îndeamnă să facem mereu numai bine, ne încurajează să facem mult bine.
Aspect regăsit în Romani 2,10: “Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele.”
Cu nesfârșită iubire, ei ne ghidează să-L implorăm, cu umilință, aspirație și credință, pe Dumnezeu să acționeze în și prin noi.
Profetul ne învață: “Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi.” Isaia, 26, 12
Îngerii și Îngerele Păcii ne sprijină să ne revelăm scânteia divină din noi, în centrul ființei noastre suntem plini de o imensă pace beatifică, care nu poate fi diminuată sau perturbată de niciun fel de circumstanțe.
Ei ne ajută să atingem starea de pace interioară, care ne facilitează valorificarea înzestrărilor, talentelor, potențialităților latente și ne ajută să evoluăm spiritual accelerat, să ne desăvârșim, să ne împlinim menirea spirituală.
Acești îngeri ne insuflă pace sufletească, care asigură o viață interioară și exterioară în acord cu aspirațiile și necesitățile noastre profunde și ne armonizează la toate nivelele ființei.
Ei ne inspiră să avem mintea liniștită, să hrănim și întreținem gânduri bune.
Îngerii și Îngerele Păcii ne ghidează cum să fim, să trăim împăcați cu noi înșine și
cu lumea înconjurătoare.
Ne impulsionează să fim și să ne manifestăm cu sinceritate, să ne cunoaștem, înțelegem și acceptăm pe noi și pe ceilalți.
Ei ne îndrumă să dobândim pacea, liniștea lăuntrică, echilibrul, mulțumirea prin smerenie, simplitate, puritate, detașarea de dorințe, pofte înlânțuitoare.
Apostolul Pavel ne explică:
“Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.”
“Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.” Romani 8, 6 și 14, 17

Îngerii Păcii ne îndrumă și asistă să trăim în pace
Îngerii și Îngerele Păcii ne revelează sensul vieții pline de pace, care ne face să ne manifestăm liber, spontan, firesc și creativ.
Ne ajută să întrevedem și ne destăinuie posibilitatea, perspectiva de a trăi mereu în pace și armonie.
Așa cum suntem sfătuiți în Cartea Secretă a lui Enoh: “În schimb, lumina, bucuria şi pacea se vor revărsa peste cei aleşi. Ei vor primi Pământul drept moştenire… Liberi de păcat, ei nu vor mai avea încercări, şi nici nu vor mai muri, nici prin pedeapsă nici prin mânie divină, ci-şi vor sfârşi simplu zilele care le vor fi date, în pace. Mulţi vor fi acei ani de bucurie, plini de bucurie şi de pace.” cap. 5, 7, 9
și “Alegeţi-vă o viaţă minunată. Umblaţi pe cărările păcii pentru a trăi fericiţi.” cap. 94, 4
Cu multă finețe, acești îngeri ne inspiră și învață cum să ne relaxăm, liniștim, refacem, regenerăm la toate nivelele ființei.
Ne atrag atenția asupra multitudinii de efecte binefăcătoare ale păcii asupra sănătății sufletului, inimii, minții și trupului, funcționării organelor interne, bioritmurilor, calității vieții, tinereții și longevității.
Profetul Ieremia precizează: “Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie.” 33, 6
Îngerii și Îngerele Păcii ne ajută să dobândim starea de pace profundă, care ne este de un imens folos pentru a face față cu succes la factorii de agresiune naturali sau artificiali din mediul înconjurător, la evenimente neașteptate.
Prin modalități angelice, ei ne sprijină să eliminăm tensiunile, neliniștile, temerile, fricile, angoasele, grijile, stresurile, să avem încredere în noi, în viață, credință de nezdruncinat în Dumnezeu.
Ne ajută să ne dăm seama că întotdeauna există soluții la orice problemă și ne încurajează să căutăm, găsim, aplicăm rezolvări optime la situațiile care se ivesc.
Ne îndrumă să ne direcționăm energiile pentru aplanarea, dezamorsarea conflictelor.
Aceste ființe angelice ne îndeamnă și susțin să fim blânzi, umili, plini de bunăvoință, întotdeauna, și în perioadele dificile, astfel ne bucurăm de pace.
În Psalmi 37, 11 se spune: “Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace.”
Îngerii și Îngerele Păcii ne impulsionează să asimilăm pacea de la natură, admirând, contemplând, minunându-ne de diversele elemente ale naturii: cer, arbori, păduri, forme de relief: munți, câmpii, lacuri, de la ființe umane care au atins starea de pace profundă, sfinți, profeți, înțelepți.
Un exemplu luminos este marele inițiat Enoh: “Enoh, tu eşti un fiu al omului care a fost zămislit în spiritul respectului pentru Legile [Divine]... Dumnezeu va chema pacea asupra ta, pacea pentru viitor, căci de acolo provine ea de la facerea lumii; astfel, ea va fi asupra ta de-a pururi. Ea va veni cu tine pe toate cărările pe care vei umbla, şi niciodată nu vei ieşi de pe calea cea dreaptă... Pacea şi calea cea dreaptă vor fi comoara celor drepţi, în Numele lui Dumnezeu şi pentru toată veşnicia.” Cartea Secretă a lui Enoh, cap. 71, 14, 15, 17
În Maleahi 2, 6 găsim: “Legea Adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace și în neprihănire, și pe mulți i-a abătut de la rău.”
Acești îngeri ne deslușesc că atunci când trăim în pace și o emanăm, o răspândim în jurul nostru, ne facem astfel mult bine nouă înșine și celorlalți, și, totodată, ne apropiem de Dumnezeu.
Aspect surprins în Cartea Secretă a lui Enoh, cap. 52, 11: “Binecuvântat este cel care răspândeşte pacea şi iubirea.”
și în Vechiul Testament: “Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii.” Zaharia 8,16
O modalitate practică, aplicată de multe ființe umane, din toate timpurile, o constituie urările de pace, dăruite din suflet, cu dragoste ocrotitoare, prezente în folclor: “Mergi în pace!”, “Pacea fie cu tine!”, “Fii pe pace!”, “Rămâi în pace!”
și în Biblie: “Pace, fraților!”, “Pace vouă!”, “Să aveți multă pace!”, “Har și pace vouă!”, “Har și pace de la Dumnezeu!”, “Du-te în pace!”, “Trăiți în pace între voi!”.

Invocarea Îngerilor Păcii
Îngerii și Îngerele Păcii sunt întotdeauna bucuroşi să ne ghideze, însoțească, asiste.
Ei sunt reprezentați emanând fericirea pe care o aduce pacea divină.
Ei poartă o mantie, simbolizând pacea cerească cu care ne învăluie.
Porumbeii în zbor semnifică atât eliberarea noastră de poveri, cât și comorile pe care le descoperim, atunci când avem pace interioară, calmul, liniștea și mulțumirea de Sine.
Îi putem ruga cu umilință și sinceritate, pe Îngerii și Îngerele Păcii să ne sădească pace în suflet, în inimă, în minte, în întreaga ființă.
Îi putem ruga să ne umple de liniște întreaga zi, să ne dăruiască o odihnă tihnită.
Îi putem invoca, cu iubire, aspirație și credință, să aducă pacea paradisiacă pe Pământ.
Putem simţi și conștientiza prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare, îndrumătoare, veghetoare, protectoare a Îngerilor și Îngerelor Păcii atunci când urmărim să accedem la pacea lăuntrică profundă.
Este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de acești îngeri pentru tot ajutorul şi darurile pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Păcii, impulsionarea şi susţinerea lor oricând, în fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lor, trebuie să nu uităm că este, în prealabil necesar, să le cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol


Despre Ingerii pacii
Pacea iubirii divine
Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Dumnezeu le-a poruncit ingerilor Lui sa te protejeze pe toate drumurile tale, sa te tina in brate pentru ca tu sa nu-ti lovesti piciorul de vreo piatra."
Psalmi 90, 11-12