Prima pagina arrowIngerii credintei

Ingerii credintei

ingerii-credintei.jpg

Orice denumire dată ființelor cerești conține indicații despre calitatea lor divină proprie.
Îngerii Credinței ne ghidează, învață, îndrumă, ajută, însoțesc, inspiră, impulsionează, veghează, ocrotesc și protejează cu infinită iubire și credință angelică.

Îngerii Credinței ne întăresc credința în Dumnezeu
Îngerii Credinței ne susțin să avem o credință deplină, absolută, totală, puternică, intensă, profundă, fermă, de nezdruncinat, permanentă, exemplară, perfectă în Dumnezeu; ne îndrumă să credem în Dumnezeu, în Omnisciența,
Omnipotența și Omniprezența lui Dumnezeu.
Atunci când sunt invocați cu umilință și sinceritate, pe fondul unei stări de puritate, Îngerii Credinței ne sădesc în inimă credința deplină în Dumnezeu, care izvorăște întocmai ca o minunată asigurare atunci când simțim Realitatea Prezenței lui Dumnezeu și Dragostea Lui; această certitudine face să apară o ancorare extraordinar de puternică în ajutorul, ghidarea, protecția, Iubirea și Cuvântul lui
Dumnezeu.
Acești Îngeri ne învață iubirea față de Dumnezeu, dăruirea totală și necondiționată față de Dumnezeu, ascultarea plină de înțelepciune și supunerea față de Dumnezeu, încredințarea în totalitate a inimii și a vieții lui Dumnezeu.
Îngerii Credinței ne dezvăluie credința puternică în Dumnezeu ca fiind caracterizată de un respect profund, neîncetat și sacru față de Judecățile Sale, care atrage după sine nevoia firească de a asculta Voia și Cuvântul Lui.
Aceste minunate ființe angelice ne asistă să ne punem în permanență toată încrederea în Dumnezeu, în felul acesta vom avea un suflet renăscut, o inimă plină de certitudine, împăcată, ne vom bucura de fericire, pace, speranțe îndreptățite, fermitate, protecție și Iubirea lui Dumnezeu.
Cu infinită generozitate, Îngerii Credinței ne ajută să înțelegem că prin credința de nezdruncinat în Dumnezeu ne deschidem totodată inima și ființa față de Dumnezeu și putem primi ajutorul Lui, ne îndreptăm către starea de sfințenie, mântuirea sufletului, descoperirea tainelor paradisiace ale Împărăției lui Dumnezeu.
Credința din ce în ce mai mare în Dumnezeu apare și crește pe măsură ce credem cu putere și într-un mod cât mai profund în Realitatea Sa veșnică și absolută; această credință face să existe în permanență o fermă siguranță în Adevărurile și Revelațiile Sale.
Astfel, ne împlinim menirea spirituală, fiind limpeziți și inspirați de Dumnezeu.
Fragmente semnificative din Biblie:
“Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt”, Iuda,1,20;
“Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!”, Epistola către Romani, 15,13;
“Pentru ca credința voastră sa fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe Puterea lui Dumnezeu. ”, Epistola I către Corinteni, 2,5.

Îngerii Credinței ne revelează credința adevărată
Îngerii Credinței ne revelează credința autentică ca fiind recunoașterea interioară a Adevărului, a faptului că un anumit aspect este așa pentru că este adevărat.
Ei ne impulsionează să descoperim credința ca fiind în legătură cu Adevărul și Adevărul ca fiind corelat cu credința.
Ne îndeamnă să iubim Adevărul, astfel dobândim o recunoaștere interioară a acestuia și suntem mai deschiși să credem.
Îngerii Credinței ne inspiră să deslușim credința ca o formă de cunoaștere profundă, generată de fenomene de rezonanță complexe și inefabile, nu o adeziune oarbă la o anumită idee sau aspect pe care nu le înțelegem.
Ei au dragoste de adevăr și ne îndrumă să nu subordonăm înțelegerea credinței.
Înțelepciunea angelică constă în faptul că Îngerii Credinței văd și în același timp înțeleg ceea ce cred.
Este cunoscut aforismul Sfântului Augustin:
“Crede, ut intelligas (“Mai întâi să crezi, pentru ca după aceea să poți înțelege”).
A crede în ceva bun ajută considerabil ființa umană să poată înțelege acel aspect, deoarece prin credința sinceră, ființa umană se deschide și această stare de deschidere sinceră îi facilitează înțelegerea, pe când dacă ființa umană se îndoiește, atunci, se blochează singură față de înțelegerea acelei realități, chiar dacă, altfel, acea ființă umană ar fi capabilă să înțeleagă chiar foarte bine acea idee.
În Biblie, se spune:
“Fericiți vor fi cei care la început n-au văzut, dar cu toate acestea au crezut”;
“ªi credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.”, Epistola către Evrei,11,1;
“Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. ”, Epistola către Evrei,11,3.

Îngerii Credinței ne învață credința spirituală
Îngerii Credinței ne revelează și ne trezesc credința puternică de natură spirituală.
Ei ne deslușesc faptul că adevărurile spirituale sunt la fel de susceptibile de a fi înțelese ca și adevărurile naturale.
Deși înțelegerea adevărurilor spirituale ar putea părea neclară sau abstractă, atunci când sunt auzite, ele pătrund atât de adânc în conștiința ascultătorului, încât acesta poate discerne cu ușurință dacă sunt sau nu adevăruri; și aceasta este valabil mai ales în cazul celor care iubesc adevărurile.
Îngerii Credinței ne ajută să înțelegem că aspectele spirituale pot fi înțelese la fel de bine ca și cele naturale atunci când sunt explicate așa cum se cuvine; ele sunt greu de înțeles atunci când ființa umană se raportează la ele doar cu mintea, într-un mod superficial, fără a urmări să le trăiască, simtă, intuiască, descopere.
Îngerii Credinței ne învață credința mistică, să credem în existența și acțiunile Îngerilor, Arhanghelilor, Sfinților, Modelelor Divine, Puterilor Cerești.
Printr-o astfel de credință fermă într-o putere supraumană se explică adeseori puterea unor oameni de a vindeca suferințe sau boli cu un singur cuvânt, sau o stare sufletească generoasă, încărcată de profundă compasiune sau milă.
Iată un exemplu din Biblie, Matei 9,22:
“Iisus s-a întors, a văzut-o și i-a zis: “Îndrăznește, fiică! Credința ta te-a tămăduit." ªi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. ”
Credința este o treaptă înaltă a cunoașterii, superioară cunoașterii raționale.
Îngerii Credinței ne inspiră să înțelegem credința ca fiind o modalitate de a accede la Infinit, la trăirea Realității Ultime.

Îngerii Credinței ne inspiră credința în bine
Îngerii Credinței ne inspiră ca atunci când urmărim atingerea unui țel benefic, asimilarea unei virtuți, realizarea a ceva bun, să ne dorim cu intensitate, plini de speranțe îndreptățite, din tot sufletul, din toată inima, ca acel aspect să se realizeze.
Acești Îngeri ne învață că încrederea fermă, de nezdruncinat în adevărul unui fapt, face posibilă realizarea acelui aspect.
Ne susțin să acționăm în conformitate cu credințele noastre.
Această idee este subliniată în Biblie, Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 2, versetele 14, 22, 26:
“Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dacă n-are fapte?
Poate oare credința aceasta să-l mântuiască?”;
“Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui, și, prin fapte, credința a ajuns desăvârșită.”;
“După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.”
Credința afectivă determină o intensă legătură sufletească și declanșarea de acțiuni orientate benefic.
În realitate, credințele noastre cele mai intime și mai profunde se împlinesc întotdeauna.
Astfel, ființa umană devine întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, exact ceea ce crede din tot sufletul că este, în intimitatea și profunzimea ființei sale.
În mod foarte semnificativ, Iisus Christos a spus:
“De ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice acestui sicomor: “Dezrădăcinează-te și te sădește în mare”, și vă va asculta.” și “Dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: “Mută-te de aici dincolo”, și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință. ”
Credința este o certitudine afectivă, sentimentală, mentală, spirituală generată prin intermediul fenomenelor inefabile de rezonanță cu energii subtile și aspecte din Macrocosmos ce se produc în ființa celui care crede cu putere.
Filozoful german Immanuel Kant, consideră credința drept un act de voință, de adeziune individuală, subiectivă, care exclude îndoiala.
Îngerii Credinței ne inspiră credința în bine, ne învață să credem în bine, să avem credință fermă, atitudine senină.
Credința fermă ne ajută să ne autodepășim, să ne transformăm, să evoluăm spiritual.
Ei ne ajută să avem credință atunci când întâmpinăm greutăți, dificultăți; aceasta ne va ajuta să trecem mult mai bine, ușor, într-un timp mai scurt astfel de situații.
Îngerii Credinței ne inspiră să ne urmăm inima, să trăim o viață plină de sens, să ne împlinim menirea spirituală.
Pentru a avea credință deplină este necesar ca ființa umană să creadă într-un mod total, să nu se îndoiască niciodată deloc în inima ei.
Dumnezeu oferă o mulțime de daruri dumnezeiești ființei umane care Îi cere ceea ce este bun și drept cu o mare credință și umilință.
Îngerii Credinței ne învață să credem că putem primi ceea ce cerem atunci când acel aspect este divin integrat, în acord cu Legile Divine, Voia Divină.
Iisus a spus:
“Tot ceea ce veți cere și care este bun și just, atunci când vă rugați, trebuie să credeți pe deplin că veți primi și în felul acesta tot ceea ce veți cere, veți avea”.
Credința puternică, de nezdruncinat poate să facă minuni, chiar miracole, îi permite ființei umane să triumfe, de fiecare dată, cu o mare ușurință asupra tuturor ispitelor, încercărilor, greutăților care pot, eventual, apărea în existența ei.
Atunci când în ființa umană se trezește și crește credința puternică, de nezdruncinat, mintea ei se luminează, ea descoperă soluții pline de înțelepciune la problemele stringente, vitale ale existenței sale, rațiunea ei se regenerează, se așază la locul ei, ființa umană își transformă punctul de vedere, perspectiva.
Credința este o recunoaștere a faptului că suntem ghidați, iubiți și protejați în permanență.
Multe ființe umane au relatat că atunci când au crezut în diferite momente ale vieții lor în unele aspecte benefice, acea credință era însoțită de o trăire foarte împlinitoare la nivel afectiv, ceva foarte plăcut, ca un balsam care le umplea inima și ființa.
O minunată credință care este profund benefică pentru ființa umană, este credința în iubire, într-o iubire foarte fericită, împlinitoare, extraordinară, totală, sublimă, delicioasă, veșnică.

Invocarea Îngerilor Credinței
Îngerii Credinței sunt întotdeauna bucuroși să ne ghideze, învețe, îndrume, asiste.
Îngerii Credinței sunt reprezentați ținând pe brațe eșarfa sfântă care ne învăluie în credința adevărată, puternică, profundă, fermă, de nezdruncinat și care simbolizează protecția față de dificultăți, greutăți, incertitudini, îndoieli.
Îi putem ruga cu umilință, sinceritate și aspirație pe Îngerii Credinței să ne ofere darul credinței depline, care este de natură să declanșeze minuni sau chiar miracole atunci când această credință este totodată puternică, totală.
Îi putem invoca pe Îngerii Credinței să ne trezească, mărească și întărească credința în Dumnezeu, care ne apropie din ce în ce mai mult și într-un mod profund de Dumnezeu.
Putem simți prezența sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare, ocrotitoare a Îngerilor Credinței atunci când îi apelăm să ne ajute să descoperim și să amplificăm credința adevărată, credința spirituală, credința în bine, care ne ajută să avem o viață fericită, împlinită, liniștită, armonioasă, sănătoasă, lungă.
Este firesc să manifestăm recunoștință față de Îngerii Credinței pentru tot ajutorul și darurile pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii Credinței, inspirația și susținerea lor oricând, în fiecare zi, pentru noi, cei dragi, cei aflați în suferință, cei care au probleme de sănătate, pentru țara noastră, umanitate și planeta Pământ.

Intervenții Angelice

Fragment din lucrarea “Cele Patru Doctrine Principale ale Noului Ierusalim”, Doctrina “Despre Credință” de faimosul clarvăzător și mistic creștin Emanuel Swedenborg:
“Voi relata ceea ce am auzit de la un Înger din Ceruri.
Discuția Îngerului cu un reformat a cărui credință nu era separată de caritate a fost următoarea: „Prietene, ce ești tu?”
El a replicat: „Sunt un creștin reformat”.
„Care este doctrina ta și religia care decurge de aici?”
El a răspuns că erau credința și caritatea.
Îngerul a spus: „Acestea sunt două.”
Iar celălalt a replicat că ele nu pot fi separate.
Îngerul a întrebat „Ce este credința?” și răspunsul a fost „Să crezi ceea ce ne învață Sfânta Scriptură”.
Îngerul a întrebat atunci „Doar ai crezut aceste lucruri sau ai și acționat în conformitate cu ele?” și acela a răspuns „Am și acționat în conformitate cu ele”. Atunci Îngerul Paradisului, uitându-se la el, i-a spus: „Prietene, vino să locuiești cu noi!”

Fragment din Biblie, Epistola către Evrei, 11,5:
“Prin credință a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea.
ªi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase.
Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.”

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"De fiecare data cand moare un copil bun, coboara pe Pamant un inger al lui Dumnezeu, il ia in brate, isi intinde aripile mari si albe, zboara impreuna cu el in toate locurile care ii placeau copilului, ii culege un buchet de flori pe care le duce sus lui Dumnezeu, unde vor inflori si mai frumos decat pe Pamant."
Hans Christian Andersen