Prima pagina arrowArhanghelul Rafael

Arhanghelul Rafael

arhangelul-raphael.jpgIdee-forþã: Puterea iubirii divine mã vindecã ºi mã întãreºte.
 
Simbolism: Arhanghelul Rafael este reprezentat în costum de pelerin, având un toiag în formã de caduceu, pe care este încolãcit un ºarpe, simbolizând vindecarea. El duce în mânã o ploscã de apã, iar în faþa lui este o apã din care sare un peºte (conform legendei din Cartea lui Tobias). El este deseori reprezentat cu degetul arãtãtor îndreptat în sus, indicând cerul într-un gest de încurajare ºi speranþã, reamintindu-ne de unde ne vine adevãrata vindecare.
 
Funcþia angelicã: Arhanghel al vindecãrii.
 
Darurile spirituale pe care ni le oferã: El ne poate ajuta sã obþinem darul vindecãrii; ne aratã care sunt cãile de a ne vindeca pe noi înºine; ne ajutã sã ne vindecãm cu ajutorul naturii ºi al energiei universale.
 
Arhanghelul Rafael este responsabil de vindecarea Pãmântului ºi a locuitorilor sãi. Se spune cã el este cel care l-a vindecat pe Abraham dupã ce acesta a fost circumcis ºi cã i-a dat lui Moise o carte care descria toate ierburile cu puteri vindecãtoare care cresc pe pãmânt. În Cartea lui Tobias, din Vechiul Testament, se povesteºte cã Rafael l-a vindecat pe tatãl lui Tobias, care era orb, folosind o unsoare fãcutã din mãruntaiele unui peºte.
 
Rafael este cunoscut sub multe denumiri care îi reflectã atributele: Stãpânul vânturilor de searã, Gardianul copacului vieþii din Grãdina Edenului, Îngerul Pocãinþei, Îngerul Rugãciunii, Iubirii, Bucuriei ºi Luminii. El este înger al vindecãrii, al ºtiinþei ºi al cunoaºterii. El mai este numit Înger al Providenþei, care vegheazã asupra umanitãþii.
 
Numele sãu înseamnã „Vindecãtor Divin” sau „Dumnezeu vindecã”. Rafael este sursa spiritualã aflatã în spatele oricãrui tratament sau leac, ºi ca mesager al divinei providenþe el aduce vindecare tuturor cãutãtorilor spirituali. El reprezintã reîntoarcerea la Sursa vieþii, care este vindecarea definitivã, esenþialã, a tuturor bolilor ºi suferinþelor.
 
Rafael ne asistã în efortul nostru de a ne vindeca atât corpul, cât ºi mintea ºi inima. El ne ajutã sã atingem starea de sãnãtate ºi împlinire. El oferã ajutor tuturor celor care suferã ºi au nevoie de vindecare, ºi atunci când este permis, le alinã durerile. Atunci când ne deschidem inimile faþã de vindecarea spiritualã, Rafael este cel care ne ghideazã cãtre terapeuþi, vindecãtori sau persoane competente care ne pot îndruma ºi ajuta. Cu cât devenim mai conºtienþi de responsabilitatea care ne revine în procesul de autovindecare, el ne ajutã sã intrãm în contact cu sufletul nostru, care în mod tainic ºtie ce anume este mai bun pentru ca noi sã ne restabilim starea de sãnãtate ºi vitalitate.
 
Rafael ne poate ajuta sã înþelegem lecþiile tainice pe care le avem de învãþat din fiecare boalã cu care ne confruntãm ºi ne ajutã sã ne auto-cunoaºtem ºi sã învãþãm din suferinþele cu care ne confruntãm. Atunci când optãm pentru un mod sãnãtos de viaþã, acest înger este alãturi de noi.
 
Pe mãsurã ce ne tranformãm minþile ºi inimile rãnite, ne apropiem tot mai mult de arhanghelul Rafael ºi putem primi darurile sale spirituale. El este întotdeauna gata sã ne ghideze cãtre împlinire ºi armonie, dar noi trebuie sã ne dorim aceasta.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Te acopera cu aripa lui, si sub aripile sale gasesti adapost."
Psalmi 91, 4