Prima pagina arrowIngerii Gratiei

Ingerii Gratiei

Îngerii Grației ne revelează Grația Dumnezeiască
Îngerii Grației ne revelează că Grația dumnezeiască este întotdeauna un mister copleșitor, care ne umple de iubire și recunoștință față de Dumnezeu, ne ajută să descoperim că Dumnezeu există și ne cheamă să ne integrăm plenar și armonios în Viața divină, ne ajută să ne împlinim menirea.

Cu infinită iubire, ei ne revelează că Grația dumnezeiască ne ajută extraordinar de mult să ne apropiem și să ne deschidem tot mai mult față de Dumnezeu; să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, cu toată ființa și din toate puterile noastre; să-L adorăm profund pe Dumnezeu; să fim în comuniune din ce în ce mai intensă cu Dumnezeu; să-L simțim din ce în ce mai mult pe Dumnezeu în universul nostru lăuntric și peste tot în jurul nostru; să aspirăm sincer, cu fervoare, în permanență către Dumnezeu; să ne orientăm ferm către Dumnezeu; să ne expansionăm conștiința în Realitatea beatifică nesfârșită a lui Dumnezeu Tatăl; să descoperim cu uluire că trăim și existăm fiind îmbrățișați de oceanul nesfârșit al energiilor tainice ale Grației dumnezeiești.
ingerii-gratiei

Îngerii Grației ne ajută să înțelegem că Grația Dumnezeiască este indispensabilă pentru a ajunge la Dumnezeu, nu putem realiza comuniunea cu Dumnezeu Tatăl fără Grația dumnezeiască; transformarea spirituală profundă este incompletă fără Grația divină.
Aceste minunate ființe angelice ne deslușesc că energiile tainice ale Grației dumnezeiești, atunci când aceasta se revarsă în ființa noastră, fac cu putință să-L regăsim pe Dumnezeu, să descoperim cu uimire și încântare Iubirea, Înțelepciunea, Compasiunea, Mila, Bunătatea, Bunăvoința, Generozitatea, Iertarea infinită, totală, perfectă a lui Dumnezeu, Omnisciența, Omnipotența și Omniprezența lui Dumnezeu.
Ei ne ajută să ne dăm seama că revărsarea din plin a energiilor tainice ale Grației dumnezeiești în universul lăuntric al ființelor umane evidențiază un legământ al lui Dumnezeu cu toate creaturile Sale, care apare și se aprofundează din ce în ce mai mult prin intermediul Grației Sale.

Îngerii Grației ne deslușesc darurile pe care Grația dumnezeiască le aduce în universul nostru lăuntric atunci când se revarsă în valuri copleșitoare:
extaz divin; stări mistice; stări de minunare; trezirea și amplificarea iubirii față de Dumnezeu; stare cu totul aparte de dor de Dumnezeu; forță neobișnuită care ne impulsionează aspirația către Dumnezeu; libertate, iluminare, înțelepciune, armonie, pace, fericire, împlinire, detașare, luciditate, inspirație, creativitate; trezirea virtuților, dinamizarea vocațiilor; regenerare; stare de renaștere; trăirea plenară a vieții; sănătate deplină; transformarea relațiilor.

Ei ne învață că astfel de daruri spirituale pot genera efecte vizibile, atât prin intermediul rostirii, cât și prin faptă; revărsarea energiilor Grației dumnezeiești atunci când sunt atrase mai mereu în universul ființei umane, contribuie în mare măsură la îndumnezeirea ei; iar, în unele situații, face să se trezească unele haruri divine, numite „haruri ale Grației dumnezeiești”.
Îngerii Grației ne inspiră să cunoaștem că energiile Grației dumnezeiești sunt în același timp supranaturale și necondiționate, ele reprezintă un dar pur ce ne este oferit atunci când merităm aceasta de către Dumnezeu Tatăl; sunt accesibile tuturor oamenilor, în permanență, cel mai adesea în strânsă legătură cu meritele pe care le au, altfel spus, calitățile, puritatea și aspirația ființelor umane le pot face apte să beneficieze de revărsarea Grației divine; totuși, există situații când Grația dumnezeiască este oferită ca un dar divin perfect gratuit, fără a se lua în considerare meritele.
Acești Îngeri ne ajută să înțelegem că Grația dumnezeiască se poate revărsa în ființa umană chiar și atunci când aceasta este scufundată în păcat, de îndată ce se întoarce la Dumnezeu și aspiră într-un mod sincer și profund să fie ajutată, iertată, să i se ofere posibilitatea de a se apropia de Dumnezeu; revărsarea în universul ființei umane a Grației divine face, totodată, posibilă arderea și iertarea păcatelor, aspect descris adeseori în Biblie prin expresia „îndurarea lui Dumnezeu”.

Îngerii Grației ne inspiră să invocăm în grup Grația divină, ne învață că Dumnezeu Își manifestă Grația mai ales față de mulțimile de ființe umane care Îl imploră la unison, cu umilință și credință puternică.
În Biblie se relatează despre acțiunile prin care se manifestă într-un mod profund și copleșitor Grația dumnezeiască.
Iisus ne oferă învățături pline de înțelepciune despre Grația divină în Parabola lucrătorilor viei divine, Parabola celor chemați la ospățul de nuntă, Parabola fiului risipitor.
Grația dumnezeiască s-a manifestat în cursul multor evenimente istorice.

Îngerii Grației ne susțin să ne deschidem față de Grația Divină
Îngerii Grației ne ajută să înțelegem că, fiecare dintre noi, avem întotdeauna, o imensă nevoie de manifestarea eficientă a Grației dumnezeiești, care este necesară împlinirii esențiale a naturii umane, care susține și completează ceea ce trebuie să se transforme și să se purifice în natura umană, și face cu putință o mulțime de minuni în universul nostru lăuntric.

Îngerii Grației ne inspiră să ne dorim foarte mult să primim Grația divină, deoarece energiile Grației lui Dumnezeu ne deschid conștiința și ființa față de Împărăția lui Dumnezeu, ne ajută să descoperim Realitatea ei misterioasă; ne transformă profund și definitiv; ne trezesc și, totodată, ne zguduie din temelii, făcându-ne să intuim și să înțelegem care vor trebui să fie după aceea prioritățile noastre absolute în existența de zi cu zi; ne ajută să ne mântuim; ne influențează, cu o mare putere, în special inima spirituală; ne ajută să realizăm acțiuni profund benefice, ce depășesc cu mult capacitățile obișnuite.

Aceste sublime ființe angelice ne ajută să ne pregătim așa cum se cuvine pentru a fi apți să primim Grația divină: ne susțin și inspiră să fim în permanență cât mai puri, să ne purificăm sufletul, inima, mintea, întreaga ființă; ne învață să cerem cu umilință, să chemăm sincer, să invocăm cu putere, să apelăm cu fervoare, să implorăm din toată inima Grația dumnezeiască cu o credință puternică, profundă, deplină, totală.

Îngerii Grației ne susțin, atunci când primim Grația divină, să simțim cât mai clar și plenar, să conștientizăm manifestările sale specifice și efectele complexe, profund benefice care apar în conștiința și în ființa noastră, faptul că o primim întotdeauna de la Dumnezeu sub forma unor energii tainice; întotdeauna, fără excepție, Grația dumnezeiască, precum și energiile ei, se manifestă ca o forță ce inițiază, ce face cu putință ceea ce este bun, adevărat și dumnezeiesc și susține efortul de înălțare către Dumnezeu.

Aceste ființe angelice ne ajută să descoperim prin trăire directă că Grația dumnezeiască este sfințitoare, energiile ei există, sunt nesfârșite; întotdeauna, fără excepție, face să intervină anumite influențe supraumane, dumnezeiești care coboară dintr-o sferă esențială ce există în Natura absolută a lui Dumnezeu Tatăl; prin intermediul Grației Sale, Dumnezeu face să apară în universul nostru lăuntric felurite favoruri divine.

Ei ne revelează că energiile Grației lui Dumnezeu sunt întotdeauna, fără nicio excepție, în mod infailibil eficiente, atunci când se revarsă în universul nostru lăuntric, ele își ating până la urmă țelul lor misterios.
Îngerii Grației ne susțin atunci când Grația dumnezeiască se revarsă în universul nostru lăuntric, declanșând în ființa noastră procese tainice de rezonanță, făcând cu putință să beneficiem de pe urma darurilor supranaturale și a energiilor sublime, paradisiace; să devenim tangenți cu veșnicia, infinitul.

Cu infinită gingășie, ei ne îndrumă să ne deschidem total față de Grația divină și să ne lăsăm inundați, pătrunși, infuzați în totalitate de ea.
Îngerii Grației ne ghidează să fructificăm la maxim harurile, darurile prețioase pe care Grația divină ni le oferă, să asimilăm în felurite moduri, să beneficiem din plin de energiile inefabile ale Grației dumnezeiești, să savurăm experiența complexă, misterioasă și indescriptibilă a Grației divine, să creștem spiritual, să ne întărim credința în Dumnezeu, să ne manifestăm cu înțelepciune, bun-simț și umilință și, astfel, să permanentizăm darurile în universul nostru lăuntric, să manifestăm întotdeauna o stare de recunoștință amplă, umilă și profundă față de Dumnezeu Tatăl, să ajutăm divin integrat ființele umane.

Invocarea Îngerilor Grației
Îngerii Grației sunt reprezentați purtând haine albe strălucitoare foarte frumoase, revărsând cu generozitate Grația dumnezeiască.
Îi putem ruga cu sinceritate, umilință, iubire și credință pe Îngerii Grației să ne dezvăluie cheia receptării Grației Divine.
Îi putem invoca Ape Îngerii Grației să ne pregătească să fim vase alese ale Grației Dumnezeiești.
Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, grațioasă, minunată, misterioasă, sfințitoare, extraordinar de frumoasă a acestor Îngeri atunci când apelăm Grația Divină.
Este firesc să manifestăm recunoștință față de Îngerii Grației pentru toată inspirația și susținerea angelică pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii Grației, grația lor oricând, în fiecare zi, pentru noi, cei dragi, cei aflați în suferință, cei care au probleme de sănătate, pentru țară, umanitate și planeta Pământ.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Dumnezeu le-a poruncit ingerilor Lui sa te protejeze pe toate drumurile tale, sa te tina in brate pentru ca tu sa nu-ti lovesti piciorul de vreo piatra."
Psalmi 90, 11-12