Prima pagina arrowArhanghelul Mihail

Arhanghelul Mihail

arhangelul-mihail.jpg

Numele arhanghelului Mihail înseamnă „Cel care este Asemenea lui Dumnezeu” 
Numele arhanghelului Mihail înseamnă, în traducere românească, ”Cel care este asemenea lui Dumnezeu.”
Atât în unele texte biblice cât și în cele care le sunt posterioare lor, arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important dintre toți arhanghelii. Acest aspect este menționat atât în tradiția creștină cât și în cea ebraică și islamică.
Datorită dovezilor sprijinului și protecției sale permanente pentru întreaga umanitate, arhanghelul Mihail este cel mai popular și mai apelat înger din tradiția creștină.
Arhanghelul Mihail este cunoscut și ca Prințul Arhanghelilor, Îngerul Eliberator, Apărătorul Credinței Fiilor si Fiicelor lui Dumnezeu, Păzitorul Celor Douăsprezece Triburi ale lui Israel, Protectorul Relației Maestru-Discipol.
În limba ebraică, Mihail înseamnă “Cum să-l iubim pe Dumnezeu” și reprezintă energia înțelepciunii și a iubirii.

Arhanghelul Mihail  in ipostaza de unul dintre cei patru ingeri ai Prezenței lui Dumnezeu
Arhanghelul Mihail este  unul dintre cei patru îngeri ai prezenței lui Dumnezeu, impreuna cu Gabriel, Uriel si Rafael. Se crede că, impreună cu Uriel, Gabriel și Rafael, el a distrus oștirile lui Senaherib.
Arhanghelul Mihail mai este cunoscut sub diferite nume, precum Purtătorul Cheilor Raiului, Conducător al Arhanghelilor, Înger al Pocăinței, milei și sfințeniei, Prinț al Prezenței Divine.
In Cartea lui Enoh sunt descrisi cei patru îngeri ai prezenței lui Dumnezeu, cu mentiunea ca Uriel este numit aici Phanuel:
« Capitolul 40 - Cei patru Arhangheli: Mihail, Rafael, Gabriel și Phanuel
1 După aceea, am văzut ființe nenumărate și dincolo de orice închipuire care stăteau în picioare în fața Duhului.
2 Am putut desluși în jurul Lui patru fețe, diferite de cele ale ființelor treze. Îngerul care mergea alături de mine mi-a destăinuit numele lor și mi-a dezvăluit taina lor.
3 Am auzit vocea lor pe când înălțau cântece de laudă înaintea Domnului slavei.
4 Prima voce binecuvântează Duhul în vecii vecilor.
5 Cea de-a doua Îl binecuvântează pe Cel Ales și pe aleșii care se încredințează [numai] Duhului.
6 Cât despre cea de-a treia voce, ea cerea, se ruga pentru ființele de pe Pământ și implora în numele Duhului.
7 În sfârșit, cea de-a patra voce alunga duhurile răului și le împiedica să ajungă lângă Domnul cu intenția de a-i învinui pe locuitorii Pământului.
8 L-am întrebat atunci pe Îngerul păcii, care mă însoțea și-mi arăta tot ce era ascuns: ce sunt aceste patru fețe pe care le-am văzut și ale căror vorbe le-am auzit și le-am notat?
9 El mi-a răspuns: „Primul este milostivul și îndelung răbdătorul Mihail. Cel de-al doilea se ocupă de toate rănile și bolile ființelor umane, este Rafael. Al treilea, învestit cu toată forța, este Gabriel; cât despre cel de-al patrulea, Phanuel, el se hărăzește căinței și speranței celor ce vor moșteni viața veșnică.”
10 Aceștia sunt cei patru Îngeri ai Duhului și cele patru voci pe care le-am auzit atunci. »

Arhanghelul Mihail în ipostaza de Erou Spiritual
Arhanghelul Mihail este prin excelență eroul luptător al lui Dumnezeu.
Toate trăsăturile sale și orice tip de intervenție în relația dintre om și Divinitate își au izvorul în capacitatea și natura sa războinică, de luptător în slujba Binelui și a Luminii.
Prin urmare, ajutorul său necondiționat este primit instantaneu de toți cei care luptă plini de eroism și cu curaj împotriva răului (atât cel exterior, cât și cel interior, din ființa lor).
Modalitatea optimă de a-i atrage spontan sprijinul și ghidarea este calea luptătorului curajos sau a eroului spiritual. Reciproca este, deasemenea adevărată, în sensul că apelarea constantă și plină de dăruire a arhanghelului Mihail dezvoltă extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invocă astfel, starea de erou spiritual.
Fiind un protector divin prin excelență, arhanghelul Mihail este apelat adeseori de biserică și de comunitatea creștină ca să apere de rău. Ca protector al bisericii militante, el este Sfântul Înaripat, avand drept însemne scutul și lancea.
Arhanghelul Mihail este cel pe care Dumnezeu l-a însărcinat să-i alunge din Rai pe ducă-se pe pustii și pe ceilalți îngeri răzvrătiți. Nu este deloc întâmplator că în Apocalipsa lui Ioan,  arhanghelul Mihail împreună cu îngerii săi, sunt descriși ca fiind în luptă cu balaurul (ducă-se pe pustii) și cu demonii (îngerii decăzuți) care sunt subordonați acestuia, iar deznodământul acestei lupte este că acest balaur al abisurilor infernale a fost azvârlit sub pământ împreună cu îngerii întunericului (demonii) care-1 slujeau. Ca învingător al lui ducă-se pe pustii, el este reprezentat în armură, ținând un picior peste cel rău, ingerul urmand să-l pună în lanțuri pe cel rău sau să-l strâpungă cu lancea. Tocmai din această cauză, arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia creștină luptându-se și biruind un balaur.
De altfel, este demn de reținut că în ezoterism, înfrângerea balaurului reprezintă în realitate atingerea fazei de control perfect asupra potențialului creator.  Nu este deloc întâmplător că balaurul care este învins de arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea având aripi, iar acesta (balaurul cu aripi) este un binecunoscut simbol alchimic, care semnifică un control perfect, atât asupra tentațiilor, cât și asupra forțelor inferioare, ce sunt imediat sublimate (aceasta este semnificația ascunsă a aripilor) în aspecte angelice și Dumnezeiești; în felul acesta, natura inferioară a șarpelui este sublimată și transformată în natura superioară a păsării (porumbelul sau vulturul).

Arhanghelul Mihail în ipostaza de Înger al Dreptații
Arhanghelul Mihail este un luptător pentru dreptate și adevăr.
Arhanghelul Mihail este adeseori înfățișat cu aripi puternice, foarte mari și cu Sabia Dreptății, de un albastru strălucitor, o sabie de foc, care arde, care radiază căldura și strălucirea Luminii Divine.
În perioada Renașterii, el apare ca un tânăr puternic și foarte frumos, îmbrăcat într-o splendidă haină, purtând sabie, scut și lance, iar în alte reprezentări este cel care ține Balanța Dreptății.
Lancea și sabia sunt în realitate simboluri ale discernământului spiritual care învinge până la urmă orice rău. Instrument al adevărului în acțiune, sabia este simbolul puterii, al forței lucide a spiritului, uneori singurul mijloc de a rezolva o problemă sau de a atinge un rezultat durabil.
Sabia arhanghelului Mihail este focul purificator al adevărului care învinge forțele răului, ale întunericului, care transformă energiile negative în energii pure, divine, aducătoare de viață. Nimeni nu îl poate învinge pe cel care ține în mână Sabia Divină a Dreptății, simbol al credinței puternice.

Arhanghelul Mihail în ipostaza de Înger al Luminii
În ierarhia cerească, arhanghelul Mihail conduce oștirile de lumină in lupta împotriva ingerilor decazuti.
Descris uneori ca deținând cheile Cerului (Paradisului), el este numit Prințul Luminii intr-unul dintre Manuscrisele de la Marea Moartă, intitulat Lupta Fiilor Luminii împotriva fiilor întunericului și el este conducătorul Ingerilor de Lumină în lupta împotriva demonilor (îngerilor decazuti).
În Persia el este considerat Prinț al Stelelor.
Arhanghelul Mihail este asociat cu miracolele manifestate de Puterea lui Dumnezeu și este considerat apărător al Luminii și Bunătății.
Arhanghelul Mihail este un Ghid divin al sufletelor umane, pe care le conduce către Lumina Eternă. Cu sabia lui de Lumină, el taie legăturile malefice și îi protejează cu căldura luminii sale pe toți cei care trebuie apărați de forțele întunericului.                                        
Prezența arhanghelului Mihail marchează, încă de la începuturi, lupta pentru salvarea și iluminarea omului. Arhanghelul Mihail este cel care desparte lumina de întuneric și spune: “Alegeți, mergeți către lumină, căci dacă mergeți către lumină, veți avea o mai mare libertate, dar ea trebuie să vină din propria voastră voință, fără să fiți forțați de nimeni”.

Arhanghelul Mihail în ipostaza de Înger al Epocii Actuale
Arhanghelul Mihail este cunoscut ca Înger al Păcii, el ne îndeamnă să ne împăcăm cu noi înșine și astfel să restabilim Pacea Universală.
La Fatima, în 1917, înainte de aparițiile Fecioarei Maria, cei trei copii vizionari au fost pregătiți de Îngerul Păcii, de fapt Arhanghelul Mihail în ipostaza de Aducător al Păcii.
Tot ce se petrece cu adevărat la nivel planetar a fost orchestrat de marele arhanghel Mihail și de mulți mari lideri spirituali din toate religiile.
Epoca lui Mihail, care va mai continua multe sute de ani, este o epocă în care vom deveni puternici din punct de vedere spiritual, atingând nivele de vibrație din ce în ce mai elevate. Vom resimți atunci o adâncă compasiune, nu doar compasiune pentru cineva de pe stradă care nu are ce mânca, ci compasiune față de impactul acțiunilor noastre în viețile celorlalți.
Ca arhanghel al timpului actual, Mihail oferă sprijin tuturor acelora care își păstrează bunăvoința, simțul adevărului și credința în Legea Divină.
Misiunea sa este strâns legată de purificarea, curățarea Pământului și a locuitorilor săi de toate acumulările negative izvorâte din sentimentele de teamă, spaimă, precum și de orice alt sentiment negativ ce conduce la apariția de dezechilibre sau boli.
Arhanghelul Mihail conduce acțiunea de eliminare din invelisurile subtile ale oamenilor a seminței de rebeliune plantate de îngerii decăzuți. Pentru aceasta, fiecare om trebuie să ceară, în sufletul său, această purificare, pe calea care îi este specifica, pentru ca să poată trece la un alt nivel de conștiință. Cu alte cuvinte, arhanghelul Mihail eliberează energiile negative indiferent de sursa sau de locul lor, nu numai din universul exterior, ci și din invelisurile subtile ale oamenilor acționând pentru anihilarea seminței de rebeliune sădite in oameni de îngerii decăzuți.
Despre arhanghelul Mihail și acțiunile sau misiunea sa apar multe referiri în Biblie, atât referitoare la cele din trecut, cât și la misiunea sa din evenimentele descrise în Apocalipsă. Lui i s-a dat rolul de a aduce prima dintre cele șapte plăgi care sunt descrise ca "Mânia lui Dumnezeu", de fapt karma negativă acumulată de omenire, și care astfel se poate manifesta pentru a-i elibera pe cei care au generat-o, în măsura în care sunt pregătiți pentru aceasta.    
O frumoasă credință ne transmite că Dumnezeu, după ce l-a creat pe arhanghelul Mihail, l-a pus să stăpânească forțele, spiritele naturii, ale zăpezii, fulgerului, tunetului, ale vântului și norilor. Plecând de la această imagine, Rudolf Steiner, în cartea sa Misiunea lui Mihail, spune că fierul meteoritic a fost aruncat de arhanghelul Mihail pe Pământ pentru a neutraliza efectele trăirilor negative ale oamenilor.

Arhanghelul Mihail  în ipostaza de Ghid Divin al sufletelor umane
Arhanghelul Mihail este un Ghid divin al sufletelor umane, pe care le conduce către Lumina Eternă. Arhanghelul Mihail ne trimite revelații, ne dă sfaturi sfinte, pline de înțelepciune.
Arhanghelul Mihail este întotdeauna stăpânul sufletelor.
Testamentul lui Avraam, lucrare care datează din secolul al II-lea D.C. îl prezintă pe arhanghelul Mihail ca fiind atât de apropiat de Dumnezeu încât, prin intervenția sa în fața lui Dumnezeu, el poate chiar să salveze sufletele din infernuri și să le ghideze către Ceruri (sferele tainice superioare ale manifestării).
Atunci când ne apare în ipostaza de Cel ce cântărește sufletele, Mihail este înfățișat ținând în mână o scală a dreptății sau o balanță în care, pe fiecare platan, se află câte un mic trup gol, reprezentând sufletele: cele acceptate au de obicei mâinile împreunate într-un gest de recunoștință, iar cele păcătoase exprimă groază în privire și atitudine.
Arhanghelul Mihail este de asemenea însărcinat cu cântărirea faptelor bune și a faptelor rele ale sufletului care tocmai a părăsit definitiv trupul prin așa zisa moarte. El hotărăște, în funcție de meritele lor, ca cei răi și ticăloși să meargă în infern, iar cei buni să meargă la Dumnezeu.

Arhanghelul Mihail în ipostaza de Protector Divin
Arhanghelul Mihail este cunoscut și ca Apărător al Luminii,  al Dreptății, al Binelui Divin, al Bunătății, al Credinței, Sfânt Protector al bisericii pe Pâmânt.
Fiind un protector divin prin excelență, Arhanghelul Mihail este apelat adeseori ca să apere de rău, ca să protejeze credința deplină, puternică, profundă și de nezdruncinat în Dumnezeu.

Arhanghelul Mihail în ipostaza în care ne îndeamnă: „Amintește-ți mereu natura ta adevărată: tu ești copilul preaiubit al lui Dumnezeu, plin de putere,bunătate și creativitate!”
Arhanghelul Mihail ne ghideaza, ne inspira, ne ajuta si ne îndeamnă să ne amintim mereu natura noastră adevărată – suntem cu toții, indiferent de sex, vârstă, studii, ocupație, religie, copiii preaiubiți ai lui Dumnezeu; suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește.
Arhanghelul Mihail ne ajuta sa traim plenar conditia de copii preaiubiti ai lui Dumnezeu.
Atunci când ne aducem cu adevărat aminte, când devenim, când suntem copiii lui Dumnezeu avem acces la un preaplin, la o cunoastere divina, dispunem astfel de putere divină pe care suntem ghidați cum să o folosim în mod benefic, suntem întotdeauna cu o foarte mare ușurință plini de bunătate și spontan genial creativi.
Iisus a spus: „Lăsați copiii să vină la Mine, căci a lor este Împărăția Cerurilor”.
Este vorba despre Copilul nostru interior, care există în mod potențial în fiecare dintre noi și este viu, sănătos, liber, fericit, împlinit, puternic în bine și minunat.
Trezirea deplină a copilului interior ne conferă accesul la Împărăția Cerurilor.

Arhanghelul Mihail în ipostaza de Înger al Cunoașterii și Implinirii Misiunilor noastre în viața pământească
Pentru meritele sale extraordinare, Dumnezeu i-a dat arhanghelului Mihail puterea de a vedea întreaga anvergură a Creației Sale.
El este înger al dreptății, al progresului, al cunoașterii și împlinirii misiunilor noastre în viața pământească, este cel care ne ajută să dobândim răbdare în așteptarea împlinirii Voinței Divine.   
Arhanghelul Mihail ne trimite revelații, ne dă sfaturi sfinte, pline de înțelepciune, ne este un protector divin, ne apără împotriva întunericului, împotriva forțelor răului.
Un scriitor francez îl numește Îngerul bunelor sfaturi și spune despre el: ”Marea sarcină a arhanghelului Mihail este aceea de a face revelații oamenilor, dându-le sfaturi sfinte, pline de înțelepciune și în mod special sfaturi referitoare la cunoașterea și împlinirea misiunilor lor în viața pământească.”
Știm și simțim cum arhanghelul Mihail ne călăuzește pe fiecare dintre noi pe drumul pe care ne aflăm, în implinirea rostului în viață sau pe calea pe care o avem de urmat.

Descrierea arhanghelului Mihail
Arhanghelul Mihail este întotdeauna reprezentat tânăr și foarte frumos.
Descrierea arhanghelului Mihail în Biblie: „Și mi-am ridicat ochii și iată un om îmbrăcat în veșminte de in, iar coapsele încinse cu aur curat și de preț, trupul lui ca și crisolitul și fața lui ca fulgerul, iar ochii lui ca flăcările de foc, brațele și picioarele lui străluceau ca arama lustruită și sunetul cuvintelor lui ca vuietul unei mulțimi.”(Daniel 10,5)
În Spania, la Garabandal, aparițiile Fecioarei Maria au fost pregătite de arhanghelul Mihail. Cele patru fetițe vizionare l-au văzut pe 18 iunie 1961 și l-au descris astfel: „Îngerul era îmbrăcat cu un veșmânt albastru, lung, fără centură... Aripile roz, luminoase, erau destul de mari, foarte frumoase. Chipul său era nici alungit, nici rotund, nasul era foarte frumos, ochii negri, iar tenul era mat. Mâinile erau foarte fine, unghiile tăiate, picioarele invizibile. Părea să aibă opt sau nouă ani. Atât de tânăr și totuși dădea impresia unei forțe invincibile!”
În tradiția islamică, arhanghelul Mihail este înfățișat având aripi din topaz fiind acoperit din cap până în picioare cu fire de păr aurii, fiecare fir având un milion de fațete (fețe), iar fiecare dintre aceste fețe implorând într-o limbă diferită iertarea divină pentru faptele rele ale celor credincioși.
In unele scrieri angelice, arhanghelul Mihail este descris purtand, in unele ipostaze, haina albastra lunga fara brau; in alte ipostaze haina rosie foarte frumoasa; in alte ipostaze haina aurie; el este foarte frumos, tanar; parul lui poate fi vazut ca avand o multitudine de fire aurii.


Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"De fiecare data cand moare un copil bun, coboara pe Pamant un inger al lui Dumnezeu, il ia in brate, isi intinde aripile mari si albe, zboara impreuna cu el in toate locurile care ii placeau copilului, ii culege un buchet de flori pe care le duce sus lui Dumnezeu, unde vor inflori si mai frumos decat pe Pamant."
Hans Christian Andersen