Prima pagina arrowIngerii armoniei

Ingerii armoniei

ingerii-armoniei.jpg

 

Numele fiinţelor cereşti ne revelează calitatea lor divină specifică.
Îngerii și Îngerele Armoniei ne ghidează, învaţă, îndrumă, susțin, asistă, însoţesc, inspiră, impulsionează, veghează, ocrotesc şi protejează să accedem la Armonia Divină.

Îngerii Armoniei susțin integrarea în Armonia Universală
Îngerii și Îngerele Armoniei ne insuflă dragostea, setea de Adevăr, ne ghidează cum să fim în armonie cu Adevărul Universal, să urmărim să exprimăm tot ceea ce este bun în noi în modul nostru caracteristic, să primim sincer, cu inima și mintea deschisă și să recunoaștem tot binele care ni se oferă.
În lucrarea Înțelepciunea angelică despre Divina Iubire și despre Divina Înțelepciune, celebrul clarvăzător și mistic creștin, Emanuel Swedenborg ne destăinuie: „Întrucât întregul Cer şi toate lucrurile din Cer se referă la un singur Dumnezeu, de aceea graiul angelic este de aşa natură încât, printr-un anumit acord care decurge din armonia Cerului, el se termină cu „unu”, ceea ce arată că îngerilor le este imposibil să gândească altfel decât la un singur Dumnezeu, căci graiul provine din gândire.”
Cu divină măiestrie, Îngerii și Îngerele Armoniei ne ajută să înțelegem că a fi în armonie profundă cu natura noastră interioară implică a fi în acord cu Adevărul Ultim Divin, despre care ne învață tradițiile spirituale autentice, scrierile sacre, sfinții, înțelepții.
Acești îngeri ne inspiră și asistă să manifestăm zilnic, cât mai des, mulțumire și recunoștință profundă, amplă și umilă față de Dumnezeu Tatăl pentru tot ceea ce ne dăruiește, pentru mulțimea binefacerilor dumnezeiești.
Cu multă responsabilitate, ei ne îndrumă să cunoaștem și respectăm Legile Divine, Ordinea Divină, să fim la unison cu Armonia Divină, care ne revelează modul cel mai amonios, firesc, plin de bun simț de a fi, a exista, a trăi.
Îngerii și Îngerele Armoniei ne revelează starea de concordanţă şi acord perfect care există între toate părțile componente ale unui întreg, sistem, organism, coeziunea tuturor aspectelor, elementelor, generând, astfel, starea de unitate, dezvăluindu-ne starea de unitate în diversitate.
În aceeași lucrare, Swedenborg explică: „Întregul este dat de toate părţile, iar prin intermediul acestor principii primordiale, viaţa se găseşte în fiecare parte a întregului, pentru că întregul îi distribuie fiecărei părţi sarcinile şi necesităţile sale, făcând-o astfel să participe la armonia totului. Într-un cuvânt, întregul există datorită părţilor, iar
părţile subzistă graţie întregului.”
În viziunea lui Hegel: „Armonia constă, pe de o parte, în totalitatea integrată a unor laturi esenţiale, iar pe de altă parte, în pura opoziţie rezolvată a acestora, în ceea ce ele revelează ca legătură interioară, ca apartenenţă reciprocă şi ca unitate a lor. În acest sens, vorbim de armonia formei, a culorilor, a tonurilor, etc.”
Aceste ființe angelice ne sprijină să aspirăm către unitate, să simțim și să trăim într-un mod inefabil și minunat ceea ce ne unește, în fond, pe noi toți, îndrumându-ne să trăim în armonie deoarece, în esență, suntem una cu Sursa Vieții.
În continuare, Swedenborg arată: „Toate cele care au fost create sunt armonios integrate (potrivite), pentru că au fost create în Dumnezeu de către Dumnezeu; şi, deoarece au fost create astfel, ele sunt analoge cu Dumnezeu, iar prin această unificare devin precum Chipul lui Dumnezeu într-o oglindă.”

Îngerii Armoniei ne asistă să ne armonizăm întreaga ființă
Cu nesfârșită iubire, Îngerii și Îngerele Armoniei ne susțin să aducem armonie la toate nivelele ființei, suflet, inimă, minte, trup.
Ei ne inspiră și ajută să ne deschidem sufletește, să fim integri; să cultivăm, cu consecvență, trăiri, stări, sentimente benefice, să le manifestăm sincer, spontan, natural, liber, plenar; să ne exprimăm armonios punctul de vedere, perspectiva; să ne formăm atitudini binefăcătoare, care generează aptitudini pe măsură.
Îngerii și Îngerele Armoniei ne insuflă armonie în inimă, în ființă, să fim plini de liniște și împăcați cu noi înșine, cu ceilalți, cu natura, Universul, astfel ne bucurăm de echilibru și siguranță.
Ei ne încurajează să descoperim și să trăim frumusețea, sublimul, splendoarea, perfecțiunea.
În tratatul Înțelepciunea angelică despre Divina Providență, Swedenborg precizează:
„Să examinăm acum ce este adevărul şi binele spiritual. Oare adevărul spiritual poate fi altceva decât frumuseţea şi armonia lucrurilor şi obiectelor spirituale? Iar binele spiritual poate fi altceva decât plăcerea şi farmecul rezultat din percepţia frumuseţii sau a armoniei lor?”
Cu multă gingășie, ei ne ajută să dobândim plenitudinea la nivelul sufletului, inimii, astfel, putem savura și trăi din plin viața.
Acești îngeri ne asistă să ne trezim și valorificăm complet potențialitățile latente, care ne înfloresc, îmbogățesc, împlinesc ființa, existența.
Cu iscusință angelică, Îngerii și Îngerele Armoniei ne impulsionează să ne branșăm constant la Armonia Divină, să asimilăm armonia mentală, să avem, hrănim și menținem mereu doar gânduri bune, să atingem starea de pace, calm a minții, să învățăm de la ființele umane care au reușit aceasta; să ne elevăm punctul de vedere, să ne lărgim viziunea, orizontul.
Ei ne veghează să avem numai intenții bune, să le formulăm clar; ne ajută să ne conștientizăm obiceiurile, renunțând la cele nefaste, optând pentru cele bune.
În același tratat, Swedenborg dezvoltă: „Întrucât partea externă este una cu cea lăuntrică (fiind unite într-o singură înlănţuire), acesta este motivul pentru care organizarea universului lăuntric al fiinţei umane nu poate fi făcută de către Domnul decât în măsura în care lucrurile sunt armonios organizate în partea sa externă, prin propriile sale eforturi.”
Cu infinită atenție, Îngerii și Îngerele Armoniei ne călăuzesc să ne echilibrăm conștient și profund aspectele polare la toate nivelele ființei.
Ei ghidează îmbinarea tuturor aspectelor contrare, complementare din noi, lăsând ca fiecare aspect din ființă să aibă tonalitatea lui proprie, toate aspectele să se manifeste în modul lor specific, ca într-o simfonie.
Heraclit afirmă: „Prin acordul şi complementaritatea contrariilor, din cele discordante rezultă cea mai frumoasă armonie”.
Îngerii și Îngerele Armoniei ne îndrumă să ne hrănim sănătos; să ne dorim și să
optăm pentru o alimentație naturală, pură, proaspătă, savuroasă, variată, adecvată pentru
trupul, structura și ritmul nostru de viață, să o consumăm într-un mod armonios, evitând
abuzurile, excesele, deficiențele de orice fel.
La nivel trupesc, ei ne ajută să ne împlinim armonios trupește, să nu fim nici prea slabi, nici prea grași.
Acești Îngeri asistă interacțiunile umane, ne îndeamnă să ne armonizăm noi înșine cât mai profund, pentru a comunica și relaționa frumos, corect cu ceilalți, înțelegându-i, respectându-i, acceptând și integrând diferitele opinii, descoperind rostul fiecărei situații, conjuncturi; ajutându-ne să înțelegem că în această lume este loc pentru toți și fiecare.
Ei ne învață să fim echilibrați, centrați, fericiți, să emanăm și răspândim armonie în jurul nostru, să generăm un climat de claritate, coerență și concordanță, în care toate
îndatoririle se realizează facil, fluent, optim.

Îngerii Armoniei ne inspiră să trăim în armonie
Îngerii și Îngerele Armoniei ne îndrumă să ne trăim existența, integrând-o în fluxul
vieții universale.
În tratatul Înțelepciunea angelică despre Divina Providență, Swedenborg spune: „Nicio
fiinţă umană nu poate ajunge în Cer dacă nu şi-a însuşit cele două aspecte esenţiale sau
universale ale Bisericii, care sunt recunoaşterea unui singur Dumnezeu şi trăirea
armonioasă a vieţii.”
Atunci când îi invocăm cu umilință, credință și aspirație, ei fac să se nască și să dăinuiască în noi adevărata armonie, ne îndeamnă să fim, în permanență, cât mai conștienți, lucizi, detașați, să trăim în momentul prezent.
Cu infinită atenție, Îngerii și Îngerele Armoniei ne inspiră atingerea și menținerea echilibrului între planurile spiritual, mental, emoțional, psihic și fizic, un ritm de viață adecvat, un raport optim între diferitele activități pe care le realizăm: munca, studiul, odihna, relaxarea, bucuriile vieții.
Ei ne sugerează alegerea unui mediu, a unei ambianțe cât mai pure, potrivite, benefice în care să locuim, să ne desfășurăm activitățile.
Ne susțin să ne armonizăm făcând ordine, curat în noi înșine, în program, în viață, locuință, la locul de muncă; să aplicăm dreapta măsură, să urmăm calea de mijloc.
Aceste sublime ființe angelice ne asistă să ne trezim și dezvoltăm armonia prin artă,
compunând, interpretând sau ascultând plini de încântare sunete binefăcătoare, muzică elevată; pictând sau admirând fascinați, plini de atenție opere de artă geniale, desene, tablouri, fotografii inspirate, filme foarte bune, forme geometrice benefice, sculpturi magnifice, catedrale, temple, piramide, opere arhitectonice construite după proporții divine.
Îngerii și Îngerele Armoniei veghează integrarea în natură, ne inspiră și ajută să ne trezim armonia în natură, contemplând cu uimire și minunare, observând cu atenție și curiozitate, învățând și asimilând modul specific de manifestare al diferitelor forme de relief, peisaje, pietre și cristale, fenomene naturale, copaci, arbuști, iarbă, flori, insecte, pești, păsări, animale, Cer, Stele, Răsăritul și apusul Soarelui, aurora boreală, curcubeul.
Ei ne sfătuiesc să petrecem cât mai mult timp în natură, să ne armonizăm, echilibrăm, vindecăm, regenerăm cu ajutorul naturii.
Multe ființe umane au reușit să se vindece de boli considerate incurabile de către medicina actuală îmbrățișând copaci sau animale: pisici și câini, aflându-se în compania plantelor, animalelor blânde, în unele cazuri a delfinilor.
Acești îngeri ne învață să ne vindecăm de tulburări sau boli armonizând organele afectate prin modalități naturiste.

Invocarea Îngerilor Armoniei
Îngerii și Îngerele Armoniei sunt întotdeauna bucuroşi să ne învețe, inspire și asiste.
Ei sunt reprezentați însoțiți de măiastrele păsări cântătoare ale Cerului, care simbolizează buna înțelegere, Armonia Divină din întregul Univers.
Este bine să-i rugăm cu sinceritate, iubire și credință pe Îngerii și Îngerele Armoniei să reverse binecuvântările lor asupra noastră, să ne călăuzească pe calea armoniei, să ne
dezvăluie un mod de viață fericit, împlinit, creativ, să ne ajute să optăm pentru o existență armonioasă.
Acești îngeri ne inspiră și ajută să ne iubim și respectăm profund pe noi înșine, cei apropiați, ființele umane, natura, regnurile, țările, popoarele, Umanitatea, planeta Pământ, Macrocosmosul, ceea ce ne oferă posibilitatea de a înțelege și aprecia totul la
justa valoare, a avea o atitudine înțeleaptă.
Cu infinită iubire și delicatețe, ei ne fac sensibili la legătura tainică, inefabilă cu planeta
Pământ, cu Sufletul planetei Pământ care, cu multă iubire, generozitate, înțelegere,
bunătate, blândețe și răbdare, ne susține și hrănește pe toți.
Îi putem invoca pe Îngerii și Îngerele Armoniei să ajute Planeta Pământ, să aducă
Armonia Divină pe Pământ.
Putem simţi și conștientiza prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare, impulsionantă, îndrumătoare, veghetoare, providențială, minunată a Îngerilor și Îngerelor Armoniei atunci când urmărim să cultivăm armonia.
Este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de acești îngeri pentru tot ajutorul şi darurile pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Armoniei, îndrumarea şi susţinerea lor oricând, în
fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme
de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod
liber, de pe urma ajutorului lor, trebuie să nu uităm că este, în prealabil necesar, să le
cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol

 


Despre Ingerii armoniei
Ingerii armoniei
Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Si erau ciobani pe acelasi taram, la stana, care pazeau noaptea oile. Si iata, ingerul Domnului a venit catre ei si lumina Domnului straluci in jurul lor si ei s-au temut tare. Si ingerul le-a spus: Nu va temeti! Iata, eu va anunt o mare bucurie care se va revarsa asupra intregului popor, pentru ca astazi vi s-a nascut Mantuitorul..."
Evanghelia dupa Luca, 2, 8-10