Prima pagina arrowIngerii Focului

Ingerii Focului

Îngerii Focului în diferite Tradiții
Îngerii Focului sunt Îngeri Protectori ai Focului.
Îngerii Focului sunt Îngeri ai intuiției.
Ei sunt, totodată, Îngeri ai Vestului.

În multe tradiții, focul este venerat în mod deosebit ca un simbol esențial, activ al vieții, el fiind prezent în multiple rituri ca Element pur ce permite ascensiunea divină și totodată corespunde luminii cunoașterii divine care se pogoară binefăcătoare purtând influențele divine.
În Deuteronom, cap. 4, 12:
“Iar Domnul v-a grăit de pe munte din mijlocul focului; și glasul cuvintelor Lui L-ați auzit, iar fața Lui n-ați văzut-o, ci numai glasul I L-ați auzit.”
În Biblie, este descris rolul focului în înfăptuirea Legii Divine în Deuteronom, cap. 33, 2:
“ªi a zis el: "Venit-a Domnul din Sinai și ni S-a descoperit întru slava Sa în Seir; strălucit-a din Munții Paranului și a ieșit cu mulțime mare de sfinți, având la dreapta focul legii.”
Este semnificativ episodul biblic în care marele prooroc Ilie, ca urmare a meritelor, acțiunilor sale divine pe Pământ a urcat la Cer într-un „ car de foc“:
În Cartea a patra a Regilor, cap. 2, 11:
“Pe când mergeau ei așa pe drum și grăiau, deodată s-a ivit un car și cai de foc și, despărțindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la Cer.”
În Psalmi, cap. 38, 4:
„Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc.”
Aspectul clarității focului este redat în Psalmi,cap. 118, 140:
„Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el.”
Aspectul clarității focului este redat și în Epistola Întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, cap. 3,13:
“Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, și focul însuși va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia.”
Aspectul protector al focului este redat în Zaharia, cap. 2, 9:
“ªi Eu voi fi pentru el un zid de foc de jur împrejurul lui, zice Domnul.”
Întreaga manifestare universală poate fi considerată simbolic o consecință a Luminii, care corespunde Vieții Universale, eterne.
Evanghelia după Ioan îl asimilează pe Iisus Cristos cu Lumina Dvină a Logosului și cu Viața: „în El [Cuvântul] era Viața și Viața era Lumina oamenilor“.
În creștinism, Focul este un simbol al Duhului Sfânt și al purificării spirituale, căci Ioan Botezătorul spunea: „Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc… iar pleava o va arde cu foc nestins.“
Iată cum este descrisă în Faptele Apostolilor coborârea Duhului Sfânt, care a avut loc la cincizeci de zile după înălțarea la Cer a lui Iisus Hristos:
„ªi din Cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. ªi li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. ªi s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.“
Focul reprezintă o imagine simbolică a lui Dumnezeu.
După faimosul angelolog creștin Dionisie Areopagitul:
“În general, fie că e vorba de partea superioară sau de cea inferioară a ierarhiei angelice, teologia preferă alegoriile și simbolurile care au ca temă focul. Imaginea focului revelează cel mai bine modul în care inteligențele cerești I se conformează lui Dumnezeu.”
În gnosticism, Îngerii Focului guvernează funcția psihologică a intuiției.
Gnosticii afirmă că punctul cardinal asociat acestor îngeri este Vestul.
În tradiția ebraică, se menționează că din Arborele Vieții emană „rouă de lumină“.
În înțelepciunea orientală, Elementului Foc, îi corespunde o anumită familie angelică, numită Padma.
Cele mai multe dintre aspectele simbolismului focului sunt cuprinse în tradiția hindusă, care îi conferă acestuia o importanță fundamentală.
În hinduism, Focul este Principiul divin al vieții.
Focul este mesagerul zeilor, care duce rugăciunile credincioșilor la Dumnezeu și le aduce apoi răspunsurile divine.
În unele tradiții, Focul Celest este un semn al înțelepciunii divine, înălțarea focului reprezintă drumul inițiatic pornit din starea umană, dublat de coborârea Harului divin (simbolizat prin lumină, fulger).
Simbolul focului purificator și regenerator este răspândit din Occident și până în Japonia.
În tradiția persană, focul este simbolul divin esențial.
În alchimie este de asemenea cunoscută o purificare prin foc, codificată prin parabola salamandrei, despre care se spune că se hrănește cu foc, vorbindu-se de „focul care nu arde“ și de „focul lichid“.

Îngerii Focului guvernează Elementul Foc
Îngerii Focului susțin, însoțesc, veghează și ocrotesc Elementul Foc.
Îngerii Focului ne ajută și ne inspiră să conștientizăm că Elementul Foc este un Dar de la Dumnezeu și să ne manifestăm recunoștința față de Dumnezeu.

Îngerii Focului ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează și ocrotesc să cunoaștem Lumina Divină.
Îngerii Focului răspândind cu generozitate cunoașterea, ne aduc iluminarea, deschizându-ne calea către cunoașterea divină, trezind în noi adevărata dorință de cunoaștere.
Îngerii Focului ne dăruiesc puterea infinită a Compasiunii Divine, putere ce pătrunde totul și îmbrățișează totul.
Ei ne ajută să înțelegem adevărata noastră esență, Realitatea, ajutându-ne să ne deschidem față de percepția superioară a lumii.
Îngerii Focului ne inspiră și ne ajută să transformăm prin forța lucidității pasiunile inferioare și dorințele oarbe în căldura compasiunii durabile, în discernământ și intuiție.
Ei ne ajută să ne purificăm, să renunțăm definitiv la tendințele negative și orientările rele, pregătesc terenul pentru germinarea semințelor binelui.
Invocând Îngerii Focului, cerându-le ajutorul, aprofundând comuniunea cu Ei atingem starea de armonie și echilibru cu Elementul Foc în ființa noastră și în mediul înconjurător, îl integrăm armonios în universul nostru lăuntric, ne integrăm armonios în Elementul Foc din Macrocosmos, devenim un adevărat izvor al luminii, strălucind și răspândind lumină și căldură.

Îngerii Focului ne aduc bucurie, entuziasm, simțul umorului, expansiune, dinamism, efervescență, frenezie, căldură, încredere în Sine, abandonarea voinței individuale în fața Voinței Divine.
Îngerii Focului ne inspiră să manifestăm mereu iubire și bunătate.
Îngerii Focului ne ajută să ne conștientizăm calitățile native, să le amplificăm în ființa noastră și să le folosim într-un sens superior, benefic.
Ei ne ajută să trezim și să manifestăm starea de claritate mentală pentru a discerne între bine și rău, adevăr și minciună, realitate și propriile proiecții mentale.

Îngerii Focului ne ajută să conștientizăm și să experimentăm proprietățile focului.
Asemeni Soarelui prin razele sale, focul cu flăcările lui simbolizează acțiunea de fecundare, purificare și iluminare a lumii de către Spiritul Divin.
Focul simbolizează purificarea prin cunoaștere și înțelegere, lumină și adevăr.
Focul este un simbol al regenerării, nemuririi.
Îngerii Focului ne ajută să ne trezim focul subtil interior.
Ei ne inspiră și ne ajută să ne trezim și să ne purificăm voința, tenacitatea, perseverența divin integrată.

Îngerii Focului ne îndrumă să cunoaștem importanța de a avea un foc digestiv pur, armonios, echilibrat și puternic.
Ei ne ajută să dobândim un astfel de foc digestiv și să-l menținem pentru a avea o digestie bună, o asimilare completă a hranei, a fi armonioși și sănătoși.

Focul este caracterizat de lumină și căldură.
Focului îi corespund culoarea și forma.
Îngerii Focului ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează să ne armonizăm și vindecăm cu ajutorul luminii și a culorilor, cu ajutorul cromoterapiei.
Îngerii Focului ne ajută să ne orientăm către Dumnezeu, să-L adorăm pe Dumnezeu.

Îngerii Focului ne ajută să ne purificăm cu ajutorul Focului Divin, să ne purificăm rapid și eficient sufletul, mintea și trupul de toate zațurile.
Odată purificați, Lumina Divină pătrunde mai ușor în suflet aducând cunoaștere și înțelepciune, în minte aducând claritate mentală, în trup aducând sănătate, armonie, echilibru, forță interioară benefică.
Putem apela și invoca Îngerii Focului zilnic pentru a ne vindeca de boli.

Simțul văzului este legat în mod direct de foc.
Vederea este corelată cu știința tradițională și cunoașterea inițiatică.
Îngerii Focului ne ajută să vedem lucrurile așa cum sunt în realitate și nu cum ne apar.
Îngerii Focului ne îndrumă să ne deschidem către o viziune autentică asupra totului.
Îngerii Focului ne ajută să înțelegem legătura dintre acest aspect și vederea fizică.
Atunci când sunt apelați cu umilință și credință, Ei ne ajută să ne dăm seama față de care aspecte ale Manifestării ne-am opacizat cu timpul, odată conștientizând aceste aspecte, Ei ne inspiră să vrem să vedem lucrurile așa cum sunt și ne susțin să le vedem așa cum sunt, și, astfel, să ne vindecăm eventualele deficiențe sau boli de vedere.

Îngerii Focului guvernează funcția Intuiției
Îngerii Focului ne ghidează, susțin, inspiră, impulsionează, veghează să ne trezim, dinamizăm și amplificăm intuiția spirituală.

Îngerii Focului ne îndrumă să cunoaștem direct, imediat prin inefabilă rezonanță Adevărul.
Îngerii Focului ne îndrumă să folosim intuiția pentru a percepe cât mai clar Realitatea.

Îngerii Focului ne inspiră și ajută să ne conștientizăm intuițiile și să avem încredere în ele.
Îngerii Focului ne ajută să ne cunoaștem intuițiile.
Ei ne inspiră să fim atenți la vocea noastră interioară, să folosim intuiția pentru a simți dacă anumite ființe sau obiecte sunt sau nu benefice, dacă unele acțiuni sunt sau nu integrate, dacă ne aflăm în siguranță.

Îngerii Focului ne îndrumă să fim atenți și receptiv inspirați.
Îngerii Focului ne inspiră să fructificăm intuițiile noastre, să dezvoltăm intuiția și cunoașterea interioară.
Îngerii Focului ne susțin să intuim ce ne-ar putea ajuta în evoluția spirituală .
Ei ne ajută să ne amintim când am avut astfel de intuiții, care apar, deseori, în copilărie, dar și la tineri și adulți; să ne amintim cu exactitate intuițiile.
Ne susțin să folosim intuiția pentru a cunoaște și împlini misiunea spirituală.

Îngerii Focului ne inspiră și ne ajută să folosim intuițiile noastre în viața de zi cu zi, în toate domeniile vieții, atunci când luăm decizii, în artă, știință și tehnică, în autocunoaștere și în interacțiunea cu ceilalți, cu mediul înconjurător.
Îngerii Focului ne ajută să folosim intuiția pentru a sesiza fața ascunsă a lucrurilor, a lua cea mai bună hotărâre la timpul potrivit, a ști ce și cum avem de făcut, a anticipa evenimentele, a găsi soluții inteligente.

Apelarea și Invocarea Îngerilor Focului
Îngerii Focului sunt întotdeauna bucuroși să ne asiste, să ne ajute și să ne inspire.

Îngerii Focului sunt reprezentați ținând în mână o torță, simbol al iluminării intuitive și ne deschid calea către profunzimile conștiinței.

Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare, protectoare a Îngerilor Focului atunci când ne încălzim la un foc; în preajma unui foc de tabără; în prezența focului lumânărilor, a făcliilor.

Se indică a-i invoca pe Îngerii Focului atunci când ne purificăm, ne armonizăm, ne vindecăm cu ajutorul Focului subtil.

Putem apela Îngerii Focului pentru a alunga întunericul și a deschide poarta luminii. În popor, oamenii invocă Îngerii cerând lumină și căldură suficientă pentru culturi, pentru ca recoltele să fie bogate.

Putem invoca Îngerii Focului, ajutorul Îngerilor Focului oricând, în fiecare zi, pentru noi, pentru cei dragi, pentru cei aflați în suferință, pentru cei care au probleme de sănătate, pentru umanitate și planeta Pământ.

Nu trebuie să uităm nici o clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Îngerilor Focului, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să le cerem de fiecare dată ajutorul.

Descrieri ale Îngerilor Focului în Biblie:
În Faptele Sfinților Apostoli, cap. 7, 30:
„ªi după ce s-au împlinit patruzeci de ani, Îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug.”

În Apocalipsa Sfântului Ioan:
cap. 10, 1:
“ªi am văzut alt Înger puternic, pogorându-se din Cer, învăluit într-un nor și pe capul lui era curcubeul, iar fața lui strălucea ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc.”
cap. 18:
“ªi încă un Înger a ieșit din altar, având putere asupra focului.”

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Dumnezeu le-a poruncit ingerilor Lui sa te protejeze pe toate drumurile tale, sa te tina in brate pentru ca tu sa nu-ti lovesti piciorul de vreo piatra."
Psalmi 90, 11-12