Prima pagina arrowArhanghelul Mihail

Arhanghelul Mihail

arhangelul-mihail.jpg

Numele Arhanghelului Mihail
Numele Arhanghelului Mihail înseamnă, în traducere românească, ”Cel care este asemenea lui Dumnezeu.”
Atât în unele texte biblice cât și în unele posterioare lor, Arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important dintre toți Arhanghelii.
Acest aspect este menționat atât în tradiția creștină cât și în cea ebraică și islamică.
Datorită dovezilor sprijinului și a protecției permanente din partea lui asupra întregii umanități, Arhanghelul Mihail este cel mai popular și mai apelat înger în tradiția creștină.
Arhanghelul Mihail este binecunoscut ca Prințul Arhanghelilor, Îngerul Eliberator, Apărător al Luminii, al Dreptății, al Adevărului, al Binelui Divin, al Bunătății, al Credinței în Dumnezeu.
În tradiția ebraică, Mihail mai semnifică “Cum să-L iubim pe Dumnezeu” și reprezintă energia divină a înțelepciunii și a iubirii.

Arhanghelul Mihail este Arhanghel esențial al Prezenței și al Puterii Dumnezeiești
Dat fiind faptul că ierarhia angelică a arhanghelilor este, am putea spune, structurată astfel încât să reprezinte patru direcții importante, divine, pe care arhanghelii le reprezintă, se poate spune că arhanghelul Mihail face parte dintre cei patru arhangheli esențiali ai Prezenței și ai Puterii Dumnezeiești ce sunt reprezentativi pentru întreaga categorie a arhanghelilor, alături de arhanghelii Gabriel sau Gavril, Uriel și Rafael.
Fiind unul dintre cei patru arhangheli ai Prezenței Divine, aceasta a făcut ca arhanghelul Mihail să fie în mod frecvent invocat, într-o intimă asociere, cu ceilalți trei arhangheli.
Menționăm, referitor la aceasta, o binecunoscută rugăciune, foarte populară, care se indică să fie rostită de trei ori, într-un mod ferm și cu mare credință, înainte de culcare.
Urmează această rugăciune foarte eficientă pe care este necesar să o rostim înainte de culcare, pentru a beneficia în felul acesta de ajutorul și transformările lăuntrice profunde care apar atunci când cei patru arhangheli sunt invocați să se manifeste atât în trupul cât și în ființa noastră lăuntrică.
Redăm această populară rugăciune:

„Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail să fie și să rămână mereu
în dreapta trupului și a ființei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Gabriel să fie și să rămână mereu
în stânga trupului și a ființei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Uriel să fie și să rămână mereu
în fața trupului și a ființei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Rafael să fie și să rămână mereu
în spatele trupului meu și a ființei mele.

Fie ca Preasfânta Prezență a Duhului lui Dumnezeu
să fie și să rămână mereu
deasupra capului și a ființei mele”.

Aceasta este acea populară rugăciune care se indică să fie rostită de trei ori cu fermitate și cu credință deplină înainte de a adormi.
Într-o tehnică de contactare a arhanghelilor corelată cu punctele cardinale, modalitate preluată din tradiția ebraică, Mihail este asociat direcției Nord.

Arhanghelul Mihail este Erou Spiritual
Arhanghelul Mihail este prin excelență eroul luptător al lui Dumnezeu.
Toate trăsăturile sale și orice tip de intervenție în relația dintre om și Divinitate își au izvorul în capacitatea și natura sa războinică, de luptător în slujba Binelui și a Luminii.
Prin urmare, ajutorul său necondiționat este primit instantaneu de toți cei care luptă plini de eroism și cu curaj împotriva răului, atât cel exterior, cât și cel interior, din ființa lor.
Modalitatea optimă de a-i atrage spontan sprijinul și ghidarea este calea luptătorului curajos sau a eroului spiritual.
Reciproca este, de asemenea, adevărată, în sensul că apelarea constantă și plină de dăruire a Arhanghelului Mihail dezvoltă extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invocă astfel, starea de erou spiritual.
Ca protector al bisericii, el este Sfântul Înaripat, având drept însemne scutul și lancea.
Arhanghelul Mihail este cel pe care Dumnezeu l-a însărcinat să-i alunge din Rai pe ducă-se pe pustii și pe ceilalți îngeri răzvrătiți.
Nu este deloc întâmplator că în Apocalipsa lui Ioan, Arhanghelul Mihail împreună cu îngerii săi, sunt descriși ca fiind în luptă cu balaurul (ducă-se pe pustii) și cu demonii (îngerii decăzuți) care sunt subordonați acestuia, iar deznodământul acestei lupte este că acest balaur al abisurilor infernale a fost azvârlit sub pământ împreună cu îngerii întunericului (demonii) care-1 slujeau.
Ca învingător al lui ducă-se pe pustii, el este reprezentat în armură, ținând un picior peste cel rău. Îngerul este pe cale să-l pună în lanțuri pe cel rău sau să-l strâpungă cu lancea. Tocmai din această cauză, Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia creștină luptându-se și biruind un balaur.
De altfel, este demn de reținut că în ezoterism, înfrângerea balaurului reprezintă, în realitate, atingerea fazei de control perfect asupra potențialului creator.
Nu este deloc întâmplător că balaurul care este învins de Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea având aripi, iar acesta (balaurul cu aripi) este un binecunoscut simbol alchimic, care semnifică un control perfect, atât asupra tentațiilor, cât și asupra forțelor inferioare, ce sunt imediat sublimate (aceasta este semnificația ascunsă a aripilor) în aspecte angelice și Dumnezeiești.
În felul acesta, natura inferioară a șarpelui este sublimată și transformată în natura superioară a păsării (porumbelul sau vulturul).

Arhanghelul Mihail este Luptător pentru Dreptate și Adevăr
Arhanghelul Mihail este Înger al Dreptății, promovează Adevărul.
Arhanghelul Mihail este adeseori înfățișat cu aripi puternice, foarte mari și cu Sabia Dreptății, de un albastru strălucitor, o sabie de foc, care arde, radiază căldura și strălucirea Luminii Divine.
În perioada Renașterii, el apare ca un tânăr foarte puternic și frumos, îmbrăcat într-o haină splendidă, purtând sabie, scut și lance, iar în alte reprezentări este cel care ține Balanța Dreptății.
Lancea și sabia sunt, în realitate, simboluri ale discernământului spiritual care învinge până la urmă orice rău.
Instrument al adevărului în acțiune, sabia este simbolul puterii, al forței lucide a spiritului, uneori singurul mijloc de a rezolva o problemă sau de a atinge un rezultat durabil.
Sabia Arhanghelului Mihail este focul purificator al adevărului care învinge forțele răului, ale întunericului, care transformă energiile negative în energii pure, divine, aducătoare de viață.
Nimeni nu îl poate învinge pe cel ce ține în mână sabia Divină a Dreptății, simbol al credinței puternice.

Arhanghelul Mihail este Luptător în slujba Binelui și a Luminii
În ierarhia cerească, Arhanghelul Mihail are rolul celui care conduce Oștirile de Lumină împotriva rebelilor.
El este numit Prințul Luminii într-unul dintre Manuscrisele de la Marea Moartă, intitulat Lupta Fiilor Luminii împotriva fiilor întunericului și el este conducătorul Îngerilor de Lumină în lupta împotriva demonilor (îngerilor decăzuți).
În Persia el este considerat Prinț al Stelelor.
Arhanghelul Mihail este asociat cu miracolele manifestate de Puterea lui Dumnezeu și este considerat apărător al Luminii, al Binelui și Bunătății.
Arhanghelul Mihail este un Ghid divin al sufletelor umane, pe care le conduce către Lumina Divină.
Cu sabia lui de Lumină, el taie legăturile malefice și îi protejează cu căldura luminii sale pe toți cei care trebuie apărați de forțele întunericului.
Prezența Arhanghelul Mihail marchează, încă de la începuturi, lupta pentru salvarea și iluminarea omului.
Arhanghelul Mihail este cel care desparte lumina de întuneric și spune:
“Alegeți, mergeți către lumină, căci dacă mergeți către lumină, veți avea o mai mare libertate, dar ea trebuie să vină din propria voastră voință, fără să fiți forțați de nimeni”.

Arhanghelul Mihail este Înger al Epocii Actuale
Arhanghelul Mihail este cunoscut ca Înger al Păcii, el ne îndeamnă să ne împăcăm cu noi înșine și, astfel, să restabilim Pacea Universală.
La Fatima, în Portugalia, în anul 1917, înainte de aparițiile Fecioarei Maria, cei trei copii Lucia de Santos, Jacinta și Francisco au fost pregătiți de Îngerul Păcii, de fapt Arhanghelul Mihail.
Tot ce se petrece cu adevărat la nivel planetar a fost orchestrat de marele Arhanghel Mihail și de mulți mari lideri spirituali.
Epoca Arhanghelului Mihail, care va mai continua multe sute de ani, este o epocă în care vom deveni puternici din punct de vedere spiritual, atingând nivele de vibrație din ce în ce mai înalte.
Vom resimți atunci o adâncă compasiune, nu doar pentru cineva de pe stradă care nu are ce mânca, ci compasiune față de impactul acțiunilor noastre în viețile celorlalți.
Ca Arhanghel al timpului actual, Mihail oferă sprijin tuturor acelora care își păstrează bunăvoința, simțul adevărului și credința în Legea Divină.
Misiunea sa este strâns legată de purificarea, curățarea Pământului și a locuitorilor săi de toate acumulările negative cauzate de sentimentele de teamă, spaimă, frică, neliniște, precum și de orice alt sentiment negativ ce conduce la apariția de dezechilibre, tulburări, boli, suferințe.
Arhanghelul Mihail conduce acțiunea de eliminare din învelișurile subtile ale oamenilor a seminței de rebeliune sădite de către îngerii decăzuți.
Pentru aceasta, fiecare om trebuie să ceară, în sufletul său, această purificare, pe calea care îi este specifică, ca să poată trece la un nivel superior de conștiință.
Cu alte cuvinte, Arhanghelul Mihail eliberează energiile negative indiferent de sursa sau locul lor, nu numai din universul exterior, ci și din învelișurile subtile ale oamenilor.
Despre Sfântul Arhanghel Mihail, acțiunile, misiunea lui divină extraordinară apar multe referiri în Biblie, atât referitoare la cele din trecut, cât și la misiunea sa din evenimentele descrise în Apocalipsă.
Lui i s-a dat rolul de a aduce prima din cele șapte plăgi care sunt descrise ca "Mânia lui Dumnezeu", de fapt karma negativă acumulată de omenire, și care astfel se poate manifesta pentru a-i elibera pe cei care au generat-o, în măsura în care sunt pregătiți pentru aceasta.
O frumoasă credință ne transmite că Dumnezeu, după ce l-a creat pe Arhanghelul Mihail, l-a pus să stăpânească forțele, spiritele naturii, ale zăpezii, fulgerului, tunetului, vântului și norilor.
Rudolf Steiner, în cartea sa Misiunea lui Mihail, spune că fierul meteoritic a fost aruncat de către Arhanghelul Mihail pe Pământ pentru a neutraliza efectele trăirilor negative ale oamenilor.

Arhanghelul Mihail este Protector Divin
Arhanghelul Mihail este binecunoscut ca Protectorul Relației Maestru-discipol, Păzitorul celor douăsprezece triburi ale lui Israel, Sfânt Protector al bisericii pe Pâmânt.
Fiind un protector divin prin excelență, Arhanghelul Mihail este apelat adeseori de biserică și de comunitatea creștină ca să apere de rău.
Arhanghelul Mihail este invocat adeseori ca să trezească, întărească și protejeze credința adevărată, deplină, puternică, profundă, fermă și de nezdruncinat în Dumnezeu.
În unele scrieri angelice, arhanghelul Mihail este descris ca protector invincibil.
Iată câteva exemple din Biblie, Daniel 10, 13; 10,21; 12, 1:
“Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile;
însă iată că Mihail, una din Căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei”;
“Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului.
Nimeni nu mă ajuta împotriva acestora, afară de Voievodul vostru Mihail”;
“În vremea aceea se va scula Marele Voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte.”

Arhanghelul Mihail este Ghid Divin al sufletelor umane
Arhanghelul Mihail este Ghid divin al sufletelor umane, pe care le ghidează către Dumnezeu.
El este descris, uneori, ca deținând cheile Cerului (Paradisului).
Arhanghelul Mihail este întotdeauna stăpânul sufletelor.
Testamentul lui Avraam, lucrare care datează din secolul II d.C. îl prezintă pe Arhanghelul Mihail ca fiind atât de apropiat de Dumnezeu încât, prin intervenția sa în fața lui Dumnezeu, el poate chiar să salveze sufletele din infernuri și să le ghideze către Ceruri (Sferele tainice superioare ale Manifestării).
În ipostaza Celui care cântărește sufletele, arhanghelul Mihail este înfățișat ținând în mână o scală a dreptății sau o balanță în care, pe fiecare platan, se află câte un mic trup gol, reprezentând sufletele: cele acceptate au, de obicei, mâinile împreunate într-un gest de recunoștință, iar cele păcătoase exprimă groază în privire și atitudine.
Arhanghelul Mihail este, de asemenea, însărcinat cu cântărirea faptelor bune și a faptelor rele ale sufletului care tocmai a părăsit definitiv trupul prin așa-zisa moarte. El hotărăște, în funcție de meritele lor, ca cei răi să meargă în iad, iar cei buni să meargă în Paradis.
Arhanghelul Mihail ne îndeamnă:
„Amintește-ți mereu natura ta adevărată: tu ești copilul preaiubit al lui Dumnezeu, plin de putere, bunătate și creativitate!”
Arhanghelul Mihail ne învață, îndrumă, susține, ajută, inspiră, impulsionează, îndeamnă, ocrotește și veghează să ne reamintim mereu natura noastră adevărată – suntem cu toții, indiferent de sex, vârstă, studii, ocupație, religie, rasă, copiii preaiubiți ai lui Dumnezeu; suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește.
Arhanghelul Mihail ne ajută să trăim plenar condiția de copii preaiubiți ai lui Dumnezeu.
Atunci când ne aducem cu adevărat aminte, când devenim, când suntem copiii lui Dumnezeu avem acces la o cunoaștere divină, la un preaplin, dispunem de o putere divină pe care suntem ghidați cum să o folosim în bine, suntem întotdeauna plini de bunătate și spontan genial creativi.
Iisus a spus: „Lăsați copiii să vină la Mine, căci a lor este Împărăția Cerurilor”.
Este vorba despre copilul nostru interior, care există, în mod potențial, în fiecare dintre noi și este viu, liber, fericit, minunat, împlinit, bucuros, vesel, spontan, sănătos, armonios și puternic în bine.
Trezirea deplină a copilului interior ne conferă accesul la Împărăția Cerurilor.

Arhanghelul Mihail este Înger al cunoașterii și împlinirii menirii
Pentru meritele sale extraordinare, Dumnezeu i-a dat Arhanghelului Mihail puterea de a vedea întreaga anvergură a Creației Sale.
Arhanghelul Mihail ne călăuzește către Dumnezeu.
Arhanghelul Mihail ne ajută să cunoaștem menirea noastră în viața pământească și să o împlinim.
Ne ajută să dobândim răbdare în așteptarea împlinirii Voinței Divine atunci când realizăm menirea.
Ne oferă revelații, sfaturi sfinte, pline de înțelepciune.
Scriitorul francez Victor Hugo îl numește “Îngerul bunelor sfaturi”.

Invocarea Arhanghelului Mihail
Arhanghelul Mihail este întotdeauna reprezentat foarte tânăr și frumos.
Descrierea Arhanghelului Mihail în Biblie:
„ªi mi-am ridicat ochii și iată un om îmbrăcat în veșminte de in, iar coapsele încinse cu aur curat și de preț, trupul lui ca și crisolitul și fața lui ca fulgerul, iar ochii lui ca flăcările de foc, brațele și picioarele lui străluceau ca arama lustruită și sunetul cuvintelor lui ca vuietul unei mulțimi.” (Daniel cap. 10,5)
În Spania, la Garabandal, aparițiile Fecioarei Maria au fost pregătite de arhanghelul Mihail. Cele patru fetițe Jacinta, Mari-Cruz, Conchita Gonzales și Mari-Loli Mazon l-au văzut pe 18 iunie 1961 și l-au descris astfel:
„Îngerul era îmbrăcat cu un veșmânt albastru, lung, fără centură... Aripile roz, luminoase, erau destul de mari, foarte frumoase. Chipul său era nici alungit, nici rotund, nasul era foarte frumos, ochii negri, iar tenul era mat. Mâinile erau foarte fine, unghiile îngrijite. Părea să aibă opt sau nouă ani. Atât de tânăr și totuși dădea impresia unei forțe invincibile!”
În tradiția islamică, Arhanghelul Mihail este înfățișat având aripi de topaz, fiind înconjurat din cap până în picioare de raze aurii, fiecare rază având un milion de fațete (fețe), iar fiecare dintre aceste fețe implorând într-o limbă diferită iertarea divină pentru faptele rele ale celor credincioși.
În unele scrieri angelice, arhanghelul Mihail este descris ca purtând, în unele ipostaze, haină foarte frumoasă albastră, în alte ipostaze, haină rosie; în alte ipostaze haină aurie.
Prezența subtilă, sublimă, divină, angelică, inspiratoare, impulsionantă, protectoare, puternică a arhanghelului Mihail poate fi simțită în sfera planetei Pământ.
Atunci când invocăm, cu o credință puternică, profundă, deplină, în universul nostru lăuntric, Numele și Prezența tainică a Arhanghelului Mihail, în ființa noastră apare o stare distinctă ce evidențiază că începem să beneficiem de pe urma influenței lui divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm și cu o credință deplină, la realitatea existenței Arhanghelului Mihail îl chemăm totodată, îl invocăm în universul nostru lăuntric, putem după aceea să intrăm și să ne menținem în stare de comuniune cu realitatea lui tainică.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lui, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să-i cerem de fiecare dată ajutorul.

 

Artémia Bivol


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Crede-ma: in tot ceea ce inseamna o incercare, o suferinta sau o datorie, este prezent un inger care te sustine."
Fra Giovanni